Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0027856

BS Overlijdensregister Jacob Sytses de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 juli 1877
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3019
hierin
3 juli 1877 Jacob Sytzes de Jong [27856] (*1818-1877) als overledene
Dossier:

BSH 0011572

BS Huwelijksregister Jacob S de Jong en Sijke Kl vd Kleed (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 13 mei 1847
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2012
hierin
13 mei 1847 Jacob Sytzes de Jong [27856] (*1818-1877) als bruidegom
Sijke Klases van der Kleed [27857] (*1819-1903) als bruid
Sytze Pieters de Jong [4181] (*1786-) als vader bruidegom
Gertje Sygers Wiersma [4182] (*1783-) als moeder bruidegom
Klaas Gerbens van der Kleed [27858] (*1786-1853) als vader bruid
Trijntje Wiegers Posthumus [27859] (*1787-1827) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0027857

BS Geboorteregister Sijke van der Kleed (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 23 december 1819
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1005
hierin
24 december 1819 Sijke Klases van der Kleed [27857] (*1819-1903) als kind
Klaas Gerbens van der Kleed [27858] (*1786-1853) als vader
Trijntje Wiegers Posthumus [27859] (*1787-1827) als moeder
Dossier:

BSO 0027857

BS Overlijdensregister Sijke Klazes van der Kleed (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 januari 1903
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 3j0-08, inv.nr.3033
hierin
20 januari 1903 Sijke Klases van der Kleed [27857] (*1819-1903) als overledene
Dossier:

T 0011573

Trouwboek Klaas Gerbens en Trijntje Wiegers (Trouwboek)
trouwplaats: Ternaard [FR]
periode: 9 april 1809
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 762
Gezindte: herv
hierin
9 april 1809 Klaas Gerbens van der Kleed [27858] (*1786-1853) als bruidegom
Trijntje Wiegers Posthumus [27859] (*1787-1827) als bruid
Dossier:

D 0027859

Doopboek Trijntje Wiegers Posthumus (Doopboek)
doopplaats: Ternaard [FR]
periode: 1 augustus 1787
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 761
Gezindte: herv
hierin
2 september 1787 Trijntje Wiegers Posthumus [27859] (*1787-1827) als kind
Dossier:

BSO 0027859

BS Overlijdensregister Trijntje Wiegers Posthumus (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 21 december 1827
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3005
blad 037/1-1
hierin
21 december 1827 Trijntje Wiegers Posthumus [27859] (*1787-1827) als overledene
Dossier:

D 0027858

Doopboek Klaas Gerbens van der Kleed (Doopboek)
doopplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 11 juli 1786
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr.28, inv.nr 761
Gezindte: herv
hierin
13 augustus 1786 Klaas Gerbens van der Kleed [27858] (*1786-1853) als kind
Dossier:

BSO 0027858

BS Overlijdensregister Klaas Gerbens van der Kleed (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 21 januari 1853
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3011
blad 003
hierin
22 januari 1853 Klaas Gerbens van der Kleed [27858] (*1786-1853) als overledene
Dossier:

BSG 0027892

BS Geboorteregister Sytse de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 4 januari 1849
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1020
blad 003
hierin
5 januari 1849 Sytse Jacobs de Jong [27892] (*1849-1917) als kind
Jacob Sytzes de Jong [27856] (*1818-1877) als vader
Sijke Klases van der Kleed [27857] (*1819-1903) als moeder
Dossier:

BSO 0027892

BS Overlijdensregister Sytse de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 1 april 1917
Archiefnaam: Overlijdensregiste
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3047
hierin
3 april 1917 Sytse Jacobs de Jong [27892] (*1849-1917) als overledene
Dossier:

BSG 0027893

BS Geboorteregister Trijntje de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 april 1851
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1021
blad 047
hierin
2 mei 1851 Trijntje Jacobs de Jong [27893] (*1851-1867) als kind
Jacob Sytzes de Jong [27856] (*1818-1877) als vader
Sijke Klases van der Kleed [27857] (*1819-1903) als moeder
Dossier:

BSO 0027893

BS Overlijdensregister Trijntje Jacobs de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 december 1867
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3016
blad 030
hierin
3 december 1867 Trijntje Jacobs de Jong [27893] (*1851-1867) als overledene
Dossier:

BSG 0027894

BS Geboorteregister Klaas de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 januari 1855
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1023
blad 004
hierin
12 januari 1855 Klaas Jacobs de Jong [27894] (*1855-1934) als kind
Jacob Sytzes de Jong [27856] (*1818-1877) als vader
Sijke Klases van der Kleed [27857] (*1819-1903) als moeder
Dossier:

BSO 0027894

BS Overlijdensregister Klaas de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 december 1934
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3064
hierin
13 december 1934 Klaas Jacobs de Jong [27894] (*1855-1934) als overledene
Dossier:

BSH 0011584

BS Huwelijksregister Klaas de Jong en Trijntje Knoop (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 mei 1885
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2028
hierin
14 mei 1885 Klaas Jacobs de Jong [27894] (*1855-1934) als bruidegom
Trijntje Pieters Knoop [27895] (*1859-1917) als bruid
Jacob Sytzes de Jong [27856] (*1818-1877) als vader bruidegom
Sijke Klases van der Kleed [27857] (*1819-1903) als moeder bruidegom
Pieter Tjeerds Knoop [27896] (*1823-1889) als vader bruid
Geertje Aukes Tuinstra [27897] (*1827-1901) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0027895

BS Geboorteregister Trijntje Knoop (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 8 augustus 1859
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1025
hierin
9 augustus 1859 Trijntje Pieters Knoop [27895] (*1859-1917) als kind
Pieter Tjeerds Knoop [27896] (*1823-1889) als vader
Geertje Aukes Tuinstra [27897] (*1827-1901) als moeder
Dossier:

BSO 0027895

BS Overlijdensregister Trijntje Pieters Knoop (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 8 november 1917
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3047
hierin
9 november 1917 Trijntje Pieters Knoop [27895] (*1859-1917) als overledene
Dossier:

BSH 0011585

BS Huwelijksregister Pieter Tj Knoop en Geertje A Tuinstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 13 oktober 1849
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2011
hierin
13 oktober 1849 Pieter Tjeerds Knoop [27896] (*1823-1889) als bruidegom
Geertje Aukes Tuinstra [27897] (*1827-1901) als bruid
Dossier:

BSG 0027897

BS Geboorteregister Geertje Tuinstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 16 november 1827
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1008
hierin
19 november 1827 Geertje Aukes Tuinstra [27897] (*1827-1901) als kind
Dossier: