Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0027114

BS Geboorteregister Pieter Daniels de Hoop (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 16 november 1883
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1047
hierin
17 november 1883 Pieter Daniλls de Hoop [27114] (*1883-) als kind
Dossier:

BSG 0027116

BS Geboorteregister Tetje Jensma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Aduard [GR]
periode: 4 juli 1904
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Groninger Archieven
Inventarisnr.: arch.nr. 1621, inv.nr. 43
geb Fransum gem. Aduard
hierin
5 juli 1904 Tetje Lourens Jensma [27116] (*1904-) als kind
Lourens Goffes Jensma [27109] (*1875-†1966) als vader
Janke Ykes de Jong [27108] (*1877-†1953) als moeder
Dossier:

BSH 0011256

BS Huwelijksregister Jacob Jan Loots en Tjetje Jensma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leens [GR]
periode: 14 mei 1930
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
14 mei 1930 Jacob Jan Loots [27117] (*1896-) als bruidegom
Tetje Lourens Jensma [27116] (*1904-) als bruid
Willem Jacobs Loots [27118] (*1858-†1931) als vader bruidegom
Albertje Jans Wieringa [27119] (*1868-†1901) als moeder bruidegom
Lourens Goffes Jensma [27109] (*1875-†1966) als vader bruid
Janke Ykes de Jong [27108] (*1877-†1953) als moeder bruid

BSG 0027117

BS Geboorteregister Jacob Jan Loots (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leens [GR]
periode: 27 juli 1896
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Groninger Archieven
geb Zuurdijk gem. Leens
hierin
27 juli 1896 Jacob Jan Loots [27117] (*1896-) als kind
Willem Jacobs Loots [27118] (*1858-†1931) als vader
Albertje Jans Wieringa [27119] (*1868-†1901) als moeder
Dossier:

BSH 0011257

BS Huwelijksregister Willem Loots en Albertje Wierenga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leens [GR]
periode: 23 april 1896
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
23 april 1896 Willem Jacobs Loots [27118] (*1858-†1931) als bruidegom
Albertje Jans Wieringa [27119] (*1868-†1901) als bruid

BSG 0027119

BS Geboorteregister Albertje Wierenga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 't Zandt [GR]
periode: 5 februari 1868
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Groninger Archieven
geb te Leermens gem. 't Zandt
hierin
6 februari 1868 Albertje Jans Wieringa [27119] (*1868-†1901) als kind
Dossier:

BSO 0027119

BS Overlijdensregister Albertje Wierenga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leens [GR]
periode: 8 september 1901
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
ovl Zuurdijk gem. Leens
hierin
9 september 1901 Albertje Jans Wieringa [27119] (*1868-†1901) als overledene
Dossier:

BSG 0027118

BS Geboorteregister Willem Loots (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ulrum [GR]
periode: 7 januari 1858
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Groninger Archieven
geb Vierhuizen gem. Ulrum
hierin
9 januari 1858 Willem Jacobs Loots [27118] (*1858-†1931) als kind
Dossier:

BSO 0027118

BS Overlijdensregister Willem Loots (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leens [GR]
periode: 6 september 1931
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
ovl Zuurdijk gem. Leens
hierin
8 september 1931 Willem Jacobs Loots [27118] (*1858-†1931) als overledene
Dossier:

BSG 0027120

Afgeschermd (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Aduard [GR]
periode: 30 september 1915
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Groninger Archieven
Inventarisnr.: arch.nr. 1621, inv.nr. 54
hierin
1 oktober 1915 Afgeschermd [27120] (-) als kind
Lourens Goffes Jensma [27109] (*1875-†1966) als vader
Janke Ykes de Jong [27108] (*1877-†1953) als moeder

BSG 0027121

Afgeschermd (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Aduard [GR]
periode: 29 mei 1910
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Groninger Archieven
Inventarisnr.: arch.nr. 1621, inv.nr. 49
hierin
30 mei 1910 Afgeschermd [27121] (-) als kind
Lourens Goffes Jensma [27109] (*1875-†1966) als vader
Janke Ykes de Jong [27108] (*1877-†1953) als moeder

BSG 0027122

BS Geboorteregister IJke Jensma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Aduard [GR]
periode: 5 mei 1908
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Groninger Archieven
Inventarisnr.: arch.nr. 1621, inv.nr. 47
geb Fransum gem. Aduard
hierin
7 mei 1908 IJke Lourens Jensma [27122] (*1908-) als kind
Lourens Goffes Jensma [27109] (*1875-†1966) als vader
Janke Ykes de Jong [27108] (*1877-†1953) als moeder
Dossier:

BSG 0001479

BS Geboorteregister Gerben Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10 maart 1849
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1020
blad 028
hierin
12 maart 1849 Gerben Uilkes Dijkstra [1479] (*1849-†1924) als kind
Uilke Sakes Dijkstra [26981] (*1814-†1878) als vader
Janke Edzes van der Veen [26980] (*1815-†1898) als moeder
Dossier:

BSO 0001479

BS Overlijdensregister Gerben Dijkstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24 januari 1924
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3054
hierin
25 januari 1924 Gerben Uilkes Dijkstra [1479] (*1849-†1924) als overledene
Dossier:

BSH 0000443

BS Huwelijksregister Gerben U Dijkstra en Antje S Oegema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 mei 1876
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2024
hierin
18 mei 1876 Gerben Uilkes Dijkstra [1479] (*1849-†1924) als bruidegom
Antje Sikkes Oegema [1480] (*1853-†1908) als bruid
Uilke Sakes Dijkstra [26981] (*1814-†1878) als vader bruidegom
Janke Edzes van der Veen [26980] (*1815-†1898) als moeder bruidegom
Sikke Theunis Oegema [16044] (*1816-†1888) als vader bruid
Aukje Wybes de Jager [16045] (*1826-†1915) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0006612

BS Huwelijksregister Sikke Th Oegema en Aukje W de Jager (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 mei 1849
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-0-8,inv.nr. 2013
hierin
27 mei 1849 Sikke Theunis Oegema [16044] (*1816-†1888) als bruidegom
Aukje Wybes de Jager [16045] (*1826-†1915) als bruid
Dossier:

BSG 0016045

BS Geboorteregister Aukje de Jager (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28 februari 1826
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1008
blad 011
hierin
2 maart 1826 Aukje Wybes de Jager [16045] (*1826-†1915) als kind
Dossier:

BSO 0016045

BS Overlijdensregister Aukje de Jager (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 7 januari 1915
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3045
hierin
8 januari 1915 Aukje Wybes de Jager [16045] (*1826-†1915) als overledene
Dossier:

BSG 0016044

BS Geboorteregister Sikke Oegema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 1 november 1816
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1002
geb.reg. Dantumawoude, blad 021
hierin
5 november 1816 Sikke Theunis Oegema [16044] (*1816-†1888) als kind
Dossier:

BSO 0016044

BS Overlijdensregister Sikke Theunis Oegema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 april 1888
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3022
hierin
28 april 1888 Sikke Theunis Oegema [16044] (*1816-†1888) als overledene
Dossier: