Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0025605

BS Overlijdensregister Evert Aans de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 7 januari 1847
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3012
blad 003
hierin
8 januari 1847 Evert Aans de Vries [25605] (*1823-†1847) als overledene
Dossier:

BSG 0025640

BS Geboorteregister Romke de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 18 oktober 1826
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1007
hierin
20 oktober 1826 Romke Aans de Vries [25640] (*1826-†1855) als kind
Aan Romkes (Arend) de Vries [25348] (*1798-†1863) als vader
Jeltje Everts van Kammen [25347] (*1797-†1870) als moeder
Dossier:

BSO 0025640

BS Overlijdensregister Romke Aans de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 23 februari 1855
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 3009
hierin
24 februari 1855 Romke Aans de Vries [25640] (*1826-†1855) als overledene
Dossier:

BSH 0010618

BS Huwelijksregister Romke A de Vries en Geertje J Swart (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 29 maart 1849
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 2009
hierin
29 maart 1849 Romke Aans de Vries [25640] (*1826-†1855) als bruidegom
Geertje Jelles Swart [25641] (*1820-†1860) als bruid
Aan Romkes (Arend) de Vries [25348] (*1798-†1863) als vader bruidegom
Jeltje Everts van Kammen [25347] (*1797-†1870) als moeder bruidegom
Jelle Gerrits Swart [25642] (*1798-†1846) als vader bruid
Trijntje Klazes Bartsma [25643] (*1796-†1841) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0025641

BS Geboorteregister Geertje Swart (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 30 april 1820
Archiefnaam: GEboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 1003
hierin
3 mei 1820 Geertje Jelles Swart [25641] (*1820-†1860) als kind
Jelle Gerrits Swart [25642] (*1798-†1846) als vader
Trijntje Klazes Bartsma [25643] (*1796-†1841) als moeder
Dossier:

BSO 0025641

BS Overlijdensregister Geertje Jelles Swart (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 30 mei 1860
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 3010
hierin
1 juni 1860 Geertje Jelles Swart [25641] (*1820-†1860) als overledene
Dossier:

BSH 0010619

BS Huwelijksregister Jelle G Swart en Trijntje Kl Bartsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 2 mei 1818
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 2003
hierin
2 mei 1818 Jelle Gerrits Swart [25642] (*1798-†1846) als bruidegom
Trijntje Klazes Bartsma [25643] (*1796-†1841) als bruid
Dossier:

D 0025643

Doopboek Trijntje Klazes Bartsma (Doopboek)
doopplaats: Britswerd [FR]
periode: 20 maart 1796
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 67
Gezindte: Herv.
hierin
20 maart 1796 Trijntje Klazes Bartsma [25643] (*1796-†1841) als kind
Dossier:

BSO 0025643

BS Overlijdensregister Trijntje Klazes Bartsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 21 maart 1841
Archiefnaam: าverlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 3006
hierin
22 maart 1841 Trijntje Klazes Bartsma [25643] (*1796-†1841) als overledene
Dossier:

D 0025642

Doopboek Jelle Gerrits Swart (Doopboek)
doopplaats: Beers [FR]
periode: 28 oktober 1798
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 60
Gezindte: Herv.
hierin
28 oktober 1798 Jelle Gerrits Swart [25642] (*1798-†1846) als kind
Dossier:

BSO 0025642

BS Overlijdensregister Jelle Gerrits Swart (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 25 december 1846
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 3007
hierin
28 december 1846 Jelle Gerrits Swart [25642] (*1798-†1846) als overledene
Dossier:

BSG 0025644

BS Geboorteregister Aan de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 11 juni 1849
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 1016
hierin
12 juni 1849 Aan Romkes de Vries [25644] (*1849-†1873) als kind
Romke Aans de Vries [25640] (*1826-†1855) als vader
Geertje Jelles Swart [25641] (*1820-†1860) als moeder
Dossier:

BSG 0025645

BS Geboorteregister Jelle de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 4 oktober 1850
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 1016
hierin
5 oktober 1850 Jelle Romkes de Vries [25645] (*1850-†1915) als kind
Romke Aans de Vries [25640] (*1826-†1855) als vader
Geertje Jelles Swart [25641] (*1820-†1860) als moeder
Dossier:

BSO 0025645

BS Overlijdensregister Jelle de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 27 augustus 1915
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3801
hierin
28 augustus 1915 Jelle Romkes de Vries [25645] (*1850-†1915) als overledene
Dossier:

BSH 0010620

BS Huwelijksregister Jelle R de Vries en Popkje J vd Woude (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 24 juni 1874
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 2025
hierin
24 juni 1874 Jelle Romkes de Vries [25645] (*1850-†1915) als bruidegom
Popkje Jans van der Woude [25646] (*1851-†1892) als bruid
Romke Aans de Vries [25640] (*1826-†1855) als vader bruidegom
Geertje Jelles Swart [25641] (*1820-†1860) als moeder bruidegom
Jan Wytzes van der Woude [25647] (*1824-†1910) als vader bruid
Uilkje Wytzes Zandberg[en] [25648] (*1821-†1912) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0025646

BS Geboorteregister Popkje van der Woude (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Idaarderadeel [FR]
periode: 23 november 1851
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-20, inv.nr. 1015
blad 061
hierin
26 november 1851 Popkje Jans van der Woude [25646] (*1851-†1892) als kind
Jan Wytzes van der Woude [25647] (*1824-†1910) als vader
Uilkje Wytzes Zandberg[en] [25648] (*1821-†1912) als moeder
Dossier:

BSO 0025646

BS Overlijdensregister Popkje van der Woude (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 21 maart 1892
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 3024
hierin
23 maart 1892 Popkje Jans van der Woude [25646] (*1851-†1892) als overledene
Dossier:

BSH 0010621

BS Huwelijksregister Jan W vd Woude en Uilkjen W Zandberg (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Idaarderadeel [FR]
periode: 31 mei 1848
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-20, inv.nr. 2009
hierin
31 mei 1848 Jan Wytzes van der Woude [25647] (*1824-†1910) als bruidegom
Uilkje Wytzes Zandberg[en] [25648] (*1821-†1912) als bruid
Dossier:

BSG 0025648

BS Geboorteregister Uilkjen Zandberg (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Idaarderadeel [FR]
periode: 5 juni 1821
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-20, inv.nr. 1005
hierin
5 juni 1821 Uilkje Wytzes Zandberg[en] [25648] (*1821-†1912) als kind
Dossier:

BSO 0025648

BS Overlijdensregister Uilkjen Zandbergen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 9 november 1912
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 3043
hierin
9 november 1912 Uilkje Wytzes Zandberg[en] [25648] (*1821-†1912) als overledene
Dossier: