Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0019649

BS Geboorteregister Johannes Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 19 februari 1816
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1002
hierin
21 februari 1816 Johannes Fokkes Faber [19649] (*1816-1871) als kind
Fokke Jacobs Faber [19645] (*1785-1860) als vader
Wytske Johannes Westerhof [19646] (*1782-) als moeder
Dossier:

BSO 0019649

BS Overlijdensregister Johannes Fokkes Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 23 december 1871
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3019
blad 042
hierin
23 december 1871 Johannes Fokkes Faber [19649] (*1816-1871) als overledene
Dossier:

BSH 0010315

BS Huwelijksregister Johannes F Faber en Gepke G Meinsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 14 mei 1841
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2010
hierin
14 mei 1841 Johannes Fokkes Faber [19649] (*1816-1871) als bruidegom
Gepke Gerkes Meinsma [24977] (*1820-1854) als bruid
Fokke Jacobs Faber [19645] (*1785-1860) als vader bruidegom
Wytske Johannes Westerhof [19646] (*1782-) als moeder bruidegom
Dossier:

BSG 0024977

BS Geboorteregister Gepke Meinsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 16 augustus 1820
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1005
hierin
17 augustus 1820 Gepke Gerkes Meinsma [24977] (*1820-1854) als kind
Dossier:

BSO 0024977

BS Overlijdensregister Gepke Gerkes Meinsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 3 maart 1854
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3013
blad 007
hierin
4 maart 1854 Gepke Gerkes Meinsma [24977] (*1820-1854) als overledene
Dossier:

BSG 0019650

BS Geboorteregister Symen Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 5 april 1819
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-09, inv.nr. 1003
blad 022
hierin
7 april 1819 Symen [Simon] Fokkes Faber [19650] (*1819-1889) als kind
Fokke Jacobs Faber [19645] (*1785-1860) als vader
Wytske Johannes Westerhof [19646] (*1782-) als moeder
Dossier:

BSO 0019650

BS Overlijdensregister Simon Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Norg [DR]
periode: 5 januari 1889
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Drents Archief
Inventarisnr.: arch.nr. 0167.016, reg.nr. 1889
hierin
7 januari 1889 Symen [Simon] Fokkes Faber [19650] (*1819-1889) als overledene
Dossier:

BSH 0008097

BS Huwelijksregister Symen F Faber en Yfke Stavorinus (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 30 maart 1845
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-09, inv.nr. 2008
hierin
30 maart 1845 Symen [Simon] Fokkes Faber [19650] (*1819-1889) als bruidegom
Yfke Stavorinus [19651] (*1810-1880) als bruid
Fokke Jacobs Faber [19645] (*1785-1860) als vader bruidegom
Wytske Johannes Westerhof [19646] (*1782-) als moeder bruidegom
Dossier:

D 0019651

Doopboek IJfke Jans Stavorinus (Doopboek)
doopplaats: Dokkum [FR]
periode: 22 januari 1811
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 192
Gezindte: Herv.
hierin
22 januari 1811 Yfke Stavorinus [19651] (*1810-1880) als kind
Dossier:

BSO 0019651

BS Overlijdensregister Yfke Stavorinus (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 14 januari 1880
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-09, inv.nr. 3013
ovl.te Idaarderadeel
hierin
16 januari 1880 Yfke Stavorinus [19651] (*1810-1880) als overledene
Dossier:

BSO 0019651_1

BS Overlijdensregister Yfke Stavorinus (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Idaarderadeel [FR]
periode: 14 januari 1880
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-20, inv.nr. 3014
blad 001
hierin
15 januari 1880 Yfke Stavorinus [19651] (*1810-1880) als overledene
Dossier:

T 0008098

Trouwboek Jacob Symens Faber en Lutske Gabes (Trouwboek)
trouwplaats: Engwierum [FR]
periode: 14 mei 1775
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 536
Gezindte: Herv.
bevestiging huwelijk
hierin
14 mei 1775 Jacob Symens Faber [19652] (-) als bruidegom
Lutske Gabes [19653] (-) als bruid
Dossier:

D 0019654

Doopboek Klaas Jacobs Faber (Doopboek)
doopplaats: Engwierum [FR]
periode: 10 maart 1782
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 536
Gezindte: Herv.
hierin
10 maart 1782 Klaas Jacobs Faber [19654] (*1782-) als kind
Jacob Symens Faber [19652] (-) als vader
Lutske Gabes [19653] (-) als moeder
Dossier:

D 0019655

Doopboek Gabe Jacobs Faber (Doopboek)
doopplaats: Engwierum [FR]
periode: 23 maart 1779
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 536
Gezindte: Herv.
hierin
11 april 1779 Gabe Jacobs Faber [19655] (*1779-) als kind
Jacob Symens Faber [19652] (-) als vader
Lutske Gabes [19653] (-) als moeder
Dossier:

BSH 0008100

BS Huwelijksregister Fokke J Faber en Antje T Kruyer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 23 oktober 1824
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 2006
hierin
23 oktober 1824 Fokke Jacobs Faber [19645] (*1785-1860) als bruidegom
Antje Tietes Kruyer [19658] (*1800-1830) als bruid
Jacob Symens Faber [19652] (-) als vader bruidegom
Lutske Gabes [19653] (-) als moeder bruidegom
Tiete Jans Kruyer [19659] (*1775-1838) als vader bruid
Menke Pieters Posthuma [19660] (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0008101

Trouwboek Tiete J Kruyer en Menke P Posthuma (Trouwboek)
trouwplaats: Blija [FR]
periode: 14 april 1799
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 227
Gezindte: Herv.
hierin
14 april 1799 Tiete Jans Kruyer [19659] (*1775-1838) als bruidegom
Menke Pieters Posthuma [19660] (-) als bruid
Dossier:

D 0019658

Doopboek Antje Tietes Kruyer (Doopboek)
doopplaats: Holwerd [FR]
periode: 23 maart 1800
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 756
Gezindte: Herv.
hierin
23 maart 1800 Antje Tietes Kruyer [19658] (*1800-1830) als kind
Tiete Jans Kruyer [19659] (*1775-1838) als vader
Menke Pieters Posthuma [19660] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0019658

BS Overlijdensregister Antje Tietes Kruyer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 2 oktober 1830
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3006
blad 027
hierin
2 oktober 1830 Antje Tietes Kruyer [19658] (*1800-1830) als overledene
Dossier:

BSG 0019661

BS Geboorteregister Gabe Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 2 september 1827
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1009
blad 042
hierin
3 september 1827 Gabe Fokkes Faber [19661] (*1827-) als kind
Fokke Jacobs Faber [19645] (*1785-1860) als vader
Antje Tietes Kruyer [19658] (*1800-1830) als moeder
Dossier:

BSG 0019662

BS Geboorteregister Lutske Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 16 september 1830
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1010
blad 062
hierin
18 september 1830 Lutske Fokkes Faber [19662] (*1830-1830) als kind
Fokke Jacobs Faber [19645] (*1785-1860) als vader
Antje Tietes Kruyer [19658] (*1800-1830) als moeder
Dossier: