Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0026560

BS Overlijdensregister Jitske Wytses de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28 maart 1835
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3008
blad 006
hierin
30 maart 1835 Jitske Wytses de Jong [26560] (*1818-1835) als overledene
Dossier:

BSG 0016082

BS Geboorteregister Evert de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 23 maart 1820
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1006
blad 024
hierin
25 maart 1820 Evert Wytzes de Jong [16082] (*1820-1881) als kind
Wytze Sikkes de Jong [26530] (*1796-1867) als vader
Jinke Everts van der Wiel [9306] (*1796-1834) als moeder
Dossier:

BSO 0016082

BS Overlijdensregister Evert Wytzes de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28 januari 1881
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3020
hierin
29 januari 1881 Evert Wytzes de Jong [16082] (*1820-1881) als overledene
Dossier:

BSH 0006631

BS Huwelijksregister Evert W de Jong en Sjouwkje J vd Meulen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 3 december 1842
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2009
hierin
3 december 1842 Evert Wytzes de Jong [16082] (*1820-1881) als bruidegom
Sjoukje Jans van der Meulen [16083] (*1812-1887) als bruid
Wytze Sikkes de Jong [26530] (*1796-1867) als vader bruidegom
Jinke Everts van der Wiel [9306] (*1796-1834) als moeder bruidegom
Jan Wiebrens van der Meulen [26563] (*1782-1859) als vader bruid
Wietske Johannes Nieuwenhuis [26564] (*1783-1851) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0016083

BS Geboorteregister Sjoukjen van der Meulen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 6 augustus 1812
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: TResoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1004
geb.reg. Oudwoude
hierin
8 augustus 1812 Sjoukje Jans van der Meulen [16083] (*1812-1887) als kind
Jan Wiebrens van der Meulen [26563] (*1782-1859) als vader
Wietske Johannes Nieuwenhuis [26564] (*1783-1851) als moeder
Dossier:

BSO 0016083

BS Overlijdensregister Sjoukje Jans van der Meulen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 oktober 1887
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3022
hierin
19 oktober 1887 Sjoukje Jans van der Meulen [16083] (*1812-1887) als overledene
Dossier:

T 0011019

Trouwboek Jan Wijbrens en Wijtske Johannes (Trouwboek)
trouwplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 21 februari 1802
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 170
Gezindte: Doopsgezind
bevestiging huwelijk
hierin
21 februari 1802 Jan Wiebrens van der Meulen [26563] (*1782-1859) als bruidegom
Wietske Johannes Nieuwenhuis [26564] (*1783-1851) als bruid
Dossier:

D 0026564

Doopboek Wijtske Johannes Nieuwenhuis (Doopboek)
doopplaats: Akkerwoude [FR]
periode: 12 maart 1783
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 157
Gezindte: herv.
hierin
13 april 1783 Wietske Johannes Nieuwenhuis [26564] (*1783-1851) als kind
Dossier:

BSO 0026564

BS Overlijdensregister Wytske Johannes Nieuwenhuis (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 augustus 1851
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3012
blad 023
hierin
22 augustus 1851 Wietske Johannes Nieuwenhuis [26564] (*1783-1851) als overledene
Dossier:

BSO 0026563

BS Overlijdensregister Jan Wybrens van der Meulen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 november 1859
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3014
blad 053/2-4
hierin
21 november 1859 Jan Wiebrens van der Meulen [26563] (*1782-1859) als overledene
Dossier:

BSG 0026565

BS Geboorteregister Jan de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 13 maart 1843
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1014
hierin
14 maart 1843 Jan Everts de Jong [26565] (*1843-1910) als kind
Evert Wytzes de Jong [16082] (*1820-1881) als vader
Sjoukje Jans van der Meulen [16083] (*1812-1887) als moeder
Dossier:

BSO 0026565

BS Overlijdensregister Jan de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 24 oktober 1910
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3039
hierin
25 oktober 1910 Jan Everts de Jong [26565] (*1843-1910) als overledene
Dossier:

BSH 0011020

BS Huwelijksregister Jan de Jong en Hendrikje Veenstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 15 mei 1875
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2020
hierin
15 mei 1875 Jan Everts de Jong [26565] (*1843-1910) als bruidegom
Hendrikje Oenses Veenstra [26566] (*1849-1937) als bruid
Evert Wytzes de Jong [16082] (*1820-1881) als vader bruidegom
Sjoukje Jans van der Meulen [16083] (*1812-1887) als moeder bruidegom
Oense Bordses Veenstra [26567] (*1799-1885) als vader bruid
Grietje Jans Loonstra [26568] (*1808-1895) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0026566

BS Geboorteregister Hendrikje Veenstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 14 november 1849
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1017
hierin
16 november 1849 Hendrikje Oenses Veenstra [26566] (*1849-1937) als kind
Oense Bordses Veenstra [26567] (*1799-1885) als vader
Grietje Jans Loonstra [26568] (*1808-1895) als moeder
Dossier:

BSO 0026566

BS Overlijdensregister Hendrikje Veenstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 7 juni 1937
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3066
hierin
9 juni 1937 Hendrikje Oenses Veenstra [26566] (*1849-1937) als overledene
Dossier:

BSH 0011021

BS Huwelijksregister Oenze B Veenstra en Grietje J Loonstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 18 mei 1830
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2007
hierin
18 mei 1830 Oense Bordses Veenstra [26567] (*1799-1885) als bruidegom
Grietje Jans Loonstra [26568] (*1808-1895) als bruid
Dossier:

D 0026568

Doopboek Grietje Jans Loonstra (Doopboek)
doopplaats: Oudwoude [FR]
periode: 9 maart 1808
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: herv.
hierin
10 april 1808 Grietje Jans Loonstra [26568] (*1808-1895) als kind
Dossier:

BSO 0026568

BS Overlijdensregister Grietje Jans Loonstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 10 juli 1895
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3024
hierin
11 juli 1895 Grietje Jans Loonstra [26568] (*1808-1895) als overledene
Dossier:

D 0026567

Doopboek Oense Bordses Veenstra (Doopboek)
doopplaats: Westergeest [FR]
periode: 8 augustus 1799
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: herv.
hierin
8 september 1799 Oense Bordses Veenstra [26567] (*1799-1885) als kind
Dossier:

BSO 0026567

BS Overlijdensregister Oenze Veenstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 7 april 1885
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3020
hierin
8 april 1885 Oense Bordses Veenstra [26567] (*1799-1885) als overledene
Dossier: