Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0026975

BS Overlijdensregister Froukje Wybes damstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 februari 1888
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3022
hierin
28 februari 1888 Froukje Wybes Damstra [26975] (*1884-1888) als overledene
Dossier:

BSO 0001864

BS Overlijdensregister Pieter Roelofs Dantuma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 6 mei 1825
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-0-8, inv.nr. 3006
blad 013
hierin
7 mei 1825 Pieter Roelofs Dantuma [1864] (*1761-1825) als overledene
Dossier:

D 0026976

Doopboek Foekje Pieters Dantuma (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 18 september 1796
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: herv.
hierin
9 oktober 1796 Foekje Pieters Dantuma [26976] (*1796-1842) als kind
Pieter Roelofs Dantuma [1864] (*1761-1825) als vader
Tjitske Sygers [1865] (~1767-1851) als moeder
Dossier:

BSO 0026976

BS Overlijdensregister Foekje Pieters Dantuma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 mei 1842
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3009
blad 013
hierin
18 mei 1842 Foekje Pieters Dantuma [26976] (*1796-1842) als overledene
Dossier:

BSH 0011198

BS Huwelijksregister Edze G vd Veen en Foekje P Dantuma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 12 augustus 1815
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2004
huw.reg. Veenwouden
hierin
12 augustus 1815 Edze Gerbens van der Veen [26977] (*1794-1875) als bruidegom
Foekje Pieters Dantuma [26976] (*1796-1842) als bruid
Gerben Eelzes [Eelkes] van der Veen [26978] (*1754-1808) als vader bruidegom
Janke Hedmans [26979] (-) als moeder bruidegom
Pieter Roelofs Dantuma [1864] (*1761-1825) als vader bruid
Tjitske Sygers [1865] (~1767-1851) als moeder bruid

BSO 0026977

BS Overlijdensregister Edze Gerbens van der Veen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 8 maart 1875
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3018
hierin
9 maart 1875 Edze Gerbens van der Veen [26977] (*1794-1875) als overledene
Dossier:

T 0011199

Trouwboek Gerben Eelkes en Janke Hedmans (Trouwboek)
trouwplaats: Driesum [FR]
periode: 29 juni 1777
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 165
Gezindte: herv.
bevestiging huwelijk
hierin
29 juni 1777 Gerben Eelzes [Eelkes] van der Veen [26978] (*1754-1808) als bruidegom
Janke Hedmans [26979] (-) als bruid
Dossier:

B 0026978

Begraafboek Gerben Eelkes van der Veen (Begraafboek)
begraafplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 augustus 1808
Archiefnaam: Begraafboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 156
Register Grietenij Dantumadeel
hierin
27 augustus 1808 Gerben Eelzes [Eelkes] van der Veen [26978] (*1754-1808) als overledene
Dossier:

BSG 0026980

BS Geboorteregister Janke van der Veen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 november 1815
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: rch.nr. 30-08, inv.nr. 1004
blad 026; geb.reg. Veenwouden
hierin
15 november 1815 Janke Edzes van der Veen [26980] (*1815-1898) als kind
Edze Gerbens van der Veen [26977] (*1794-1875) als vader
Foekje Pieters Dantuma [26976] (*1796-1842) als moeder
Dossier:

BSO 0026980

BS Overlijdensregister Janke van der Veen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 6 oktober 1898
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3028
hierin
7 oktober 1898 Janke Edzes van der Veen [26980] (*1815-1898) als overledene
Dossier:

BSH 0011200

BS Huwelijksregister Uulke s Dijkstra en Janke E vd veen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28 januari 1838
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: rch.nr. 30-08, inv.nr. 2009
hierin
28 januari 1838 Uilke Sakes Dijkstra [26981] (*1814-1878) als bruidegom
Janke Edzes van der Veen [26980] (*1815-1898) als bruid
Sake Reitses Dijkstra [26982] (*1765-1848) als vader bruidegom
Tetje Harmens Woelinga [26983] (*1776-1855) als moeder bruidegom
Edze Gerbens van der Veen [26977] (*1794-1875) als vader bruid
Foekje Pieters Dantuma [26976] (*1796-1842) als moeder bruid

BSG 0026981

BS Geboorteregister Uulke Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 augustus 1814
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1002
geb.reg. Dantumawoude; blad 032
hierin
19 augustus 1814 Uilke Sakes Dijkstra [26981] (*1814-1878) als kind
Sake Reitses Dijkstra [26982] (*1765-1848) als vader
Tetje Harmens Woelinga [26983] (*1776-1855) als moeder
Dossier:

BSO 0026981

BS Overlijdensregister Uilke Sakes Dijkstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 april 1878
Archiefnaam: Overlijdenregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3019
hierin
1 mei 1878 Uilke Sakes Dijkstra [26981] (*1814-1878) als overledene
Dossier:

T 0011201

Trouwboek Sake reitzes en Tetje Harmens (Trouwboek)
trouwplaats: Driesum [FR]
periode: 21 april 1794
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 165
Gezindte: herv.
bevestiging huwelijk
hierin
21 april 1794 Sake Reitses Dijkstra [26982] (*1765-1848) als bruidegom
Tetje Harmens Woelinga [26983] (*1776-1855) als bruid
Dossier:

BSO 0026983

BS Overlijdensregister Tetje Harmens Woelinga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 juli 1855
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3013
blad 025
hierin
12 juli 1855 Tetje Harmens Woelinga [26983] (*1776-1855) als overledene
Dossier:

BSO 0026982

BS Overlijdensregister Sake Reitses Dijkstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 12 april 1848
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3011
blad 024
hierin
14 april 1848 Sake Reitses Dijkstra [26982] (*1765-1848) als overledene
Dossier:

BSG 0026984

BS Geboorteregister Foekje Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 31 maart 1838
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1014
blad 033
hierin
2 april 1838 Foekje Uilkes Dijkstra [26984] (*1838-1885) als kind
Uilke Sakes Dijkstra [26981] (*1814-1878) als vader
Janke Edzes van der Veen [26980] (*1815-1898) als moeder
Dossier:

BSO 0026984

BS Overlijdensregister Foekje Uilkes Dijkstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 5 juni 1885
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3021
hierin
6 juni 1885 Foekje Uilkes Dijkstra [26984] (*1838-1885) als overledene
Dossier:

BSH 0011202

BS Huwelijksregister Gorus M Hoekstra en Foekje U Dijkstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 mei 1864
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2018
hierin
19 mei 1864 Gorus Meinderts Hoekstra [26985] (*1841-1889) als bruidegom
Foekje Uilkes Dijkstra [26984] (*1838-1885) als bruid
Meindert Gorus Hoekstra [26986] (*1813-1842) als vader bruidegom
Antje Luitjens Dantuma [26987] (*1811-1910) als moeder bruidegom
Uilke Sakes Dijkstra [26981] (*1814-1878) als vader bruid
Janke Edzes van der Veen [26980] (*1815-1898) als moeder bruid

BSG 0026985

BS Geboorteregister Gorus Hoekstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 4 maart 1841
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1016
blad 024
hierin
5 maart 1841 Gorus Meinderts Hoekstra [26985] (*1841-1889) als kind
Meindert Gorus Hoekstra [26986] (*1813-1842) als vader
Antje Luitjens Dantuma [26987] (*1811-1910) als moeder
Dossier: