Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0011258

BS Huwelijksregister Gerben Dijkstra en Foekje Wiersma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 12 februari 1914
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2052
hierin
12 februari 1914 Gerben Uilkes Dijkstra [1479] (*1849-1924) als bruidegom
Foekje Tjibbes Wiersma [27123] (*1870-1949) als bruid
Uilke Sakes Dijkstra [26981] (*1814-1878) als vader bruidegom
Janke Edzes van der Veen [26980] (*1815-1898) als moeder bruidegom
Tjibbe Deddes Wiersma [27124] (*1837-1907) als vader bruid
Dieuwke Heines Uitterdijk [27125] (*1845-1897) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0027123

BS Geboorteregister Foekje Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 1 mei 1870
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1030
hierin
2 mei 1870 Foekje Tjibbes Wiersma [27123] (*1870-1949) als kind
Tjibbe Deddes Wiersma [27124] (*1837-1907) als vader
Dieuwke Heines Uitterdijk [27125] (*1845-1897) als moeder
Dossier:

BSO 0027123

BS Overlijdensregister Foekje Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Sneek [FR]
periode: 10 maart 1949
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-34, inv.nr. 3082
hierin
11 maart 1949 Foekje Tjibbes Wiersma [27123] (*1870-1949) als overledene
Dossier:

BSH 0011259

BS Huwelijksregister Tjibbe D Wiersma en Dieuwke H Uitterdijk (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 mei 1865
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2019
hierin
14 mei 1865 Tjibbe Deddes Wiersma [27124] (*1837-1907) als bruidegom
Dieuwke Heines Uitterdijk [27125] (*1845-1897) als bruid
Dedde Tjibbes Wiersma [27126] (*1811-1886) als vader bruidegom
Janke Pieters Dantuma [27127] (*1811-1887) als moeder bruidegom

BSG 0027125

BS Geboorteregister Dieuwke Uitterdijk (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 23 oktober 1845
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1018
blad 096
hierin
24 oktober 1845 Dieuwke Heines Uitterdijk [27125] (*1845-1897) als kind
Dossier:

BSO 0027125

BS Overlijdensregister Dieuwke Heines Uitterdijk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 september 1897
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3027
hierin
21 september 1897 Dieuwke Heines Uitterdijk [27125] (*1845-1897) als overledene
Dossier:

BSG 0027124

BS Geboorteregister Tjibbe Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 maart 1837
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1014
blad 025
hierin
15 maart 1837 Tjibbe Deddes Wiersma [27124] (*1837-1907) als kind
Dedde Tjibbes Wiersma [27126] (*1811-1886) als vader
Janke Pieters Dantuma [27127] (*1811-1887) als moeder
Dossier:

BSO 0027124

BS Overlijdensregister Tjibbe Deddes Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 8 oktober 1907
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3037
hierin
9 oktober 1907 Tjibbe Deddes Wiersma [27124] (*1837-1907) als overledene
Dossier:

BSH 0011260

BS Huwelijksregister Dedde Tj Wiersma en Janke P Dantuma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 november 1836
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2009
hierin
27 november 1836 Dedde Tjibbes Wiersma [27126] (*1811-1886) als bruidegom
Janke Pieters Dantuma [27127] (*1811-1887) als bruid
Tjibbe Deddes Wiersma [27128] (-) als vader bruidegom
Antje Sikkes Haalstra [27129] (-) als moeder bruidegom
Pieter Roelofs Dantuma [27130] (*1767-1857) als vader bruid
Trijntje Ykes [Eekes] Minnema [27131] (*1776-1829) als moeder bruid

BSO 0027127

BS Overlijdensregister Janke Pieters Dantuma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 mei 1887
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08,inv.nr. 3022
hierin
20 mei 1887 Janke Pieters Dantuma [27127] (*1811-1887) als overledene
Dossier:

T 0011262

Trouwboek Pieter R Dantuma en Trijntje Y Minnema (Trouwboek)
trouwplaats: Akkerwoude [FR]
periode: 14 februari 1796
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 158
Gezindte: herv
bevestiging huwelijk
hierin
14 februari 1796 Pieter Roelofs Dantuma [27130] (*1767-1857) als bruidegom
Trijntje Ykes [Eekes] Minnema [27131] (*1776-1829) als bruid
Dossier:

BSO 0027131

BS Overlijdensregister Trijntje Ykes Minnema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 juni 1829
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3007
blad 021
hierin
22 juni 1829 Trijntje Ykes [Eekes] Minnema [27131] (*1776-1829) als overledene
Dossier:

BSH 0011263

BS Huwelijksregister Pieter R Dantuma en Rinkse J de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 mei 1830
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2007
hierin
2 mei 1830 Pieter Roelofs Dantuma [27130] (*1767-1857) als bruidegom
Rinske Jacobs de Vries [27133] (*1789-1860) als bruid

D 0027133

Doopboek Rinske Jacobs de Vries (Doopboek)
doopplaats: Rinsumageest [FR]
periode: 29 juni 1789
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 167
Gezindte: herv.
hierin
26 juli 1789 Rinske Jacobs de Vries [27133] (*1789-1860) als kind
Dossier:

BSO 0027133

BS Overlijdensregister Rinske Jacobs de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 6 mei 1860
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3014
blad 021
hierin
8 mei 1860 Rinske Jacobs de Vries [27133] (*1789-1860) als overledene
Dossier:

BSO 0027130

BS Overlijdensregister Pieter Roelofs Dantuma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 6 april 1857
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3013
blad 011
hierin
7 april 1857 Pieter Roelofs Dantuma [27130] (*1767-1857) als overledene
Dossier:

BSG 0027126

BS Geboorteregister Dedde Tjebbes Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 september 1811
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1001
hierin
24 september 1811 Dedde Tjibbes Wiersma [27126] (*1811-1886) als kind
Tjibbe Deddes Wiersma [27128] (-) als vader
Antje Sikkes Haalstra [27129] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0027126

BS Overlijdensregister Dedde Tjibbes Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 maart 1886
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3021
hierin
22 maart 1886 Dedde Tjibbes Wiersma [27126] (*1811-1886) als overledene
Dossier:

BSG 0027134

BS Geboorteregister Hille Dantuma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 22 maart 1814
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1002
blad 016
hierin
23 maart 1814 Hille Pieters Dantuma [27134] (*1814-1895) als kind
Pieter Roelofs Dantuma [27130] (*1767-1857) als vader
Trijntje Ykes [Eekes] Minnema [27131] (*1776-1829) als moeder
Dossier:

BSO 0027134

BS Overlijdensregister Hille Pieters Dantuma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 december 1895
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3025
hierin
23 december 1895 Hille Pieters Dantuma [27134] (*1814-1895) als overledene
Dossier: