Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0027399

BS Geboorteregister Saapke van der Veen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 8 januari 1831
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1011
blad 005
hierin
11 januari 1831 Saapke Edzes van der Veen [27399] (*1831-1922) als kind
Edze Gerbens van der Veen [26977] (*1794-1875) als vader
Foekje Pieters Dantuma [26976] (*1796-1842) als moeder
Dossier:

BSO 0027399

BS Overlijdensregister Saapke van der Veen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 26 augustus 1922
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3051
hierin
28 augustus 1922 Saapke Edzes van der Veen [27399] (*1831-1922) als overledene
Dossier:

BSH 0011380

BS Huwelijksregister Luitje G Beyboer en Saapke E vd Veen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 mei 1854
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2014
hierin
11 mei 1854 Luitjen Geerts Beiboer [27400] (*1828-1879) als bruidegom
Saapke Edzes van der Veen [27399] (*1831-1922) als bruid
Geert Luitjens Beiboer [4172] (*1787-1844) als vader bruidegom
Wytske Frankes Sekema [Sikkema] [4173] (*1799-1891) als moeder bruidegom
Edze Gerbens van der Veen [26977] (*1794-1875) als vader bruid
Foekje Pieters Dantuma [26976] (*1796-1842) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0027400

BS Geboorteregister Luitjen Beyboer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 15 februari 1828
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1008
hierin
16 februari 1828 Luitjen Geerts Beiboer [27400] (*1828-1879) als kind
Geert Luitjens Beiboer [4172] (*1787-1844) als vader
Wytske Frankes Sekema [Sikkema] [4173] (*1799-1891) als moeder
Dossier:

BSO 0027400

BS Overlijdensregister Luitzen Geerts Beiboer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 september 1879
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3019
hierin
15 september 189 Luitjen Geerts Beiboer [27400] (*1828-1879) als overledene
Dossier:

BSG 0027401

BS Geboorteregister Foekje Beyboer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 26 december 1855
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1023
blad 106
hierin
27 december 1855 Foekje Luitzens Beiboer [27401] (*1855-1941) als kind
Luitjen Geerts Beiboer [27400] (*1828-1879) als vader
Saapke Edzes van der Veen [27399] (*1831-1922) als moeder
Dossier:

BSO 0027401

BS Overlijdensregister Foekje Beiboer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 9 maart 1941
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3070
hierin
10 maart 1941 Foekje Luitzens Beiboer [27401] (*1855-1941) als overledene
Dossier:

BSH 0011381

BS Huwelijksregister Pieter Boekholt en Foekje Beiboer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 7 april 1877
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2021
hierin
7 april 1877 Pieter Gerks Boekholt [27402] (*1846-1889) als bruidegom
Foekje Luitzens Beiboer [27401] (*1855-1941) als bruid
Gerk Gerrits Boekholt [27403] (*1808-1895) als vader bruidegom
Maaike Ouwes Terpstra [27404] (*1805-1847) als moeder bruidegom
Luitjen Geerts Beiboer [27400] (*1828-1879) als vader bruid
Saapke Edzes van der Veen [27399] (*1831-1922) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0027402

BS Geboorteregister Pieter Boekholt (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 25 augustus 1846
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1018
blad 060
hierin
27 augustus 1846 Pieter Gerks Boekholt [27402] (*1846-1889) als kind
Gerk Gerrits Boekholt [27403] (*1808-1895) als vader
Maaike Ouwes Terpstra [27404] (*1805-1847) als moeder
Dossier:

BSO 0027402

BS Overlijdensregister Pieter Boekholt (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 5 mei 1889
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3021
hierin
6 mei 1889 Pieter Gerks Boekholt [27402] (*1846-1889) als overledene
Dossier:

BSH 0011382

BS Huwelijksregister Gerk G Boekholt en Maike O Terpstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 27 mei 1834
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr.2009
hierin
27 mei 1834 Gerk Gerrits Boekholt [27403] (*1808-1895) als bruidegom
Maaike Ouwes Terpstra [27404] (*1805-1847) als bruid
Dossier:

D 0027404

Doopboek Maike Ouwes Terpstra (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 8 november 1805
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: herv
hierin
17 november 1805 Maaike Ouwes Terpstra [27404] (*1805-1847) als kind
Dossier:

BSO 0027404

BS Overlijdensregister Maaike Ouwes Terpstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 5 mei 1847
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3010
blad 025
hierin
6 mei 1847 Maaike Ouwes Terpstra [27404] (*1805-1847) als overledene
Dossier:

D 0027403

Doopboek Gerk Gerrits Boekholt (Doopboek)
doopplaats: Birdaard [FR]
periode: 11 mei 1808
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 162
Gezindte: herv
hierin
12 juni 1808 Gerk Gerrits Boekholt [27403] (*1808-1895) als kind
Dossier:

BSO 0027403

BS Overlijdensregister Gerk Gerrits Boekholt (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 21 augustus 1895
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 3026
hierin
23 augustus 1895 Gerk Gerrits Boekholt [27403] (*1808-1895) als overledene
Dossier:

BSG 0027405

BS Geboorteregister Maaike Boekholt (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 27 april 1880
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1030
hierin
28 april 1880 Maaike Pieters Boekholt [27405] (*1880-) als kind
Pieter Gerks Boekholt [27402] (*1846-1889) als vader
Foekje Luitzens Beiboer [27401] (*1855-1941) als moeder
Dossier:

BSH 0011383

BS Huwelijksregister Fokke Groenewoud en Maaike Boekholt (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 16 mei 1903
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 2043
hierin
16 mei 1903 Fokke Pieters Groenewoud [27406] (*1876-1961) als bruidegom
Maaike Pieters Boekholt [27405] (*1880-) als bruid
Pieter Jurjens Groenewoud [27407] (*1834-1915) als vader bruidegom
Geertje Harmens Boersma [27408] (*1835-1929) als moeder bruidegom
Pieter Gerks Boekholt [27402] (*1846-1889) als vader bruid
Foekje Luitzens Beiboer [27401] (*1855-1941) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0027406

BS Geboorteregister Fokke Groenewoud (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 5 september 1876
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 1031
blad 047
hierin
8 september 1876 Fokke Pieters Groenewoud [27406] (*1876-1961) als kind
Pieter Jurjens Groenewoud [27407] (*1834-1915) als vader
Geertje Harmens Boersma [27408] (*1835-1929) als moeder
Dossier:

BSO 0027406

BS Overlijdensregister Fokke Groenewoud (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Bolsward [FR]
periode: 2 februari 1961
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-07, inv.nr. 3084
hierin
3 februari 1961 Fokke Pieters Groenewoud [27406] (*1876-1961) als overledene
Dossier:

BSH 0011384

BS Huwelijksregister Pieter J Groenewoud en Gertje H Boersma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 22 maart 1860
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 2019
hierin
22 maart 1860 Pieter Jurjens Groenewoud [27407] (*1834-1915) als bruidegom
Geertje Harmens Boersma [27408] (*1835-1929) als bruid
Dossier: