Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0026436

BS Overlijdensregister Alle Hiemstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 23 juni 1912
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3049
hierin
24 juni 1912 Alle Hoekes Hiemstra [26436] (*1825-1912) als overledene
Dossier:

BSH 0010965

BS Huwelijksregister Symen v Dijk en Engeltje A Hiemstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 14 november 1889
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 2036
akte is abusievelijk genummerd 102, dit nummer is 2x gebruikt.
hierin
14 november 1889 Symen Klases van Dijk [26438] (*1864-1894) als bruidegom
Engeltje Alles Hiemstra [26435] (*1862-1928) als bruid
Dossier:

BSG 0026438

BS Geboorteregister Symen van Dijk (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Het Bildt [FR]
periode: 18 april 1864
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-06, inv.nr. 1032
hierin
18 april 1864 Symen Klases van Dijk [26438] (*1864-1894) als kind
Dossier:

BSO 0026438

BS Overlijdensregister Symen van Dijk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 25 januari 1894
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3031
hierin
25 januari 1894 Symen Klases van Dijk [26438] (*1864-1894) als overledene
Dossier:

BSG 0026439

BS Geboorteregister Fokje Schuilinga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 15 juli 1855
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1030
blad 069
hierin
16 juli 1855 Fokje Jans Schuilinga [26439] (*1855-1924) als kind
Jan Sapes Schuilinga [26220] (*1805-1859) als vader
Lutske Everts van Kammen [26219] (*1816-1898) als moeder
Dossier:

BSO 0026439

BS Overlijdensregister Fokje Schuilinga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 31 maart 1924
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3056
hierin
1 april 1924 Fokje Jans Schuilinga [26439] (*1855-1924) als overledene
Dossier:

BSH 0010966

BS Huwelijksregister Klaas Boersma en Fokje Schuilinga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 16 augustus 1877
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 2024
hierin
16 augustus 1877 Klaas Jans Boersma [26440] (*1848-1934) als bruidegom
Fokje Jans Schuilinga [26439] (*1855-1924) als bruid
Jan Taekes Boersma [26441] (*1817-1855) als vader bruidegom
Rijntje Klazes Kamminga [26442] (*1817-1898) als moeder bruidegom
Jan Sapes Schuilinga [26220] (*1805-1859) als vader bruid
Lutske Everts van Kammen [26219] (*1816-1898) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0026440

BS Geboorteregister Klaas Boersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 5 januari 1848
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1023
blad 003
hierin
6 januari 1848 Klaas Jans Boersma [26440] (*1848-1934) als kind
Jan Taekes Boersma [26441] (*1817-1855) als vader
Rijntje Klazes Kamminga [26442] (*1817-1898) als moeder
Dossier:

BSO 0026440

BS Overlijdensregister Klaas Boersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 17 november 1934
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3067
hierin
19 november 1934 Klaas Jans Boersma [26440] (*1848-1934) als overledene
Dossier:

BSH 0010967

BS Huwelijksregister Jan T Boersma en Rijntje Kl Kamminga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 28 mei 1842
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2009
hierin
28 mei 1842 Jan Taekes Boersma [26441] (*1817-1855) als bruidegom
Rijntje Klazes Kamminga [26442] (*1817-1898) als bruid
Dossier:

BSG 0026442

BS Geboorteregister Rijntje Klazes Kamminga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 22 december 1817
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1005
hierin
24 december 1817 Rijntje Klazes Kamminga [26442] (*1817-1898) als kind
Dossier:

BSO 0026442

BS Overlijdensregister Rienje Kamminga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Groningen [GR]
periode: 5 maart 1898
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
5 maart 1898 Rijntje Klazes Kamminga [26442] (*1817-1898) als overledene
Dossier:

BSG 0026441

BS Geboorteregister Jan Boersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 16 mei 1817
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1005
hierin
17 mei 1817 Jan Taekes Boersma [26441] (*1817-1855) als kind
Dossier:

BSO 0026441

BS Overlijdensregister Jan Taekes Boersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Grootegast [GR]
periode: 21 september 1855
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
22 september 1855 Jan Taekes Boersma [26441] (*1817-1855) als overledene
Dossier:

BSG 0026443

BS Geboorteregister Reinje Boersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 16 januari 1878
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1033
blad 004
hierin
18 januari 1878 Reinje Klases Boersma [26443] (*1878-1879) als kind
Klaas Jans Boersma [26440] (*1848-1934) als vader
Fokje Jans Schuilinga [26439] (*1855-1924) als moeder
Dossier:

BSO 0026443

BS Overlijdensregister Reinje Boersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Grootegast [GR]
periode: 23 juni 1879
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
24 juni 1879 Reinje Klases Boersma [26443] (*1878-1879) als overledene
Dossier:

BSG 0026444

BS Geboorteregister Jan Wiebes Boersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Grootegast [GR]
periode: 8 december 1878
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
9 december 1878 Jan Wiebe Boersma [26444] (*1878-1966) als kind
Klaas Jans Boersma [26440] (*1848-1934) als vader
Fokje Jans Schuilinga [26439] (*1855-1924) als moeder
Dossier:

BSO 0026444

BS Overlijdensregister Jan Wiebe Boersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oldekerk [GR]
periode: 12 februari 1966
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
Inventarisnr.: arch.nr. 2111, inv.nr. 1486
hierin
14 februari 1966 Jan Wiebe Boersma [26444] (*1878-1966) als overledene
Dossier:

BSH 0010968

BS Huwelijksregister Jan W Boersma en Dieuwke vd Wal (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Grootegast [GR]
periode: 19 mei 1900
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
19 mei 1900 Jan Wiebe Boersma [26444] (*1878-1966) als bruidegom
Dieuwke Freerks van der Wal [26445] (*1878-1956) als bruid
Klaas Jans Boersma [26440] (*1848-1934) als vader bruidegom
Fokje Jans Schuilinga [26439] (*1855-1924) als moeder bruidegom
Freerk Gerrits van der Wal [26446] (*1845-1931) als vader bruid
Froukjen Foppes Bijma [26447] (*1847-1925) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0026445

BS Geboorteregister Dieuwke van der Wal (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Grootegast [GR]
periode: 12 december 1878
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Groninger Archieven
geb Lutjegast gem. Grootegast
hierin
14 december 1878 Dieuwke Freerks van der Wal [26445] (*1878-1956) als kind
Freerk Gerrits van der Wal [26446] (*1845-1931) als vader
Froukjen Foppes Bijma [26447] (*1847-1925) als moeder