Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0019016

BS Geboorteregister Klaas Lettinga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 5 april 1873
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1037
hierin
7 april 1873 Klaas Gijsberts Lettinga [19016] (*1873-1953) als kind
Dossier:

BSO 0019016

BS Overlijdensregister Klaas Lettinga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Apeldoorn [GE]
periode: 17 januari 1953
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gelders Archief
Inventarisnr.: arch.nr. 207A, inv.nr. 16628
hierin
17 januari 1953 Klaas Gijsberts Lettinga [19016] (*1873-1953) als overledene
Dossier:

BSG 0019021

BS Geboorteregister Aaltje Eizenga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 20 februari 1868
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1028
blad 010
hierin
22 februari 1868 Aaltje Jacobs Eizenga [19021] (*1868-1956) als kind
Dossier:

BSO 0019021

BS Overlijdensregister Aaltje Eizenga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 20 december 1956
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3085
hierin
21 december 1956 Aaltje Jacobs Eizenga [19021] (*1868-1956) als overledene
Dossier:

BSG 0019020

BS Geboorteregister Pieter Anema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 5 januari 1868
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1030
hierin
6 januari 1868 Pieter Joukes Anema [19020] (*1868-1951) als kind
Dossier:

BSO 0019020

BS Overlijdensregister Pieter Anema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 21 november 1951
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1003, inv.nr. 5504-5505
hierin
22 november 1951 Pieter Joukes Anema [19020] (*1868-1951) als overledene
Dossier:

T 0007731

Trouwboek Siebe Goitsens vd Veen en Elske P Sandijk (Trouwboek)
trouwplaats: Driesum [FR]
periode: 8 april 1810
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 165
Gezindte: herv.
bevestiging huwelijk
hierin
8 april 1810 Sybe Gaeles van der Veen [1445] (*1780-1850) als bruidegom
Elske Pieters Sandijk [1446] (*1778-1813) als bruid
Dossier:

D 0001445

Doopboek Sybe Gaeles van der Veen (Doopboek)
doopplaats: Drogeham [FR]
periode: 30 maart 1780
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 17
Gezindte: herv.
hierin
30 april 1780 Sybe Gaeles van der Veen [1445] (*1780-1850) als kind
Dossier:

BSO 0001445

BS Overlijdensregister Sybe Gaeles van der Veen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 januari 1850
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3011
blad 002
hierin
9 januari 1850 Sybe Gaeles van der Veen [1445] (*1780-1850) als overledene
Dossier:

D 0001446

Doopboek Elske Pieters Sandijk (Doopboek)
doopplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 15 januari 1778
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: herv.
hierin
22 maart 1778 Elske Pieters Sandijk [1446] (*1778-1813) als kind
Dossier:

BSO 0001446

BS Overlijdensregister Elske Pieters Zandijk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 oktober 1813
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3002
blad 008
hierin
22 oktober 1813 Elske Pieters Sandijk [1446] (*1778-1813) als overledene
Dossier:

BSO 0008733

BS Overlijdensregister Roelof Pieters Dantuma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 april 1870
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3017
hierin
2 mei 1870 Roelof Pieters Dantuma [8733] (*1846-1870) als overledene
Dossier:

LR 0019122

Lidmatenregister Jacob Falks Wester en Antje Siegers (Lidmatenregister)
Plaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 mei 1813
Archiefnaam: Lidmatenregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 166
Gezindte: herv.
18130518 belijdenis
hierin
18 mei 1813 Jacob Falks Wester (Ook Westra) [19122] (~1770-1848) als lidmaat
Antje Siegers Dantuma [19121] (*1778-1856) als lidmaat
Dossier:

BSG 0019136

BS Geboorteregister Maria van Dijk (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 13 juli 1818
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1006
blad 055
hierin
14 juli 1818 Maria Tjeerds van Dijk [19136] (*1818-1893) als kind
Dossier:

BSO 0019136

BS Overlijdensregister Maria Tjeerds van dijk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 24 november 1893
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3030
hierin
25 november 1893 Maria Tjeerds van Dijk [19136] (*1818-1893) als overledene
Dossier:

BSG 0019135

BS Geboorteregister Pieter Klopma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 1 april 1813
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1003
geb. reg. Hardegarijp; blad 008
hierin
3 april 1813 Pieter Geerts Klopma [19135] (*1813-1875) als kind
Dossier:

BSO 0019135

BS Overlijdensregister Pieter Geerts Klopma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 3 december 1875
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3022
blad 063
hierin
4 december 1875 Pieter Geerts Klopma [19135] (*1813-1875) als overledene
Dossier:

BSG 0019146

BS Geboorteregister Jeltje Ramkema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 13 juli 1867
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3416
hierin
15 juli 1867 Jeltje Ramkema [19146] (*1867-1929) als kind
Dossier:

BSO 0019146

BS Overlijdensregister Jeltje Ramkema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 18 maart 1929
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 9, inv.nr. 3815
hierin
19 maart 1929 Jeltje Ramkema [19146] (*1867-1929) als overledene
Dossier:

BSG 0019145

BS Geboorteregister Pieter Hoekstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 4 september 1866
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 9, inv.nr. 3415
hierin
4 september 1866 Pieter Gerrits Hoekstra [19145] (*1866-1916) als kind
Dossier: