Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0015787

BS Geboorteregister Hendrik Goedemoed (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Sneek [FR]
periode: 6 januari 1829
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-34, inv.nr. 1008
blad 003
hierin
7 januari 1829 Hendrik Goedemoed [15787] (*1829-1919) als kind
Dossier:

BSO 0015787

BS Overlijdensregister Hendrik Goedemoed (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 20 september 1919
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3805
hierin
22 september 1919 Hendrik Goedemoed [15787] (*1829-1919) als overledene
Dossier:

BSG 0015788

BS Geboorteregister Baukje Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Bolsward [FR]
periode: 12 oktober 1835
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-07, inv.nr. 1007
blad 055
hierin
13 oktober 1835 Baukje Hijlkes Faber [15788] (*1835-1913) als kind
Hijlke Freerks Faber [15789] (*1806-1883) als vader
Klaaske Tietes de Jong [15790] (*1811-1842) als moeder
Dossier:

BSO 0015788

BS Overlijdensregister Baukje Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 17 december 1913
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.n. 3799
hierin
18 december 1913 Baukje Hijlkes Faber [15788] (*1835-1913) als overledene
Dossier:

BSO 0019190

BS Overlijdensregister Sierk Goedegemoed (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 20 juni 1959
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 5520
hierin
20 juni 1959 Sierk Hendriks Goedemoed [19190] (*1874-1959) als overledene
Dossier:

BSH 0011486

BS Huwelijksregister Hendrik Goedemoed en Marijke de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 15 mei 1853
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3578
hierin
15 mei 1853 Hendrik Goedemoed [15787] (*1829-1919) als bruidegom
Marijke de Vries [27679] (*1826-1867) als bruid
Dossier:

BSG 0027679

BS Geboorteregister Marijke de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Sneek [FR]
periode: 21 augustus 1826
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-34, inv.nr. 1006
hierin
21 augustus 1826 Marijke de Vries [27679] (*1826-1867) als kind
Dossier:

BSO 0027679

BS Overlijdensregister Marijke de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 7 juli 1867
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3753
hierin
8 juli 1867 Marijke de Vries [27679] (*1826-1867) als overledene
Dossier:

BSH 0006477

BS Huwelijksregister Hylke Fr Faber en Klaaske T de Jong (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Bolsward [FR]
periode: 22 maart 1835
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-07, inv.nr. 2004
hierin
22 maart 1835 Hijlke Freerks Faber [15789] (*1806-1883) als bruidegom
Klaaske Tietes de Jong [15790] (*1811-1842) als bruid
Freerk Jelles Faber [27680] (-) als vader bruidegom
Baukje Hylkes de Vries [27681] (-) als moeder bruidegom
Dossier:

BSG 0015790

BS Geboorteregister Klaaske de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Bolsward [FR]
periode: 29 november 1811
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-07, inv.nr. 1001
blad 018
hierin
29 november 1811 Klaaske Tietes de Jong [15790] (*1811-1842) als kind
Dossier:

BSO 0015790

BS Overlijdensregister Klaaske Tietes de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Bolsward [FR]
periode: 29 augustus 1842
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-07, inv.nr. 3005
blad 026
hierin
31 augustus 1842 Klaaske Tietes de Jong [15790] (*1811-1842) als overledene
Dossier:

D 0015789

Doopboek Hijlke Freerk Faber (Doopboek)
doopplaats: Bolsward [FR]
periode: 5 januari 1806
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 140
Gezindte: herv.
hierin
23 januari 1806 Hijlke Freerks Faber [15789] (*1806-1883) als kind
Freerk Jelles Faber [27680] (-) als vader
Baukje Hylkes de Vries [27681] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0015789

BS Overlijdensregister Hylke Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Bolsward [FR]
periode: 10 september 1883
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-07, inv.nr. 3015
hierin
11 september 1883 Hijlke Freerks Faber [15789] (*1806-1883) als overledene
Dossier:

BSG 0019201

BS Geboorteregister Loltje van dijk (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 16 november 1863
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1036
hierin
18 november 1863 Loltje Atzes van Dijk [19201] (*1863-1947) als kind
Dossier:

BSO 0019201

BS Overlijdensregister Loltje van Dijk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leek [GR]
periode: 3 maart 1947
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
ovl Tolbert gem. Leek
hierin
4 maart 1947 Loltje Atzes van Dijk [19201] (*1863-1947) als overledene
Dossier:

BSG 0019200

BS Geboorteregister Harke Meek (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leek [GR]
periode: 18 september 1863
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Groninger Archieven
geb Tolbert gem. Leek
hierin
19 september 1863 Harke Jans Meek [19200] (*1863-1923) als kind
Dossier:

BSO 0019200

BS Overlijdensregister Harke Meek (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leek [GR]
periode: 28 december 1923
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
ovl Tolbert gem. Leek
hierin
29 december 1923 Harke Jans Meek [19200] (*1863-1923) als overledene
Dossier:

BSG 0019206

BS Geboorteregister Romkje Hamstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 7 augustus 1829
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1030
hierin
8 augustus 1829 Romkje Ydes Hamstra [19206] (*1829-1898) als kind
Dossier:

BSO 0019206

BS Overlijdensregister Romkje Hamstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 21 oktober 1898
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr.30-37, inv.nr. 3035
hierin
22 oktober 1898 Romkje Ydes Hamstra [19206] (*1829-1898) als overledene
Dossier:

BSG 0019205

BS Geboorteregister Hendrik Hanzes de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Schoterland [FR]
periode: 10 augustus 1826
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-31, inv.nr. 1010
hierin
11 augustus 1826 Hendrik Hanzes de Jong [19205] (*1826-1867) als kind
Dossier: