Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0011458

BS Huwelijksregister Sietze Pieters en Gertje Siegers (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28 november 1811
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2001
hierin
28 november 1811 Sytze Pieters de Jong [4181] (*1786-) als bruidegom
Gertje Sygers Wiersma [4182] (*1783-) als bruid
Pieter Sietzes de Jong [27589] (-) als vader bruidegom
Baukjen Jans [27590] (-) als moeder bruidegom
Sieger Sietzes [18796] (-) als vader bruid
Baukjen Aukes [18797] (-) als moeder bruid
Dossier:

NAM 0027589

Naamsaanneming Pieter Sytses de Jong (Naamsaanneming)
Akteplaats: Veenwouden [FR]
periode: 1811
Archiefnaam: Register v Familienamen
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 29, inv.nr. 0033
hierin
1811 Pieter Sietzes de Jong [27589] (-) als ingeschrevene
Sytze Pieters de Jong [4181] (*1786-) als kind ingeschrevene
Dossier:

T 0007781

Trouwboek Boele Tymens en Maaike rinses (Trouwboek)
trouwplaats: Rinsumageest [FR]
periode: 24 juli 1774
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 168
Gezindte: herv.
bevestiging huwelijk
hierin
24 juli 1774 Boele Thymens Kooistra [18823] (-) als bruidegom
Maaike Rinses [18824] (-) als bruid
Dossier:

D 0018825

Doopboek Doetje Meinderts (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 11 januari 1799
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: herv.
hierin
10 februari 1799 Doetje Meinderts Dantuma [18825] (*1799-1877) als kind
Meindert Roelofs Dantuma [9633] (*1764-1822) als vader
Grietje Jans [9634] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0018825

BS Overlijdensregister Doetje Meinderts Dantuma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 3 juli 1877
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3019
hierin
4 juli 1877 Doetje Meinderts Dantuma [18825] (*1799-1877) als overledene
Dossier:

BSH 0007782

BS Huwelijksregister Roelof S Dantuma en Doetje M Dantuma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 7 juni 1834
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2008
hierin
7 juni 1834 Roelof Sybes Dantuma [18826] (-) als bruidegom
Doetje Meinderts Dantuma [18825] (*1799-1877) als bruid
Sybe Minses Dantuma [18827] (~1755-1828) als vader bruidegom
Trijntje Roelofs Dantuma [18828] (*1756-1826) als moeder bruidegom
Meindert Roelofs Dantuma [9633] (*1764-1822) als vader bruid
Grietje Jans [9634] (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0007763

Trouwboek Jan Alles en Ytje Falks (Trouwboek)
trouwplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 17 mei 1801
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 165
Gezindte: herv.
hierin
17 mei 1801 Jan Alles Westra [18786] (-) als bruidegom
Ytje Falks Wester [18787] (-) als bruid
Dossier:

BSH 0004217

BS Huwelijksregister Harke G Hoekstra en Detje W Westra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 17 mei 1818
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2005
hierin
17 mei 1818 Harke Gerbens Hoekstra [10803] (-) als bruidegom
Detje Wybes Westra [10804] (-) als bruid
Dossier:

BSG 0018829

BS Geboorteregister Pieter Dantuma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24 augustus 1844
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1017
blad 076
hierin
26 augustus 1844 Pieter Klazes Dantuma [18829] (*1844-1847) als kind
Klaas Alberts Dantuma [18713] (*1808-1859) als vader
Ytje Willems Postma [18714] (*1805-1885) als moeder
Dossier:

BSO 0018829

BS Overlijdensregister Pieter Klazes Dantuma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 31 oktober 1847
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08,inv.nr. 3011
blad 037/1-5
hierin
1 november 1847 Pieter Klazes Dantuma [18829] (*1844-1847) als overledene
Dossier:

BSG 0018830

BS Geboorteregister Pieter Dantuma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 maart 1849
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1020
blad 033
hierin
21 maart 1849 Pieter Klazes Dantuma [18830] (*1849-1922) als kind
Klaas Alberts Dantuma [18713] (*1808-1859) als vader
Ytje Willems Postma [18714] (*1805-1885) als moeder
Dossier:

BSO 0018830

BS Overlijdensregister Pieter Dantuma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 juli 1922
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3052
hierin
18 juli 1922 Pieter Klazes Dantuma [18830] (*1849-1922) als overledene
Dossier:

BSH 0007784

BS Huwelijksregister Pieter Kl Dantuma en Antje Tj v Assen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 mei 1876
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2024
hierin
18 mei 1876 Pieter Klazes Dantuma [18830] (*1849-1922) als bruidegom
Antje Tjitses van Assen [18831] (*1853-1938) als bruid
Klaas Alberts Dantuma [18713] (*1808-1859) als vader bruidegom
Ytje Willems Postma [18714] (*1805-1885) als moeder bruidegom
Tjitse Durks van Assen [18832] (*1819-1904) als vader bruid
Tjitske Edzes van der Veen [18833] (*1818-1898) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0018831

BS Geboorteregister Antje van Assen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 april 1853
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1022
blad 031
hierin
4 april 1853 Antje Tjitses van Assen [18831] (*1853-1938) als kind
Tjitse Durks van Assen [18832] (*1819-1904) als vader
Tjitske Edzes van der Veen [18833] (*1818-1898) als moeder
Dossier:

BSO 0018831

BS Overlijdensregister Antje van Assen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 maart 1938
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3068
hierin
3 maart 1938 Antje Tjitses van Assen [18831] (*1853-1938) als overledene
Dossier:

BSG 0018834

BS Geboorteregister Tjitske Dantuma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 4 januari 1879
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1035
hierin
6 januari 1879 Tjitske Pieters Dantuma [18834] (*1879-) als kind
Pieter Klazes Dantuma [18830] (*1849-1922) als vader
Antje Tjitses van Assen [18831] (*1853-1938) als moeder
Dossier:

BSH 0007786

BS Huwelijksregister Antoon E de Boer en Tjitske Dantuma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 mei 1899
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2037
hierin
20 mei 1899 Tjitske Pieters Dantuma [18834] (*1879-) als bruid
Antoon Everts de Boer [18835] (*1873-1965) als bruidegom
Evert Mients de Boer [18836] (*1839-1917) als vader bruidegom
Maria (Marijke) Jansen [18837] (*1834-1909) als moeder bruidegom
Pieter Klazes Dantuma [18830] (*1849-1922) als vader bruid
Antje Tjitses van Assen [18831] (*1853-1938) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0018835

BS Overlijdensregister Antoon Evert de Boer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 23 september 1965
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3096
hierin
23 september 1965 Antoon Everts de Boer [18835] (*1873-1965) als overledene

BSH 0007787

BS Huwelijksregister Evert de Boer en Marijke Jansen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 18 mei 1867
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 2025
hierin
18 mei 1867 Evert Mients de Boer [18836] (*1839-1917) als bruidegom
Maria (Marijke) Jansen [18837] (*1834-1909) als bruid
Dossier:

BSG 0018837

BS Geboorteregister Marijke Jansen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 6 maart 1834
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: GB Leeuwarden
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3383
hierin
7 maart 1834 Maria (Marijke) Jansen [18837] (*1834-1909) als kind
Dossier: