Bronnen Bronnen
Bronnen

T 0011403

Trouwboek Wieger Gerrits en Tietje Tjerks (Trouwboek)
trouwplaats: Akkerwoude [FR]
periode: 15 mei 1785
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 158
Gezindte: herv
bevestiging huwelijk
hierin
15 mei 1785 Wieger Gerrits van der Ploeg [27455] (*1760-1826) als bruidegom
Tietje Tjerks Postma [27456] (-18) als bruid
Dossier:

BSO 0027455

BS Overlijdensregister Wieger Gerrits van der Ploeg (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 3 september 1826
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3006
blad 025
hierin
4 september 1826 Wieger Gerrits van der Ploeg [27455] (*1760-1826) als overledene
Dossier:

NAM 0027455

Naamsaanneming Wyger Gerrits van der Ploeg (Naamsaanneming)
Akteplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 1811
Archiefnaam: Register van familienamen
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 29, inv.nr. 0031
kinderen: Hiltje 23, Trijntje 18, Lijsbert 16, Gerryt 12, tjerk 11, Haaye 10
hierin
1811 Wieger Gerrits van der Ploeg [27455] (*1760-1826) als vader
Dossier:

BSO 0027458

BS Overlijdensregister Tjettje Sierds van der Woude (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 april 1826
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3006
blad 008
hierin
13 april 1826 Tjeerdtje Sierds (Tjettje) van der Woude [27458] (~1765-1826) als overledene
Dossier:

D 0027458

Doopboek Tjeerdtje Sierds van der Woude (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 12 mei 1765
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: herv
hierin
12 mei 1765 Tjeerdtje Sierds (Tjettje) van der Woude [27458] (~1765-1826) als kind
Dossier:

BSH 0011404

BS Huwelijksregister Wyger G vd Ploeg en Tjetje Sierds (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 13 mei 1813
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2002
huw.reg. Dantumawoude
hierin
13 mei 1813 Wieger Gerrits van der Ploeg [27455] (*1760-1826) als bruidegom
Tjeerdtje Sierds (Tjettje) van der Woude [27458] (~1765-1826) als bruid
Dossier:

T 0011405

Trouwboek Sippe Emkes en Tjettje Sierdts (Trouwboek)
trouwplaats: Akkerwoude [FR]
periode: 23 mei 1790
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 158
Gezindte: herv
bevestiging huwelijk
hierin
23 mei 1790 Sippe Emkes [27459] (*1758-1811) als bruidegom
Tjeerdtje Sierds (Tjettje) van der Woude [27458] (~1765-1826) als bruid
Dossier:

BSO 0027459

BS Overlijdensregister Sippe Emkes (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 november 1811
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3001
hierin
3 december 1811 Sippe Emkes [27459] (*1758-1811) als overledene
Dossier:

BSG 0027460

BS Geboorteregister Pieter van der Ploeg (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 november 1825
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1008
blad 081
hierin
22 november 1825 Pieter Haayes van der Ploeg [27460] (*1825-1869) als kind
Haye Wiegers van der Ploeg [27454] (*1803-1856) als vader
Saapke Pieters Dantuma [27457] (*1801-1829) als moeder
Dossier:

BSO 0027460

BS Overlijdensregister Pieter Haayes van der Ploeg (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 6 februari 1869
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3016
hierin
8 februari 1869 Pieter Haayes van der Ploeg [27460] (*1825-1869) als overledene
Dossier:

BSH 0011406

BS Huwelijksregister Pieter H vd Ploeg en Gertje Sj Visser (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 8 mei 1851
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2013
hierin
8 mei 1851 Pieter Haayes van der Ploeg [27460] (*1825-1869) als bruidegom
Gertje Sjoerds Visser [27461] (*1826-1905) als bruid
Haye Wiegers van der Ploeg [27454] (*1803-1856) als vader bruidegom
Saapke Pieters Dantuma [27457] (*1801-1829) als moeder bruidegom
Sjoerd Lolkes Visser [24736] (*1797-1829) als vader bruid
Sytske Jans Buwalda [24737] (*1797-1879) als moeder bruid

BSG 0027461

BS Geboorteregister Gertje Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 29 augustus 1826
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1008
blad 049
hierin
31 augustus 1826 Gertje Sjoerds Visser [27461] (*1826-1905) als kind
Sjoerd Lolkes Visser [24736] (*1797-1829) als vader
Sytske Jans Buwalda [24737] (*1797-1879) als moeder
Dossier:

BSO 0027461

BS Overlijdensregister Geertje Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 6 april 1905
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3035
hierin
7 april 1905 Gertje Sjoerds Visser [27461] (*1826-1905) als overledene
Dossier:

BSH 0011408

BS Huwelijksregister Haaye P vd Ploeg en Jantje J Veenstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 mei 1881
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2027
hierin
19 mei 1881 Haaye Pieters van der Ploeg [27033] (*1852-1929) als bruidegom
Jantje Jans Veenstra [27464] (*1858-1881) als bruid
Pieter Haayes van der Ploeg [27460] (*1825-1869) als vader bruidegom
Gertje Sjoerds Visser [27461] (*1826-1905) als moeder bruidegom
Jan Geerts Veenstra [27465] (*1824-1857) als vader bruid
Geeske Harkes Eisma [27466] (*1828-1902) als moeder bruid

BSH 0011410

BS Huwelijksregister Roel Veentra en Trijntje A Sietzema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 20 mei 1854
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresor
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 2016
hierin
20 mei 1854 Roel Foppes Veenstra [27467] (*1823-1893) als bruidegom
Trijntje Annes Sietzema [27468] (*1834-1888) als bruid
Anne Gaukes Sietzema [27469] (*1806-1850) als vader bruid
Sibbeltje Jans Faber [27470] (*1806-1872) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0027468

BS Geboorteregister Trijntje Annes Sietzema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 7 september 1834
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1013
blad 069
hierin
8 september 1834 Trijntje Annes Sietzema [27468] (*1834-1888) als kind
Anne Gaukes Sietzema [27469] (*1806-1850) als vader
Sibbeltje Jans Faber [27470] (*1806-1872) als moeder
Dossier:

BSO 0027468

BS Overlijdensregister Trijntje Annes Sietzema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 28 mei 1888
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3024
hierin
29 mei 1888 Trijntje Annes Sietzema [27468] (*1834-1888) als overledene
Dossier:

BSG 0027467

BS Geboorteregister Roel Veenstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 5 november 1823
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-33, inv.nr. 1006
blad 078
hierin
5 november 1823 Roel Foppes Veenstra [27467] (*1823-1893) als kind
Dossier:

BSO 0027467

BS Overlijdensregister Roel Foppes Veenstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 19 mei 1893
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3025
hierin
19 mei 1893 Roel Foppes Veenstra [27467] (*1823-1893) als overledene
Dossier:

BSH 0011411

BS Huwelijksregister Anne G Sietzema en Sibbeltje J Faber (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 13 juni 1829
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-33, inv.nr. 2006
hierin
13 juni 1829 Anne Gaukes Sietzema [27469] (*1806-1850) als bruidegom
Sibbeltje Jans Faber [27470] (*1806-1872) als bruid
Gauke Jans Sietzema [27473] (-) als vader bruidegom
Jeltje Annes Faber [27474] (-) als moeder bruidegom
Jan Jelkes Faber [27471] (-) als vader bruid
Hiltje Jans van der Meer [27472] (-) als moeder bruid
Dossier: