Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0004852

Overlijdensregister Charlotte Giezen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Nieuwer-Amstel [NH]
periode: 30-11-1886
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
02-12-1886 Luttje (Charlotte) Giesen [4852] (*1818-1886) als overledene
Dossier:

BSG 0004960

Geboorteregister Cornelia van Dijk (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Rotterdam [ZH]
periode: 24-07-1893
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Gemeentearchief Rotterdam
Inventarisnr.: arch.nr. 999001, inv.nr. 1893G
hierin
24-07-1893 Cornelia van Dijk [4960] (*1893-1944) als kind
Willem Johannes van Dijk [31466] (*1859-1907) als vader
Johanna Maria Arends [31467] (*1862-1919) als moeder
Dossier:

BSH 0013057

Huwelijksregister Willem J v Dijk en Johanna M Arends (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Rotterdam [ZH]
periode: 11-08-1880
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Gemeentearchief Rotterdam
Inventarisnr.: arch.nr. 999-06, inv.nr. 1880E
hierin
11-08-1880 Willem Johannes van Dijk [31466] (*1859-1907) als bruidegom
Johanna Maria Arends [31467] (*1862-1919) als bruid

BSG 0031467

Geboorteregister Johanna Maria Arends (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Rotterdam [ZH]
periode: 05-09-1862
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Gemeentearchief Rotterdam
Inventarisnr.: arch.nr. 999-01, inv.nr. 1862D
hierin
05-09-1862 Johanna Maria Arends [31467] (*1862-1919) als kind
Dossier:

BSO 0031467

Overlijdensregister Johanna Maria Arends (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Rotterdam [ZH]
periode: 05-06-1919
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gemeentearchief Rotterdam
Inventarisnr.: arch.nr. 999-09, inv.nr. 1919G
hierin
05-06-1919 Johanna Maria Arends [31467] (*1862-1919) als overledene
Dossier:

BSG 0031466

Geboorteregister Willem Johannes van Dijk (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Rotterdam [ZH]
periode: 28-01-1859
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Gemeentearchief Rotterdam
Inventarisnr.: arch.nr. 999-01, inv.nr. 1859A
hierin
28-01-1859 Willem Johannes van Dijk [31466] (*1859-1907) als kind
Dossier:

BSO 0031466

Overlijdensregister Willem Johannes van Dijk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Rotterdam [ZH]
periode: 04-01-1907
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gemeentearchief Rotterdam
Inventarisnr.: arch.nr. 999-09, inv.nr. 1907B
hierin
04-01-1907 Willem Johannes van Dijk [31466] (*1859-1907) als overledene
Dossier:

BSG 0006642

Geboorteregister Bertha Dernison (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Haarlem [NH]
periode: 17-07-1909
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Noord-Hollands Archief
Inventarisnr.: arch.nr. 358.46, inv.nr. 11909
hierin
17-07-1909 Bertha Dernison [6642] (*1909-) als kind
Anthonius Johannes Dernison [31468] (*1877-1957) als vader
Bertha Terstal [31469] (*1881-) als moeder
Dossier:

BSH 0013058

Huwelijksregister Anthonius J Dernison en Bertha Terstal (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Haarlem [NH]
periode: 14-06-1905
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
14-06-1905 Anthonius Johannes Dernison [31468] (*1877-1957) als bruidegom
Bertha Terstal [31469] (*1881-) als bruid
Dossier:

BSG 0031469

Geboorteregister Bertha Terstal (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Haarlem [NH]
periode: 06-03-1881
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Noord-Hollands Archief
Inventarisnr.: arch.nr. 358-046, inv.nr. 11881
No 320
Op heden den zevenden Maart Achttien honderd
Een en tachtig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen:
Reindert Tarstal
oud vijf en twintig jaren, van beroep werkman, wonende
in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den zesden
dezer des voormiddags ten zes uren, in het huis staande op de
Houtmarkt, No. 11a, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit:
Gijsbertha Brienen, zijne echtgenoote,
zonder beroep, wonende alhier,
aan welk kind hij comparant den voornaam geeft van: Bertha.
Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van: Cornelis van den
Oosterkamp,
oud zeven en twintig jaren, van beroep werkman, wonende
alhier en van Johannes van den Oosterkamp,
oud vijf en twintig jaren,
van beroep werkman, wonende alhier.
En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aan-
gever en de getuigen.
w.g. R. ter Stal
C. v den Oosterkamp w.g. Eberhuijsen
J vd Oosterkamp

In de linker kantlijn:
Bij beschikking van de Arr.Rgt-bank te Haarlem van 7 Mei 1898 wordt de verbetering van nevenstaande akte bevolen in dier voege dat daarin de naam Tarstal worde gelezen Terstal.
Deze kantteekening gedaan den 15e January 1899.
De griffier bij de Arr.Regt-
bank te Haarlem
w.g. onleesbaar?
hierin
07-03-1881 Bertha Terstal [31469] (*1881-) als kind
Dossier:

BSG 0031468

Geboorteregister Anthonius Johannes Dernison (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Haarlem [NH]
periode: 04-04-1877
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Noord-Hollands Archief
Inventarisnr.: arch.nr. 358-46, inv.nr. 11877
hierin
05-04-1877 Anthonius Johannes Dernison [31468] (*1877-1957) als kind
Dossier:

BSO 0031468

Overlijdensregister Anthonius Johannes Dernison (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Haarlem [NH]
periode: 07-11-1957
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
09-11-1957 Anthonius Johannes Dernison [31468] (*1877-1957) als overledene
Dossier:

BSG 0006673

Geboorteregister Anna Catharina Maria Hagen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tilburg [NB]
periode: 24-02-1911
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: RA Tilburg
Inventarisnr.: arch.nr. 16,
hierin
24-02-1911 Anna Catharina Maria Hagen [6673] (*1911-1993) als kind
Ignatius Hagen [6674] (*1885-1962) als vader
Cecilia Maria de Rooy [6675] (*1884-1956) als moeder
Dossier:

BSG 0006675

Geboorteregister Cecilia Maria de Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tilburg [NB]
periode: 01-12-1884
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: RA Tilburg
Inventarisnr.: arch.nr. 16
hierin
01-12-1884 Cecilia Maria de Rooy [6675] (*1884-1956) als kind
Dossier:

BSO 0006675

Overlijdensregister Cecilia Maria de Rooij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tilburg [NB]
periode: 20-05-1956
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Brabants HIC
Inventarisnr.: arch.nr. 1298, inv.n.r. 4450
hierin
22-05-1956 Cecilia Maria de Rooy [6675] (*1884-1956) als overledene
Dossier:

BSG 0006674

Geboorteregister Ignatius Hagen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 10-12-1885
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: arch.nr. 481, inv.nr. 130-04
hierin
11-12-1885 Ignatius Hagen [6674] (*1885-1962) als kind
Dossier:

BSO 0006674

Overlijdensregister Ignatius Hagen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tilburg [NB]
periode: 14-01-1962
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Brabants HIC
Inventarisnr.: arch.nr. 1299, inv.nr. 4360
hierin
15-01-1962 Ignatius Hagen [6674] (*1885-1962) als overledene
Dossier:

BSG 0005057

Geboorteregister Nicolaas Jacobus Addicks (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Rotterdam [ZH]
periode: 14-02-1914
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Gemeentearchief Rotterdam
Inventarisnr.: arch.nr. 999-01, inv.nr. 1914D
hierin
14-02-1914 Nicolaas Jacobus Addicks [5057] (*1914-1982) als kind
Louis Willem Addicks [31470] (*1886-1942) als vader
Henriette Maria van Oostendorp [31471] (*1886-1961) als moeder
Dossier:

BSH 0013059

Huwelijksregister Louis W Addicks en Henriette M v Oostendorp (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Rotterdam [ZH]
periode: 10-06-1908
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Gemeentearchief Rotterdam
Inventarisnr.: arch.nr. 999-06, inv.nr. 1908G, fol g52
hierin
10-06-1908 Louis Willem Addicks [31470] (*1886-1942) als bruidegom
Henriette Maria van Oostendorp [31471] (*1886-1961) als bruid
Dossier:

BSG 0031471

Geboorteregister Henriette Maria van Oostendorp (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Rotterdam [ZH]
periode: 09-06-1886
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Gemeentearchief Rotterdam
Inventarisnr.: arch.nr. 999-01, inv.nr. 1886E
hierin
09-06-1886 Henriette Maria van Oostendorp [31471] (*1886-1961) als kind
Dossier: