Bronnen Bronnen
Bronnen

D 0026525

Doopboek Trijntje Lubberts Tamminga (Doopboek)
doopplaats: Oosternijkerk [FR]
periode: 26 november 1769
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 541
Gezindte: Herv.
hierin
26 november 1769 Trijntje Lubberts Tamminga [26525] (~1769-1843) als kind
Dossier:

BSO 0026525

BS Overlijdensregister Trijntje Lubberts (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 29 juli 1843
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3010
blad 025
hierin
29 juli 1843 Trijntje Lubberts Tamminga [26525] (~1769-1843) als overledene
Dossier:

BSG 0018875

BS Geboorteregister Trijntje Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 3 augustus 1815
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1004
hierin
4 augustus 1815 Trijntje Ates Visser [18875] (*1815-1899) als kind
Dossier:

BSO 0018875

BS Overlijdensregister Trijntje Ates Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 10 mei 1899
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3028
hierin
12 mei 1899 Trijntje Ates Visser [18875] (*1815-1899) als overledene
Dossier:

D 0018874

Doopboek Sjoerd Abrahams van der Tuin (Doopboek)
doopplaats: Oudwoude [FR]
periode: 31 mei 1804
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: Herv.
hierin
1 juli 1804 Sjoerd Abrahams van der Tuin [18874] (*1804-1881) als kind
Dossier:

BSO 0018874

BS Overlijdensregister Sjoerd Abrahams van der Tuin (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 25 januari 1881
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3019
hierin
26 januari 1881 Sjoerd Abrahams van der Tuin [18874] (*1804-1881) als overledene
Dossier:

D 0018878

Doopboek Corneliske Meinderts Fennema (Doopboek)
doopplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 10 september 1808
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
hierin
16 oktober 1808 Korneliske Meinderts Fennema [18878] (*1808-1894) als kind
Dossier:

BSO 0018878

BS Overlijdensregister Korneliske Meinderts Fennema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 8 november 1894
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3024
hierin
10 november 1894 Korneliske Meinderts Fennema [18878] (*1808-1894) als overledene
Dossier:

D 0018877

Doopboek Geert Durks van Assen (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 22 oktober 1804
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
hierin
16 december 1804 Geert Durks van Assen [18877] (*1804-1893) als kind
Dossier:

BSO 0018877

BS Overlijdensregister Geert Dirks van Assen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 januari 1893
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3023
hierin
27 januari 1893 Geert Durks van Assen [18877] (*1804-1893) als overledene
Dossier:

BSG 0010783

BS Geboorteregister Durkje de Boer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 4 maart 1836
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1013
blad 022
hierin
7 maart 1836 Dirkje Tammes de Boer [10783] (*1836-1900) als kind
Tamme Keimpes de Boer [19027] (*1806-1844) als vader
Akke Tjipkes van der Veen [19028] (*1806-1848) als moeder
Dossier:

BSO 0010783

BS Overlijdensregister Dirkje Tammes de Boer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 7 mei 1900
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3030
hierin
9 mei 1900 Dirkje Tammes de Boer [10783] (*1836-1900) als overledene
Dossier:

BSG 0010782

BS Geboorteregister Anne van der Veen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 3 november 1835
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1013
blad 081
hierin
4 november 1835 Anne Lykeles van der Veen [10782] (*1835-1882) als kind
Lykele Harkes van der Veen [19025] (*1801-1877) als vader
Sepkje Sybes Dantuma [19026] (*1797-1852) als moeder
Dossier:

BSO 0010782

BS Overlijdensregister Anne Lykeles van der Veen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 september 1882
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3020
hierin
4 september 1882 Anne Lykeles van der Veen [10782] (*1835-1882) als overledene
Dossier:

BSO 0019028

BS Overlijdensregister Akke Tjipkes van der Veen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 juli 1848
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3011
blad 037/1-1
hierin
12 juli 1848 Akke Tjipkes van der Veen [19028] (*1806-1848) als overledene
Dossier:

D 0019027

Doopboek Tamme Keimpes de Boer (Doopboek)
doopplaats: Akkerwoude [FR]
periode: 6 oktober 1806
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 157
Gezindte: Herv.
hierin
26 oktober 1806 Tamme Keimpes de Boer [19027] (*1806-1844) als kind
Dossier:

BSO 0019027

BS Overlijdensregister Tamme Keimpes de Boer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 4 april 1844
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3010
blad 010
hierin
5 april 1844 Tamme Keimpes de Boer [19027] (*1806-1844) als overledene

D 0019026

Doopboek Sepkje Sybes Dantuma (Doopboek)
doopplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 15 mei 1797
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
hierin
31 juli 1797 Sepkje Sybes Dantuma [19026] (*1797-1852) als kind
Sybe Minses Dantuma [18827] (~1755-1828) als vader
Trijntje Roelofs Dantuma [18828] (*1756-1826) als moeder
Dossier:

BSO 0019026

BS Overlijdensregister Sepkje Sybes Dantuma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 3 oktober 1852
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3012
blad 032
hierin
4 oktober 1852 Sepkje Sybes Dantuma [19026] (*1797-1852) als overledene
Dossier:

D 0019025

Doopboek Lykle Harkes van der Veen (Doopboek)
doopplaats: Buitenpost [FR]
periode: 25 april 1801
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 10
Gezindte: Herv.
hierin
17 mei 1801 Lykele Harkes van der Veen [19025] (*1801-1877) als kind
Harke Lykeles van der Veen [19029] (~1763-1824) als vader
Sytske Johannes [19030] (*1766-1810) als moeder
Dossier: