Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0027909

BS Geboorteregister Aukje van der Wal (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 8 oktober 1874
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1032
kind erkend bij huw ouders
hierin
10 oktober 1874 Aukje Annes van der Wal [27909] (*1874-1946) als kind
Dossier:

BSO 0027909

BS Overlijdensregister Aukje van der Wal (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 maart 1946
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3077
hierin
23 maart 1946 Aukje Annes van der Wal [27909] (*1874-1946) als overledene
Dossier:

BSG 0027908

BS Geboorteregister Pieter Woudwijk (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 juni 1872
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1031
hierin
12 juni 1872 Pieter Theunis Woudwijk [27908] (*1872-1948) als kind
Dossier:

BSO 0027908

BS Overlijdensregister Pieter Woudwijk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 september 1948
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3079
hierin
14 september 1948 Pieter Theunis Woudwijk [27908] (*1872-1948) als overledene
Dossier:

BSO 0027910

BS Overlijdensregister Geertje Postma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 maart 1927
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr.3057
hierin
4 maart 1927 Geertje Jelles Postma [27910] (*1926-1927) als overledene
Dossier:

BSG 0027911

BS Geboorteregister Geert de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 januari 1862
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1026
hierin
21 januari 1862 Geert Jacobs de Jong [27911] (*1862-1864) als kind
Jacob Sytzes de Jong [27856] (*1818-1877) als vader
Sijke Klases van der Kleed [27857] (*1819-1903) als moeder
Dossier:

BSO 0027911

BS Overlijdensregister Geert Jacobs de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 juni 1864
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3015
blad 024
hierin
20 juni 1864 Geert Jacobs de Jong [27911] (*1862-1864) als overledene
Dossier:

BSH 0011574

BS Huwelijksregister Bauke S de Jong en Akke Kl Kuipers (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 juni 1851
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2013
hierin
19 juni 1851 Bauke Sytzes de Jong [4180] (*1821-1911) als bruidegom
Akke Klazes Kuipers [27860] (*1825-1856) als bruid
Sytze Pieters de Jong [4181] (*1786-) als vader bruidegom
Gertje Sygers Wiersma [4182] (*1783-) als moeder bruidegom
Klaas Alberts Kuipers [27861] (*1797-1851) als vader bruid
Feikje Ruurds Stookstra [27862] (*1796-1856) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0027860

BS Geboorteregister Akke Kuipers (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28 juni 1825
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08,inv.nr. 1008
blad 051
hierin
29 juni 1825 Akke Klazes Kuipers [27860] (*1825-1856) als kind
Klaas Alberts Kuipers [27861] (*1797-1851) als vader
Feikje Ruurds Stookstra [27862] (*1796-1856) als moeder
Dossier:

BSO 0027860

BS Overlijdensregister Akke Klases Kuipers (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 juni 1856
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3013
blad 020
hierin
23 juni 1856 Akke Klazes Kuipers [27860] (*1825-1856) als overledene
Dossier:

BSH 0011575

BS Huwelijksregister Klaas A Kuipers en Feikje R Stookstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 13 mei 1819
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 2006
hierin
13 mei 1819 Klaas Alberts Kuipers [27861] (*1797-1851) als bruidegom
Feikje Ruurds Stookstra [27862] (*1796-1856) als bruid
Dossier:

D 0027862

Doopboek Feikje Ruurds Stookstra (Doopboek)
doopplaats: Jelsum [FR]
periode: 23 maart 1796
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 472
Gezindte: herv
hierin
10 april 1796 Feikje Ruurds Stookstra [27862] (*1796-1856) als kind
Dossier:

BSO 0027862

BS Overlijdensregister Feikje Ruurds Stookstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 6 mei 1856
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3013
blad 015
hierin
7 mei 1856 Feikje Ruurds Stookstra [27862] (*1796-1856) als overledene
Dossier:

D 0027861

Doopboek Klaas Alberts Kuipers (Doopboek)
doopplaats: Jelsum [FR]
periode: 2 april 1797
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.n. 28, inv.nr. 472
Gezindte: herv
hierin
2 april 1797 Klaas Alberts Kuipers [27861] (*1797-1851) als kind
Dossier:

BSO 0027861

BS Overlijdensregister Klaas Alberts Kuipers (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 januari 1851
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3012
blad 001
hierin
17 januari 1851 Klaas Alberts Kuipers [27861] (*1797-1851) als overledene
Dossier:

BSG 0027863

BS Geboorteregister Feikje de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 maart 1853
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1022
blad 029
hierin
26 maart 1853 Feikje Sytzes de Jong [27863] (*1853-1946) als kind
Bauke Sytzes de Jong [4180] (*1821-1911) als vader
Akke Klazes Kuipers [27860] (*1825-1856) als moeder
Dossier:

BSO 0027863

BS Overlijdensregister Feikje de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 juli 1946
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3077
hierin
20 juli 1946 Feikje Sytzes de Jong [27863] (*1853-1946) als overledene
Dossier:

BSH 0011576

BS Huwelijksregister Hessel Sikkema en Eelkje de Jong (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24 mei 1888
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2029
hierin
24 mei 1888 Hessel Keimpes Sikkema [27864] (*1848-1927) als bruidegom
Feikje Sytzes de Jong [27863] (*1853-1946) als bruid
Keimpe Jans Sikkema [27865] (*1806-1899) als vader bruidegom
Jelske Johannes Halbesma [27866] (*1808-1887) als moeder bruidegom
Bauke Sytzes de Jong [4180] (*1821-1911) als vader bruid
Akke Klazes Kuipers [27860] (*1825-1856) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0027864

BS Geboorteregister Hessel Sikkema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 augustus 1848
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1019
blad 063
hierin
29 augustus 1848 Hessel Keimpes Sikkema [27864] (*1848-1927) als kind
Keimpe Jans Sikkema [27865] (*1806-1899) als vader
Jelske Johannes Halbesma [27866] (*1808-1887) als moeder
Dossier:

BSO 0027864

BS Overlijdensregister Hessel Sikkema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28 november 1927
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3057
hierin
29 november 1927 Hessel Keimpes Sikkema [27864] (*1848-1927) als overledene
Dossier: