Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0011267

BS Huwelijksregister Jacob A de Vries en Trijntje U Dijkstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 mei 1876
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2024
hierin
18 mei 1876 Jacob Andries de Vries [27143] (*1849-†1908) als bruidegom
Trijntje Uilkes Dijkstra [27142] (*1854-†1918) als bruid
Andries Aukes de Vries [27144] (*1812-†1861) als vader bruidegom
Froukje Lieuwes van der Werf [27145] (*1809-†1901) als moeder bruidegom
Uilke Sakes Dijkstra [26981] (*1814-†1878) als vader bruid
Janke Edzes van der Veen [26980] (*1815-†1898) als moeder bruid

BSG 0027143

BS Geboorteregister Jacob de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 november 1849
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1020
blad 093/1-9
hierin
13 november 1849 Jacob Andries de Vries [27143] (*1849-†1908) als kind
Andries Aukes de Vries [27144] (*1812-†1861) als vader
Froukje Lieuwes van der Werf [27145] (*1809-†1901) als moeder
Dossier:

BSO 0027143

BS Overlijdensregister Jacob de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 5 november 1908
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3038
ovl te Groningen
hierin
18 november 1908 Jacob Andries de Vries [27143] (*1849-†1908) als overledene
Dossier:

BSO 0027143_1

BS Overlijdensregister Jacob de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Groningen [GR]
periode: 5 november 1908
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
wonende te Akkerwoude
hierin
6 november 1908 Jacob Andries de Vries [27143] (*1849-†1908) als overledene
Dossier:

BSH 0011268

BS Huwelijksregister Andries A de Vries en Frouktje L vd Werf (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 december 1836
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresor
Inventarisnr.: arch.nr. 30-0-8, inv.nr. 2009
hierin
11 december 1836 Andries Aukes de Vries [27144] (*1812-†1861) als bruidegom
Froukje Lieuwes van der Werf [27145] (*1809-†1901) als bruid

D 0027145

Doopboek Frouktje Lieuwes van der Werf (Doopboek)
doopplaats: Akkerwoude [FR]
periode: 6 oktober 1809
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 157
Gezindte: herv
hierin
5 november 1809 Froukje Lieuwes van der Werf [27145] (*1809-†1901) als kind
Dossier:

BSO 0027145

BS Overlijdensregister Froukje Lieuwes van der Werf (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 februari 1901
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3031
hierin
28 februari 1901 Froukje Lieuwes van der Werf [27145] (*1809-†1901) als overledene
Dossier:

D 0027144

Doopboek Andries Aukes de Vries (Doopboek)
doopplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 27 januari 1812
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: herv
hierin
23 februari 1812 Andries Aukes de Vries [27144] (*1812-†1861) als kind
Dossier:

BSO 0027144

BS Overlijdensregister Andries Aukes de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24 mei 1861
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3014
blad 021
hierin
25 mei 1861 Andries Aukes de Vries [27144] (*1812-†1861) als overledene
Dossier:

BSG 0027146

BS Geboorteregister Janke de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 13 september 1876
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1033
hierin
14 september 1876 Janke Jacobs de Vries [27146] (*1876-†1957) als kind
Jacob Andries de Vries [27143] (*1849-†1908) als vader
Trijntje Uilkes Dijkstra [27142] (*1854-†1918) als moeder
Dossier:

BSO 0027146

BS Overlijdensregister Janke de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 maart 1957
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08,inv.nr. 3088
hierin
5 maart 1957 Janke Jacobs de Vries [27146] (*1876-†1957) als overledene
Dossier:

BSH 0011269

BS Huwelijksregister Gerben vd Galien en Janke de vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 mei 1900
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2038
hierin
17 mei 1900 Gerben Feyes van der Galien [27147] (*1871-†1942) als bruidegom
Janke Jacobs de Vries [27146] (*1876-†1957) als bruid
Feye Jans van der Galien [27148] (*1839-†1913) als vader bruidegom
Fokje Gerbens van Dijk [27149] (*1844-†1913) als moeder bruidegom
Jacob Andries de Vries [27143] (*1849-†1908) als vader bruid
Trijntje Uilkes Dijkstra [27142] (*1854-†1918) als moeder bruid

BSG 0027147

BS Geboorteregister Gerben van der Galien (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 1 november 1871
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1031
hierin
3 november 1871 Gerben Feyes van der Galien [27147] (*1871-†1942) als kind
Feye Jans van der Galien [27148] (*1839-†1913) als vader
Fokje Gerbens van Dijk [27149] (*1844-†1913) als moeder
Dossier:

BSO 0027147

BS Overlijdensregister Gerben van der Galien (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 december 1942
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3072
hierin
12 december 1942 Gerben Feyes van der Galien [27147] (*1871-†1942) als overledene
Dossier:

BSH 0011270

BS Huwelijksregister Feye J vd Galien en Fokje G v Dijk (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 mei 1866
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2019
hierin
17 mei 1866 Feye Jans van der Galien [27148] (*1839-†1913) als bruidegom
Fokje Gerbens van Dijk [27149] (*1844-†1913) als bruid

BSG 0027149

BS Geboorteregister Fokje van dijk (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 7 januari 1844
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1017
blad 005
hierin
9 januari 1844 Fokje Gerbens van Dijk [27149] (*1844-†1913) als kind
Dossier:

BSO 0027149

BS Overlijdensregister Fokje van Dijk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 5 januari 1913
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3043
hierin
7 januari 1913 Fokje Gerbens van Dijk [27149] (*1844-†1913) als overledene
Dossier:

BSG 0027148

BS Geboorteregister Feye van der Galien (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 januari 1839
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1015
blad 004
hierin
18 januari 1839 Feye Jans van der Galien [27148] (*1839-†1913) als kind
Dossier:

BSO 0027148

BS Overlijdensregister Feye van der Galien (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 22 augustus 1913
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3043
hierin
25 augustus 1913 Feye Jans van der Galien [27148] (*1839-†1913) als overledene
Dossier:

BSG 0027159

BS Geboorteregister Feye van der Galiλn (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 8 juli 1901
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1048
hierin
9 juli 1901 Feye Gerbens van der Galien [27159] (*1901-) als kind
Gerben Feyes van der Galien [27147] (*1871-†1942) als vader
Janke Jacobs de Vries [27146] (*1876-†1957) als moeder
Dossier: