Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0025174

BS Geboorteregister Ane Pieter Schat (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 24 mei 1895
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Het Utrechts ARchief
Inventarisnr.: arch.nr. 481, inv.nr. 141-02
hierin
25 mei 1895 Ana Pieter Schat [25174] (*1895-) als kind
Pieter Schat [25175] (-) als vader
Adriana Gerarda de Vos [25176] (-) als moeder
Dossier:

BSH 0010410

BS Huwelijksregister Ane P Schat en Riemerdina vd Velde (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 12 juli 1927
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Het Utrechts ARchief
Inventarisnr.: arch.nr. 463, inv.nr. 358-01
echtscheiding ingeschreven te Parijs op 20-11-1956 en Utrecht op 02-01-1960
hierin
12 juli 1927 Ana Pieter Schat [25174] (*1895-) als bruidegom
Riemerdina van der Velde [25177] (*1896-) als bruid
Dossier:

BSG 0025177

BS Geboorteregister Riemerdina van der Velde (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Groningen [GR]
periode: 23 juni 1896
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Groninger Archieven
Inventarisnr.: arch.nr. 1634, inv.nr. 139-143
hierin
25 juni 1896 Riemerdina van der Velde [25177] (*1896-) als kind
Dossier:

D 0009713

Doopboek Janke sybolts Faber (Doopboek)
doopplaats: Burum [FR]
periode: 23 mei 1774
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 447
Gezindte: Herv.
hierin
23 mei 1774 Janke Sybolts Faber [9713] (*1774-1858) als kind
Sybolt Ruurds Faber [9707] (-1809) als vader
Jeltje Johannes [9710] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0009713

BS Overlijdensregister Janke Sybolts Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 4 januari 1858
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3016
blad 001
hierin
5 januari 1858 Janke Sybolts Faber [9713] (*1774-1858) als overledene
Dossier:

T 0010411

Trouwboek Everhardus Dj v Kammen en Janke S Faber (Trouwboek)
trouwplaats: Kollum [FR]
periode: 22 februari 1795
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 450
Gezindte: Herv.
bevestiging huwelijk
hierin
22 februari 1795 Evert Djoerds van Kammen [25178] (*1775-1827) als bruidegom
Janke Sybolts Faber [9713] (*1774-1858) als bruid
Sybolt Ruurds Faber [9707] (-1809) als vader bruid
Jeltje Johannes [9710] (-) als moeder bruid
Djoerd Everts van Kammen [27657] (-) als vader bruidegom
Akke Jans Meyer [27658] (-) als moeder bruidegom
Dossier:

T 0010411_1

Trouwboek Evert Joets v Kammen en Janke Sibolts Faber (Trouwboek)
trouwplaats: Kollum [FR]
periode: 22 februari 1795
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 23
Gezindte: Herv.
akteplaats Achtkarspelen (Gerkesklooster)
hierin
22 februari 1795 Evert Djoerds van Kammen [25178] (*1775-1827) als bruidegom
Janke Sybolts Faber [9713] (*1774-1858) als bruid
Sybolt Ruurds Faber [9707] (-1809) als vader bruid
Jeltje Johannes [9710] (-) als moeder bruid
Djoerd Everts van Kammen [27657] (-) als vader bruidegom
Akke Jans Meyer [27658] (-) als moeder bruidegom
Dossier:

T 0010852

Trouwboek Djoerd E v Kammen en Akke J Meyer (Trouwboek)
trouwplaats: Kollum [FR]
periode: 16 mei 1773
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28,. inv.nr. 450
Gezindte: Herv.
bevestiging huwelijk
hierin
16 mei 1773 Akke Jans Meyer [27658] (-) als bruid
Djoerd Everts van Kammen [27657] (-) als bruidegom
Dossier:

D 0025178

Doopboek Eevert Djoerds van Kammen (Doopboek)
doopplaats: Kollum [FR]
periode: 29 oktober 1775
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 449
Gezindte: Herv.
hierin
29 oktober 1775 Evert Djoerds van Kammen [25178] (*1775-1827) als kind
Djoerd Everts van Kammen [27657] (-) als vader
Akke Jans Meyer [27658] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0025178

BS Overlijdensregister Evert Djoerds van Kammen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 27 juli 1827
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3007
blad 020
hierin
28 juli 1827 Evert Djoerds van Kammen [25178] (*1775-1827) als overledene
Dossier:

D 0025179

Doopboek Maaike Everts van Kammen (Doopboek)
doopplaats: Kollum [FR]
periode: 20 november 1795
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 449
Gezindte: Herv.
hierin
6 december 1795 Maaike Everts van Kammen [25179] (*1795-1846) als kind
Evert Djoerds van Kammen [25178] (*1775-1827) als vader
Janke Sybolts Faber [9713] (*1774-1858) als moeder
Dossier:

BSO 0025179

BS Overlijdensregister Maaike Everts van Kammen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 6 september 1846
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30--26, inv.nr. 3010
blad 028
hierin
7 september 1846 Maaike Everts van Kammen [25179] (*1795-1846) als overledene
Dossier:

BSH 0010412

BS Huwelijksregister Jan Heeringa en Maaike E v Kammen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 13 april 1822
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2005
hierin
13 april 1822 Jan Heeringa [25180] (*1798-1864) als bruidegom
Maaike Everts van Kammen [25179] (*1795-1846) als bruid
Eebeltje Hendriks de Boer [25182] (*1772-1843) als moeder bruidegom
Evert Djoerds van Kammen [25178] (*1775-1827) als vader bruid
Janke Sybolts Faber [9713] (*1774-1858) als moeder bruid
Dossier:

D 0025180

Doopboek Jan Heeringa (Doopboek)
doopplaats: Kollum [FR]
periode: 18 maart 1798
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 449
Gezindte: Herv.
hierin
18 maart 1798 Jan Heeringa [25180] (*1798-1864) als kind
Eebeltje Hendriks de Boer [25182] (*1772-1843) als moeder
Dossier:

BSO 0025180

BS Overlijdensregister Jan Jans Heeringa (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 11 februari 1864
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3016
blad 008
hierin
13 februari 1864 Jan Heeringa [25180] (*1798-1864) als overledene
Dossier:

T 0010413

Trouwboek Jan Heringa en Ybeltje Hendriks (Trouwboek)
trouwplaats: Kollum [FR]
periode: 8 april 1804
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 450
Gezindte: Herv.
bevestiging huwelijk
hierin
8 april 1804 Jan Heeringa [27659] (~1770-1849) als bruidegom
Eebeltje Hendriks de Boer [25182] (*1772-1843) als bruid
Dossier:

T 0010413_01

Trouwboek Jan Heringa en Ytje Hendriks (Trouwboek)
trouwplaats: Buitenpost [FR]
periode: 8 april 1804
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 13
Gezindte: Herv.
hierin
8 april 1804 Jan Heeringa [27659] (~1770-1849) als bruidegom
Eebeltje Hendriks de Boer [25182] (*1772-1843) als bruid
Dossier:

D 0025182

Doopboek Iebeltje Hendriks (Doopboek)
doopplaats: Kollum [FR]
periode: 25 oktober 1772
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 449
Gezindte: Herv.
hierin
25 oktober 1772 Eebeltje Hendriks de Boer [25182] (*1772-1843) als kind
Dossier:

BSO 0025182

BS Overlijdensregister Ybeltje Hendriks Boer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 28 maart 1843
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3009
hierin
29 maart 1843 Eebeltje Hendriks de Boer [25182] (*1772-1843) als overledene
Dossier:

D 0027659

Doopboek Jan Heringa (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 22 augustus 1770
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 946
Gezindte: Herv.
hierin
22 augustus 1770 Jan Heeringa [27659] (~1770-1849) als kind
Dossier: