Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0000351

BS Geboorteregister Aaltje Veltman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 juli 1904
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1051
hierin
1 augustus 1904 Aaltje Veltman [351] (*1904-1959) als kind
Frederik Veltman [27709] (-) als vader
Jacoba Visser [27710] (-) als moeder
Dossier:

BSH 0000404

BS Huwelijksregister Anne Bosma en Jeltje Raap (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 8 mei 1929
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 2074
hierin
8 mei 1929 Anne Bosma [370] (*1905-1937) als bruidegom
Jeltje Gelts Raap [348] (*1906-1990) als bruid
Minne Annes Bosma [1332] (*1880-1953) als vader bruidegom
Hiltje Klazes Meindertsma [1333] (*1886-) als moeder bruidegom
Gelt Adrianus Raap [110] (*1874-1941) als vader bruid
Maaike Pieters Meindertsma [346] (*1875-1968) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0000370

BS Geboorteregister Anne Bosma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 7 mei 1905
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1064
hierin
10 mei 1905 Anne Bosma [370] (*1905-1937) als kind
Minne Annes Bosma [1332] (*1880-1953) als vader
Hiltje Klazes Meindertsma [1333] (*1886-) als moeder
Dossier:

BSO 0000370

BS Overlijdensregister Anne Bosma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 8 januari 1937
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3074
ovl te Leeuwarden
hierin
12 januari 1937 Anne Bosma [370] (*1905-1937) als overledene
Dossier:

BSO 0000370_1

BS Overlijdensregister Anne Bosma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 8 januari 1937
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: GB Leeuwarden
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3823
hierin
11 januari 1937 Anne Bosma [370] (*1905-1937) als overledene
Dossier:

BSO 0001332

BS Overlijdensregister Minne Bosma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 3 maart 1953
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3090
hierin
4 maart 1953 Minne Annes Bosma [1332] (*1880-1953) als overledene

BSH 0000099

BS Huwelijksregister Yde Raap en Hiltje de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 mei 1927
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2066
hierin
19 mei 1927 Yde Hendriks Raap [430] (*1903-1981) als bruidegom
Hiltje de Vries [435] (*1902-1993) als bruid
Hendrik Ydes Raap [137] (*1876-1977) als vader bruidegom
Jeltje Douwes Greydanus [429] (*1881-1955) als moeder bruidegom
Mient Alles de Vries [1354] (*1868-) als vader bruid
Feikje Jans Visser [1355] (*1869-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0000435

BS Geboorteregister Hiltje de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 13 augustus 1902
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1049
hierin
14 augustus 1902 Hiltje de Vries [435] (*1902-1993) als kind
Mient Alles de Vries [1354] (*1868-) als vader
Feikje Jans Visser [1355] (*1869-) als moeder
Dossier:

BSG 0000479

BS Geboorteregister Symon Lautenbach (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 2 augustus 1903
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 1059
hierin
3 augustus 1903 Sijmon Lautenbach [479] (*1903-1998) als kind
Ynze Lautenbach [7733] (*1867-1934) als vader
Dirkje Dijkstra [7734] (*1869-) als moeder
Dossier:

BSO 0008382

BS Overlijdensregister levenloos kind Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 21 oktober 1949
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 3080
hierin
22 oktober 1949 Doodgeb. kind Wiersma [8382] (*1949-) als overledene
Rienk Jacobs Wiersma [480] (*1909-1977) als vader
Douwtje Raap [433] (*1913-1987) als moeder
Dossier:

BSG 0000480

BS Geboorteregister Rienk Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 16 september 1909
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 1054
hierin
17 september 1909 Rienk Jacobs Wiersma [480] (*1909-1977) als kind
Jacob Rienks Wiersma [1380] (*1882-) als vader
Geertje Gros [1381] (*1889-) als moeder
Dossier:

BSG 0000487

BS Geboorteregister Jouw Hiemstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 20 december 1912
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1055
hierin
21 december 1912 Jouw Hiemstra [487] (*1912-1988) als kind
Lieuwe Sjoerds Hiemstra [18564] (-) als vader
Aafke Piers Kamma [18565] (-) als moeder
Dossier:

BSH 0000137

Afgeschermd (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oudorp [NH]
periode: 5 februari 1937
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: RA Alkmaar
hierin
5 februari 1937 Afgeschermd [546] (-) als bruidegom
Adriana Raap [542] (*1917-1990) als bruid
Pieter Schipper [8270] (*1893-1936) als vader bruidegom
Jansje van der Veekens [8271] (-) als moeder bruidegom
Hendrik Adrianus Raap [145] (*1878-1950) als vader bruid
Elisabeth de Jong [538] (*1885-1946) als moeder bruid

T 0001490

Trouwboek Johannes Fredriks en Nyske Gerryts (Trouwboek)
trouwplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 1 mei 1751
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 911
ondertrouw Trouwregister Gerecht Leeuwarden; bg is soldaat
hierin
1 mei 1751 Johannes Adolf Felkers [3972] (-) als bruidegom
Nieske Gerrijts [3973] (-) als bruid
Dossier:

T 0001490_1

Trouwboek Johannes Fredriks en Nyske Gerryts (Trouwboek)
trouwplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 16 mei 1751
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 993
Gezindte: herv
Kerk: Westerkerk
bevestiging huwelijk
hierin
16 mei 1751 Johannes Adolf Felkers [3972] (-) als bruidegom
Nieske Gerrijts [3973] (-) als bruid
Dossier:

BSH 0011505

BS Huwelijksregister Hendrik W Westra en Trijntje R Monsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 13 mei 1869
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2021
hierin
13 mei 1869 Hendrik Wytzes Westra [26182] (*1840-1914) als bruidegom
Trijntje Rinses Monsma [27711] (*1845-1903) als bruid
Wytse Tjipkes Westra [24731] (*1804-1843) als vader bruidegom
Ankje Tjeerds Visser [24730] (*1804-1886) als moeder bruidegom
Rinse Jans Monsma [27712] (*1809-1881) als vader bruid
Fokje Lieuwes de Jong [27713] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0027711

BS Geboorteregister Trijntje Monsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 augustus 1845
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1018
blad 071
hierin
15 augustus 1845 Trijntje Rinses Monsma [27711] (*1845-1903) als kind
Rinse Jans Monsma [27712] (*1809-1881) als vader
Fokje Lieuwes de Jong [27713] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0027711

BS Overlijdensregister Trijntje Monsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 april 1903
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3033
hierin
22 april 1903 Trijntje Rinses Monsma [27711] (*1845-1903) als overledene
Dossier:

BSH 0011506

BS Huwelijksregister Rinse J Monsma en Fokje L de Jong (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 februari 1834
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2008
hierin
17 februari 1834 Rinse Jans Monsma [27712] (*1809-1881) als bruidegom
Fokje Lieuwes de Jong [27713] (-) als bruid
Jan Eelkes Monsma [27714] (-1856) als vader bruidegom
Antje Jurks Wiersma [27715] (*1769-1854) als moeder bruidegom
Dossier:

BSO 0027712

BS Overlijdensregister Rinze Jans Monsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 januari 1881
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3020
hierin
18 januari 1881 Rinse Jans Monsma [27712] (*1809-1881) als overledene
Dossier: