Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0031458

Overlijdensregister Anne de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Schoten [NH]
periode: 13-08-1910
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
16-08-1910 Anne de Jong [31458] (*1848-†1910) als overledene
Dossier:

BSH 0002312

Huwelijksregister Jacob Raap en Aaltje de Jong (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Wieringerwaard [NH]
periode: 19-01-1862
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
19-01-1862 Jacob Raap [5615] (*1834-†1895) als bruidegom
Aaltje de Jong [6100] (*1840-†1919) als bruid
Klaas Raap [5457] (*1806-†1898) als vader bruidegom
Sybreg Visser [5610] (~1798-†1853) als moeder bruidegom
Nan de Jong [6101] (*1801-†1868) als vader bruid
Antje Bakker [6102] (*1799-†1851) als moeder bruid

BSO 0006111

Overlijdensregister Pietertje Raap (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Wieringerwaard [NH]
periode: 16-06-1868
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
18-06-1868 Pietertje Raap [6111] (*1868-†1868) als overledene
Dossier:

BSH 0002314

Huwelijksregister Siebren Reinalda (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Wieringerwaard [NH]
periode: 24-06-1883
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
24-06-1883 Siebren Reinalda [6104] (*1859-†1923) als bruidegom
Sybreg Raap [6103] (*1862-†1928) als bruid
Marius Reinalda [6105] (*1823-†1863) als vader bruidegom
Grietje Tichelaar [6106] (*1824-†1889) als moeder bruidegom
Jacob Raap [5615] (*1834-†1895) als vader bruid
Aaltje de Jong [6100] (*1840-†1919) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0002416

Huwelijksregister Jan Verheus en Antje Raap (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Wieringerwaard [NH]
periode: 28-10-1883
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
28-10-1883 Jan Verheus [6353] (*1859-†1944) als bruidegom
Antje Raap [6107] (*1863-†1925) als bruid
Johan Herman Verheus [6354] (*1824-†1908) als vader bruidegom
Stijntje Kater [6355] (*1822-†1862) als moeder bruidegom
Jacob Raap [5615] (*1834-†1895) als vader bruid
Aaltje de Jong [6100] (*1840-†1919) als moeder bruid

BSH 0001813

Huwelijksregister Jacob Raap en Johanna vd Laan (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Nieuwer-Amstel [NH]
periode: 23-07-1884
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
23-07-1884 Jacob Adrianus Raap [4700] (*1840-) als bruidegom
Johanna van der Laan [4850] (*1855-) als bruid
Adrianus Raap [1781] (*1803-†1873) als vader bruidegom
Neeltje Poortvliet [4694] (*1813-†1858) als moeder bruidegom
Hendrik van der Laan [4851] (*1818-) als vader bruid
Luttje (Charlotte) Giesen [4852] (*1818-†1886) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0006108

Overlijdensregister Maartje Raap (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Wieringerwaard [NH]
periode: 17-07-1888
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
17-07-1888 Maartje Raap [6108] (*1864-†1888) als overledene
Dossier:

BSO 0006112

Overlijdensregister Pieter Raap (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Den Helder [NH]
periode: 30-05-1893
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Noord-Hollands Archief
No. 178
Heden den Eersten der maand Juny Achttienhonderd
Drie en Negentig, verschenen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der
Gemeente HELDER, Johannes Veer
Van beroep
Schrijver bij de marine, oud tweeλnvijftig jaren, wonende
In deze gemeente, bekend van de na te noemen
overledene, en Willem Corell,
van beroep gemeentebode, oud achtendertig jaren, wonende
mede alhier, bekende van die overledene,
die verklaarden, dat op den dertigsten Mei
dezes jaars des namiddags ten half drie ure, binnen deze gemeente in het huis
staandeaan bood van Harer Majesteits Stoomschip "Nautilus"
in den ouderdom van negentien jaren
is overleden Pieter Raap,
van beroep bootsmanleerling, geboren te Wieringerwaard
en wonende in deze gemeente, ongehuwd, zoon van
Jacob Raap, van beroep wagenmaker, en van
Aaltje de Jong, zonder beroep, wonende beiden
In deze gemeente, Echtelieden.

En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons is
Onderteekend.
met de aangevers; de doorhaling van vier woorden goedge-
keurd.
w.g. J. Veer De Ambtenaar voornoemd
w.g. W. Corell J.W. Maassen
hierin
30-05-1893 Pieter Raap [6112] (*1873-†1893) als overledene
Dossier:

BSO 0005615

Overlijdensregister Jacob Raap (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Den Helder [NH]
periode: 16-04-1895
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
16-04-1895 Jacob Raap [5615] (*1834-†1895) als overledene
Dossier:

BSH 0002420

Huwelijksregister Klaas Raap en Cornelia wegman (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Den Helder [NH]
periode: 08-04-1896
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
08-04-1896 Klaas Raap [6109] (*1866-†1911) als bruidegom
Cornelia Wegman [6360] (*1862-†1934) als bruid
Jacob Raap [5615] (*1834-†1895) als vader bruidegom
Aaltje de Jong [6100] (*1840-†1919) als moeder bruidegom
Casper Theodorus Wegman [6361] (*1820-†1874) als vader bruid
Martje Jans Smit [6362] (*1827-†1886) als moeder bruid

BSO 0004532

Overlijdensregister Joost Raap (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Rotterdam [ZH]
periode: 29-08-1900
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gemeentearchief Rotterdam
Inventarisnr.: arch.nr. 999-09, inv.nr. 1900F
hierin
29-08-1900 Joost Raap [4532] (*1874-†1900) als overledene
Dossier:

BSO 0006100

Overlijdensregister Aaltje de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Den Helder [NH]
periode: 12-03-1919
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
13-03-1919 Aaltje de Jong [6100] (*1840-†1919) als overledene
Dossier:

BSH 0001856

Huwelijksregister Jacob Raap en Cornelia van Dijk (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Rotterdam [ZH]
periode: 16-03-1927
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Gemeentearchief Rotterdam
Inventarisnr.: arch.nr. 999-06, inv.nr. 1927C
hierin
16-03-1927 Jacob Raap [4864] (*1895-†1961) als bruidegom
Cornelia van Dijk [4960] (*1893-†1944) als bruid
Jan Raap [4526] (*1865-†1952) als vader bruidegom
Johanna van der Tonnekreek [4861] (*1866-†1952) als moeder bruidegom
Willem Johannes van Dijk [31466] (*1859-†1907) als vader bruid
Johanna Maria Arends [31467] (*1862-†1919) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0006103

Overlijdensregister Sijbrig Raap (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Haarlem [NH]
periode: 01-02-1928
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
01-02-1928 Sybreg Raap [6103] (*1862-†1928) als overledene
Dossier:

BSH 0002541

Huwelijksregister Jacob Raap en Bertha Dernison (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Haarlem [NH]
periode: 17-01-1935
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
17-01-1935 Jacob Raap [6377] (*1913-†1982) als bruidegom
Bertha Dernison [6642] (*1909-) als bruid
Nan Raap [6110] (*1869-†1943) als vader bruidegom
Akke Atema [6372] (*1885-†1974) als moeder bruidegom
Anthonius Johannes Dernison [31468] (*1877-†1957) als vader bruid
Bertha Terstal [31469] (*1881-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0002554

Huwelijksregister Jacob Raap en Anna C M Hagen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Tilburg [NB]
periode: 15-04-1937
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Brabants HIC
Inventarisnr.: arch.nr. 405, inv.nr. 551
hierin
15-04-1937 Jacob Raap [6435] (*1909-†1995) als bruidegom
Anna Catharina Maria Hagen [6673] (*1911-†1993) als bruid
Jacob Raap [6121] (*1873-†1964) als vader bruidegom
Marretje Kost [6427] (*1879-†1956) als moeder bruidegom
Ignatius Hagen [6674] (*1885-†1962) als vader bruid
Cecilia Maria de Rooy [6675] (*1884-†1956) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0001893

Huwelijksregister Nicolaas J Addicks en Teuna Raap (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Rotterdam [ZH]
periode: 26-04-1939
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Gemeentearchief Rotterdam
Inventarisnr.: arch.nr. 999-06, inv.nr. 1939E
hierin
26-04-1939 Nicolaas Jacobus Addicks [5057] (*1914-†1982) als bruidegom
Teuna Raap [4981] (*1915-†1976) als bruid
Louis Willem Addicks [31470] (*1886-†1942) als vader bruidegom
Henriette Maria van Oostendorp [31471] (*1886-†1961) als moeder bruidegom
Jacob Raap [4886] (*1891-†1969) als vader bruid
Krijntje Groenendijk [4975] (*1889-†1950) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0004960

Overlijdensregister Cornelia van Dijk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Rotterdam [ZH]
periode: 13-03-1944
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gemeentearchief Rotterdam
Inventarisnr.: arch.nr. 999-09, inv.nr. 1944B
hierin
13-03-1944 Cornelia van Dijk [4960] (*1893-†1944) als overledene
Dossier:

BSO 0004975

Overlijdensregister Krijntje Groenendijk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Rotterdam [ZH]
periode: 07-05-1950
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gemeentearchief Rotterdam
Inventarisnr.: arch.nr. 999-09, inv.n. 1950A1
hierin
07-05-1950 Krijntje Groenendijk [4975] (*1889-†1950) als overledene
Dossier:

BSO 0004526

Overlijdensregister Jan Raap (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Rotterdam [ZH]
periode: 01-12-1952
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gemeentearchief Rotterdam
Inventarisnr.: arch.nr. 999-09, inv.nr. 1952A3
hierin
01-12-1952 Jan Raap [4526] (*1865-†1952) als overledene