Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0010781

BS Overlijdensregister Rinske Arnoldus Ruisch (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 26 oktober 1861
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3014
blad 038
hierin
28 oktober 1861 Rinske Arnoldus Ruisch [10781] (*1819-1861) als overledene
Dossier:

BSH 0004205

BS Huwelijksregister Douwe A Wiegersma en Rinske A Ruisch (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 23 mei 1841
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr.2010
hierin
23 mei 1841 Douwe Andries Wiegersma [10780] (*1818-1860) als bruidegom
Rinske Arnoldus Ruisch [10781] (*1819-1861) als bruid
Arnoldus Elles Ruisch [27677] (*1786-1864) als vader bruid
Jeltje Lammerts de Hoop [27678] (*1786-1847) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0010780

BS Geboorteregister Douwe Wiegersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 8 april 1818
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1005
blad 022
hierin
10 april 1818 Douwe Andries Wiegersma [10780] (*1818-1860) als kind
Dossier:

BSO 0010780

BS Overlijdensregister Douwe Andries Wiegersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 januari 1860
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3014
blad 004
hierin
12 januari 1860 Douwe Andries Wiegersma [10780] (*1818-1860) als overledene
Dossier:

T 0011484

Trouwboek Arnoldus Elles en Jeltje Lammert (Trouwboek)
trouwplaats: Akkerwoude [FR]
periode: 16 december 1810
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr.158
Gezindte: herv.
hierin
16 december 1810 Arnoldus Elles Ruisch [27677] (*1786-1864) als bruidegom
Jeltje Lammerts de Hoop [27678] (*1786-1847) als bruid
Dossier:

D 0027678

Doopboek Jeltje Lammerts de Hoop (Doopboek)
doopplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 20 februari 1786
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: herv.
hierin
29 maart 1786 Jeltje Lammerts de Hoop [27678] (*1786-1847) als kind
Dossier:

BSO 0027678

BS Overlijdensregister Jeltje Lammerts de Hoop (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 12 maart 1847
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3011
blad 012
hierin
15 maart 1847 Jeltje Lammerts de Hoop [27678] (*1786-1847) als overledene
Dossier:

D 0027677

Doopboek Arnoldus Elles Ruisch (Doopboek)
doopplaats: Akkerwoude [FR]
periode: 19 november 1786
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 157
Gezindte: herv.
hierin
10 december 1786 Arnoldus Elles Ruisch [27677] (*1786-1864) als kind

BSO 0027677

BS Overlijdensregister Arnoldus Ellens Ruisch (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 6 juni 1864
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, in.nr. 3017
blad 033
hierin
8 juni 1864 Arnoldus Elles Ruisch [27677] (*1786-1864) als overledene
Dossier:

BSO 0016440

BS Overlijdensregister Elle Arnoldus Ruisch (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 december 1853
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3012
blad 036
hierin
31 december 1853 Elle Arnoldus Ruisch [16440] (*1811-1853) als overledene
Dossier:

BSH 0006818

BS Huwelijksregister Elle A Ruisch en Saakje M de Jong (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 26 mei 1839
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2010
hierin
26 mei 1839 Saakje Minnes de Jong [16441] (*1819-1876) als bruid
Elle Arnoldus Ruisch [16440] (*1811-1853) als bruidegom
Arnoldus Elles Ruisch [27677] (*1786-1864) als vader bruidegom
Jeltje Lammerts de Hoop [27678] (*1786-1847) als moeder bruidegom
Minne Gelts de Jong [2394] (*1800-1863) als vader bruid
Foekje Rintjes Poort [2395] (*1800-1889) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0016441

BS Geboorteregister Saakje de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 juni 1819
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1005
blad 037
hierin
23 juni 1819 Saakje Minnes de Jong [16441] (*1819-1876) als kind
Minne Gelts de Jong [2394] (*1800-1863) als vader
Foekje Rintjes Poort [2395] (*1800-1889) als moeder
Dossier:

BSO 0016441

BS Overlijdensregister Saakje Minnes de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 januari 1876
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3018
hierin
22 januari 1876 Saakje Minnes de Jong [16441] (*1819-1876) als overledene
Dossier:

T 0006502

Trouwboek Willem Dooyes Ruisch en Durkjen Gerryts Buwalda (Trouwboek)
trouwplaats: Ee [FR]
periode: 10 juni 1810
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 535
Gezindte: herv.
bevestiging huwelijk
hierin
10 juni 1810 Willem Dooijes Ruisch [15837] (*1782-1868) als bruidegom
Dirkjen Gerrits Buwalda [15838] (*1787-1854) als bruid
Dossier:

D 0015837

Doopboek Willem Duijes Ruisch (Doopboek)
doopplaats: Ee [FR]
periode: 28 januari 1782
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 534
Gezindte: herv.
hierin
10 februari 1782 Willem Dooijes Ruisch [15837] (*1782-1868) als kind
Dossier:

BSO 0015837

BS Overlijdensregister Willem Dooyes Ruisch (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 4 maart 1868
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3018
bld 007
hierin
5 maart 1868 Willem Dooijes Ruisch [15837] (*1782-1868) als overledene
Dossier:

BSG 0016440

BS Geboorteregister Elle Ruisch (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 4 oktober 1811
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1001
hierin
7 oktober 1811 Elle Arnoldus Ruisch [16440] (*1811-1853) als kind
Arnoldus Elles Ruisch [27677] (*1786-1864) als vader
Jeltje Lammerts de Hoop [27678] (*1786-1847) als moeder
Dossier:

D 0015838

Doopboek Dirkjen Gerrits Buwalda (Doopboek)
doopplaats: Oostrum [FR]
periode: 25 februari 1787
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 542
Gezindte: herv.
hierin
18 maart 1787 Dirkjen Gerrits Buwalda [15838] (*1787-1854) als kind
Dossier:

BSO 0015838

BS Overlijdensregister Dirkje Gerrits Buwalda (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 8 juni 1854
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3013
blad 017
hierin
8 juni 1854 Dirkjen Gerrits Buwalda [15838] (*1787-1854) als overledene
Dossier:

BSG 0019090

BS Geboorteregister Antje de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 maart 1854
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1022
blad 025
hierin
11 maart 1854 Antje Jans de Vries [19090] (*1854-1924) als kind
Dossier: