Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0011303

BS Huwelijksregister Keimpe de Bruin en Trijntje Rozema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 mei 1914
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2052
hierin
14 mei 1914 Keimpe Sierds de Bruin [27222] (*1892-1918) als bruidegom
Trijntje Sytses Rozema [27225] (*1893-1914) als bruid
Dossier:

BSG 0027225

BS Geboorteregister Trijntje Rozema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 juni 1893
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1040
hierin
10 juni 1893 Trijntje Sytses Rozema [27225] (*1893-1914) als kind
Dossier:

BSO 0027225

BS Overlijdensregister Trijntje Rozema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24 juli 1914
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3044
hierin
25 juli 1914 Trijntje Sytses Rozema [27225] (*1893-1914) als overledene
Dossier:

BSG 0027226

BS Geboorteregister Rinske de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 31 december 1895
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1043
hierin
2 januari 1896 Rinske Jacobs de Vries [27226] (*1895-) als kind
Jacob Andries de Vries [27143] (*1849-1908) als vader
Trijntje Uilkes Dijkstra [27142] (*1854-1918) als moeder
Dossier:

BSH 0011304

BS Huwelijksregister Tjalling Boonstra en Rinske de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 mei 1918
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2057
hierin
11 mei 1918 Tjalling Gaeles Boonstra [27227] (*1894-) als bruidegom
Rinske Jacobs de Vries [27226] (*1895-) als bruid
Gaele Eelkes Boonstra [27228] (*1863-1953) als vader bruidegom
Trijntje Tjallings Kooistra [27229] (*1865-1949) als moeder bruidegom
Jacob Andries de Vries [27143] (*1849-1908) als vader bruid
Trijntje Uilkes Dijkstra [27142] (*1854-1918) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0027227

BS Geboorteregister Tjalling Boonstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 29 juni 1894
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1041
hierin
29 juni 1894 Tjalling Gaeles Boonstra [27227] (*1894-) als kind
Gaele Eelkes Boonstra [27228] (*1863-1953) als vader
Trijntje Tjallings Kooistra [27229] (*1865-1949) als moeder
Dossier:

BSH 0011305

BS Huwelijksregister Gaele Boonstra en Trijntje Kooistra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 mei 1890
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2030
hierin
14 mei 1890 Gaele Eelkes Boonstra [27228] (*1863-1953) als bruidegom
Trijntje Tjallings Kooistra [27229] (*1865-1949) als bruid
Tjalling Binnes Kooistra [23884] (*1832-1914) als vader bruid
Ymkje Heerkes van der Ploeg [23885] (*1832-1887) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0027229

BS Geboorteregister Trijntje Kooistra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 16 februari 1865
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1028
hierin
18 februari 1865 Trijntje Tjallings Kooistra [27229] (*1865-1949) als kind
Tjalling Binnes Kooistra [23884] (*1832-1914) als vader
Ymkje Heerkes van der Ploeg [23885] (*1832-1887) als moeder
Dossier:

BSO 0027229

BS Overlijdensregister Trijntje Kooistra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 november 1949
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3080
hierin
3 november 1949 Trijntje Tjallings Kooistra [27229] (*1865-1949) als overledene
Dossier:

BSG 0027228

BS Geboorteregister Gaele Boonstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 8 juni 1863
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1027
hierin
9 juni 1863 Gaele Eelkes Boonstra [27228] (*1863-1953) als kind
Dossier:

BSO 0027228

BS Overlijdensregister Gaele Boonstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 22 april 1953
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3084
hierin
22 april 1953 Gaele Eelkes Boonstra [27228] (*1863-1953) als overledene
Dossier:

BSO 0027230

BS Overlijdensregister Gaele Boonstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Groningen [GR]
periode: 17 juli 1960
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
Inventarisnr.: arch.nr. 2110, inv.nr. 1462-1463
hierin
18 juli 1960 Gaele Tjallings Boonstra [27230] (*1919-1960) als overledene
Dossier:

T 0011307

Trouwboek Dirk J v Assen en Antje H v Assen (Trouwboek)
trouwplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 23 februari 1794
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 165
Gezindte: herv
bevestiging huwelijk
hierin
23 februari 1794 Dirk Jans van Assen [27232] (*1765-1848) als bruidegom
Antje Hessels van Assen [27233] (*1772-1835) als bruid
Dossier:

BSO 0027233

BS Overlijdensregister Antje Hessels van Assen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 juni 1835
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3008
blad 009
hierin
22 juni 1835 Antje Hessels van Assen [27233] (*1772-1835) als overledene
Dossier:

BSO 0027232

BS Overlijdensregister Dirk Jans van Assen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28 januari 1848
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3011
blad 009
hierin
29 januari 1848 Dirk Jans van Assen [27232] (*1765-1848) als overledene
Dossier:

BSG 0027234

BS Geboorteregister Antje van der Veen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 oktober 1820
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1006
blad 070
hierin
27 oktober 1820 Antje Edzes van der Veen [27234] (*1820-) als kind
Edze Gerbens van der Veen [26977] (*1794-1875) als vader
Foekje Pieters Dantuma [26976] (*1796-1842) als moeder
Dossier:

BSH 0011308

BS Huwelijksregister Meindert Tj Beintema en Antje E vd Veen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 mei 1846
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2012
hierin
14 mei 1846 Meindert Tjebbes Beintema [27235] (*1820-) als bruidegom
Antje Edzes van der Veen [27234] (*1820-) als bruid
Tjebbe Meinderts Beintema [27236] (*1795-) als vader bruidegom
Akke Dirks Bloemberg [27237] (*1797-) als moeder bruidegom
Edze Gerbens van der Veen [26977] (*1794-1875) als vader bruid
Foekje Pieters Dantuma [26976] (*1796-1842) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0027235

BS Geboorteregister Meindert Beintema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 22 september 1820
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1005
hierin
25 september 1820 Meindert Tjebbes Beintema [27235] (*1820-) als kind
Tjebbe Meinderts Beintema [27236] (*1795-) als vader
Akke Dirks Bloemberg [27237] (*1797-) als moeder
Dossier:

BSH 0011309

BS Huwelijksregister Tjebbe M Beintema en Akke D Bloemberg (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 18 mei 1819
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2005
hierin
18 mei 1819 Tjebbe Meinderts Beintema [27236] (*1795-) als bruidegom
Akke Dirks Bloemberg [27237] (*1797-) als bruid
Dossier:

D 0027237

Doopboek Akke Dirks Bloemberg (Doopboek)
doopplaats: Hardegarijp [FR]
periode: 12 april 1797
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 720
Gezindte: herv
hierin
5 juni 1797 Akke Dirks Bloemberg [27237] (*1797-) als kind
Dossier: