Website van $boomnaam$
Jelle Nannes Kleefstra
Jelle Nannes Kleefstra [2480], geb. te Oldeboorn [FR] op 12 juni 1804, Arbeider/boerenknecht/koemelker/nachtwacht, ovl. (81 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 17 februari 1886.

tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) [868] te Utingeradeel [FR] op 13 april 1834
met

Geertje Jans Gorter [2481], dr. van Jan Foekes Gorter [2482] en Akke Herres van der Veen [2483], geb. te Oldeboorn [FR] op 11 maart 1810, ovl. (84 jaar oud) aldaar op 29 oktober 1894.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nanne*1834 Oldeboorn [FR] 1916 Luinjeberd [FR] 82
Janke*1836 Oldeboorn [FR] 1856 Terhorne [FR] 19
Jan*1839 Oldeboorn [FR] 1921 Oldeboorn [FR] 8213 
Akke*1841 Oldeboorn [FR] 1848 Oldeboorn [FR] 6
Trijntje*1844 Oldeboorn [FR] 1849 Oldeboorn [FR] 5
Hendrik*1847 Oldeboorn [FR] 1934 Oldeboorn [FR] 87
Heere*1849 Oldeboorn [FR] 1932 Oldeboorn [FR] 82
Hotze*1852 Oldeboorn [FR] 1853 Oldeboorn [FR] 0
Hotze*1854 Oldeboorn [FR] 1921 Oldeboorn [FR] 6610 


Geertje Jans Gorter
Geertje Jans Gorter [2481], geb. te Oldeboorn [FR] op 11 maart 1810, ovl. (84 jaar oud) aldaar op 29 oktober 1894.

tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) [868] te Utingeradeel [FR] op 13 april 1834
met

Jelle Nannes Kleefstra [2480], zn. van Nanne Jelles Kleefstra [2484] en Janke Jilles [2485] (broodventersche), geb. te Oldeboorn [FR] op 12 juni 1804, Arbeider/boerenknecht/koemelker/nachtwacht, ovl. (81 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 17 februari 1886.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nanne*1834 Oldeboorn [FR] 1916 Luinjeberd [FR] 82
Janke*1836 Oldeboorn [FR] 1856 Terhorne [FR] 19
Jan*1839 Oldeboorn [FR] 1921 Oldeboorn [FR] 8213 
Akke*1841 Oldeboorn [FR] 1848 Oldeboorn [FR] 6
Trijntje*1844 Oldeboorn [FR] 1849 Oldeboorn [FR] 5
Hendrik*1847 Oldeboorn [FR] 1934 Oldeboorn [FR] 87
Heere*1849 Oldeboorn [FR] 1932 Oldeboorn [FR] 82
Hotze*1852 Oldeboorn [FR] 1853 Oldeboorn [FR] 0
Hotze*1854 Oldeboorn [FR] 1921 Oldeboorn [FR] 6610 


Jan Foekes Gorter
Jan Foekes Gorter [2482], geb. op 23 mei 1771, ged. te Haskerland [FR] op 23 juni 1771, ovl. (51 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 20 mei 1823.

tr. [869]
met

Akke Herres van der Veen [2483].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertje*1810 Oldeboorn [FR] 1894 Oldeboorn [FR] 84


Akke Herres van der Veen
Akke Herres van der Veen [2483].

tr. [869]
met

Jan Foekes Gorter [2482], zn. van Foeke Baukes [16421] en Geertje Jans [16422], geb. op 23 mei 1771, ged. te Haskerland [FR] op 23 juni 1771, ovl. (51 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 20 mei 1823.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertje*1810 Oldeboorn [FR] 1894 Oldeboorn [FR] 84


Nanne Jelles Kleefstra
Nanne Jelles Kleefstra [2484], geb. te Akkrum [FR] in 1772, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 8 oktober 1824.

kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en 21 jaar oud) [870] aldaar op 24 mei 1801
met

Janke Jilles [2485], dr. van Jilles Claases Ekens [2513] (uurwerkmaker) en Aaltje Sijbrens [2514], geb. te Grouw [FR] op 7 augustus 1779, ged. aldaar op 22 augustus 1779, broodventersche, ovl. (68 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 18 november 1847.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jilles*1801 Oldeboorn [FR] 1866 Terhorne [FR] 64
Jelle*1804 Oldeboorn [FR] 1886 Oldeboorn [FR] 81
Aaltje*1806 Oldeboorn [FR] 1846 Oldeboorn [FR] 40
Hendrik*1812 Oldeboorn [FR] 1845 Oldeboorn [FR] 33


Janke Jilles
Janke Jilles [2485], geb. te Grouw [FR] op 7 augustus 1779, ged. aldaar op 22 augustus 1779, broodventersche, ovl. (68 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 18 november 1847.

kerk.huw. (resp. 21 en ongeveer 29 jaar oud) [870] te Akkrum [FR] op 24 mei 1801
met

Nanne Jelles Kleefstra [2484], zn. van Jelle Nannes Kleefstra [2486] (scheepstimmerman) en Hinke Wijtzes de Groot [2487], geb. te Akkrum [FR] in 1772, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 8 oktober 1824.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jilles*1801 Oldeboorn [FR] 1866 Terhorne [FR] 64
Jelle*1804 Oldeboorn [FR] 1886 Oldeboorn [FR] 81
Aaltje*1806 Oldeboorn [FR] 1846 Oldeboorn [FR] 40
Hendrik*1812 Oldeboorn [FR] 1845 Oldeboorn [FR] 33


Jelle Nannes Kleefstra
Jelle Nannes Kleefstra [2486], geb. te Akkrum [FR] in 1747, scheepstimmerman, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Akkrum [FR] op 27 juni 1825.

tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) (1) [871] te Akkrum [FR] op 16 januari 1774
met

Hinke Wijtzes de Groot [2487], ged. te Akkrum [FR] op 30 januari 1749.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nanne*1772 Akkrum [FR] 1824 Oldeboorn [FR] 52

tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 28 jaar oud) (2) [879] te Akkrum [FR] op 2 november 1777
met

Wijtske Ynzes de Haan [2504], dr. van Ynze Aukes [2505] en Maartje Everts [2506], geb. te Terhorne [FR] in 1749, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Grouw [FR] op 4 november 1827.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Martzen*1782 Akkrum [FR] 1833 Wartena [FR] 51
Trijntje*1788 Joure [FR] 1861 Grouw [FR] 73


Hinke Wijtzes de Groot
Hinke Wijtzes de Groot [2487], ged. te Akkrum [FR] op 30 januari 1749.

tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) [871] te Akkrum [FR] op 16 januari 1774
met

Jelle Nannes Kleefstra [2486], zn. van Nanne Gabes Kleefstra [2488] (timmerknecht) en Tijtje Jacobs [2489], geb. te Akkrum [FR] in 1747, scheepstimmerman, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Akkrum [FR] op 27 juni 1825, tr. (2) [879] met Wijtske Ynzes de Haan [2504]. Uit dit huwelijk 2 dochters.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nanne*1772 Akkrum [FR] 1824 Oldeboorn [FR] 52


Nanne Gabes Kleefstra
Nanne Gabes Kleefstra [2488], timmerknecht, ovl. te Akkrum [FR] in 1780.

tr. [872]
met

Tijtje Jacobs [2489], ovl. te Akkrum [FR] in 1789.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gabe*1733 Akkrum [FR] 1808 Joure [FR] 75
Jelle*1747 Akkrum [FR] 1825 Akkrum [FR] 78


Tijtje Jacobs
Tijtje Jacobs [2489], ovl. te Akkrum [FR] in 1789.

tr. [872]
met

Nanne Gabes Kleefstra [2488], zn. van Gabe Atzes Kleefstra [2490] (boer/liefdepreker) en Trijn Nannes [2491], timmerknecht, ovl. te Akkrum [FR] in 1780.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gabe*1733 Akkrum [FR] 1808 Joure [FR] 75
Jelle*1747 Akkrum [FR] 1825 Akkrum [FR] 78


Gabe Atzes Kleefstra
Gabe Atzes Kleefstra [2490], geb. te Akkrum [FR] in 1682, boer/liefdepreker, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Akkrum [FR] in 1751.

tr. (ongeveer 21 jaar oud) [873] te Oldeboorn [FR] op 11 maart 1703
met

Trijn Nannes [2491], dr. van Nanne Jans [2496] en Fouck Minnes [2497], ovl. voor 16 juli 1728.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nanne  1780 Akkrum [FR]  
Atze Akkrum [FR] 1764 Akkrum [FR]  
Sjouk     
Aefke     


Trijn Nannes
Trijn Nannes [2491], ovl. voor 16 juli 1728.

tr. (Gabe ongeveer 21 jaar oud) [873] te Oldeboorn [FR] op 11 maart 1703
met

Gabe Atzes Kleefstra [2490], zn. van Atze Auckes Kleefstra [2492] (boer) en Aefke Wybrens [2493], geb. te Akkrum [FR] in 1682, boer/liefdepreker, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Akkrum [FR] in 1751.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nanne  1780 Akkrum [FR]  
Atze Akkrum [FR] 1764 Akkrum [FR]  
Sjouk     
Aefke     


Atze Auckes Kleefstra
Atze Auckes Kleefstra [2492], geb. in 1650, boer, ovl. (minstens 58 jaar oud) na 1708.

tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) [874] in 1675
met

Aefke Wybrens [2493], dr. van Wybren Crijns [2494] en Jay Rommerts [2495], geb. in 1655, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Akkrum [FR] op 18 september 1709.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gabe*1682 Akkrum [FR] 1751 Akkrum [FR] 69


Aefke Wybrens
Aefke Wybrens [2493], geb. in 1655, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Akkrum [FR] op 18 september 1709.

tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) [874] in 1675
met

Atze Auckes Kleefstra [2492], geb. in 1650, boer, ovl. (minstens 58 jaar oud) na 1708.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gabe*1682 Akkrum [FR] 1751 Akkrum [FR] 69


Wybren Crijns
Wybren Crijns [2494].

tr. [875]
met

Jay Rommerts [2495].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aefke*1655  1709 Akkrum [FR] 54


Jay Rommerts
Jay Rommerts [2495].

tr. [875]
met

Wybren Crijns [2494].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aefke*1655  1709 Akkrum [FR] 54


Nanne Jans
Nanne Jans [2496].

tr. [876] te Oldeboorn [FR] op 9 oktober 1681
met

Fouck Minnes [2497].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijn  1728   


Fouck Minnes
Fouck Minnes [2497].

tr. [876] te Oldeboorn [FR] op 9 oktober 1681
met

Nanne Jans [2496].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijn  1728   


Atze Gabes Kleefstra
Atze Gabes Kleefstra [2498], geb. te Akkrum [FR], ovl. aldaar in 1764.

tr. (Zets ongeveer 22 jaar oud) [877] te Oldeboorn [FR] op 15 oktober 1747
met

Zets Aukes [2499], geb. in 1725, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Akkrum [FR] in 1765


Zets Aukes
Zets Aukes [2499], geb. in 1725, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Akkrum [FR] in 1765.

tr. (ongeveer 22 jaar oud) [877] te Oldeboorn [FR] op 15 oktober 1747
met

Atze Gabes Kleefstra [2498], zn. van Gabe Atzes Kleefstra [2490] (boer/liefdepreker) en Trijn Nannes [2491], geb. te Akkrum [FR], ovl. aldaar in 1764