Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0027583

BS Overlijdensregister Tetje van der Veer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 27 september 1921
Archiefnaam: Overlijdenregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3050
hierin
27 september 1921 Tetje Lykeles van der Veer [27583] (*1872-1921) als overledene
Dossier:

BSG 0027582

BS Geboorteregister Johannes Oegema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 14 april 1870
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1026
hierin
16 april 1870 Johannes Gerbens Oegema [27582] (*1870-1933) als kind
Dossier:

BSO 0027582

BS Overlijdensregister Johannes Oegema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 17 januari 1933
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3062
hierin
17 januari 1933 Johannes Gerbens Oegema [27582] (*1870-1933) als overledene
Dossier:

BSG 0027584

BS Geboorteregister Pieter Terpstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10 januari 1869
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1030
hierin
12 januari 1869 Pieter Pieters Terpstra [27584] (*1869-1869) als kind
Pieter Johannes Terpstra [27519] (*1826-1892) als vader
Tietje Haayes van der Ploeg [27518] (*1828-1908) als moeder
Dossier:

BSO 0027584

BS Overlijdensregister Pieter Pieters Terpstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24 januari 1869
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3016
hierin
25 januari 1869 Pieter Pieters Terpstra [27584] (*1869-1869) als overledene
Dossier:

D 0027585

Doopboek Sijger Pijtters (Doopboek)
doopplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 2 augustus 1804
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: herv
hierin
26 augustus 1804 Sijger Pieters Dantuma [27585] (*1804-1809) als kind
Pieter Roelofs Dantuma [1864] (*1761-1825) als vader
Tjitske Sygers [1865] (~1767-1851) als moeder
Dossier:

D 0027586

Doopboek Sijtske Pijtters (Doopboek)
doopplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 2 mei 1807
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: herv
hierin
24 mei 1807 Sijtske Pieters Dantuma [27586] (*1807-1808) als kind
Pieter Roelofs Dantuma [1864] (*1761-1825) als vader
Tjitske Sygers [1865] (~1767-1851) als moeder
Dossier:

B 0027586

Begraafboek Sytske Pieters (Begraafboek)
begraafplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 april 1808
Archiefnaam: Begraafboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 156
reg. overledenen Grietenij Dantumadeel
hierin
27 april 1808 Sijtske Pieters Dantuma [27586] (*1807-1808) als overledene
Dossier:

D 0027587

Doopboek Sijger Pijtters (Doopboek)
doopplaats: Wouterswoude [FR]
periode: 12 maart 1809
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: herv
hierin
12 maart 1809 Sijger Pieters Dantuma [27587] (*1809-1810) als kind
Pieter Roelofs Dantuma [1864] (*1761-1825) als vader
Tjitske Sygers [1865] (~1767-1851) als moeder
Dossier:

B 0027587

Begraafboek Sieger Pieters (Begraafboek)
begraafplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 maart 1810
Archiefnaam: Begraafboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 156
reg. overledenen Grietenij Dantumadeel
hierin
17 maart 1810 Sijger Pieters Dantuma [27587] (*1809-1810) als overledene
Dossier:

D 0019329

Doopboek Sijtse Sijgers (Doopboek)
doopplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 9 oktober 1773
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: herv
hierin
24 oktober 1773 Sijtse Siegers [19329] (*1773-) als kind
Sieger Klazes [18459] (-) als vader
Saapke Sijtses [18460] (-) als moeder
Dossier:

D 0018889

Doopboek klaas Sijgers (Doopboek)
doopplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 22 maart 1778
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: herv
hierin
8 september 1769 Saapke Sijtses [18460] (-) als moeder
22 maart 1778 Sieger Klazes [18459] (-) als vader
8 april 1778 Klaas Siegers [18889] (*1778-) als kind
Dossier:

D 0019330

Doopboek Hetje Sijgers (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 19 december 1775
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: herv
hierin
26 december 1775 Hetje Siegers [19330] (*1775-) als kind
Sieger Klazes [18459] (-) als vader
Saapke Sijtses [18460] (-) als moeder
Dossier:

D 0018890

Doopboek Sijtse Sijgers (Doopboek)
doopplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 5 oktober 1780
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: herv
hierin
22 oktober 1780 Sijtse Siegers [18890] (*1780-) als kind
Sieger Klazes [18459] (-) als vader
Saapke Sijtses [18460] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0019121

BS Overlijdensregister Antje Sygers (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24 maart 1856
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3013
blad 010
hierin
26 maart 1856 Antje Siegers Dantuma [19121] (*1778-1856) als overledene
Dossier:

T 0007891

Trouwboek Falk Jacobs en Wijtske Jans (Trouwboek)
trouwplaats: Westergeest [FR]
periode: 28 juni 1767
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 455
Gezindte: herv.
bevestiging huwelijk
hierin
28 juni 1767 Falk Jacobs Wester (Ook Westra) [19125] (-) als bruidegom
Wytske Jans [19126] (-) als bruid
Dossier:

D 0019123

Doopboek Sijtze Sijgers (Doopboek)
doopplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 12 december 1780
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr.28, inv.nr. 164
Gezindte: herv
hierin
31 december 1780 Sijtze Siegers Dantuma [19123] (*1780-) als kind
Sieger Sietzes [18796] (-) als vader
Baukjen Aukes [18797] (-) als moeder
Dossier:

D 0019124

Doopboek Gertje Siegers (Doopboek)
doopplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 8 juni 1783
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: herv
hierin
6 juli 1783 Gertje Sygers Wiersma [4182] (*1783-) als kind
Sieger Sietzes [18796] (-) als vader
Baukjen Aukes [18797] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0018793

BS Overlijdensregister Aaltje Sygers (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 april 1860
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.n. 3014
folio 20
hierin
27 april 1860 Aaltje Siegers Dantuma [18793] (*1775-1860) als overledene
Dossier:

BSO 0009633

BS Overlijdensregister Meindert Roelofs Dantuma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 mei 1822
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3005
blad 007
hierin
4 mei 1822 Meindert Roelofs Dantuma [9633] (*1764-1822) als overledene
Dossier: