Bronnen Bronnen
Bronnen

T 0011507

Trouwboek Jan Eelkes en Antje Joukes (Trouwboek)
trouwplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 19 augustus 1798
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 155
bevestiging huwelijk; trouwreg. gerecht Dantumadeel
hierin
19 augustus 1798 Jan Eelkes Monsma [27714] (-1856) als bruidegom
Antje Jurks Wiersma [27715] (*1769-1854) als bruid

T 0011507_1

Trouwboek Jan Eelkes en Antje Jurks (Trouwboek)
trouwplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 19 augustus 1798
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 165
Gezindte: herv
bevestiging huwelijk
hierin
19 augustus 1798 Jan Eelkes Monsma [27714] (-1856) als bruidegom
Antje Jurks Wiersma [27715] (*1769-1854) als bruid
Dossier:

T 0011507_2

Trouwboek Jan Eelkes en Antje Durks (Trouwboek)
trouwplaats: Wierum [FR]
periode: 19 augustus 1798
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 760
Gezindte: herv
bevestiging huwelijk
hierin
19 augustus 1798 Jan Eelkes Monsma [27714] (-1856) als bruidegom
Antje Jurks Wiersma [27715] (*1769-1854) als bruid
Dossier:

BSO 0027715

BS Overlijdensregister Antje Jurks (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 6 mei 1854
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3012
blad 011
hierin
9 mei 1854 Antje Jurks Wiersma [27715] (*1769-1854) als overledene
Dossier:

BSO 0027714

BS Overlijdensregister Jan Eelkes Monsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leek [GR]
periode: 29 juni 1856
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
30 juni 1856 Jan Eelkes Monsma [27714] (-1856) als overledene
Dossier:

T 0011508

Trouwboek Jurk Pijtters en Aafke Sjoerds (Trouwboek)
trouwplaats: Oudwoude [FR]
periode: 17 mei 1765
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28k inv.nr. 455
Gezindte: herv
3e proclamatie
hierin
17 mei 1765 Jurk Pijtters [27716] (*1739-1807) als bruidegom
Aafke Sjoerds [27717] (-) als bruid
Dossier:

T 0011508_1

Trouwboek Jurk Pijtters en Aafke Sjoerds (Trouwboek)
trouwplaats: Kollum [FR]
periode: 19 mei 1765
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 450
Gezindte: herv
bevestiging huwelijk
hierin
19 mei 1765 Jurk Pijtters [27716] (*1739-1807) als bruidegom
Aafke Sjoerds [27717] (-) als bruid
Dossier:

B 0027716

Begraafboek Jurk Pijtters (Begraafboek)
begraafplaats: Kollumerland [FR]
periode: 16 november 1807
Archiefnaam: Begraafboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 446
reg. overledenen Grietenij Kollumerland c.a.
hierin
16 november 1807 Jurk Pijtters [27716] (*1739-1807) als overledene
Dossier:

D 0027715

Doopboek Antje Jurks Wiersma (Doopboek)
doopplaats: Oudwoude [FR]
periode: 9 februari 1772
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: herv
dopeling is in 't 4e jaar, geboren op 't Twyzel
hierin
9 februari 1772 Antje Jurks Wiersma [27715] (*1769-1854) als kind
Jurk Pijtters [27716] (*1739-1807) als vader
Aafke Sjoerds [27717] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0027718

BS Geboorteregister Wytse Westra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10 januari 1870
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1030
hierin
12 januari 1870 Wytse Hendriks Westra [27718] (*1870-1945) als kind
Hendrik Wytzes Westra [26182] (*1840-1914) als vader
Trijntje Rinses Monsma [27711] (*1845-1903) als moeder
Dossier:

BSO 0027718

BS Overlijdensregister Wytse Westra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 maart 1945
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3075
hierin
12 maart 1934 Wytse Hendriks Westra [27718] (*1870-1945) als overledene
Dossier:

BSH 0011509

BS Huwelijksregister Wytze Westra en Grietje de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 juli 1896
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2034
hierin
18 juli 1896 Wytse Hendriks Westra [27718] (*1870-1945) als bruidegom
Grietje Harings de Vries [27719] (-) als bruid
Hendrik Wytzes Westra [26182] (*1840-1914) als vader bruidegom
Trijntje Rinses Monsma [27711] (*1845-1903) als moeder bruidegom
Haring Wybes de Vries [27720] (-) als vader bruid
Baukje Rienks Huizenga [27721] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0027722

BS Geboorteregister Fokje Westra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24 februari 1872
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1031
hierin
26 februari 1872 Fokje Hendriks Westra [27722] (*1872-1944) als kind
Hendrik Wytzes Westra [26182] (*1840-1914) als vader
Trijntje Rinses Monsma [27711] (*1845-1903) als moeder
Dossier:

BSO 0027722

BS Overlijdensregister Fokje Westra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 21 april 1944
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3073
hierin
22 april 1944 Fokje Hendriks Westra [27722] (*1872-1944) als overledene
Dossier:

BSH 0011511

BS Huwelijksregister Poppe Bosma en Fokje Westra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 12 mei 1900
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2033
hierin
12 mei 1900 Poppe Oets Bosma [27723] (*1872-1954) als bruidegom
Fokje Hendriks Westra [27722] (*1872-1944) als bruid
Oets Bosma [27724] (-) als vader bruidegom
Trijntje Medenblik [27725] (-) als moeder bruidegom
Hendrik Wytzes Westra [26182] (*1840-1914) als vader bruid
Trijntje Rinses Monsma [27711] (*1845-1903) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0027723

BS Overlijdensregister Popp Bosma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 31 december 1954
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3083
hierin
31 december 1954 Poppe Oets Bosma [27723] (*1872-1954) als overledene
Dossier:

BSG 0027723

BS Geboorteregister Poppe Bosma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 22 mei 1872
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1027
hierin
23 mei 1872 Poppe Oets Bosma [27723] (*1872-1954) als kind
Oets Bosma [27724] (-) als vader
Trijntje Medenblik [27725] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0027726

BS Overlijdensregister Ankje Hendriks Westra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 december 1875
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3018
hierin
21 december 1875 Ankje Hendriks Westra [27726] (*1874-1875) als overledene
Dossier:

BSG 0027726

BS Geboorteregister Ankje Westra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10 januari 1874
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1032
hierin
12 januari 1874 Ankje Hendriks Westra [27726] (*1874-1875) als kind
Hendrik Wytzes Westra [26182] (*1840-1914) als vader
Trijntje Rinses Monsma [27711] (*1845-1903) als moeder
Dossier:

BSO 0027727

BS Overlijdensregister Ankje Hendriks Westra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 23 februari 1892
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3023
hierin
26 februari 1892 Ankje Hendriks Westra [27727] (*1876-1892) als overledene
Dossier: