Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0019662

BS Overlijdensregister Lutske Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 6 november 1830
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3006
blad 029
hierin
9 november 1830 Lutske Fokkes Faber [19662] (*1830-1830) als overledene
Dossier:

BSH 0008102

BS Huwelijksregister Fokke J Faber en Saeske D vd Ploeg (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 15 oktober 1836
Archiefnaam: Huwelijksregiser
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 2010
hierin
15 oktober 1836 Fokke Jacobs Faber [19645] (*1785-1860) als bruidegom
Saeske Durks van der Ploeg [19663] (*1786-1843) als bruid
Jacob Symens Faber [19652] (-) als vader bruidegom
Lutske Gabes [19653] (-) als moeder bruidegom
Durk Jans van der Ploeg [19664] (-) als vader bruid
Grietje Wytzes [19665] (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0008103_1

Trouwboek Dirk J vd Ploeg en Grietie Wytses (Trouwboek)
trouwplaats: Raard [FR]
periode: 17 mei 1778
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 751
Gezindte: Herv.
bevestiging huwelijk
hierin
17 mei 1778 Durk Jans van der Ploeg [19664] (-) als bruidegom
Grietje Wytzes [19665] (-) als bruid
Dossier:

T 0008103

Trouwboek Dirk J vd Ploeg en Grietie Wytses (Trouwboek)
trouwplaats: Hantum [FR]
periode: 17 mei 1778
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 753
Gezindte: Herv.
proclamatie
hierin
17 mei 1778 Durk Jans van der Ploeg [19664] (-) als bruidegom
Grietje Wytzes [19665] (-) als bruid
Dossier:

D 0019663

Doopboek Saeske Durks van der Ploeg (Doopboek)
doopplaats: Bornwird [FR]
periode: 24 april 1786
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 754
Gezindte: Herv.
hierin
25 mei 1786 Saeske Durks van der Ploeg [19663] (*1786-1843) als kind
Durk Jans van der Ploeg [19664] (-) als vader
Grietje Wytzes [19665] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0019663

BS Overlijdensregister Saeske dirks van der Ploeg (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 13 december 1843
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3009
blad 030
hierin
16 december 1843 Saeske Durks van der Ploeg [19663] (*1786-1843) als overledene
Dossier:

D 0019666

Doopboek Sijmen Jacobs Faber (Doopboek)
doopplaats: Engwierum [FR]
periode: 31 maart 1776
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 78, inv.nr. 536
Gezindte: Herv.
hierin
31 maart 1776 Sijmen Jacobs Faber [19666] (*1776-) als kind
Jacob Symens Faber [19652] (-) als vader
Lutske Gabes [19653] (-) als moeder
Dossier:

T 0010316

Trouwboek Geert J vd Zweep en Baukjen Jacobs (Trouwboek)
trouwplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 2 februari 1777
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 165
Gezindte: Herv.
hierin
2 februari 1777 Geert Jacobs van der Zweep [24978] (*1753-1815) als bruidegom
Baukjen Jacobs Zwart [24979] (*1755-1818) als bruid
Dossier:

BSO 0024978

BS Overlijdensregister Geert Jakobs van der Zweep (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 27 januari 1815
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3004
hierin
31 januari 1815 Geert Jacobs van der Zweep [24978] (*1753-1815) als overledene
Dossier:

BSO 0024979

BS Overlijdensregister Baukjen Jacobs Zwart (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 31 mei 1818
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3005
hierin
1 juni 1818 Baukjen Jacobs Zwart [24979] (*1755-1818) als overledene
Dossier:

BSG 0019450

BS Geboorteregister Lieuwe Huisman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 16 september 1831
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1009
hierin
17 september 1831 Lieuwe Rudmers Huisman [19450] (*1831-1912) als kind
Rudmer Lieuwes Huisman [19451] (*1795-1871) als vader
Trijntje Geerts van der Zweep [19452] (*1797-1859) als moeder
Dossier:

BSO 0019450

BS Overlijdensregister Lieuwe Huisman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 8 juni 1912
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3041
hierin
8 juni 1912 Lieuwe Rudmers Huisman [19450] (*1831-1912) als overledene
Dossier:

D 0024980

Doopboek Syboud Ruurds Faber (Doopboek)
doopplaats: Gerkesklooster [FR]
periode: 25 januari 1799
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 22
Gezindte: Herv.
hierin
17 februari 1799 Syboud Ruurds (Sybolt) Faber [24980] (*1799-1862) als kind
Ruurdt Sybolts Faber [9712] (*1771-1842) als vader
Tjaltje Gooitsens Pijpker [Piepker] [13626] (*1767-1848) als moeder
Dossier:

BSO 0024980

BS Overlijdensregister Sybolt Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 6 september 1862
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3014
hierin
8 september 1862 Syboud Ruurds (Sybolt) Faber [24980] (*1799-1862) als overledene
Dossier:

BSH 0010317

BS Huwelijksregister Syboud R Faber en Antje K Pijnakker (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 7 mei 1825
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 2006
hierin
7 mei 1825 Syboud Ruurds (Sybolt) Faber [24980] (*1799-1862) als bruidegom
Antje Kornelus Pijnacker [24981] (*1802-1877) als bruid
Ruurdt Sybolts Faber [9712] (*1771-1842) als vader bruidegom
Tjaltje Gooitsens Pijpker [Piepker] [13626] (*1767-1848) als moeder bruidegom
Cornelis Jans Pijnacker [24982] (*1774-1824) als vader bruid
Neeltje Eelkes Rut [24983] (*1775-1841) als moeder bruid
Dossier:

D 0024981

Doopboek Antje Kornelus Pijnakker (Doopboek)
doopplaats: Kollum [FR]
periode: 22 augustus 1802
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 449
Gezindte: Herv.
hierin
22 augustus 1802 Antje Kornelus Pijnacker [24981] (*1802-1877) als kind
Cornelis Jans Pijnacker [24982] (*1774-1824) als vader
Neeltje Eelkes Rut [24983] (*1775-1841) als moeder
Dossier:

BSO 0024981

BS Overlijdensregister Antje Pijnacker (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 3 april 1877
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3018
hierin
3 april 1877 Antje Kornelus Pijnacker [24981] (*1802-1877) als overledene
Dossier:

T 0010318

Trouwboek Cornelis Jans en Neeltje Eelkes (Trouwboek)
trouwplaats: Kollum [FR]
periode: 30 mei 1802
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 450
Gezindte: Herv.
hierin
30 mei 1802 Cornelis Jans Pijnacker [24982] (*1774-1824) als bruidegom
Neeltje Eelkes Rut [24983] (*1775-1841) als bruid
Dossier:

BSO 0024983

BS Overlijdensregister Neeltje Eelkes Ruth (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 6 maart 1841
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3008
ouders onbekend, doop derhalve niet te achterhalen
hierin
6 maart 1841 Neeltje Eelkes Rut [24983] (*1775-1841) als overledene
Dossier:

D 0024982

Doopboek Cornelis Jans Pijnakker (Doopboek)
doopplaats: Kollum [FR]
periode: 8 januari 1775
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 449
Gezindte: Herv.
hierin
8 januari 1775 Cornelis Jans Pijnacker [24982] (*1774-1824) als kind
Dossier: