Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0027259

BS Geboorteregister Kunje Hommes (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 't Zandt [GR]
periode: 29 november 1856
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
29 november 1856 Kunje Jakobs Hommes [27259] (*1856-1929) als kind
Dossier:

BSO 0027259

BS Overlijdensregister Kunje Hommes (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Haren [GR]
periode: 17 januari 1929
Archiefnaam: Overlijdenregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
19 januari 1929 Kunje Jakobs Hommes [27259] (*1856-1929) als overledene
Dossier:

BSG 0027258

BS Geboorteregister Hindrik Bijmolt (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 't Zandt [GR]
periode: 20 oktober 1856
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
23 oktober 1856 Hindrik Tammes Bijmolt [27258] (*1856-1938) als kind
Dossier:

BSO 0027258

BS Overlijdensregister Hindrik Bijmolt (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Haren [GR]
periode: 29 december 1938
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
31 december 1938 Hindrik Tammes Bijmolt [27258] (*1856-1938) als overledene
Dossier:

BSG 0027260

Afgeschermd (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Stedum [GR]
periode: 28 mei 1918
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Groninger Archieven
Inventarisnr.: arch.nr. 1663, inv.nr. 52
hierin
28 mei 1918 Afgeschermd [27260] (-) als kind
Pieter Hindriks Bijmolt [27257] (*1885-) als vader
Anna Hermina van der Laan [27256] (*1886-1944) als moeder

BSG 0027261

BS Geboorteregister Gerben Beintema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 december 1861
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1026
hierin
14 december 1861 Gerben Meinderts Beintema [27261] (*1861-1868) als kind
Meindert Tjebbes Beintema [27235] (*1820-) als vader
Antje Edzes van der Veen [27234] (*1820-) als moeder
Dossier:

BSO 0027261

BS Overlijdensregister Gerben Meinderts Beintema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Stedum [GR]
periode: 30 december 1868
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: GRoninger Archieven
ovl Westeremden, gem. Stedum
hierin
31 december 1868 Gerben Meinderts Beintema [27261] (*1861-1868) als overledene
Dossier:

BSG 0027262

BS Geboorteregister Trijntje van der Veen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 3 april 1823
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1007
blad 026
hierin
5 april 1823 Trijntje Edzes van der Veen [27262] (*1823-1849) als kind
Edze Gerbens van der Veen [26977] (*1794-1875) als vader
Foekje Pieters Dantuma [26976] (*1796-1842) als moeder
Dossier:

BSO 0027262

BS Overlijdensregister Trijntje Edzes van der Veen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 januari 1849
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3011
blad 006
hierin
29 januari 1849 Trijntje Edzes van der Veen [27262] (*1823-1849) als overledene
Dossier:

BSH 0011319

BS Huwelijksregister Gerrit R Plantinga en Trijntje E vd Veen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 13 oktober 1845
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2011
hierin
13 oktober 1845 Gerrit Ruurds Plantinga [27263] (*1822-1893) als bruidegom
Trijntje Edzes van der Veen [27262] (*1823-1849) als bruid
Ruurd Gerrits Plantinga [27264] (*1793-1829) als vader bruidegom
Janke Hendriks Veenstra [27265] (*1797-1852) als moeder bruidegom
Edze Gerbens van der Veen [26977] (*1794-1875) als vader bruid
Foekje Pieters Dantuma [26976] (*1796-1842) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0027263

BS Geboorteregister Gerrit Plantinga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 november 1822
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1006
blad 086
hierin
28 november 1822 Gerrit Ruurds Plantinga [27263] (*1822-1893) als kind
Ruurd Gerrits Plantinga [27264] (*1793-1829) als vader
Janke Hendriks Veenstra [27265] (*1797-1852) als moeder
Dossier:

BSO 0027263

BS Overlijdensregister Gerrit Ruurds Plantinga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 2 februari 1893
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3025
hierin
3 februari 1893 Gerrit Ruurds Plantinga [27263] (*1822-1893) als overledene
Dossier:

BSH 0011320

BS Huwelijksregister Ruurd G Plantinga en Janke H Feenstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 13 mei 1821
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2005
hierin
13 mei 1821 Ruurd Gerrits Plantinga [27264] (*1793-1829) als bruidegom
Janke Hendriks Veenstra [27265] (*1797-1852) als bruid
Dossier:

D 0027265

Doopboek Janke Hendriks Veenstra (Doopboek)
doopplaats: Akkerwoude [FR]
periode: 18 februari 1797
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 157
Gezindte: herv
hierin
19 maart 1797 Janke Hendriks Veenstra [27265] (*1797-1852) als kind
Dossier:

BSO 0027265

BS Overlijdensregister Janke Hendriks Veenstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 7 september 1852
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3012
blad 028
hierin
9 september 1852 Janke Hendriks Veenstra [27265] (*1797-1852) als overledene
Dossier:

D 0027264

Doopboek Ruurd Gerrits Plantinga (Doopboek)
doopplaats: Murmerwoude [FR]
periode: 28 februari 1793
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 157
Gezindte: herv
hierin
14 april 1793 Ruurd Gerrits Plantinga [27264] (*1793-1829) als kind
Dossier:

BSO 0027264

BS Overlijdensregister Ruurd Gerrits Plantinga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 13 november 1829
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3007
blad 034
hierin
14 november 1829 Ruurd Gerrits Plantinga [27264] (*1793-1829) als overledene
Dossier:

BSG 0027266

BS Geboorteregister Ruurd Plantinga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 november 1845
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1018
blad 105/1-5
hierin
20 november 1845 Ruurd Gerrits Plantinga [27266] (*1845-1932) als kind
Gerrit Ruurds Plantinga [27263] (*1822-1893) als vader
Trijntje Edzes van der Veen [27262] (*1823-1849) als moeder
Dossier:

BSO 0027266

BS Overlijdensregister Ruurd Plantinga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 3 maart 1932
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3062
hierin
4 maart 1932 Ruurd Gerrits Plantinga [27266] (*1845-1932) als overledene
Dossier:

BSH 0027266

BS Huwelijksregister Ruurd G Plantinga en Janke L vd Berg (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 november 1871
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2022
hierin
9 november 1871 Ruurd Gerrits Plantinga [27266] (*1845-1932) als bruidegom
Janke Lieuwes van der Berg [27267] (*1849-1893) als bruid
Gerrit Ruurds Plantinga [27263] (*1822-1893) als vader bruidegom
Trijntje Edzes van der Veen [27262] (*1823-1849) als moeder bruidegom
Lieuwe Sipkes van der Berg [27268] (*1809-1852) als vader bruid
Harmke Joukes Zwaagstra [27269] (*1822-1901) als moeder bruid
Dossier: