Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0010281

BS Huwelijksregister Bokke F Wiersma en Hinke M vd Schouw (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 augustus 1837
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2009
hierin
27 augustus 1837 Bokke Feddes Wiersma [24888] (*1817-1849) als bruidegom
Hinke Martens van der Schouw [24889] (*1807-1892) als bruid
Dossier:

BSG 0024888

BS Geboorteregister Bokke Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 september 1817
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1005
blad 063
hierin
27 september 1817 Bokke Feddes Wiersma [24888] (*1817-1849) als kind
Dossier:

BSO 0024888

BS Overlijdensregister Bokke Feddes Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 januari 1849
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3011
blad 006
hierin
27 januari 1849 Bokke Feddes Wiersma [24888] (*1817-1849) als overledene
Dossier:

D 0024889

DoopboekHinke Martens van der Schouw (Doopboek)
doopplaats: Hallum [FR]
periode: 23 augustus 1807
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr.28, inv.nr. 234
Gezindte: Herv.
aktenr. 2723
hierin
23 augustus 1807 Hinke Martens van der Schouw [24889] (*1807-1892) als kind
Dossier:

BSO 0024889

BS Overlijdensregister Henke Martens van der Schouw (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 19 mei 1892
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 3024
hierin
21 mei 1892 Hinke Martens van der Schouw [24889] (*1807-1892) als overledene
Dossier:

BSH 0010282

BS Huwelijksregister Bauke Y vd Heide en Marijke Tj Westra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 oktober 1906
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2044
hierin
25 oktober 1906 Bauke Ydes van der Heide [24890] (*1862-1920) als bruidegom
Marijke Tjipkes Westra [24867] (*1858-1935) als bruid
Yde Baukes van der Heide [24891] (*1840-1925) als vader bruidegom
Froukje Romkes Prins [24892] (*1837-1907) als moeder bruidegom
Tjiepke Wytses Westra [24796] (*1829-) als vader bruid
Ootske Johannes Visser [24797] (*1834-1887) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024890

BS Geboorteregister Bauke van der Heide (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 januari 1862
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1026
kind erkend bij huw. ouders dd. 15-09-1864
hierin
18 januari 1862 Bauke Ydes van der Heide [24890] (*1862-1920) als kind
Dossier:

BSO 0024890

BS Overlijdensregister Bauke van der Heide (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 23 september 1920
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3050
hierin
24 september 1920 Bauke Ydes van der Heide [24890] (*1862-1920) als overledene
Dossier:

BSH 0010283

BS Huwelijksregister Yde B vd Heide en Froukje R Prins (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 september 1864
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2018
met leg. van een kind
hierin
15 september 1864 Yde Baukes van der Heide [24891] (*1840-1925) als bruidegom
Froukje Romkes Prins [24892] (*1837-1907) als bruid
Dossier:

BSG 0024892

BS Geboorteregister Froukje Prins (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 20 september 1837
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1014
blad 084
hierin
21 september 1837 Froukje Romkes Prins [24892] (*1837-1907) als kind
Dossier:

BSO 0024892

BS Overlijdensregister Froukje Prins (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28 september 1907
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3037
hierin
2 oktober 1907 Froukje Romkes Prins [24892] (*1837-1907) als overledene
Dossier:

BSG 0024891

BS Geboorteregister Yde van der Heide (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 april 1840
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1015
blad 037
hierin
27 april 1840 Yde Baukes van der Heide [24891] (*1840-1925) als kind
Dossier:

BSO 0024891

BS Overlijdensregister Yde van der Heide (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 3 april 1925
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3055
hierin
4 april 1925 Yde Baukes van der Heide [24891] (*1840-1925) als overledene
Dossier:

BSG 0024800

BS Geboorteregister Tjeerd Westra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 16 januari 1834
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1012
blad 005
hierin
18 januari 1834 Tjeerd Wytses Westra [24800] (*1834-) als kind
Wytse Tjipkes Westra [24731] (*1804-1843) als vader
Ankje Tjeerds Visser [24730] (*1804-1886) als moeder
Dossier:

BSG 0024801

BS Geboorteregister Tjitske Westra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 16 maart 1836
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1013
blad 027
hierin
18 maart 1836 Tjitske Wytses Westra [24801] (*1836-1836) als kind
Wytse Tjipkes Westra [24731] (*1804-1843) als vader
Ankje Tjeerds Visser [24730] (*1804-1886) als moeder
Dossier:

BSO 0024801

BS Overlijdensregister Tjitske Wytses Westra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 23 maart 1836
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3008
blad 008
hierin
26 maart 1836 Tjitske Wytses Westra [24801] (*1836-1836) als overledene
Dossier:

BSG 0024802

BS Geboorteregister Tjitske Westra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 september 1837
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1014
blad 077
hierin
28 september 1837 Tjitske Wytses Westra [24802] (*1837-1921) als kind
Wytse Tjipkes Westra [24731] (*1804-1843) als vader
Ankje Tjeerds Visser [24730] (*1804-1886) als moeder
Dossier:

BSO 0024802

BS Overlijdensregister Tjitske Westra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 december 1921
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3051
hierin
28 december 1921 Tjitske Wytses Westra [24802] (*1837-1921) als overledene
Dossier:

BSH 0010245

BS Huwelijksregister Johannes G vd Mei en Tjitske W Westra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 november 1865
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2019
hierin
30 november 1865 Johannes Godfried van der Meij [Mei] [24803] (*1836-1904) als bruidegom
Tjitske Wytses Westra [24802] (*1837-1921) als bruid
Fedde Abes van der Meij [Mei] [24804] (*1810-1873) als vader bruidegom
Anna Marianna Hilner [Hilwer] [24805] (*1805-1870) als moeder bruidegom
Wytse Tjipkes Westra [24731] (*1804-1843) als vader bruid
Ankje Tjeerds Visser [24730] (*1804-1886) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024803

BS Geboorteregister Johannes Godfried van der Mei (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 juni 1836
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1013
blad 052
hierin
18 juni 1836 Johannes Godfried van der Meij [Mei] [24803] (*1836-1904) als kind
Fedde Abes van der Meij [Mei] [24804] (*1810-1873) als vader
Anna Marianna Hilner [Hilwer] [24805] (*1805-1870) als moeder
Dossier: