Bronnen Bronnen
Bronnen

D 0026212

Doopboek Ynze Dirks Jelsma (Doopboek)
doopplaats: Anjum [FR]
periode: 9 juli 1797
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 531
Gezindte: Herv.
hierin
9 juli 1797 Ynze Dirks Jelsma [26212] (*1797-1854) als kind
Durk Jelles Jelsma [26064] (*1765-1828) als vader
Klaaske Geeles [26065] (*1768-1826) als moeder
Dossier:

BSO 0026213

BS Overlijdensregister Hiske Wopkes Kats (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 15 april 1847
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresor
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3011
blad 034
hierin
17 april 1847 Hiske Wopkes Cats [26213] (*1790-1847) als overledene
Dossier:

BSO 0026212

BS Overlijdensregister Ynze Dirks Jelsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 15 april 1854
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3013
blad 011
hierin
18 april 1854 Ynze Dirks Jelsma [26212] (*1797-1854) als overledene
Dossier:

BSH 0010865

BS Huwelijksregister Ynze Durks Jelsma en Hiske Wopkes Cats (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 28 december 1815
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-211, inv.nr. 2003
hierin
28 december 1815 Ynze Dirks Jelsma [26212] (*1797-1854) als bruidegom
Hiske Wopkes Cats [26213] (*1790-1847) als bruid
Dossier:

D 0026213

Doopboek Hiske Wopkes Cats (Doopboek)
doopplaats: Kollum [FR]
periode: 13 mei 1790
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 449
Gezindte: Herv.
hierin
6 juni 1790 Hiske Wopkes Cats [26213] (*1790-1847) als kind
Dossier:

BSH 0010866

BS Huwelijksregister Sytze D Holwerda en Aukje E v Kammen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 28 juli 1856
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2015
aktenr. 73/1-7
hierin
28 juli 1856 Sytze Douwes Holwerda [26214] (*1822-1861) als bruidegom
Aukje Everts van Kammen [26057] (*1805-1866) als bruid
Douwe Jans Holwerda [26215] (*1796-1839) als vader bruidegom
Rinske Jans Vlastra [26216] (*1793-1841) als moeder bruidegom
Evert Djoerds van Kammen [25178] (*1775-1827) als vader bruid
Janke Sybolts Faber [9713] (*1774-1858) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0026214

BS Geboorteregister Sytze Holwerda (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 19 december 1822
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr.1006
hierin
21 december 1822 Sytze Douwes Holwerda [26214] (*1822-1861) als kind
Douwe Jans Holwerda [26215] (*1796-1839) als vader
Rinske Jans Vlastra [26216] (*1793-1841) als moeder
Dossier:

BSO 0026214

BS Overlijdensregister Sytze Douwes Holwerda (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 23 januari 1861
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresor
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3015
blad 005
hierin
12 oktober 1186 Sytze Douwes Holwerda [26214] (*1822-1861) als overledene
Dossier:

BSH 0010867

BS Huwelijksregister Douwe J Holwerda en Rinske J Vlastra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 20 mei 1820
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2004
hierin
20 mei 1820 Douwe Jans Holwerda [26215] (*1796-1839) als bruidegom
Rinske Jans Vlastra [26216] (*1793-1841) als bruid
Dossier:

D 0026216

Doopboek Rinske Jans Vlastra (Doopboek)
doopplaats: Holwerd [FR]
periode: 30 augustus 1793
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 756
Gezindte: Herv.
hierin
22 september 1793 Rinske Jans Vlastra [26216] (*1793-1841) als kind
Dossier:

BSO 0026216

BS Overlijdensregister Renske Jans Vlastra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 26 april 1841
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 3009
blad 015
hierin
28 april 1841 Rinske Jans Vlastra [26216] (*1793-1841) als overledene
Dossier:

BSO 0026215

BS Overlijdensregister Douwe Jans Holwerda (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 11 oktober 1839
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3009
blad 028
hierin
12 oktober 1839 Douwe Jans Holwerda [26215] (*1796-1839) als overledene
Dossier:

BSH 0010868

BS Huwelijksregister Sytze D Holwerda en Folkjen L vd Wal (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 31 januari 1850
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2012
hierin
31 januari 1850 Sytze Douwes Holwerda [26214] (*1822-1861) als bruidegom
Folkjen Leuwes van der Wal [26217] (*1814-1854) als bruid
Dossier:

BSG 0026217

BS Geboorteregister Folkjen van der Wal (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 23 juli 1814
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1001
geb. Anjum
hierin
26 juli 1814 Folkjen Leuwes van der Wal [26217] (*1814-1854) als kind
Dossier:

BSO 0026217

BS Overlijdensregister Folkje Lieuwes van der Wal (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 2 juni 1854
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3013
blad 016
hierin
2 juni 1854 Folkjen Leuwes van der Wal [26217] (*1814-1854) als overledene
Dossier:

BSG 0026218

BS Geboorteregister Lutske Everts van Kammen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 7 mei 1811
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1001
blad 026
hierin
9 mei 1811 Lutske Everts van Kammen [26218] (*1811-1814) als kind
Evert Djoerds van Kammen [25178] (*1775-1827) als vader
Janke Sybolts Faber [9713] (*1774-1858) als moeder
Dossier:

BSO 0026218

BS Overlijdensregister Lutske Everts van kammen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 28 augustus 1814
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3003
hierin
29 augustus 1814 Lutske Everts van Kammen [26218] (*1811-1814) als overledene
Dossier:

BSG 0026219

BS Geboorteregister Lutske van Kammen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 5 maart 1816
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1003
hierin
7 maart 1816 Lutske Everts van Kammen [26219] (*1816-1898) als kind
Evert Djoerds van Kammen [25178] (*1775-1827) als vader
Janke Sybolts Faber [9713] (*1774-1858) als moeder
Dossier:

BSO 0026219

BS Overlijdensregister Lutske Everts van kammen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 28 december 1898
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3030
hierin
29 december 1898 Lutske Everts van Kammen [26219] (*1816-1898) als overledene
Dossier:

BSH 0010869

BS Huwelijksregister Jan S Schuilinga en Lutske E v Kammen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 11 mei 1833
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01,inv.nr. 2009
hierin
11 mei 1833 Jan Sapes Schuilinga [26220] (*1805-1859) als bruidegom
Lutske Everts van Kammen [26219] (*1816-1898) als bruid
Sape Sytzes Schuilinga [26221] (~1768-1848) als vader bruidegom
Lydia Eltes Beima [26222] (*1774-1838) als moeder bruidegom
Evert Djoerds van Kammen [25178] (*1775-1827) als vader bruid
Janke Sybolts Faber [9713] (*1774-1858) als moeder bruid
Dossier: