Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0018517

Geboorteregister Leentje van der Schaaf (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20-07-1886
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1038
hierin
21-07-1886 Leentje van der Schaaf (*1886-) als kind
Dossier:

BSG 0001248

Geboorteregister Jan van Dijk (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 03-01-1843
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1017
blad 002
hierin
04-01-1843 Jan Joukes van Dijk (*1843-†1920) als kind
Dossier:

BSO 0001248

Overlijdensregister Jan van Dijk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 10-03-1920
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11,inv.nr. 3048
hierin
12-03-1920 Jan Joukes van Dijk (*1843-†1920) als overledene
Dossier:

W 0000001

Website (Website)
Ontvangen van: Wil Scakcmann (email)
Website: http://www.schackmann.nl/proefkolonie/
Website (vervolg 1): Personen/Hakkert.html
Alle informatie komt uit het Drents Archief, toegang 0186, het archief van de Maatschappij van Weldadigheid. Inventarisnummers (invnrs) staan in de tekst.
Als er sprake is van scans zijn die bereikbaar via http://alledrenten.nl/scans. Klik op 'Maatschappij van Weldadigheid', bevestig die keus in het vakje dat eronder verschijnt en je hebt toegang tot alle scans die van dit archief gemaakt zijn.


Arie Hackert/Hakkert en familie als arbeidershuisgezin te Veenhuizen, met een uiterst succesvolle zoon als opvolger

De subcommissie van weldadigheid Tiel krijgt begin 1826 voor het eerst een plek aangeboden voor een arbeidershuisgezin te Veenhuizen. Zie op deze pagina algemene informatie over arbeidershuisgezinnen, en een lijst van de eerste arbeidersgezinnen in het derde gesticht te Veenhuizen staat op deze pagina.

Aankomst
Tiel doet een voordracht waarmee de permanente commissie van de Maatschappij van Weldadigheid akkoord gaat op 13 april 1826, zie de eerste designatie in het designatieregister 1826.
De familie Hackert/Hakkert komt op 4 mei 1826 in Veenhuizen aan en wordt gehuisvest in woning 41 van het derde gesticht. Dat is later doorgestreept en vervangen door nummer 69. Ze staan in het stamboek van dat derde gesticht met invnr 1572 op scan 139. Zie helemaal bovenaan de pagina hoe die scans te bereiken zijn.
Van die inschrijving neem ik de gezinsgegevens over, met de kanttekening dat de kolonieadministratie de aantekeningen zijn van een particuliere organisatie en dus geen officiλle bron waarop blindgevaren mag worden.

Gezinssamenstelling
? Arie Hackert (of Hakkert), is volgens die kolonieadministratie geboren in 1787. Volgens zijn overlijdensakte is dat 22 februari 1787 te 'Buurmalsen'. Hij is net als de rest van het gezin hervormd. Hij is getrouwd met
? Neeltje Nout, volgens de kolonieadministratie geboren in 1784. Volgens haar overlijdensakte is dat 1 augustus 1784 te Geldermalsen. Het echtpaar heeft de volgende kinderen bij zich:
? Teunis Hackert, geboren 14 november 1812,
? Jannetje Hackert, geboren in 1816,
? Cornelis Hackert, geboren 11 februari 1818,
? Dirk Hackert, geboren in 1821, en
? Wijntje Hackert, geboren in 1823.

1826-1830
De Maatschappij vindt die geboortedata ook wat vaag en gaat extracten opvragen. In invnr 1392 (daarvan zijn geen scans) bevindt zich een mapje met het opschrift: 'Doop extracten van het huisgezin van Arie Hackert in de arbeidersgestichten',

¦ Zoon Dirk Hackert overlijdt 6 augustus 1826.
¦ De vrouw des huizes Neeltje Nout overlijdt 22 januari 1827.
Op de zitting van de raad van tucht voor weeskinderen bij het derde gesticht van 13 juli 1830 speelt Jannetje Hackert een rol. Ze heeft voor 72½ cent van een andere arbeidersdochter een muts en een halsdoekje gekocht, en dat blijkt gestolen goed.

1830-1835
De inschrijving gaat door in het stamboek van arbeiders met invnr 1573 scan 36. Woningnummer 69 is doorgehaald en vervangen door 98. Er zijn drie gebeurtenissen:
Op 9 januari 1834 voegt zich bij het gezin een zoon die eerst blijkbaar in Tiel had moeten achterblijven (arbeidershuisgezinnen mogen niet te groot zijn):
? Willem Hackert, geboren 9 januari 1816.

Op 7 april 1835 overlijdt vader Arie Hackert.
Daarop voegt zich op 7 september 1835 nog een zoon bij zijn nu verweesde broertjes en zusjes:

? Anthonie Hackert, geboren 6 februari 1811, en dus de oudste van het stel.

1836-1838
Daarmee is er weer voldoende mannelijke arbeidskracht in huis en hoewel arbeiderswoningen eigenlijk alleen voor getrouwde stellen zijn, mogen de broers en zussen er blijkens het stamboek met invnr 1574 scan 29 (de kolonieadministratie is er nu toe overgegaan alle namen als Hakkert te schrijven) toch blijven wonen. Voor zover ze blijven althans;
¦ In februari 1836 gaat Cornelis Hakkert in militaire dienst.
¦ Op 15 mei 1836 gaat Anthonie Hakkert in militaire dienst, maar hij is op 1 augustus 1836 alweer terug.
¦ Dochter Jannetje Hakkert wordt 14 oktober 1836 'als gehuwd ontslagen'. Ze trouwt met de arbeiderskolonistenzoon Diederik ten Geuzendam (zie op deze pagina) en betrekt met hem 'in eene woning bij de stoomfabrijk'.
¦ Teunis Hakkert krijgt verlof en is daarna op 31 juli 1837 'van verlof achtergebleven'.

Huwelijk Anthonie
Daarna treedt Anthonie Hackert in het huwelijk en wordt zijn status als gezinshoofd bevestigd. De aantekening luidt, waarbij ik tussen haakjes even invul wat ze weglaten of afkorten:
'A(nthonie) Hackert gehuwd met (Andrietta Catharina) Muller en in verv(anging) van wijlen zijnen vader als arbeidersgezin gevestigd blijvende de broeders en zusters bij hem inwonen den 10 maart 1838'. Volgens de aantekening is hier een besluit over genomen door de permanente commissie op 22 november 1837 onder agendapunt N8.
De bruid is een dochter van Jan Michael Muller, die sinds 1830 zaalopziener is in het tweede of bedelaarsgesticht te Veenhuizen (van wie ik mij trouwens afbraag of hij familie zou zijn van de zaalopziener in de Ommerschans Johan Wilhelm Muller).

Hoevenaar
Daarna gaat de uittocht door als Willem Hakkert en Wijntje Hakkert op 14 juli 1840 worden ontslagen 'als dienstbaar'. Wijntje zal vier jaar later trouwen met Hermanus ten Geuzendam, een broer van haar zwager.

Dan zijn al zijn broers en zussen het huis uit en per 10 juni 1845 wordt Anthonie Hakkert bevorderd tot het hoogste dat een kolonist kan bereiken, hij wordt hoevenaar op een van de grote boerderijen op het terrein rond het gesticht op de Ommerschans. Om precies te zijn boerderij 16.

Stamboek invnr 1582
Ze staan nu in de stamboeken van hoevenaars en daarvan zijn geen scans. Eerst folio 9 van het stamboek 1836-1847 met invnr 1582, waaruit ik de kinderen van het stel overneem:
? Adriana Johanna Hakkert, geboren 16 januari 1839,
? Karel Adrianus Hakkert, geboren 13 maart 1840,
? Maria Cornelia Hakkert, geboren 3 maart 1842,
? Arie Anthonie Hakkert, geboren 10 februari 1844,
? Catharina Andrejetta Hakkert, geboren 10 december 1845, maar zij overlijdt 6 februari 1847, en
? Catharina Andrietta Hakkert, geboren 19 juni 1847.

Stamboek invnr 1583
Daarna folio 13 van het stamboek 1848-1859 met invnr 1583, waar het eerst nog even doorgaat met kinderen, maar daarna mis gaat:
? Johannes Christiaan Hakkert, geboren 12 september 1848, en
? Neeltje Hakkert, geboren 5 oktober 1849, maar zij overlijdt 26 juli 1850.
Daarna overlijdt Andrietta Catharina Muller op 2 oktober 1850.
Anthonie Hakkert hertrouwt op 12 maart 1852 met een zus van zijn overleden echtgenote Maria Magdalena Muller.

Geboortes en vertrekkers
? Op 8 april 1852 wordt geboren Maria Magelina Hakkert, maar zij overlijdt al op 7 februari 1853.
? Op 1 mei 1854 wordt geboren Anthonie Hakkert.
Op 12 mei 1855 vertrekt de oudste, Adriana Johanna Hakkert om haar weg te zoeken in de gewone maatschappij, maar ze is op 27 september 1855 weer terug. Zo vergaat het Karel Adrianus Hakkert ook: weg op 24 mei 1855 en weer terug op 1 augustus 1855. Daarna besluiten ze om tegelijk weg te gaan, op 4 juni 1856, en dan komen ze allebei niet meer terug.
? Op 2 augustus 1856 wordt geboren Cornelis Hakkert.
Arie Anthonie Hakkert trekt (wel een beetje jong) de wijde wereld in op 15 november 1858.
? Op 31 juli 1859 wordt geboren Johannes Franciscus Hakkert.
Op 3 mei 1861 gaat Maria Cornelia Hakkert de kolonie af om te proberen een baan te vinden, en
? Op 3 juli 1861 wordt geboren Anneeta Magrieta Hakkert.
En dan houdt de administratie op, want de Ommerschans is geen kolonie meer maar een instelling van de Staat. Het is dan verder te volgen op deze pagina op bonmama, waar ook blijkt dat Anthonie Hakkert altijd op de Ommerschans zal blijven en een van de weinigen is die daar een grafsteen heeft.

T 0005941

Trouwboek Absolon Nicolai vd Veer en Giertgen J de Rijck (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 18-09-1593
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 406, p. 406
hierin
18-09-1593 Absolon Nicolai (Claesse) van der Veer (-) als bruidegom
Giertgen Jacobsdr. de Rijck (-) als bruid
Dossier:

T 0006885

Trouwboek Davit [van] Nes en Margrite Floentina Braams (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 10-12-1694
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 523, p. 426
hierin
10-12-1694 Margreta Florentina Braams (-) als bruid
David van Nes (-) als bruidegom

T 0011605

Trouwboek Pieter Veris en Alida Kok (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 06-04-1764
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 608, p. 234
Gezindte: Gereformeerd
hierin
06-04-1764 Pieter Veris (-) als bruidegom
Alida Kok (-) als bruid

T 0000562

Trouwboek Jacob Gerrits Hoyng en Oopgen Thomas (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 01-05-1575
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 969, p. 59
Den 1 meij + Jacob Gerretz Oob Tomas - i Jacob Bennig
Cornelis Pieters, Neel IJsbrantsz
hierin
01-05-1575 Jacob Gerritsz Hoyng (*1555-†1625) als bruidegom
Oopgen Thomasdr. (-1623) als bruid

NAM 0011003

Naamsaanneming Taeke T Tamminga (ovl) en Trijntje Lubberts (Naamsaanneming)
Akteplaats: Anjum [FR]
periode: 1811
Archiefnaam: Register van familienamen
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 29, inv.nr.0039
Voor ons Minne Douwes Mellema, lid van
het Gemeente Bestuur van oostdongeradeel,
waarnemende de functien van Maire
in de Gemeente van Anjum, kanton Dok-
kum, Arrondissement Leeuwarden, De-
partement Vriesland, gecompareerd zijnde,
Trijntje Lubberts, weduwe wijlen Taeke
Tammes, woonende te Morrae, heeft zij,
in qualiteit als moeder en voogdesse over
haare minderjarige kinderen met name
Lubbert, oud 15 jaar, Tamme, oud 14 jaar,
Anne, oud 11 jaar, Antje, oud 9 jaar en
Rendert, oud 6 jaar, alle te Morra woonag-
tig, door haar bij haar opgedagte wijlen
man in egt gewonnen, verklaard voor
dezelve kinderen, aanteneemen den naam
van Tamminga, voor familienaam.
En heeft de declarante verklaard niet
te kunnen schrijven; den 13 December 1811

w.g. M.D. Mellema
hierin
1811 Taeke Tammes Tamminga (-1808) als echtgenoot [ovl]
Trijntje Lubberts Tamminga (~1769-†1843) als weduwe

BSO 0008859

Overlijdensregister Doede Bleeker (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Gaasterland [FR]
periode: 24-06-1944
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-14, inv.nr. 3053
hierin
26-06-1944 Doede Johannes Bleeker (*1854-†1944) als overledene
Dossier:

BSO 0008860

Overlijdensregister Hendrikjen Bouwman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Gaasterland [FR]
periode: 06-04-1942
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-14, inv.nr. 3051
hierin
07-04-1942 Hendrikjen Bouwman (*1855-†1942) als overledene
Dossier:

BSG 0008849

Geboorteregister Jan Blankman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Alkmaar [NH]
periode: 22-02-1861
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: RA Alkmaar
Inventarisnr.: arch.nr. 77.1.2.030
hierin
22-02-1861 Jan Pieters Blankman (*1861-†1931) als kind
Pieter Blankman (*1838-†1906) als vader
Trijntje Hogendijk (*1839-†1927) als moeder
Dossier:

BSG 0001972

Geboorteregister Tjaltje Tadema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 12-01-1844
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-31, inv.nr. 1018
blad 006
hierin
15-01-1844 Tjaltje Ruurds Tadema (*1844-†1890) als kind
Dossier:

BSO 0001972

Overlijdensregister Tjaltje Ruurds Tadema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 18-11-1890
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 3023
hierin
20-11-1890 Tjaltje Ruurds Tadema (*1844-†1890) als overledene
Dossier:

BSH 0007651

Huwelijksregister Fokke v Hijum en Janke Zuidema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14-05-1891
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2030
hierin
14-05-1891 Fokke van Hijum (*1863-†1921) als bruidegom
Janke Zuidema (*1865-†1910) als bruid
Dossier:

BSG 0018524

Geboorteregister Janke Zuidema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 12-03-1865
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.n. 1028
hierin
14-03-1865 Janke Zuidema (*1865-†1910) als kind
Dossier:

BSO 0018524

Overlijdensregister Janke Zuidema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19-01-1910
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3040
hierin
19-01-1910 Janke Zuidema (*1865-†1910) als overledene
Dossier:

BSG 0018523

Geboorteregister Fokke van Hijum (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 09-05-1863
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1027
hierin
11-05-1863 Fokke van Hijum (*1863-†1921) als kind
Dossier:

BSO 0018523

Overlijdensregister Fokke van Hijum (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 21-01-1921
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: HCLeeuwarden
Inventarisnr.: arch. 1002, inv.nr. 3807
hierin
22-01-1921 Fokke van Hijum (*1863-†1921) als overledene
Dossier: