Website van $boomnaam$
Henricus Adrianus Raap
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Henricus Adrianus Raap, geb. te Dantumadeel [FR] op 01-04-1813, ovl. (5 jaar oud) aldaar op 05-05-1818.


Woutje Gerritje van der Meij
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Woutje Gerritje van der Meij, geb. te Wageningen [GE] op 19-12-1898, ovl. (86 jaar oud) te Wolvega [FR] op 31-01-1985.

tr. (resp. 18 en 22 jaar oud) te Arnhem [GE] op 12-12-1917, (ontb. door overlijden te Wolvega [FR] op 21-01-1981)
met

Jan Kleefstra, zn. van Hotze Jelles Kleefstra (Postbode/arbeider/winkelier in tabak en sigaren) en IJmkje Uiltjes Westerterp (Stroohoedenmaakster), geb. te Oldeboorn [FR] op 29-08-1895, Koperslager/Postbode/Brievenbesteller, ovl. (85 jaar oud) te Wolvega [FR] op 21-01-1981.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hotze*1918 Oldeboorn [FR] †1996 Oldeboorn [FR] 77
Helena*1920 Utingeradeel [FR] †2010 's-Gravenhage [ZH] 90
IJmkje*1931 Oldeboorn [FR] †2014 Meppel [DR] 82


Rinske Roelofs Dantuma
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Rinske Roelofs Dantuma, geb. te Dantumadeel [FR] op 09-09-1819, Protestantse Kerk in Nederland, ovl. (52 jaar oud) aldaar op 23-07-1872.

tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 08-10-1843
met

Taeke Ybeles Hofman, zn. van Ybele Taekes Hofman en Aukjen Reins (Akke) de Jong, geb. te Zwaagwesteinde [FR] op 10-10-1816, boerenknecht, ovl. (74 jaar oud) te Wouterswoude [FR] op 07-07-1891.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Akke*1843 Dantumadeel [FR] †1903 Dantumadeel [FR] 59


Antje Roelofs Dantuma
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Antje Roelofs Dantuma, geb. te Dantumadeel [FR] op 27-09-1821, Protestantse Kerk in Nederland, ovl. (91 jaar oud) aldaar op 06-12-1912.

tr. (resp. 36 en 25 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 28-06-1858
met

Bodes Jacobs de Vries, zn. van Jacob Botes de Vries en Grietje Sytzes Hiemstra, geb. te Oostdongeradeel [FR] op 13-10-1832, ovl. (63 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 09-10-1896.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1859 Dantumadeel [FR] †1859 Dantumadeel [FR] 0
Jacob*1862 Dantumadeel [FR] †1898 Dantumadeel [FR] 36


Albert Roelofs Dantuma
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Albert Roelofs Dantuma, geb. te Dantumadeel [FR] op 10-03-1824, Protestantse Kerk in Nederland, ovl. (56 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 25-01-1881.

tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 17-05-1855
met

Tjitske Roels Zuidema, dr. van Roel Engberts Zuidema en Barber Teyes Tol, geb. te Eestrum [FR] op 08-12-1826, ovl. (42 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 07-03-1869.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Baukje*1856 Wouterswoude [FR] †1901 Tietjerksteradeel [FR] 44
Saapke*1859 Dantumadeel [FR] †1940 Kollumerland [FR] 81
Roelof*1863 Wouterswoude [FR] †1923 Ferwerderadeel [FR] 60
Engbert*1869 Wouterswoude [FR] †1948 Grootegast [GR] 79


Henricus Roelofs Dantuma
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Henricus Roelofs Dantuma, geb. te Dantumadeel [FR] op 14-04-1826, Protestantse Kerk in Nederland, ovl. (23 jaar oud) aldaar op 26-09-1849.


Roelof Alberts Dantuma
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Roelof Alberts Dantuma, geb. te Wouterswoude [FR] op 05-08-1797, ged. Protestantse Kerk in Nederland op 17-09-1797, ovl. (29 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 05-09-1826.

tr. (resp. 18 en 24 jaar oud) te Dantumawoude [FR] op 31-05-1816
met

Baukje Henricus Raap, dr. van Henricus Adrianus Raap (gemeentesecretaris Dantumadeel/kerkorganist) en Rinske Doekes Ringnalda, geb. te Dantumawoude [FR] op 03-01-1792, ged. Protestantse Kerk in Nederland aldaar op 22-01-1792, Landbouwer, ovl. (71 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 15-11-1863.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gertje*1817 Dantumadeel [FR] †1886 Dantumadeel [FR] 68
Rinske*1819 Dantumadeel [FR] †1872 Dantumadeel [FR] 52
Antje*1821 Dantumadeel [FR] †1912 Dantumadeel [FR] 91
Albert*1824 Dantumadeel [FR] †1881 Oostdongeradeel [FR] 56
Henricus*1826 Dantumadeel [FR] †1849 Dantumadeel [FR] 23


Roelof Pieters Dantuma
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Roelof Pieters Dantuma, geb. te Wouterswoude [FR] op 21-01-1791, ged. te Dantumawoude [FR] op 20-02-1791, landbouwer, ovl. (35 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 12-08-1826.

tr. (resp. 21 en 18 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 30-07-1812
met

Rinske Henricus Raap, dr. van Henricus Adrianus Raap (gemeentesecretaris Dantumadeel/kerkorganist) en Rinske Doekes Ringnalda, geb. te Dantumawoude [FR] op 25-01-1794, ged. aldaar op 16-02-1794, ovl. (34 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 02-09-1828.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1813 Dantumadeel [FR] †1814 Dantumadeel [FR] 0
Rinske*1815 Dantumadeel [FR] †1872 Dantumadeel [FR] 56
Tjitske*1818 Dantumadeel [FR] †1889 Oostdongeradeel [FR] 71
Pieter*1820 Dantumadeel [FR] †1865 Dantumadeel [FR] 44
Henricus*1823 Westdongeradeel [FR] †1828 Dantumadeel [FR] 4
Sieger*1825 Westdongeradeel [FR] †1825 Westdongeradeel [FR] 0
Roelofke*1826 Westdongeradeel [FR] †1827 Dantumadeel [FR] 0


Pieter Roelofs Dantuma
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Pieter Roelofs Dantuma, geb. te Dantumadeel [FR] op 09-10-1820, ovl. (44 jaar oud) aldaar op 07-05-1865.

tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 16-04-1844
met

Joukjen Hendriks Miedema, dr. van Hendrik Jacobs Miedema en Ankje Willems Eisma, geb. te Kootstertille [FR] op 16-01-1817, ovl. (70 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 30-01-1887.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roelof*1844 Dantumadeel [FR] †1845 Dantumadeel [FR] 0
Roelof*1846 Dantumadeel [FR] †1870 Dantumadeel [FR] 23
Hendrik*1849 Dantumadeel [FR] †1850 Dantumadeel [FR] 0
Ankje*1851 Dantumadeel [FR] †1865 Dantumadeel [FR] 14
Rinske*1854 Dantumadeel [FR] †1923 Dantumadeel [FR] 69
Hendrikje*1857 Dantumadeel [FR] †1862 Dantumadeel [FR] 4


Afgeschermd
Afgeschermd .


Afgeschermd
Afgeschermd .

tr. (Elisabeth 20 jaar oud) (1) te Wateringen [ZH] op 28-08-1974, (ontb. door overlijden te 's-Gravenhage [ZH] op 11-05-1994)
met

Elisabeth Marijke Mackaaij, dr. van Willem Mackaaij (meubelmaker) en Johanna Pieternella van Wel, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 27-04-1954, Protestantse Kerk in Nederland, ovl. (40 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 11-05-1994, gecr. aldaar op 16-05-1994.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd     
Afgeschermd     

relatie
met

Afgeschermd


Elisabeth Marijke Mackaaij
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Elisabeth Marijke Mackaaij, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 27-04-1954, Protestantse Kerk in Nederland, ovl. (40 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 11-05-1994, gecr. aldaar op 16-05-1994.

tr. (20 jaar oud) te Wateringen [ZH] op 28-08-1974, (ontb. door overlijden te 's-Gravenhage [ZH] op 11-05-1994)
met

Afgeschermd , kind van Gerrit Stappers en Maria Petronella Theodora Oosterveen, relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd     
Afgeschermd     


Sytze Everts van der Wiel
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Sytze Everts van der Wiel, geb. te Driesum [FR] op 04-01-1794, ged. aldaar op 19-01-1794, landbouwer, ovl. (36 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 22-09-1830.

tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 30-12-1815
met

Tjitske Henricus Raap, dr. van Henricus Adrianus Raap (gemeentesecretaris Dantumadeel/kerkorganist) en Rinske Doekes Ringnalda, geb. te Dantumawoude [FR] op 27-01-1796, ged. aldaar op 07-02-1796, ovl. (39 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 28-04-1835, tr. (2) met Hendrik Tietes van der Werf. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Evert*1818 Dantumadeel [FR] †1881 Dantumadeel [FR] 63
Rinske*1820 Dantumadeel [FR] †1891 Dantumadeel [FR] 70
Henricus*1821 Dantumadeel [FR] †1846 Dantumadeel [FR] 24
Jitske*1824 Dantumadeel [FR] †1826 Dantumadeel [FR] 2
Saapke*1825 Dantumawoude [FR] †1895 Dantumadeel [FR] 69
Jilles*1830 Westdongeradeel [FR] †1830 Westdongeradeel [FR] 0


Evert Sytzes van der Wiel
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Evert Sytzes van der Wiel, geb. te Dantumadeel [FR] op 07-02-1818, ovl. (63 jaar oud) aldaar op 05-10-1881.

tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 08-01-1843
met

Hendrikje Klases Wiersma, dr. van Klaas Hendriks Wiersma en Jeltje Ruurds van der Meer, geb. te Driesum [FR] op 27-09-1815, ovl. (72 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 26-04-1888.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sytse*1843 Driesum [FR] †1907 Kollumerland [FR] 63
Jeltje*1848 Driesum [FR] †1910 Dantumadeel [FR] 62
Klaas*1850 Driesum [FR] †1916 Driesum [FR] 65


Rinske Sytzes van der Wiel
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Rinske Sytzes van der Wiel, geb. te Dantumadeel [FR] op 19-05-1820, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 09-02-1891.

tr. (1)
met

N.N. N.N..

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjitske*1842 Dantumadeel [FR] †1892 Dantumadeel [FR] 50

tr. (resp. 39 en 38 jaar oud) (2) te Dantumadeel [FR] op 12-05-1860
met

Bauke Sytzes de Jong, zn. van Sytze Pieters de Jong en Gertje Sygers Wiersma, geb. te Dantumadeel [FR] op 20-05-1821, ovl. (89 jaar oud) aldaar op 03-02-1911, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) (2) te Dantumadeel [FR] op 19-06-1851 met Akke Klazes Kuipers, dr. van Klaas Alberts Kuipers en Feikje Ruurds Stookstra, geb. te Dantumadeel [FR] op 28-06-1825, ovl. (30 jaar oud) aldaar op 21-06-1856. Uit dit huwelijk 2 kinderen


Jitske Sytzes van der Wiel
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Jitske Sytzes van der Wiel, geb. te Dantumadeel [FR] op 21-07-1824, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 01-08-1826.


Saapke Sytzes van der Wiel
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Saapke Sytzes van der Wiel, geb. te Dantumawoude [FR] op 02-12-1825, ovl. (69 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 20-08-1895.

tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 25-10-1851
met

Franke Geerts Beiboer (Beyboer1), zn. van Geert Luitjens Beiboer en Wytske Frankes Sekema [Sikkema], geb. te Oudwoude [FR] op 15-02-1828, ovl. (70 jaar oud) te Driesum [FR] op 05-02-1899.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geert*1852 Westergeest [FR] †1919 Dantumadeel [FR] 66
Sytze*1854 Kollumerland [FR] †1913 Grand Rapids [MI, Verenigde Staten] 59
Winifred*1856 Kollumerland [FR] †1946 Grand Rapids [MI, Verenigde Staten] 8910 
Hendrikus*1857 Kollumerland [FR] †1942 Grand Rapids [MI, Verenigde Staten] 8415 
Luitjen*1862 Kollumerland [FR] †1943 Leeuwarden [FR] 81
Evert*1864 Dantumadeel [FR] †1946 Boornbergum [FR] 81
Tjitske*1866 Dantumadeel [FR] †1942 Hilversum [NH] 75
Romkje*1868 Dantumadeel [FR] †1915 Oegstgeest [ZH] 46Bronnen:
1.Huwelijksregister Franke Geerts Beiboer en Saapke Sytzes van der Wiel (BSH_0001559), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-21, inventarisnr.: 2012, Kollumerland [FR], 25-10-1851 (25-10-1851 akte 57)


Afgeschermd
Afgeschermd .


Hendrik Tietes van der Werf
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Hendrik Tietes van der Werf, geb. te Kollumerzwaag [FR] op 16-09-1802, ged. aldaar op 03-10-1802, Boerenknecht, ovl. (65 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 26-09-1867.

tr. (resp. 31 en 38 jaar oud) (1) te Dantumadeel [FR] op 01-02-1834
met

Tjitske Henricus Raap, dr. van Henricus Adrianus Raap (gemeentesecretaris Dantumadeel/kerkorganist) en Rinske Doekes Ringnalda, geb. te Dantumawoude [FR] op 27-01-1796, ged. aldaar op 07-02-1796, ovl. (39 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 28-04-1835, tr. (1) met Sytze Everts van der Wiel. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tiete*1835 Murmerwoude [FR] †1901 Leeuwarden [FR] 66

tr. (resp. 34 en 25 jaar oud) (2) te Dantumadeel [FR] op 15-05-1837
met

Hinke Pieters Woudstra, geb. te Murmerwoude [FR] op 11-11-1811, ovl. (30 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 03-06-1842.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Tiete Hendriks van der Werf
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Tiete Hendriks van der Werf, geb. te Murmerwoude [FR] op 05-04-1835, ovl. (66 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 04-11-1901.

tr. (resp. 33 en 24 jaar oud) te Het Bildt [FR] op 21-05-1868
met

Ynske Abes Reitsma, dr. van Abe Feites Reitsma en Rixtje Jans Lettinga, geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 31-08-18431,1, ovl. (60 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 07-09-1903.

Bronnen:
1.Geboorteregister Ynske Abes Reitsma (BSG 0001389), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Tietjerksteradeel [FR], 31-08-1843 (02-09-1843 akte 90)