Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0019205

BS Overlijdensregister Hendrik Hanzes de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 24 april 1867
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3018
blad 017
hierin
25 april 1867 Hendrik Hanzes de Jong [19205] (*1826-1867) als overledene
Dossier:

BSG 0019218

BS Geboorteregister Catharina Elisabeth Bosch (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 31 maart 1825
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1008
blad 09
hierin
1 april 1825 Catharina Elisabeth Pieters Bosch [19218] (*1825-1891) als kind
Dossier:

BSO 0019218

BS Overlijdensregister Catharina Elizabeth Pieters Bosch (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 18 februari 1891
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3021
hierin
20 februari 1891 Catharina Elisabeth Pieters Bosch [19218] (*1825-1891) als overledene
Dossier:

BSG 0019217

BS Geboorteregister Jan Hiemstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 8 oktober 1824
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1007
blad 061
hierin
9 oktober 1824 Jan Thomas Hiemstra [19217] (*1824-1897) als kind
Dossier:

BSO 0019217

BS Overlijdensregister Jan Thomas Hiemstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 19 juni 1897
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3026
hierin
21 juni 1897 Jan Thomas Hiemstra [19217] (*1824-1897) als overledene
Dossier:

BSG 0019223

BS Geboorteregister Johanna Maria Bosch (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 3 mei 1839
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1015
hierin
4 mei 1839 Johanna Maria Pieters Bosch [19223] (*1839-1917) als kind
Dossier:

BSO 0019223

BS Overlijdensregister Johanna Maria Bosch (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 16 februari 1917
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3047
hierin
16 februari 1917 Johanna Maria Pieters Bosch [19223] (*1839-1917) als overledene
Dossier:

BSG 0019222

BS Geboorteregister Symon Hania (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 22 november 1843
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1017
blad 094
hierin
24 november 1843 Symen Jans Hania [19222] (*1843-1921) als kind
Dossier:

BSO 0018222

BS Overlijdensregister Symen Hania (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 december 1921
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3051
hierin
5 december 1921 Symen Jans Hania [19222] (*1843-1921) als overledene

BSG 0019226

BS Geboorteregister Jacob Boorsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 20 augustus 1859
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-09, inv.nr. 1016
hierin
22 augustus 1859 Jacob Hendriks Boorsma [19226] (*1859-1927) als kind
Dossier:

BSO 0019226

BS Overlijdensregister Jacob Boorsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 16 maart 1927
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-09, inv.nr. 3049
hierin
17 maart 1937 Jacob Hendriks Boorsma [19226] (*1859-1927) als overledene
Dossier:

BSG 0019227

BS Geboorteregister Yetje Sonnema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 16 oktober 1857
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-09, inv.nr. 1016
blad 058
hierin
19 oktober 1857 Ytje Feddes Sonnema [19227] (*1857-1939) als kind
Dossier:

BSO 0019227

BS Overlijdensregister Ytje Sonnema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 27 maart 1939
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-09, inv.nr. 3061
hierin
28 maart 1939 Ytje Feddes Sonnema [19227] (*1857-1939) als overledene
Dossier:

D 0019331

Doopboek Jetske Siegers van der Wiel (Doopboek)
doopplaats: Wouterswoude [FR]
periode: 31 augustus 1760
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: herv.
hierin
31 augustus 1760 Jetske Siegers [19331] (~1760-1826) als kind
Sieger Klazes [18459] (-) als vader
Saapke Sijtses [18460] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0019331

BS Overlijdensregister Jitske Sygers van der Wiel (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 26 oktober 1826
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3006
blad 056/3-4
hierin
27 oktober 1826 Jetske Siegers [19331] (~1760-1826) als overledene
Dossier:

D 0009306

Doopboek Jinke Everts van der Wiel (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 21 juli 1796
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: herv.
hierin
24 juli 1796 Jinke Everts van der Wiel [9306] (*1796-1834) als kind
Evert Jelles van der Wiel [1429] (-1802) als vader
Jetske Siegers [19331] (~1760-1826) als moeder
Dossier:

BSO 0009306

BS Overlijdensregister Jinke Everts van der Wiel (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 23 mei 1834
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3008
blad 009
hierin
24 mei 1834 Jinke Everts van der Wiel [9306] (*1796-1834) als overledene
Dossier:

D 0026530

Doopboek Wijtze Sikkes de Jong (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 29 februari 1796
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: herv.
hierin
10 april 1796 Wytze Sikkes de Jong [26530] (*1796-1867) als kind
Sikke Sjoerds de Jong [26531] (-) als vader
Dieuwke Jans [26532] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0026530

BS Overlijdensregister Wytse Sikkes de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 april 1867
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3016
blad 012
hierin
30 april 1867 Wytze Sikkes de Jong [26530] (*1796-1867) als overledene
Dossier:

T 0011005

Trouwboek Sikke Sjoerds de Jong en Dieuke Jans (Trouwboek)
trouwplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 1 februari 1789
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 165
Gezindte: herv.
hierin
1 februari 1789 Sikke Sjoerds de Jong [26531] (-) als bruidegom
Dieuwke Jans [26532] (-) als bruid
Dossier: