Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0019375

BS Geboorteregister Antje Sprietsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 19 februari 1857
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1024
blad 017
hierin
21 februari 1857 Antje Lucas Sprietsma [19375] (*1857-) als kind
Lucas Symens Sprietsma [19371] (*1819-) als vader
Hettje Siegers van der Wiel [19370] (*1828-) als moeder
Dossier:

BSH 0007981

BS Huwelijksregister Lucas S Sprietsma en Klaaske Y Jelsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 16 mei 1844
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2011
hierin
16 mei 1844 Lucas Symens Sprietsma [19371] (*1819-) als bruidegom
Klaaske Ynzes Jelsma [19376] (*1823-1849) als bruid
Dossier:

BSG 0019376

BS Geboorteregister Klaaske Jelsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 11 mei 1823
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1007
hierin
12 mei 1823 Klaaske Ynzes Jelsma [19376] (*1823-1849) als kind
Dossier:

BSO 0019376

BS Overlijdensregister Klaaske Ynzes Jelsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 10 september 1849
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3012
blad 038
hierin
13 september 1849 Klaaske Ynzes Jelsma [19376] (*1823-1849) als overledene
Dossier:

BSG 0019381

BS Geboorteregister Grietje van der Wiel (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 10 februari 1831
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1009
hierin
11 februari 1831 Grietje Siegers van der Wiel [19381] (*1831-1885) als kind
Sijger Everts van der Wiel [19337] (*1791-1851) als vader
Evert Jelles van der Wiel [1429] (-1802) als vader
Jetske Siegers [19331] (~1760-1826) als moeder
Dossier:

BSO 0019381

BS Overlijdensregister Grietje Siegers van der Wiel (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 19 december 1885
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3022
hierin
21 december 1885 Grietje Siegers van der Wiel [19381] (*1831-1885) als overledene
Dossier:

BSH 0007983

BS Huwelijksregister Rinder A Riddersma en Grietje S vd Wiel (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 7 oktober 1854
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2013
hierin
7 oktober 1854 Rindert Alderts Riddersma [19382] (*1830-1880) als bruidegom
Grietje Siegers van der Wiel [19381] (*1831-1885) als bruid
Aldert Elzes Riddersma [19383] (*1791-1858) als vader bruidegom
Geertje Rinderts Broekstra [19384] (*1805-1838) als moeder bruidegom
Sijger Everts van der Wiel [19337] (*1791-1851) als vader bruid
Antje Rintjes Poort [19338] (*1792-1834) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0007984

BS Huwelijksregister Aldert E Riddersma en Geertje R Broekstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 16 april 1825
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr.2006
hierin
16 april 1825 Aldert Elzes Riddersma [19383] (*1791-1858) als bruidegom
Geertje Rinderts Broekstra [19384] (*1805-1838) als bruid
Dossier:

D 0019384

Doopboek Geertje Rinderts Broekstra (Doopboek)
doopplaats: Burum [FR]
periode: 7 juni 1805
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 447
Gezindte: herv.
hierin
30 juni 1805 Geertje Rinderts Broekstra [19384] (*1805-1838) als kind
Dossier:

BSO 0019384

BS Overlijdensregister Gettje Rinderts Broekstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 15 juli 1838
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3008
hierin
16 juli 1838 Geertje Rinderts Broekstra [19384] (*1805-1838) als overledene
Dossier:

D 0019383

Doopboek Aldert Elzes Riddersma (Doopboek)
doopplaats: Burum [FR]
periode: 10 maart 1791
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 447
Gezindte: herv.
hierin
3 april 1791 Aldert Elzes Riddersma [19383] (*1791-1858) als kind
Dossier:

BSO 0019383

BS Overlijdensregister Aldert Elzes Riddersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 15 december 1858
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3013
hierin
16 december 1858 Aldert Elzes Riddersma [19383] (*1791-1858) als overledene
Dossier:

BSG 0019382

BS Geboorteregister Rindert Riddersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 7 juni 1830
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1009
hierin
9 juni 1830 Rindert Alderts Riddersma [19382] (*1830-1880) als kind
Aldert Elzes Riddersma [19383] (*1791-1858) als vader
Geertje Rinderts Broekstra [19384] (*1805-1838) als moeder
Dossier:

BSO 0019382

BS Overlijdensregister Rindert Alderts Riddersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 2 november 1880
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3021
blad 038
hierin
2 november 1880 Rindert Alderts Riddersma [19382] (*1830-1880) als overledene
Dossier:

BSG 0019385

BS Geboorteregister Gettje Riddersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 2 april 1856
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1020
hierin
3 april 1856 Gettje Rinderts Riddersma [19385] (*1856-1941) als kind
Rindert Alderts Riddersma [19382] (*1830-1880) als vader
Grietje Siegers van der Wiel [19381] (*1831-1885) als moeder
Dossier:

BSO 0019385

BS Overlijdensregister Gettje Riddersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 10 februari 1941
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3072
hierin
12 februari 1941 Gettje Rinderts Riddersma [19385] (*1856-1941) als overledene
Dossier:

BSH 0007985

BS Huwelijksregister Reinder Dijkstra en Gettje Riddersma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 21 juli 1883
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 2025
hierin
21 juli 1883 Reinder Tabes Dijkstra [19386] (*1855-1940) als bruidegom
Gettje Rinderts Riddersma [19385] (*1856-1941) als bruid
Tabe Jans Dijkstra [19387] (*1819-1859) als vader bruidegom
Reintje Reinders van der Molen [19388] (*1821-1906) als moeder bruidegom
Rindert Alderts Riddersma [19382] (*1830-1880) als vader bruid
Grietje Siegers van der Wiel [19381] (*1831-1885) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0007986

BS Huwelijksregister Tabe J Dijkstra en Reintje R vd Molen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 8 mei 1842
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2010
hierin
8 mei 1842 Tabe Jans Dijkstra [19387] (*1819-1859) als bruidegom
Reintje Reinders van der Molen [19388] (*1821-1906) als bruid
Dossier:

BSG 0019386

BS Geboorteregister Reinder Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 8 november 1855
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1023
blad 072
hierin
9 november 1855 Reinder Tabes Dijkstra [19386] (*1855-1940) als kind
Tabe Jans Dijkstra [19387] (*1819-1859) als vader
Reintje Reinders van der Molen [19388] (*1821-1906) als moeder
Dossier:

BSO 0019386

BS Overlijdensregister Reinder Dijkstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 18 juli 1940
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-09, inv.nr. 3062
hierin
18 juli 1940 Reinder Tabes Dijkstra [19386] (*1855-1940) als overledene
Dossier: