Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0010943

BS Huwelijksregister Johannes A Hillegers en Geertje Hoogers (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Zutphen [GE]
periode: 30 maart 1904
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Gelders Archief
Inventarisnr.: arch.nr. 207, inv.nr. 8880
hierin
30 maart 1904 Johannes Antonius Hillegers [26384] (*1880-1945) als bruidegom
Geertje Jans Hoogers [26387] (*1880-) als bruid
Dossier:

BSH 0010942

BS Huwelijksregister Franciscus Hillegers en Roelofken Heuvershorst (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Zutphen [GE]
periode: 6 november 1878
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Gelders archief
Inventarisnr.: arch.nr. 207, inv.nr. 1752
hierin
6 november 1878 Franciscus Hillegers [26385] (*1852-1903) als bruidegom
Roelofken Heuvershorst [26386] (*1844-1910) als bruid
Dossier:

BSG 0026386

BS Geboorteregister Roelofken Heuvershorst (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Lochem [GE]
periode: 29 augustus 1844
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Gelders Archief
Inventarisnr.: arch.nr. 207, inv.nr. 3889
geb. Groot Dochteren (Lochem)
hierin
29 augustus 1844 Roelofken Heuvershorst [26386] (*1844-1910) als kind
Dossier:

BSO 0026386

BS Overlijdensregister Roelofken Heuvershorst (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Zutphen [GE]
periode: 26 september 1910
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gelders Archief
Inventarisnr.: arch.nr. 207, inv.nr. 8904
hierin
27 september 1910 Roelofken Heuvershorst [26386] (*1844-1910) als overledene
Dossier:

BSG 0026385

BS Geboorteregister Franciscus Hilligers (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Zutphen [GE]
periode: 23 juni 1852
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Gelders Archief
Inventarisnr.: arch.nr. 207, inv.nr. 1702
hierin
25 juni 1852 Franciscus Hillegers [26385] (*1852-1903) als kind
Dossier:

BSO 0026385

BS Overlijdensregister Franciscus Hillegers (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Zutphen [GE]
periode: 25 april 1903
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gelders Archief
Inventarisnr.: arch.nr. 207, inv.nr. 8964
hierin
25 april 1903 Franciscus Hillegers [26385] (*1852-1903) als overledene
Dossier:

T 0010944

Trouwboek Gerbrandus B Jansonius en Hubertina Faber (Trouwboek)
trouwplaats: Drachten [FR]
periode: 7 april 1805
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 624
Gezindte: Herv.
1e proclamatie
hierin
7 april 1805 Gerbrandus Bruining Jansonius [26388] (-) als bruidegom
Hubertina Faber [26389] (-) als bruid

BSE 0010943

BS Echtscheidingsregistewr Johannes A Hillegers en Geertje Hoogers (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Zutphen [GE]
periode: 19 december 1918
Archiefnaam: Echtscheidingsregister
Archief: Gelders Archief
Inventarisnr.: arch.nr. 207, inv.nr. 9155
Echtscheidingsvonnis Amsterdam
hierin
19 december 1918 Johannes Antonius Hillegers [26384] (*1880-1945) als bruidegom
Geertje Jans Hoogers [26387] (*1880-) als bruid
Dossier:

BSG 0026390

BS Geboorteregister Djoerd Schuilinga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 20 september 1851
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1026
blad 104
hierin
23 september 1851 Djoerd Jans Schuilinga [Schuilenga] [26390] (*1851-1940) als kind
Jan Sapes Schuilinga [26220] (*1805-1859) als vader
Lutske Everts van Kammen [26219] (*1816-1898) als moeder
Dossier:

BSO 0026390

BS Overlijdensregister Djoerd Schuilenga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 21 januari 1940
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3073
hierin
22 januari 1940 Djoerd Jans Schuilinga [Schuilenga] [26390] (*1851-1940) als overledene
Dossier:

BSH 0010945

BS Huwelijksregister Djoerd Schuilinga en Elizabeth Postma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 13 november 1875
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 2023
hierin
13 november 1875 Djoerd Jans Schuilinga [Schuilenga] [26390] (*1851-1940) als bruidegom
Elizabeth Takes Postma [26391] (*1849-1903) als bruid
Jan Sapes Schuilinga [26220] (*1805-1859) als vader bruidegom
Lutske Everts van Kammen [26219] (*1816-1898) als moeder bruidegom
Taeke Harmens Postma [26392] (*1817-1899) als vader bruid
Janke Reinders Kloosterman [26393] (*1819-1896) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0026391

BS Geboorteregister Elizabeth Postma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 24 februari 1849
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1024
blad 025
hierin
26 februari 1849 Elizabeth Takes Postma [26391] (*1849-1903) als kind
Taeke Harmens Postma [26392] (*1817-1899) als vader
Janke Reinders Kloosterman [26393] (*1819-1896) als moeder
Dossier:

BSH 0010946

BS Huwelijksregister Taeke H Postma en Janke R Kloosterman (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 26 augustus 1843
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2010
hierin
26 augustus 1843 Taeke Harmens Postma [26392] (*1817-1899) als bruidegom
Janke Reinders Kloosterman [26393] (*1819-1896) als bruid
Dossier:

BSG 0026393

BS Geboorteregister Janke Kloosterman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 28 maart 1819
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.n.r. 1005
hierin
29 maart 1819 Janke Reinders Kloosterman [26393] (*1819-1896) als kind
Dossier:

BSO 0026393

BS Overlijdensregister Janke Reinders Kloosterman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 17 december 1896
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3028
hierin
18 december 1896 Janke Reinders Kloosterman [26393] (*1819-1896) als overledene
Dossier:

BSG 0026392

BS Geboorteregister Teeke Harmens Postma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 14 november 1817
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1005
hierin
15 november 1817 Taeke Harmens Postma [26392] (*1817-1899) als kind
Dossier:

BSO 0026392

BS Overlijdensregister Taeke Harms Postma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 17 december 1899
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3031
hierin
18 december 1899 Taeke Harmens Postma [26392] (*1817-1899) als overledene
Dossier:

BSO 0026391

BS Overlijdensregister Elisabeth Taekes Postma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 14 oktober 1903
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3035
hierin
14 oktober 1903 Elizabeth Takes Postma [26391] (*1849-1903) als overledene
Dossier:

BSG 0026394

BS Geboorteregister Jan Schuilinga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 28 november 1876
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1042
hierin
30 november 1876 Jan Djoerds Schuilenga [26394] (*1876-1951) als kind
Djoerd Jans Schuilinga [Schuilenga] [26390] (*1851-1940) als vader
Elizabeth Takes Postma [26391] (*1849-1903) als moeder
Dossier:

BSO 0026394

BS Overlijdensregister Jan Schuilenga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 4 februari 1951
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr.3084
hierin
6 februari 1951 Jan Djoerds Schuilenga [26394] (*1876-1951) als overledene
Dossier: