Bronnen Bronnen
Bronnen

D 0027759

Doopboek Gosse Taekes Hoekstra (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 19-01-1805
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: herv.
hierin
24-02-1805 Gosse Taekes Hoekstra [27759] (*1805-1875) als kind
Dossier:

BSO 0027759

BS Overlijdensregister Gosse Taekes Hoekstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 08-03-1875
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3018
hierin
08-03-1875 Gosse Taekes Hoekstra [27759] (*1805-1875) als overledene
Dossier:

BSG 0027761

BS Geboorteregister Gosse Hoekstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 02-12-1869
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1030
hierin
04-12-1869 Gosse Tjipkes Hoekstra [27761] (*1869-1869) als kind
Tjipke Gosses Hoekstra [27758] (*1842-1917) als vader
Saapke Siegers de Jong [27757] (*1844-1934) als moeder
Dossier:

BSO 0027761

BS Overlijdensregister Gosse Tjipkes Hoekstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 13-12-1869
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3016
hierin
13-12-1869 Gosse Tjipkes Hoekstra [27761] (*1869-1869) als overledene
Dossier:

BSG 0027762

BS Geboorteregister Gosse Hoekstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 13-10-1870
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1030
hierin
14-10-1870 Gosse Tjipkes Hoekstra [27762] (*1870-1935) als kind
Tjipke Gosses Hoekstra [27758] (*1842-1917) als vader
Saapke Siegers de Jong [27757] (*1844-1934) als moeder
Dossier:

BSO 0027762

BS Overlijdensregister Gosse Hoekstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 04-06-1935
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3065
hierin
06-06-1935 Gosse Tjipkes Hoekstra [27762] (*1870-1935) als overledene
Dossier:

BSH 0011531

BS Huwelijksregister Gosse Hoekstra en Aaltje Bijlstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 03-06-1915
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08,inv.n. 2053
hierin
03-06-1915 Dirk Ebeles Bijlstra [Bijlsma] [27764] (*1835-1919) als vader bruid
Janke Harmens Haisma [27765] (*1837-1914) als moeder bruid
Gosse Tjipkes Hoekstra [27762] (*1870-1935) als bruidegom
Aaltje Dirks Bijlstra [27763] (*1875-1935) als bruid
Tjipke Gosses Hoekstra [27758] (*1842-1917) als vader bruidegom
Saapke Siegers de Jong [27757] (*1844-1934) als moeder bruidegom
Dossier:

BSG 0027763

BS Geboorteregister Aaltje Bijlstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 04-03-1875
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1033
hierin
05-03-1875 Aaltje Dirks Bijlstra [27763] (*1875-1935) als kind
Dirk Ebeles Bijlstra [Bijlsma] [27764] (*1835-1919) als vader
Janke Harmens Haisma [27765] (*1837-1914) als moeder
Dossier:

BSO 0027763

BS Overlijdensregister Aaltje Bijlstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24-10-1935
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3065
hierin
26-10-1935 Aaltje Dirks Bijlstra [27763] (*1875-1935) als overledene
Dossier:

BSH 0011532

BS Huwelijksregister Durk Ae Bijlstra en Janke H Haisma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 07-05-1863
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2018
hierin
07-05-1863 Dirk Ebeles Bijlstra [Bijlsma] [27764] (*1835-1919) als bruidegom
Janke Harmens Haisma [27765] (*1837-1914) als bruid
Dossier:

BSG 0027765

BS Geboorteregister Janke Haisma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15-04-1837
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1014
blad 036
hierin
15-04-1837 Janke Harmens Haisma [27765] (*1837-1914) als kind
Dossier:

BSO 0027765

BS Overlijdensregister Janke Haisma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25-08-1914
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3044
hierin
25-08-1914 Janke Harmens Haisma [27765] (*1837-1914) als overledene
Dossier:

BSG 0027764

BS Geboorteregister Durk Bijlsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 17-04-1835
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1013
blad 033
hierin
18-04-1835 Dirk Ebeles Bijlstra [Bijlsma] [27764] (*1835-1919) als kind
Dossier:

BSO 0027764

BS Overlijdensregister Dirk Bijlstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28-06-1919
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr.30-08, inv.nr. 3049
hierin
28-06-1919 Dirk Ebeles Bijlstra [Bijlsma] [27764] (*1835-1919) als overledene
Dossier:

BSO 0027766

BS Overlijdensregister Janke Hoekstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 16-04-1917
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3047
hierin
17-04-1917 Janke Gosses Hoekstra [27766] (-1917) als overledene
Dossier:

BSH 0011534

BS Huwelijksregister Pieter S Monsma en Martje J Visser (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11-05-1871
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2022
hierin
11-05-1871 Pieter Sytses Monsma [27769] (*1847-1922) als bruidegom
Martje Jans Visser [27770] (*1845-1922) als bruid
Jan Romkes Visser [4193] (*1810-1863) als vader bruid
Froukje Ruurds Douma [4194] (*1808-1892) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0027770

BS Geboorteregister Martje Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 06-01-1845
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1018
blad 003
hierin
07-01-1845 Martje Jans Visser [27770] (*1845-1922) als kind
Jan Romkes Visser [4193] (*1810-1863) als vader
Froukje Ruurds Douma [4194] (*1808-1892) als moeder
Dossier:

BSO 0027770

BS Overlijdensregister Martje Visser (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24-03-1922
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3052
hierin
24-03-1922 Martje Jans Visser [27770] (*1845-1922) als overledene
Dossier:

BSG 0027769

BS Geboorteregister Pieter Monsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20-10-1847
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1019
blad 066
hierin
21-10-1847 Pieter Sytses Monsma [27769] (*1847-1922) als kind
Dossier:

BSO 0027769

BS Overlijdensregister Pieter Monsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14-03-1922
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3052
hierin
16-03-1922 Pieter Sytses Monsma [27769] (*1847-1922) als overledene
Dossier: