Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0019096

BS Geboorteregister Tjitske Postma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 21 november 1821
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1006
hierin
22 november 1821 Tjitske Martinus Postma [Postmus] [19096] (*1821-1875) als kind
Dossier:

BSO 0019096

BS Overlijdensregister Tjitske Postma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 27 juli 1875
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3020
blad 038
hierin
28 juli 1875 Tjitske Martinus Postma [Postmus] [19096] (*1821-1875) als overledene
Dossier:

D 0019095

Doopboek Jan Pieters Meindertsma (Doopboek)
doopplaats: Ee [FR]
periode: 1 november 1796
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 534
Gezindte: herv.
hierin
13 november 1796 Jan Pytters Meindertsma [19095] (*1796-1872) als kind
Dossier:

BSO 0019095

BS Overlijdensregister Jan Pieters Meindertsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 24 november 1872
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3019
blad 043
hierin
25 november 1872 Jan Pytters Meindertsma [19095] (*1796-1872) als overledene
Dossier:

BSG 0019057

BS Geboorteregister Antje Jongsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 7 april 1863
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1036
hierin
8 april 1863 Antje Eits Jongsma [19057] (*1863-1935) als kind
Dossier:

BSO 0019057

BS Overlijdensregister Antje Jongsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 27 juni 1935
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3064
hierin
28 juni 1935 Antje Eits Jongsma [19057] (*1863-1935) als overledene

BSG 0019056

BS Geboorteregister Eelke van der Laan (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 27 december 1865
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1024
hierin
28 december 1865 Eelke Fokkes van der Laan [19056] (*1865-1922) als kind
Dossier:

BSO 0019056

BS Overlijdensregister Eelke van der Laan (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 8 september 1922
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3051
hierin
9 september 1922 Eelke Fokkes van der Laan [19056] (*1865-1922) als overledene
Dossier:

BSG 0019063

BS Geboorteregister Sytske Jansma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 5 maart 1853
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1022
blad 020
hierin
7 maart 1853 Sytske Wybrens Jansma [19063] (*1853-1884) als kind
Dossier:

BSO 0019063

BS Overlijdensregister Sytske Wybrens Jansma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 30 november 1884
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 3022
hierin
3 december 1884 Sytske Wybrens Jansma [19063] (*1853-1884) als overledene
Dossier:

BSG 0019062

BS Geboorteregister Haebele Lettinga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 12 januari 1855
Archiefnaam: GEboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1029
blad 006
hierin
13 januari 1855 Haebele Klases Lettinga [19062] (*1855-1929) als kind
Dossier:

BSO 0019062

BS Overlijdensregister Haebele Klazes Lettinga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Grootegast [GR]
periode: 5 april 1929
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
8 april 1929 Haebele Klases Lettinga [19062] (*1855-1929) als overledene
Dossier:

BSG 0019069

BS Geboorteregister Jeltje de Groot (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 10 oktober 1854
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1022
blad 071
hierin
10 oktober 1854 Jeltje Sjoerds de Groot [19069] (*1854-1952)
Dossier:

BSG 0019068

BS Geboorteregister Jentje Tilma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 25 augustus 1851
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1025
blad 088
hierin
27 augustus 1851 Jentje Piers Tilma [19068] (*1851-1909) als kind
Dossier:

BSO 0019068

BS Overlijdensregister Jentje Tilma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 28 november 1909
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3038
hierin
29 november 1909 Jentje Piers Tilma [19068] (*1851-1909) als overledene
Dossier:

BSG 0019082

BS Geboorteregister Siebrigje Kloosterman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 30 april 1842
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1017
blad 045
hierin
2 mei 1842 Siebrigje Tjeerds Kloosterman [19082] (*1842-1929) als kind
Dossier:

BSO 0019082

BS Overlijdensregister Siebrigje Kloosterman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 31 mei 1929
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3062
hierin
3 juni 1929 Siebrigje Tjeerds Kloosterman [19082] (*1842-1929) als overledene
Dossier:

BSG 0019081

BS Geboorteregister Goitzen Couperus (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 8 april 1838
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1015
blad 030
hierin
9 april 1838 Goitzen Gaeles Couperus [19081] (*1838-1916) als kind
Dossier:

BSO 0019081

BS Overlijdensregister Goitzen Couperus (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 20 mei 1916
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3048
hierin
22 mei 1916 Goitzen Gaeles Couperus [19081] (*1838-1916) als overledene
Dossier:

BSG 0010781

BS Geboorteregister Rinske Ruisch (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 september 1819
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1005
blad 052
hierin
21 september 1819 Rinske Arnoldus Ruisch [10781] (*1819-1861) als kind
Arnoldus Elles Ruisch [27677] (*1786-1864) als vader
Jeltje Lammerts de Hoop [27678] (*1786-1847) als moeder