Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0024982

BS Overlijdensregister Kornelis Jans Pijnakker (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 30 januari 1824
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3005
hierin
30 januari 1824 Cornelis Jans Pijnacker [24982] (*1774-1824) als overledene
Dossier:

D 0024984

Doopboek Metje Ruurds Faber (Doopboek)
doopplaats: Gerkesklooster [FR]
periode: 11 januari 1801
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 22
Gezindte: Herv.
hierin
11 januari 1801 Metje Ruurds Faber [24984] (*1800-1806) als kind
Ruurdt Sybolts Faber [9712] (*1771-1842) als vader
Tjaltje Gooitsens Pijpker [Piepker] [13626] (*1767-1848) als moeder
Dossier:

B 0024984

Begraafboek Metje Ruurds Faber (Begraafboek)
begraafplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 20 november 1806
Archiefnaam: Begraafboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 3
overleden te Gerkesklooster
hierin
20 november 1806 Metje Ruurds Faber [24984] (*1800-1806) als overledene
Dossier:

D 0024985

Doopboek Lamke Ruurds Faber (Doopboek)
doopplaats: Gerkesklooster [FR]
periode: 20 november 1803
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 22
Gezindte: Herv.
hierin
20 november 1803 Lamke Ruurds Faber [24985] (*1803-1808) als kind
Ruurdt Sybolts Faber [9712] (*1771-1842) als vader
Tjaltje Gooitsens Pijpker [Piepker] [13626] (*1767-1848) als moeder
Dossier:

B 0024985

Begraafboek Lamke Ruurds Faber (Begraafboek)
begraafplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 8 maart 1808
Archiefnaam: Begraafboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 526
reg. v. overledenen Dokkum en Oost- en Westdongeradeel Grietenij Oostdongeradeel
hierin
8 maart 1808 Lamke Ruurds Faber [24985] (*1803-1808) als overledene
Dossier:

D 0024986

Doopboek Rienk Ruurts Faber (Doopboek)
doopplaats: Metslawier [FR]
periode: 3 april 1809
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 539
Gezindte: Herv.
hierin
3 april 1809 Rienk Ruurts Faber [24986] (*1809-1895) als kind
Ruurdt Sybolts Faber [9712] (*1771-1842) als vader
Tjaltje Gooitsens Pijpker [Piepker] [13626] (*1767-1848) als moeder
Dossier:

BSO 0024986

BS Overlijdensregister Rienk Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Norg [DR]
periode: 25 maart 1895
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Drents ARchief
Inventarisnr.: arch.nr. 0167.016, reg.nr.1895
hierin
27 maart 1895 Rienk Ruurts Faber [24986] (*1809-1895) als overledene
Dossier:

BSH 0010319

BS Huwelijksregister Rienk R Faber en Siegerke A vd Wijk (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leek [GR]
periode: 12 mei 1833
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
12 mei 1833 Rienk Ruurts Faber [24986] (*1809-1895) als bruidegom
Siegerke Alberts van der Wijk [24987] (*1805-1863) als bruid
Ruurdt Sybolts Faber [9712] (*1771-1842) als vader bruidegom
Tjaltje Gooitsens Pijpker [Piepker] [13626] (*1767-1848) als moeder bruidegom
Albert Hepkes [Epkes] van der Wijk [24988] (-) als vader bruid
Ebeltje Harms [24989] (-) als moeder bruid
Dossier:

D 0024987

Doopboek Siegerke Alberts van der Wijk (Doopboek)
doopplaats: Midwolde [GR]
periode: 10 november 1805
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Groninger Archieven
Inventarisnr.: arch.nr. 124, inv.nr. 297
hierin
10 november 1805 Siegerke Alberts van der Wijk [24987] (*1805-1863) als kind
Albert Hepkes [Epkes] van der Wijk [24988] (-) als vader
Ebeltje Harms [24989] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0024987

BS Overlijdensregister Siegerke Alberts van der Wijk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ooststellingwerf [FR]
periode: 5 april 1863
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-27, inv.nr. 3012
hierin
7 april 1863 Siegerke Alberts van der Wijk [24987] (*1805-1863) als overledene
Dossier:

T 0010320

Trouwboek Albert Hekkes en Ebeltien Harmens (Trouwboek)
trouwplaats: Haule [FR]
periode: 8 mei 1791
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 548
Gezindte: Herv.
hierin
8 mei 1791 Albert Hepkes [Epkes] van der Wijk [24988] (-) als bruidegom
Ebeltje Harms [24989] (-) als bruid
Dossier:

BSG 0024990

BS Geboorteregister Tjalktje Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leek [GR]
periode: 31 januari 1834
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
3 februari 1834 Tjalktje Rienks Faber [24990] (*1834-1862) als kind
Rienk Ruurts Faber [24986] (*1809-1895) als vader
Siegerke Alberts van der Wijk [24987] (*1805-1863) als moeder
Dossier:

BSO 0024990

BS Overlijdensregister Tjaltje Rinks Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ooststellingwerf [FR]
periode: 31 juli 1862
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-27, inv.nr. 3012
hierin
2 augustus 1862 Tjalktje Rienks Faber [24990] (*1834-1862) als overledene
Dossier:

BSH 0010321

BS Huwelijksregister Hendrik H Smit en Tjalktje R Faber (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ooststellingwerf [FR]
periode: 23 juni 1858
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-27, inv.nr. 2015
hierin
23 juni 1858 Hendrik Hannen [Hannes, Johannes] Smit [24991] (*1828-1897) als bruidegom
Tjalktje Rienks Faber [24990] (*1834-1862) als bruid
Johannes Hendriks (Hanne) Smit [24992] (*1772-1835) als vader bruidegom
Martje Alles van Wijk [24993] (*1786-1860) als moeder bruidegom
Rienk Ruurts Faber [24986] (*1809-1895) als vader bruid
Siegerke Alberts van der Wijk [24987] (*1805-1863) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0024991

BS Geboorteregister Hendrik Hannes Smit (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ooststellingwerf [FR]
periode: 6 oktober 1828
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-27, inv.nr. 1006
hierin
6 oktober 1828 Hendrik Hannen [Hannes, Johannes] Smit [24991] (*1828-1897) als kind
Johannes Hendriks (Hanne) Smit [24992] (*1772-1835) als vader
Martje Alles van Wijk [24993] (*1786-1860) als moeder
Dossier:

BSO 0024993

BS Overlijdensregister Martje Alles van Wijk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leek [GR]
periode: 22 april 1860
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
ouders niet bekend, geb.plaats niet bekend
hierin
23 april 1860 Martje Alles van Wijk [24993] (*1786-1860) als overledene
Dossier:

D 0024992

Doopboek Johannes Hendriks Smit (Doopboek)
doopplaats: Donkerbroek [FR]
periode: 13 december 1772
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 547
Gezindte: Herv.
hierin
13 december 1772 Johannes Hendriks (Hanne) Smit [24992] (*1772-1835) als kind
Dossier:

BSO 0024992

BS Overlijdensregister Johannes Hendriks Smit (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ooststellingwerf [FR]
periode: 11 november 1835
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-27, inv.nr. 3005
hierin
13 november 1835 Johannes Hendriks (Hanne) Smit [24992] (*1772-1835) als overledene
Dossier:

BSG 0024994

BS Geboorteregister Johannes Hendriks Smit (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ooststellingwerf [FR]
periode: 8 april 1859
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-27, inv.nr. 1025
hierin
9 april 1859 Johannes Hendriks Smit [24994] (*1859-1942) als kind
Hendrik Hannen [Hannes, Johannes] Smit [24991] (*1828-1897) als vader
Tjalktje Rienks Faber [24990] (*1834-1862) als moeder
Dossier:

BSO 0024994

BS Overlijdensregister Johannes Hendriks Smit (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Emmen [DR]
periode: 20 februari 1942
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Drents Archief
Inventarisnr.: arch.nr. 167.010, inv.nr. 1942
hierin
21 februari 1942 Johannes Hendriks Smit [24994] (*1859-1942) als overledene
Dossier: