Website van $boomnaam$
Reinske Jelles de Jong
Reinske Jelles de Jong2,3,4,5,6,7,8,9,11,10,12,13,14,1 [2540], geb. te Sloten [FR] op 05-08-1836, ovl. (76 jaar oud) te Terhorne [FR] op 11-03-1913.

tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) [894] te Utingeradeel [FR] op 13-05-1860
met

Rinze Jilles Kleefstra16,2,3,4,5,6,7,8,9,11,10,17,12,13,14,1 [2534], zn. van Jilles Nannes Kleefstra [2523] (arbeider/boer) en Trijntje Wijbes van der Vegt [2524] (dienstmeid), geb. te Oldeboorn [FR] op 08-08-1834, arbeider/veehouder, ovl. (87 jaar oud) te Terhorne [FR] op 14-08-1921.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jilles*1861 Terhorne [FR] 1911 Wirdum [FR] 50
Geertje*1863 Terhorne [FR] 1929 Leeuwarden [FR] 65
Jelle*1865 Terhorne [FR] 1892 Terhorne [FR] 27
Wijbe*1867 Terhorne [FR] 1876 Terhorne [FR] 9
Trijntje*1869 Terhorne [FR] 1870 Terhorne [FR] 0
Anne*1870 Terhorne [FR] 1950 Terhorne [FR] 79
Trijntje*1873 Terhorne [FR] 1957 Joure [FR] 84
Wijpkje*1879 Terhorne [FR] 1956 Joure [FR] 77Bronnen:
1.Huwelijksregister Rinze Jilles Kleefstra en Reinske Jelles de Jong (BSH 0000894), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Inventarisnr.: 2011, Utingeradeel [FR], 13-05-1860 (13-05-1860 akte 18)
2.Geboorteregister Jilles Rinzes Kleefstra (BSG 0002585), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 25-02-1861 (27-02-1861 akte 16)
3.Geboorteregister Geertje Rinzes Kleefstra (BSG 0002589), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 07-04-1863 (08-04-1863 akte 50)
4.Geboorteregister Jelle Rinzes Kleefstra (BSG 0002593), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 28-04-1865 (29-04-1865 akte 48)
5.Geboorteregister Wijbe Rinzes Kleefstra (BSG 0002594), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 01-08-1867 (02-08-1867 akte 86)
6.Geboorteregister Trijntje Rinzes Kleefstra (BSG 0002595), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 12-06-1869 (14-06-1869 akte 59)
7.Geboorteregister Anne Rinzes Kleefstra (BSG 0002596), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 24-12-1870 (27-12-1870 akte 144)
8.Geboorteregister Trijntje Rinzes Kleefstra (BSG 0002600), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 09-02-1873 (11-02-1873 akte 19)
9.Geboorteregister Wijpkje Rinzes Kleefstra (BSG 0002601), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 31-08-1879 (02-09-1879 akte 133)
10.Huwelijksregister Sijtze Sijbrandij en Geertje Rinzes Kleefstra (BSH_0000918), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2018, Utingeradeel [FR], 07-05-1885 (07-05-1885 akte 7)
11.Overlijdensregister Jelle Rinzes Kleefstra (BSO 0002593), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3015, Utingeradeel [FR], 31-08-1892 (01-09-1892 akte 90)
12.Huwelijksregister Jilles Rinzes Kleefstra en Mintje Wijtsma (BSH_0000916), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-23, inventarisnr.: 2036, Leeuwarderadeel [FR], 09-05-1896 (09-05-1896 akte 29)
13.Huwelijksregister Siebolt Bottema en Wijpkje Rinzes Kleefstra (BSH_0000922), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2030, Utingeradeel [FR], 09-05-1901 (09-05-1901 akte 8)
14.Huwelijksregister Anne Rinzes Kleefstra en Jikkemina Dijkema (BSH_0000920), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2035, Utingeradeel [FR], 11-05-1905 (11-05-1905 akte 17)
15.Huwelijksregister Jelle Haaijes de Jong en Geertje Foekes Dijkstra (BSH_0000895), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-24, inventarisnr.: 2007, Lemsterland [FR], 06-04-1834 (06-04-1834 akte 6)
16.Geboorteregister Rinze Jilles Kleefstra (BSG 0002534), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 08-08-1834 (09-08-1834 akte 34)
17.Overlijdensregister Rinze Jilles Kleefstra (BSO 0002534), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 3044, Utingeradeel [FR], 14-08-1921 (15-08-1921 akte 45)

Jelle Haaijes de Jong
Jelle Haaijes de Jong1,2 [2541], geb. te Rotsterhaule [FR] circa 1808.

tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 19 jaar oud) [895] te Lemsterland [FR] op 06-04-1834
met

Geertje Foekes Dijkstra1,2 [2542], geb. te Kuinre [OV] circa 1814.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reinske*1836 Sloten [FR] 1913 Terhorne [FR] 76Bronnen:
1.Huwelijksregister Jelle Haaijes de Jong en Geertje Foekes Dijkstra (BSH_0000895), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-24, inventarisnr.: 2007, Lemsterland [FR], 06-04-1834 (06-04-1834 akte 6)
2.Huwelijksregister Rinze Jilles Kleefstra en Reinske Jelles de Jong (BSH 0000894), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Inventarisnr.: 2011, Utingeradeel [FR], 13-05-1860 (13-05-1860 akte 18)

Geertje Foekes Dijkstra
Geertje Foekes Dijkstra1,2 [2542], geb. te Kuinre [OV] circa 1814.

tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 25 jaar oud) [895] te Lemsterland [FR] op 06-04-1834
met

Jelle Haaijes de Jong1,2 [2541], geb. te Rotsterhaule [FR] circa 1808.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reinske*1836 Sloten [FR] 1913 Terhorne [FR] 76Bronnen:
1.Huwelijksregister Jelle Haaijes de Jong en Geertje Foekes Dijkstra (BSH_0000895), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-24, inventarisnr.: 2007, Lemsterland [FR], 06-04-1834 (06-04-1834 akte 6)
2.Huwelijksregister Rinze Jilles Kleefstra en Reinske Jelles de Jong (BSH 0000894), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Inventarisnr.: 2011, Utingeradeel [FR], 13-05-1860 (13-05-1860 akte 18)

Tietje Adams Jaarsma
Tietje Adams Jaarsma2,3,4,5,6,1,7,10,8,9 [2543], geb. te Bozum [FR] op 08-07-1845, ovl. (67 jaar oud) te Itens [FR] op 23-01-1913.

tr. (resp. 20 en 29 jaar oud) [896] te Baarderadeel [FR] op 19-05-1866
met

Wijbe Jilles Kleefstra12,2,3,4,5,6,1,7,10,13,8,9 [2535], zn. van Jilles Nannes Kleefstra [2523] (arbeider/boer) en Trijntje Wijbes van der Vegt [2524] (dienstmeid), geb. te Oldeboorn [FR] op 30-03-1837, veehouder, ovl. (77 jaar oud) te Itens [FR] op 06-02-1915.

Uit dit huwelijk 6 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jilles*1867 Bozum [FR] 1928 Velsen-Noord [NH] 61
Adam*1869 Bozum [FR] 1930 Itens [FR] 61
Jetze*1872 Sneek [FR] 1939 Sneek [FR] 66
Rinse*1875 Sneek [FR] 1897 Lutkewierum [FR] 21
Auke*1877 Sneek [FR] 1901 Lutkewierum [FR] 23
Catrinus*1881 Lutkewierum [FR] 1896 Lutkewierum [FR] 14Bronnen:
1.Huwelijksregister Wijbe Jilles Kleefstra en Tietje Adams Jaarsma (BSH_0000896), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-04, Inventarisnr.: 2014, Baarderadeel [FR], 19-05-1866 (19-05-1866 akte 28)
2.Geboorteregister Jilles Wijbes Kleefstra (BSG 0002605), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Baarderadeel [FR], 13-03-1867 (15-03-1867 akte 37)
3.Geboorteregister Adam Wijbes Kleefstra (BSG 0002609), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Baarderadeel [FR], 18-03-1869 (19-03-1869 akte 46)
4.Geboorteregister Rinse Wijbes Kleefstra (BSG 0002617), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Sneek [FR], 08-03-1875 (09-03-1875 akte 86)
5.Geboorteregister Auke Wijbes Kleefstra (BSG 0002618), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Sneek [FR], 18-10-1877 (18-10-1877 akte 314)
6.Geboorteregister Catrinus Wijbes Kleefstra (BSG 0002619), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Hennaard [FR], 04-11-1881 (05-11-1881 akte 137)
7.Huwelijksregister Adam Wijbes Kleefstra en Teuntje Hessels Wiersma (BSH_0000926), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-04, Inventarisnr.: 2024, Baarderadeel [FR], 09-11-1895 (09-11-1895 akte 47)
8.Huwelijksregister Jilles Wijbes Kleefstra en Guurtje van Lienen (BSH_0000924), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 358, inventarisnr.: 90, Oosthuizen [NH], 29-12-1898 (29-12-1898 akte 18)
9.Huwelijksregister Riemke Boonstra en Jetze Wijbes Kleefstra (BSH_0000928), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-04, inventarisnr.: 2037, Baarderadeel [FR], 09-05-1908 (09-05-1908 akte 10)
10.Overlijdensregister Jilles Wijbes Kleefstra (BSO 0002605), Type: BS Overlijdensregister, Noord-Hollands Archief, Velsen-Noord [NH], 16-12-1928 (1928 akte 286)
11.Huwelijksregister Adam Gerrits Jaarsma en Jetske Aukes Wiersma (BSH_0000897), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-44, inventarisnr.: 2007, Wymbritseradeel [FR], 31-05-1825 (31-05-1825 akte 22)
12.Geboorteregister Wijbe Jilles Kleefstra (BSG 0002535), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 30-03-1837 (30-03-1837 akte 16)
13.Overlijdensregister Wijbe Jilles Kleefstra (BSO 0002535), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-18, inventarisnr.: 3039, Hennaard [FR], 06-02-1915 (08-02-1915 akte 12)

Adam Gerrits Jaarsma
Adam Gerrits Jaarsma2,1 [2544], boer.

tr. [897] te Wymbritseradeel [FR] op 31-05-1825
met

Jetske Aukes Wiersma2,1 [2545].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tietje*1845 Bozum [FR] 1913 Itens [FR] 67Bronnen:
1.Huwelijksregister Adam Gerrits Jaarsma en Jetske Aukes Wiersma (BSH_0000897), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-44, inventarisnr.: 2007, Wymbritseradeel [FR], 31-05-1825 (31-05-1825 akte 22)
2.Huwelijksregister Wijbe Jilles Kleefstra en Tietje Adams Jaarsma (BSH_0000896), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-04, Inventarisnr.: 2014, Baarderadeel [FR], 19-05-1866 (19-05-1866 akte 28)

Jetske Aukes Wiersma
Jetske Aukes Wiersma2,1 [2545].

tr. [897] te Wymbritseradeel [FR] op 31-05-1825
met

Adam Gerrits Jaarsma2,1 [2544], boer.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tietje*1845 Bozum [FR] 1913 Itens [FR] 67Bronnen:
1.Huwelijksregister Adam Gerrits Jaarsma en Jetske Aukes Wiersma (BSH_0000897), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-44, inventarisnr.: 2007, Wymbritseradeel [FR], 31-05-1825 (31-05-1825 akte 22)
2.Huwelijksregister Wijbe Jilles Kleefstra en Tietje Adams Jaarsma (BSH_0000896), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-04, Inventarisnr.: 2014, Baarderadeel [FR], 19-05-1866 (19-05-1866 akte 28)

Martje Hendriks Harmsma
Martje Hendriks Harmsma2,3,4,1,5 [2546], geb. te Lippenhuizen [FR] op 07-08-1847, ovl. (65 jaar oud) te Scharnegoutum [FR] op 09-05-1913.

  • Vader:
    Hendrik Lammerts Harmsma1,6 [2547], geb. te Beetsterzwaag [FR] circa 1816, landbouwer, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar oud) [899] te Opsterland [FR] op 09-07-1842 met

tr. (resp. 27 en 34 jaar oud) [898] te Opsterland [FR] op 25-04-1875
met

Hendrik Jilles Kleefstra7,2,3,4,8,1,5 [2536], zn. van Jilles Nannes Kleefstra [2523] (arbeider/boer) en Trijntje Wijbes van der Vegt [2524] (dienstmeid), geb. te Oldeboorn [FR] op 25-10-1840, veehouder, ovl. (63 jaar oud) te Scharnegoutum [FR] op 12-05-1904.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1876 Akkrum [FR] 1949 Nijland [FR] 72
Afke*1880 Scharnegoutum [FR] 1967 Indijk [FR] 87
Hendrik*1883 Scharnegoutum [FR] 1962 Almelo [OV] 79Bronnen:
1.Huwelijksregister Hendrik Jilles Kleefstra en Martje Hendrik Harmsma (BSH_0000898), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-28, Inventarisnr.: 2030, Opsterland [FR], 25-04-1875 (25-04-1875 akte 37)
2.Geboorteregister Catharina Hendriks Kleefstra (BSG 0002620), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 30-04-1876 (02-05-1876 akte 54)
3.Geboorteregister Afke Hendriks Kleefstra (BSG 0002624), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Wymbritseradeel [FR], 29-04-1880 (01-05-1880 akte 154)
4.Geboorteregister Hendrik Hendriks Kleefstra (BSG 0002628), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Wymbritseradeel [FR], 26-02-1883 (27-02-1883 akte 69)
5.Huwelijksregister Hendrik Hendriks Kleefstra en Femke de Vries (BSH_0000934), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-37, inventarisnr..: 2056, Tietjerksteradeel [FR], 09-02-1911 (09-02-1911 akte 6)
6.Huwelijksregister Hendrik Lammerts Harmsma en Aukjen Ottes Jelsma (BSH_0000899), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-28, inventarisnr.: 2013, Opsterland [FR], 09-07-1842 (09-07-1842 akte 48)
7.Geboorteregister Hendrik Jilles Kleefstra (BSG 0002536), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 25-10-1840 (27-10-1840 akte 47)
8.Overlijdensregister Hendrik Jilles Kleefstra (BSO 0002536), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Wymbritseradeel [FR], 12-05-1904 (13-05-1904 akte 66)

Hendrik Lammerts Harmsma
Hendrik Lammerts Harmsma2,1 [2547], geb. te Beetsterzwaag [FR] circa 1816, landbouwer.

tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar oud) [899] te Opsterland [FR] op 09-07-1842
met

Aukjen Ottes Jelsma2,1 [2548], geb. te Lippenhuizen [FR] circa 1822, landbouwer.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Martje*1847 Lippenhuizen [FR] 1913 Scharnegoutum [FR] 65Bronnen:
1.Huwelijksregister Hendrik Lammerts Harmsma en Aukjen Ottes Jelsma (BSH_0000899), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-28, inventarisnr.: 2013, Opsterland [FR], 09-07-1842 (09-07-1842 akte 48)
2.Huwelijksregister Hendrik Jilles Kleefstra en Martje Hendrik Harmsma (BSH_0000898), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-28, Inventarisnr.: 2030, Opsterland [FR], 25-04-1875 (25-04-1875 akte 37)

Aukjen Ottes Jelsma
Aukjen Ottes Jelsma2,1 [2548], geb. te Lippenhuizen [FR] circa 1822, landbouwer.

tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 26 jaar oud) [899] te Opsterland [FR] op 09-07-1842
met

Hendrik Lammerts Harmsma2,1 [2547], geb. te Beetsterzwaag [FR] circa 1816, landbouwer.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Martje*1847 Lippenhuizen [FR] 1913 Scharnegoutum [FR] 65Bronnen:
1.Huwelijksregister Hendrik Lammerts Harmsma en Aukjen Ottes Jelsma (BSH_0000899), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-28, inventarisnr.: 2013, Opsterland [FR], 09-07-1842 (09-07-1842 akte 48)
2.Huwelijksregister Hendrik Jilles Kleefstra en Martje Hendrik Harmsma (BSH_0000898), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-28, Inventarisnr.: 2030, Opsterland [FR], 25-04-1875 (25-04-1875 akte 37)

Nanne Jelles Kleefstra
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Nanne Jelles Kleefstra2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,11,13,1 [2549], geb. te Oldeboorn [FR] op 16-10-1834, arbeider/boerenknecht/koemelker, ovl. (82 jaar oud) te Luinjeberd [FR] op 14-12-1916.

tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) [900] te Utingeradeel [FR] op 19-05-1861
met

Fokje Marcus Lageveen3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,1 [2557], dr. van Marcus Feddes Lageveen [2558] (arbeider) en Antje Bonnes Brandsma [2559], geb. te Gorredijk [FR] op 13-11-1836, ovl. (61 jaar oud) te Gersloot [FR] op 31-03-1898.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jelle*1862 Oldeboorn [FR] 1923 Leeuwarden [FR] 60
Antje*1865 Terwispel [FR] 1940 Bloemendaal [NH] 75
Geertje*1867 Gersloot [FR] 1895 Terwispel [FR] 27
Janke*1871 Gersloot [FR] 1951 Schaesberg [LI] 80
Markus*1873 Gersloot [FR] 1942 Heerenveen [FR] 68Bronnen:
1.Huwelijksregister Nanne Jelles Kleefstra en Fokje Marcus Lageveen (BSH 0000900), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Inventarisnr.: 2012, Utingeradeel [FR], 19-05-1861 (19-05-1861 akte 11)
2.Geboorteregister Nanne Jelles Kleefstra (BSG 0002549), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 16-10-1834 (17-10-1834 akte 46)
3.Geboorteregister Jelle Nannes Kleefstra (BSG 0002632), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 20-08-1862 (22-08-1862 akte 72)
4.Geboorteregister Antje Nannes Kleefstra (BSG 0002639), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Opsterland [FR], 11-02-1865 (13-02-1865 akte 57)
5.Geboorteregister Geertje Nannes Kleefstra (BSG 0002646), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Aengwirden [FR], 31-12-1867 (02-01-1868 akte 2)
6.Geboorteregister Janke Nannes Kleefstra (BSG 0002650), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Aengwirden [FR], 22-01-1871 (23-01-1871 akte 10)
7.Geboorteregister Markus Nannes Kleefstra (BSG 0002658), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Aengwirden [FR], 01-10-1873 (04-10-1873 akte 110)
8.Huwelijksregister Jelle Nannes Kleefstra en Jantje Hofstra (BSH_0000936), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-02, Inventarisnr.: 2015, Aengwirden [FR], 13-05-1882 (13-05-1882 akte 10)
9.Huwelijksregister Jacob Roelofs Liemburg en Antje Nannes Kleefstra (BSH_0000940), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-02, Inventarisnr.: 2016, Aengwirden [FR], 04-04-1885 (04-04-1885 akte 5)
10.Huwelijksregister Harmen van Zwol en Geertje Nannes Kleefstra (BSH_0000944), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-28, Inventarisnr.: 2040, Opsterland [FR], 24-05-1894 (24-05-1894 akte 48)
11.Huwelijksregister Wieger van Zwol en Janke Nannes Kleefstra (BSH_0000946), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-02, inventarisnr.: 2021, Aengwirden [FR], 15-05-1897 (15-05-1897 akte 14)
12.Overlijdensregister Nanne Jelles Kleefstra (BSO 0002549), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-03. inventarisnr.: 3036, Aengwirden [FR], 14-12-1916 (15-12-1916 akte 98)
13.Overlijdensregister Antje Nannes Kleefstra (BSO 0002639), Type: BS Overlijdensregister, Archiefdienst voor Kennemerland, Bloemendaal [NH], 20-11-1940 (20-11-1940 akte 223)
14.Huwelijksregister Jelle Nannes Kleefstra en Geertje Jans Gorter (BSH_0000868), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2006, Utingeradeel [FR], 13-04-1834 (13-04-1834 akte 6)
15.Geboorteregister Jjanke Jellls Kleefstra (BSG 0002550), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 24-10-1836 (24-10-1836 akte 43)
16.Geboorteregister Jan Jelles Kkleefstra (BSG 0002551), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 27-02-1839 (01-03-1839 akte 9)
17.Geboorteregister Akke Jelles Kleefstra (BSG 0002552), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 22-08-1841 (23-08-1841 akte 42)
18.Geboorteregister Trijntje Jelles Kleefstra (BSG 0002553), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 04-04-1844 (05-04-1844 akte 16)
19.Geboorteregister Hendrik Jelles Kleefstra (BSG 0002554), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 18-02-1847 (19-02-1847 akte 8)
20.Geboorteregister Heere Jelles Kleefstra (BSG 0002555), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 04-11-1849 (05-11-1849 akte 52)
21.Geboorteregister Hotze Jelles Kleefstra (BSG 0002556), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 01-08-1852 (03-08-1852 akte 37)
22.Geboorteregister Hotze Jelles Kleefstra (BSG 0002015), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 23-05-1854 (23-05-1854 akte 28)
23.Huwelijksregister Jan Jelles Kleefstra en Akke Meinderts Postma (BSH_0000902), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.:2013, Utingeradeel [FR], 27-05-1866 (27-05-1866 akte 24)
24.Huwelijksregister Hendrik Jelles Kleefstra en Antje Sipkes van der Woude (BSH_0000906), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2014, Utingeradeel [FR], 02-08-1872 (02-08-1872 akte 36)
25.Huwelijksregister Heere Jelles Kleefstra en Fokje Kooij (BSH_0000908), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2015, Utingeradeel [FR], 18-05-1876 (18-05-1876 akte 19)
26.Huwelijksregister Hotze Jelles Kleefstra en IJmkje Uitjes Westerterp (BSH_0000684), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2016, Utingeradeel [FR], 11-06-1879 (11-06-1879 akte 37)
27.Overlijdensregister Jelle Nannes Kleefstra (BSO 0002480), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3014, Utingeradeel [FR], 17-02-1886 (18-02-1886 akte 21)
28.Huwelijksregister Jan Jelles Kleefstra en Aafke de Groot (BSH_0000904), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2035, Utingeradeel [FR], 15-06-1905 (15-06-1905 akte 32)

Janke Jelles Kleefstra
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Janke Jelles Kleefstra1,2 [2550], geb. te Oldeboorn [FR] op 24-10-1836, ovl. (19 jaar oud) te Terhorne [FR] op 29-05-1856.Bronnen:

1.Geboorteregister Jjanke Jellls Kleefstra (BSG 0002550), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 24-10-1836 (24-10-1836 akte 43)
2.Overlijdensregister Janke Jelles Kleefstra (BSO 0002550), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3009, Utingeradeel [FR], 29-05-1856 (30-05-1856 akte 12)
3.Huwelijksregister Nanne Jelles Kleefstra en Fokje Marcus Lageveen (BSH 0000900), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Inventarisnr.: 2012, Utingeradeel [FR], 19-05-1861 (19-05-1861 akte 11)
4.Huwelijksregister Jelle Nannes Kleefstra en Geertje Jans Gorter (BSH_0000868), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2006, Utingeradeel [FR], 13-04-1834 (13-04-1834 akte 6)
5.Geboorteregister Nanne Jelles Kleefstra (BSG 0002549), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 16-10-1834 (17-10-1834 akte 46)
6.Geboorteregister Jan Jelles Kkleefstra (BSG 0002551), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 27-02-1839 (01-03-1839 akte 9)
7.Geboorteregister Akke Jelles Kleefstra (BSG 0002552), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 22-08-1841 (23-08-1841 akte 42)
8.Geboorteregister Trijntje Jelles Kleefstra (BSG 0002553), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 04-04-1844 (05-04-1844 akte 16)
9.Geboorteregister Hendrik Jelles Kleefstra (BSG 0002554), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 18-02-1847 (19-02-1847 akte 8)
10.Geboorteregister Heere Jelles Kleefstra (BSG 0002555), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 04-11-1849 (05-11-1849 akte 52)
11.Geboorteregister Hotze Jelles Kleefstra (BSG 0002556), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 01-08-1852 (03-08-1852 akte 37)
12.Geboorteregister Hotze Jelles Kleefstra (BSG 0002015), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 23-05-1854 (23-05-1854 akte 28)
13.Huwelijksregister Jan Jelles Kleefstra en Akke Meinderts Postma (BSH_0000902), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.:2013, Utingeradeel [FR], 27-05-1866 (27-05-1866 akte 24)
14.Huwelijksregister Hendrik Jelles Kleefstra en Antje Sipkes van der Woude (BSH_0000906), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2014, Utingeradeel [FR], 02-08-1872 (02-08-1872 akte 36)
15.Huwelijksregister Heere Jelles Kleefstra en Fokje Kooij (BSH_0000908), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2015, Utingeradeel [FR], 18-05-1876 (18-05-1876 akte 19)
16.Huwelijksregister Hotze Jelles Kleefstra en IJmkje Uitjes Westerterp (BSH_0000684), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2016, Utingeradeel [FR], 11-06-1879 (11-06-1879 akte 37)
17.Overlijdensregister Jelle Nannes Kleefstra (BSO 0002480), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3014, Utingeradeel [FR], 17-02-1886 (18-02-1886 akte 21)
18.Huwelijksregister Jan Jelles Kleefstra en Aafke de Groot (BSH_0000904), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2035, Utingeradeel [FR], 15-06-1905 (15-06-1905 akte 32)

Jan Jelles Kleefstra
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jan Jelles Kleefstra2,4,5,8,6,7,9,3,10,13,11,12,1 [2551], geb. te Oldeboorn [FR] op 27-02-1839, arbeider/slager/veehouder, ovl. (82 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 25-10-1921.

tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) (1) [902] te Utingeradeel [FR] op 27-05-1866
met

Akke Meinderts Postma4,5,8,6,7,9,3,10,11 [2560], dr. van Meindert Sijbes Postma [2561] en Antje Sijbrens Visser [2562] (naaister), geb. te Oldeboorn [FR] op 10-02-1841, naaister, ovl. (60 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 14-05-1901.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertje*1867 Oldeboorn [FR] 1867 Oldeboorn [FR] 0
Geertje*1868 Oldeboorn [FR] 1948 Oldeboorn [FR] 79
Doodgeb. dochter*1871 Utingeradeel [FR]   0
Doodgeb. zoon*1873 Utingeradeel [FR]   0
Meindert*1876 Oldeboorn [FR] 1958 Oldeboorn [FR] 82
Doodgeb. dochter*1880 Utingeradeel [FR]   0

tr. (resp. 66 en 24 jaar oud) (2) [904] te Utingeradeel [FR] op 15-06-1905
met

Aafke de Groot12,28,1 [2563], dr. van Frederik Jans de Groot [2564] (postbode) en Janke Jans de Jong [2565], geb. te Tjalleberd [FR] op 18-03-1881, ovl. (75 jaar oud) te Nij Beets [FR] op 27-06-1956.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jelle*1905 Oldeboorn [FR]    
Frederik*1907 Oldeboorn [FR] 1983 Akkrum [FR] 75
Janke*1909 Oldeboorn [FR] 1979 Drachten [FR] 70
Jan*1911 Oldeboorn [FR]    
Aukje*1912 Oldeboorn [FR]    
Hendrik*1915 Oldeboorn [FR]    
Afgeschermd     Bronnen:
1.Geboorteregister Aukje Kleefstra (BSG 0002681), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, 30-38, 1044, Utingeradeel [FR], 02-11-1912 (04-11-1912 akte 113)
2.Geboorteregister Jan Jelles Kkleefstra (BSG 0002551), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 27-02-1839 (01-03-1839 akte 9)
3.Huwelijksregister Jan Jelles Kleefstra en Akke Meinderts Postma (BSH_0000902), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.:2013, Utingeradeel [FR], 27-05-1866 (27-05-1866 akte 24)
4.Geboorteregister Geertje Jans Kleefstra (BSG 0002665), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 20-05-1867 (22-05-1867 akte 56)
5.Geboorteregister Geertje Jans Kleefstra (BSG 0002666), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 16-09-1868 (19-09-1868 akte 118)
6.Overlijdensregister Levenloos kind Kleefstra (BSO 0003716), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3011, Utingeradeel [FR], 04-05-1871 (04-05-1871 akte 31)
7.Overlijdensregister Levenloos Kind Kleefstra (BSO 0003717), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3012, Utingeradeel [FR], 01-12-1873 (01-12-1873 akte 103)
8.Geboorteregister Meindert Jans Kleefstra (BSG 0002667), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 21-01-1876 (22-01-1876 akte 9)
9.Overlijdensregister Levenloos Kind Kleefstra (BSO 0003718), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3013, Utingeradeel [FR], 28-11-1880 (29-11-1880 akte 104)
10.Huwelijksregister Jan Aukes van der West en Geertje Jans Kleefstra (BSH_0000955), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2020, Utingeradeel [FR], 12-03-1891 (12-03-1891 akte 7)
11.Huwelijksregister Meindert Jans Kleefstra en Wijtske Baukes Dijkstra (BSH_0000957), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2030, Utingeradeel [FR], 09-05-1901 (09-05-1901 akte 11)
12.Huwelijksregister Jan Jelles Kleefstra en Aafke de Groot (BSH_0000904), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2035, Utingeradeel [FR], 15-06-1905 (15-06-1905 akte 32)
13.Overlijdensregister Jan Jelles Kleefstra (BSO 0002551), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 3044, Utingeradeel [FR], 25-10-1921 (26-10-1921 akte 58)
14.Huwelijksregister Nanne Jelles Kleefstra en Fokje Marcus Lageveen (BSH 0000900), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Inventarisnr.: 2012, Utingeradeel [FR], 19-05-1861 (19-05-1861 akte 11)
15.Huwelijksregister Jelle Nannes Kleefstra en Geertje Jans Gorter (BSH_0000868), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2006, Utingeradeel [FR], 13-04-1834 (13-04-1834 akte 6)
16.Geboorteregister Nanne Jelles Kleefstra (BSG 0002549), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 16-10-1834 (17-10-1834 akte 46)
17.Geboorteregister Jjanke Jellls Kleefstra (BSG 0002550), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 24-10-1836 (24-10-1836 akte 43)
18.Geboorteregister Akke Jelles Kleefstra (BSG 0002552), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 22-08-1841 (23-08-1841 akte 42)
19.Geboorteregister Trijntje Jelles Kleefstra (BSG 0002553), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 04-04-1844 (05-04-1844 akte 16)
20.Geboorteregister Hendrik Jelles Kleefstra (BSG 0002554), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 18-02-1847 (19-02-1847 akte 8)
21.Geboorteregister Heere Jelles Kleefstra (BSG 0002555), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 04-11-1849 (05-11-1849 akte 52)
22.Geboorteregister Hotze Jelles Kleefstra (BSG 0002556), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 01-08-1852 (03-08-1852 akte 37)
23.Geboorteregister Hotze Jelles Kleefstra (BSG 0002015), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 23-05-1854 (23-05-1854 akte 28)
24.Huwelijksregister Hendrik Jelles Kleefstra en Antje Sipkes van der Woude (BSH_0000906), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2014, Utingeradeel [FR], 02-08-1872 (02-08-1872 akte 36)
25.Huwelijksregister Heere Jelles Kleefstra en Fokje Kooij (BSH_0000908), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2015, Utingeradeel [FR], 18-05-1876 (18-05-1876 akte 19)
26.Huwelijksregister Hotze Jelles Kleefstra en IJmkje Uitjes Westerterp (BSH_0000684), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2016, Utingeradeel [FR], 11-06-1879 (11-06-1879 akte 37)
27.Overlijdensregister Jelle Nannes Kleefstra (BSO 0002480), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3014, Utingeradeel [FR], 17-02-1886 (18-02-1886 akte 21)
28.Geboorteregister Aafke de Groot (BSG 0002563), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Aengwirden [FR], 18-03-1881 (19-03-1881 akte 35)

Akke Jelles Kleefstra
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Akke Jelles Kleefstra2,1 [2552], geb. te Oldeboorn [FR] op 22-08-1841, ovl. (6 jaar oud) aldaar op 20-03-1848.Bronnen:

1.Geboorteregister Akke Jelles Kleefstra (BSG 0002552), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 22-08-1841 (23-08-1841 akte 42)
2.Overlijdensregister Akke Jelles Kleefstra (BSO 0002552), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3007, Utingeradeel [FR], 20-03-1848 (21-03-1848 akte 7)
3.Huwelijksregister Nanne Jelles Kleefstra en Fokje Marcus Lageveen (BSH 0000900), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Inventarisnr.: 2012, Utingeradeel [FR], 19-05-1861 (19-05-1861 akte 11)
4.Huwelijksregister Jelle Nannes Kleefstra en Geertje Jans Gorter (BSH_0000868), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2006, Utingeradeel [FR], 13-04-1834 (13-04-1834 akte 6)
5.Geboorteregister Nanne Jelles Kleefstra (BSG 0002549), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 16-10-1834 (17-10-1834 akte 46)
6.Geboorteregister Jjanke Jellls Kleefstra (BSG 0002550), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 24-10-1836 (24-10-1836 akte 43)
7.Geboorteregister Jan Jelles Kkleefstra (BSG 0002551), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 27-02-1839 (01-03-1839 akte 9)
8.Geboorteregister Trijntje Jelles Kleefstra (BSG 0002553), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 04-04-1844 (05-04-1844 akte 16)
9.Geboorteregister Hendrik Jelles Kleefstra (BSG 0002554), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 18-02-1847 (19-02-1847 akte 8)
10.Geboorteregister Heere Jelles Kleefstra (BSG 0002555), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 04-11-1849 (05-11-1849 akte 52)
11.Geboorteregister Hotze Jelles Kleefstra (BSG 0002556), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 01-08-1852 (03-08-1852 akte 37)
12.Geboorteregister Hotze Jelles Kleefstra (BSG 0002015), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 23-05-1854 (23-05-1854 akte 28)
13.Huwelijksregister Jan Jelles Kleefstra en Akke Meinderts Postma (BSH_0000902), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.:2013, Utingeradeel [FR], 27-05-1866 (27-05-1866 akte 24)
14.Huwelijksregister Hendrik Jelles Kleefstra en Antje Sipkes van der Woude (BSH_0000906), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2014, Utingeradeel [FR], 02-08-1872 (02-08-1872 akte 36)
15.Huwelijksregister Heere Jelles Kleefstra en Fokje Kooij (BSH_0000908), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2015, Utingeradeel [FR], 18-05-1876 (18-05-1876 akte 19)
16.Huwelijksregister Hotze Jelles Kleefstra en IJmkje Uitjes Westerterp (BSH_0000684), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2016, Utingeradeel [FR], 11-06-1879 (11-06-1879 akte 37)
17.Overlijdensregister Jelle Nannes Kleefstra (BSO 0002480), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3014, Utingeradeel [FR], 17-02-1886 (18-02-1886 akte 21)
18.Huwelijksregister Jan Jelles Kleefstra en Aafke de Groot (BSH_0000904), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2035, Utingeradeel [FR], 15-06-1905 (15-06-1905 akte 32)

Trijntje Jelles Kleefstra
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Trijntje Jelles Kleefstra2,1 [2553], geb. te Oldeboorn [FR] op 04-04-1844, ovl. (5 jaar oud) aldaar op 27-08-1849.Bronnen:

1.Geboorteregister Trijntje Jelles Kleefstra (BSG 0002553), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 04-04-1844 (05-04-1844 akte 16)
2.Overlijdensregister Trijntje Jelles Kleefstra (BSO 0002553), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3007, Utingeradeel [FR], 27-08-1849 (27-08-1849 akte 23)
3.Huwelijksregister Nanne Jelles Kleefstra en Fokje Marcus Lageveen (BSH 0000900), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Inventarisnr.: 2012, Utingeradeel [FR], 19-05-1861 (19-05-1861 akte 11)
4.Huwelijksregister Jelle Nannes Kleefstra en Geertje Jans Gorter (BSH_0000868), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2006, Utingeradeel [FR], 13-04-1834 (13-04-1834 akte 6)
5.Geboorteregister Nanne Jelles Kleefstra (BSG 0002549), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 16-10-1834 (17-10-1834 akte 46)
6.Geboorteregister Jjanke Jellls Kleefstra (BSG 0002550), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 24-10-1836 (24-10-1836 akte 43)
7.Geboorteregister Jan Jelles Kkleefstra (BSG 0002551), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 27-02-1839 (01-03-1839 akte 9)
8.Geboorteregister Akke Jelles Kleefstra (BSG 0002552), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 22-08-1841 (23-08-1841 akte 42)
9.Geboorteregister Hendrik Jelles Kleefstra (BSG 0002554), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 18-02-1847 (19-02-1847 akte 8)
10.Geboorteregister Heere Jelles Kleefstra (BSG 0002555), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 04-11-1849 (05-11-1849 akte 52)
11.Geboorteregister Hotze Jelles Kleefstra (BSG 0002556), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 01-08-1852 (03-08-1852 akte 37)
12.Geboorteregister Hotze Jelles Kleefstra (BSG 0002015), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 23-05-1854 (23-05-1854 akte 28)
13.Huwelijksregister Jan Jelles Kleefstra en Akke Meinderts Postma (BSH_0000902), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.:2013, Utingeradeel [FR], 27-05-1866 (27-05-1866 akte 24)
14.Huwelijksregister Hendrik Jelles Kleefstra en Antje Sipkes van der Woude (BSH_0000906), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2014, Utingeradeel [FR], 02-08-1872 (02-08-1872 akte 36)
15.Huwelijksregister Heere Jelles Kleefstra en Fokje Kooij (BSH_0000908), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2015, Utingeradeel [FR], 18-05-1876 (18-05-1876 akte 19)
16.Huwelijksregister Hotze Jelles Kleefstra en IJmkje Uitjes Westerterp (BSH_0000684), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2016, Utingeradeel [FR], 11-06-1879 (11-06-1879 akte 37)
17.Overlijdensregister Jelle Nannes Kleefstra (BSO 0002480), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3014, Utingeradeel [FR], 17-02-1886 (18-02-1886 akte 21)
18.Huwelijksregister Jan Jelles Kleefstra en Aafke de Groot (BSH_0000904), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2035, Utingeradeel [FR], 15-06-1905 (15-06-1905 akte 32)

Hendrik Jelles Kleefstra
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Hendrik Jelles Kleefstra1,3,4,5,6,7,9,11,2,8,14,10,12,13 [2554], geb. te Oldeboorn [FR] op 18-02-1847, arbeider/schipper/turfkoopman, ovl. (87 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 10-05-1934.

tr. (beiden 25 jaar oud) [906] te Utingeradeel [FR] op 02-08-1872
met

Antje Sipkes van der Woude3,4,5,6,7,9,11,2,8,10,12,13 [2566], dr. van Sipke Harmens van der Woude [2567] (arbeider) en Saakjen Diemers Bijzeit [2568], geb. te Beets [FR] op 05-07-1847, ovl. (83 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 14-10-1930.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Akke*1872 Oldeboorn [FR] 1940 Oldeboorn [FR] 67
Saakje*1875 Oldeboorn [FR] 1955 Sneek [FR] 79
Jelle*1878 Oldeboorn [FR] 1890 Oldeboorn [FR] 11
Sipke*1881 Oldeboorn [FR] 1950 Leeuwarden [FR] 69
Geertje*1883 Oldeboorn [FR] 1953 Heerenveen [FR] 69
Elske*1886 Fochteloo [FR] 1903 Oldeboorn [FR] 16Bronnen:
1.Geboorteregister Hendrik Jelles Kleefstra (BSG 0002554), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 18-02-1847 (19-02-1847 akte 8)
2.Huwelijksregister Hendrik Jelles Kleefstra en Antje Sipkes van der Woude (BSH_0000906), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2014, Utingeradeel [FR], 02-08-1872 (02-08-1872 akte 36)
3.GeboorteregisterAkke Hendriks Kleefstra (BSG 0002702), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 15-11-1872 (16-11-1872 akte 127)
4.Geboorteregister Saakje Hendriks Kleefstra (BSG 0002703), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 16-08-1875 (16-08-1875 akte 120)
5.Geboorteregister Jelle Hendriks Kleefstra (BSG 0002704), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 23-07-1878 (24-07-1878 akte 121)
6.Geboorteregister Sipke Hendriks Kleefstra (BSG 0002705), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 30-01-1881 (01-02-1881 akte 15)
7.Geboorteregister Geertje Hendriks Kleefstra (BSG 0002706), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 31-07-1883 (02-08-1883 akte 121)
8.Geboorteregister Elske Hendriks Kleefstra (BSG 0002707), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Ooststellingwerf [FR], 17-05-1886 (18-05-1886 akte 106)
9.Overlijdensregister Jelle Hendriks Kleefstra (BSO 0002704), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3015, Utingeradeel [FR], 08-04-1890 (09-04-1890 akte 30)
10.Huwelijksregister Hartman Sijtzes Hoekstra en Akke Hendriks Kleefstra (BSH_0000973), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2025, Utingeradeel [FR], 16-07-1896 (16-07-1896 akte 20)
11.Overlijdensregister Elske Hendriks Kleefstra (BSO 0002707), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3026, Utingeradeel [FR], 15-02-1903 (16-02-1903 akte 21)
12.Huwelijksregister Geert Knol en Geertje Hendriks Kleefstra (BSH_0000979), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2038, Utingeradeel [FR], 30-04-1908 (30-04-1908 akte 5)
13.Huwelijksregister Sipke Hendriks Kleefstra en Froukje Nieuwland (BSH_0000977), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2046, Utingeradeel [FR], 25-05-1916 (25-05-1916 akte 19)
14.Overlijdensregister Hendrik Jelles Kleefstra (BSO 0002554), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 3057, Utingeradeel [FR], 10-05-1934 (14-05-1934 akte 27)
15.Huwelijksregister Nanne Jelles Kleefstra en Fokje Marcus Lageveen (BSH 0000900), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Inventarisnr.: 2012, Utingeradeel [FR], 19-05-1861 (19-05-1861 akte 11)
16.Huwelijksregister Jelle Nannes Kleefstra en Geertje Jans Gorter (BSH_0000868), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2006, Utingeradeel [FR], 13-04-1834 (13-04-1834 akte 6)
17.Geboorteregister Nanne Jelles Kleefstra (BSG 0002549), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 16-10-1834 (17-10-1834 akte 46)
18.Geboorteregister Jjanke Jellls Kleefstra (BSG 0002550), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 24-10-1836 (24-10-1836 akte 43)
19.Geboorteregister Jan Jelles Kkleefstra (BSG 0002551), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 27-02-1839 (01-03-1839 akte 9)
20.Geboorteregister Akke Jelles Kleefstra (BSG 0002552), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 22-08-1841 (23-08-1841 akte 42)
21.Geboorteregister Trijntje Jelles Kleefstra (BSG 0002553), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 04-04-1844 (05-04-1844 akte 16)
22.Geboorteregister Heere Jelles Kleefstra (BSG 0002555), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 04-11-1849 (05-11-1849 akte 52)
23.Geboorteregister Hotze Jelles Kleefstra (BSG 0002556), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 01-08-1852 (03-08-1852 akte 37)
24.Geboorteregister Hotze Jelles Kleefstra (BSG 0002015), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 23-05-1854 (23-05-1854 akte 28)
25.Huwelijksregister Jan Jelles Kleefstra en Akke Meinderts Postma (BSH_0000902), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.:2013, Utingeradeel [FR], 27-05-1866 (27-05-1866 akte 24)
26.Huwelijksregister Heere Jelles Kleefstra en Fokje Kooij (BSH_0000908), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2015, Utingeradeel [FR], 18-05-1876 (18-05-1876 akte 19)
27.Huwelijksregister Hotze Jelles Kleefstra en IJmkje Uitjes Westerterp (BSH_0000684), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2016, Utingeradeel [FR], 11-06-1879 (11-06-1879 akte 37)
28.Overlijdensregister Jelle Nannes Kleefstra (BSO 0002480), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3014, Utingeradeel [FR], 17-02-1886 (18-02-1886 akte 21)
29.Huwelijksregister Jan Jelles Kleefstra en Aafke de Groot (BSH_0000904), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2035, Utingeradeel [FR], 15-06-1905 (15-06-1905 akte 32)

Heere Jelles Kleefstra
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Heere Jelles Kleefstra1,3,4,5,8,2,6,7,9,10,16,11,12,13,14,15 [2555], geb. te Oldeboorn [FR] op 04-11-1849, boerenarbeider, ovl. (82 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 27-07-1932.

tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) [908] te Utingeradeel [FR] op 18-05-1876
met

Fokje Kooij3,4,5,8,2,6,7,9,10,11,12,13,14,15 [2569], dr. van Jan Jans Kooij [2570] (arbeider) en Jitske Douwes Sietzema [2571], geb. te Boornbergum [FR] op 23-09-1852, dienstmeid, ovl. (69 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 23-04-1922.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertje*1876 Oldeboorn [FR] 1945 Leeuwarden [FR] 68
Jan*1879 Oldeboorn [FR] 1961 Oldeboorn [FR] 82
Jelle*1884 Oldeboorn [FR] 1953 Leeuwarden [FR] 6915 
Jitske*1886 Oldeboorn [FR] 1969 Leeuwarden [FR] 83
Hendrik*1890 Oldeboorn [FR] 1890 Oldeboorn [FR] 0
Hendrik*1892 Oldeboorn [FR] 1973 Oosterwolde [FR] 8116 
Douwe*1899 Oldeboorn [FR] 1962 Schraard [FR] 63Bronnen:
1.Geboorteregister Heere Jelles Kleefstra (BSG 0002555), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 04-11-1849 (05-11-1849 akte 52)
2.Huwelijksregister Heere Jelles Kleefstra en Fokje Kooij (BSH_0000908), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2015, Utingeradeel [FR], 18-05-1876 (18-05-1876 akte 19)
3.Geboorteregister Geertje Heeres Kleefstra (BSG 0002720), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 24-08-1876 (25-08-1876 akte 115)
4.Geboorteregister Jan Heeres Kleefstra (BSG 0002721), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 25-01-1879 (27-01-1879 akte 19)
5.Geboorteregister Jelle Heeres Kleefstra (BSG 0002722), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 15-01-1884 (05-01-1884 akte 2)
6.Geboorteregister Jitske Heeres Kleefstra (BSG 0002723), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 05-04-1886 (07-04-1886 akte 61)
7.Geboorteregister Hendrik Heeres Kleefstra (BSG 0002724), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 21-07-1890 (21-07-1890 akte 84)
8.Overlijdensregister Hendrik Heeres Kleefstra (BSO 0002724), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3015, Utingeradeel [FR], 08-09-1890 (08-09-1890 akte 61)
9.Geboorteregister Hendrik Heeres Kleefstra (BSG 0002725), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 09-04-1892 (10-04-1892 akte 46)
10.Geboorteregister Douwe Herre Kleefstra (BSG 0002726), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 30-03-1899 (01-04-1899 akte 42)
11.Huwelijksregister Hendrik Daan en Geertje Heeres Kleefstra (BSH_0000981), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-25, Menaldumadeel [FR], 28-05-1908 (28-05-1908 akte 52)
12.Huwelijksregister Jelle Heeres Kleefstra en Jeltje Kerkstra (BSH_0000987), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2041, Utingeradeel [FR], 18-05-1911 (18-05-1911 akte 21)
13.Huwelijksregister hendrik de Vries en Jitske Heeres Kleefstra (BSH_0000991), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2043, Utingeradeel [FR], 29-05-1913 (29-05-1913 akte 31)
14.Huwelijksregister Hendrik Heeres Kleefstra en Sjoukje Jelsma (BSH_0000993), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2045, Utingeradeel [FR], 06-05-1915 (06-05-1915 akte 4)
15.Huwelijksregister Jan Heeres Kleefstra en Antje Zandstra (BSH_0000985), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2046, Utingeradeel [FR], 07-09-1916 (07-09-1916 akte 35)
16.Overlijdensregister Heere Jelles Kleefstra (BSO 0002555), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 3055, Utingeradeel [FR], 27-07-1932 (28-07-1932 akte 30)
17.Huwelijksregister Nanne Jelles Kleefstra en Fokje Marcus Lageveen (BSH 0000900), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Inventarisnr.: 2012, Utingeradeel [FR], 19-05-1861 (19-05-1861 akte 11)
18.Huwelijksregister Jelle Nannes Kleefstra en Geertje Jans Gorter (BSH_0000868), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2006, Utingeradeel [FR], 13-04-1834 (13-04-1834 akte 6)
19.Geboorteregister Nanne Jelles Kleefstra (BSG 0002549), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 16-10-1834 (17-10-1834 akte 46)
20.Geboorteregister Jjanke Jellls Kleefstra (BSG 0002550), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 24-10-1836 (24-10-1836 akte 43)
21.Geboorteregister Jan Jelles Kkleefstra (BSG 0002551), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 27-02-1839 (01-03-1839 akte 9)
22.Geboorteregister Akke Jelles Kleefstra (BSG 0002552), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 22-08-1841 (23-08-1841 akte 42)
23.Geboorteregister Trijntje Jelles Kleefstra (BSG 0002553), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 04-04-1844 (05-04-1844 akte 16)
24.Geboorteregister Hendrik Jelles Kleefstra (BSG 0002554), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 18-02-1847 (19-02-1847 akte 8)
25.Geboorteregister Hotze Jelles Kleefstra (BSG 0002556), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 01-08-1852 (03-08-1852 akte 37)
26.Geboorteregister Hotze Jelles Kleefstra (BSG 0002015), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 23-05-1854 (23-05-1854 akte 28)
27.Huwelijksregister Jan Jelles Kleefstra en Akke Meinderts Postma (BSH_0000902), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.:2013, Utingeradeel [FR], 27-05-1866 (27-05-1866 akte 24)
28.Huwelijksregister Hendrik Jelles Kleefstra en Antje Sipkes van der Woude (BSH_0000906), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2014, Utingeradeel [FR], 02-08-1872 (02-08-1872 akte 36)
29.Huwelijksregister Hotze Jelles Kleefstra en IJmkje Uitjes Westerterp (BSH_0000684), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2016, Utingeradeel [FR], 11-06-1879 (11-06-1879 akte 37)
30.Overlijdensregister Jelle Nannes Kleefstra (BSO 0002480), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3014, Utingeradeel [FR], 17-02-1886 (18-02-1886 akte 21)
31.Huwelijksregister Jan Jelles Kleefstra en Aafke de Groot (BSH_0000904), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2035, Utingeradeel [FR], 15-06-1905 (15-06-1905 akte 32)

Hotze Jelles Kleefstra
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Hotze Jelles Kleefstra2,1 [2556], geb. te Oldeboorn [FR] op 01-08-1852, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 24-01-1853.Bronnen:

1.Geboorteregister Hotze Jelles Kleefstra (BSG 0002556), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 01-08-1852 (03-08-1852 akte 37)
2.Overlijdensregister Hotze Jelles Kleefstra (BSO 0002556), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3008, Utingeradeel [FR], 24-01-1853 (24-01-1853 akte 1)
3.Huwelijksregister Nanne Jelles Kleefstra en Fokje Marcus Lageveen (BSH 0000900), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Inventarisnr.: 2012, Utingeradeel [FR], 19-05-1861 (19-05-1861 akte 11)
4.Huwelijksregister Jelle Nannes Kleefstra en Geertje Jans Gorter (BSH_0000868), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2006, Utingeradeel [FR], 13-04-1834 (13-04-1834 akte 6)
5.Geboorteregister Nanne Jelles Kleefstra (BSG 0002549), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 16-10-1834 (17-10-1834 akte 46)
6.Geboorteregister Jjanke Jellls Kleefstra (BSG 0002550), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 24-10-1836 (24-10-1836 akte 43)
7.Geboorteregister Jan Jelles Kkleefstra (BSG 0002551), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 27-02-1839 (01-03-1839 akte 9)
8.Geboorteregister Akke Jelles Kleefstra (BSG 0002552), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 22-08-1841 (23-08-1841 akte 42)
9.Geboorteregister Trijntje Jelles Kleefstra (BSG 0002553), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 04-04-1844 (05-04-1844 akte 16)
10.Geboorteregister Hendrik Jelles Kleefstra (BSG 0002554), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 18-02-1847 (19-02-1847 akte 8)
11.Geboorteregister Heere Jelles Kleefstra (BSG 0002555), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 04-11-1849 (05-11-1849 akte 52)
12.Geboorteregister Hotze Jelles Kleefstra (BSG 0002015), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 23-05-1854 (23-05-1854 akte 28)
13.Huwelijksregister Jan Jelles Kleefstra en Akke Meinderts Postma (BSH_0000902), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.:2013, Utingeradeel [FR], 27-05-1866 (27-05-1866 akte 24)
14.Huwelijksregister Hendrik Jelles Kleefstra en Antje Sipkes van der Woude (BSH_0000906), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2014, Utingeradeel [FR], 02-08-1872 (02-08-1872 akte 36)
15.Huwelijksregister Heere Jelles Kleefstra en Fokje Kooij (BSH_0000908), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2015, Utingeradeel [FR], 18-05-1876 (18-05-1876 akte 19)
16.Huwelijksregister Hotze Jelles Kleefstra en IJmkje Uitjes Westerterp (BSH_0000684), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2016, Utingeradeel [FR], 11-06-1879 (11-06-1879 akte 37)
17.Overlijdensregister Jelle Nannes Kleefstra (BSO 0002480), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3014, Utingeradeel [FR], 17-02-1886 (18-02-1886 akte 21)
18.Huwelijksregister Jan Jelles Kleefstra en Aafke de Groot (BSH_0000904), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2035, Utingeradeel [FR], 15-06-1905 (15-06-1905 akte 32)

Fokje Marcus Lageveen
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Fokje Marcus Lageveen2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 [2557], geb. te Gorredijk [FR] op 13-11-1836, ovl. (61 jaar oud) te Gersloot [FR] op 31-03-1898.

  • Vader:
    Marcus Feddes Lageveen12,1 [2558], geb. te Terwispel [FR] circa 1812, arbeider, tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) [901] te Opsterland [FR] op 05-04-1836 met

tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) [900] te Utingeradeel [FR] op 19-05-1861
met

Nanne Jelles Kleefstra13,2,3,4,5,6,7,8,9,14,10,11,1 [2549], zn. van Jelle Nannes Kleefstra [2480] (Arbeider/boerenknecht/koemelker/nachtwacht) en Geertje Jans Gorter [2481], geb. te Oldeboorn [FR] op 16-10-1834, arbeider/boerenknecht/koemelker, ovl. (82 jaar oud) te Luinjeberd [FR] op 14-12-1916.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jelle*1862 Oldeboorn [FR] 1923 Leeuwarden [FR] 60
Antje*1865 Terwispel [FR] 1940 Bloemendaal [NH] 75
Geertje*1867 Gersloot [FR] 1895 Terwispel [FR] 27
Janke*1871 Gersloot [FR] 1951 Schaesberg [LI] 80
Markus*1873 Gersloot [FR] 1942 Heerenveen [FR] 68Bronnen:
1.Huwelijksregister Nanne Jelles Kleefstra en Fokje Marcus Lageveen (BSH 0000900), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Inventarisnr.: 2012, Utingeradeel [FR], 19-05-1861 (19-05-1861 akte 11)
2.Geboorteregister Jelle Nannes Kleefstra (BSG 0002632), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 20-08-1862 (22-08-1862 akte 72)
3.Geboorteregister Antje Nannes Kleefstra (BSG 0002639), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Opsterland [FR], 11-02-1865 (13-02-1865 akte 57)
4.Geboorteregister Geertje Nannes Kleefstra (BSG 0002646), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Aengwirden [FR], 31-12-1867 (02-01-1868 akte 2)
5.Geboorteregister Janke Nannes Kleefstra (BSG 0002650), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Aengwirden [FR], 22-01-1871 (23-01-1871 akte 10)
6.Geboorteregister Markus Nannes Kleefstra (BSG 0002658), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Aengwirden [FR], 01-10-1873 (04-10-1873 akte 110)
7.Huwelijksregister Jelle Nannes Kleefstra en Jantje Hofstra (BSH_0000936), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-02, Inventarisnr.: 2015, Aengwirden [FR], 13-05-1882 (13-05-1882 akte 10)
8.Huwelijksregister Jacob Roelofs Liemburg en Antje Nannes Kleefstra (BSH_0000940), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-02, Inventarisnr.: 2016, Aengwirden [FR], 04-04-1885 (04-04-1885 akte 5)
9.Huwelijksregister Harmen van Zwol en Geertje Nannes Kleefstra (BSH_0000944), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-28, Inventarisnr.: 2040, Opsterland [FR], 24-05-1894 (24-05-1894 akte 48)
10.Huwelijksregister Wieger van Zwol en Janke Nannes Kleefstra (BSH_0000946), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-02, inventarisnr.: 2021, Aengwirden [FR], 15-05-1897 (15-05-1897 akte 14)
11.Overlijdensregister Antje Nannes Kleefstra (BSO 0002639), Type: BS Overlijdensregister, Archiefdienst voor Kennemerland, Bloemendaal [NH], 20-11-1940 (20-11-1940 akte 223)
12.Huwelijksregister Marcus Feddes Lageveen en Antje Bonnes Brandsma (BSH_0000901), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-28, inventarisnr.: 2011, Opsterland [FR], 05-04-1836 (05-04-1836 akte 16)
13.Geboorteregister Nanne Jelles Kleefstra (BSG 0002549), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 16-10-1834 (17-10-1834 akte 46)
14.Overlijdensregister Nanne Jelles Kleefstra (BSO 0002549), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-03. inventarisnr.: 3036, Aengwirden [FR], 14-12-1916 (15-12-1916 akte 98)

Marcus Feddes Lageveen
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Marcus Feddes Lageveen1,2 [2558], geb. te Terwispel [FR] circa 1812, arbeider.

tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) [901] te Opsterland [FR] op 05-04-1836
met

Antje Bonnes Brandsma1,2 [2559], geb. te Knijpe [FR] circa 1812.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Fokje*1836 Gorredijk [FR] 1898 Gersloot [FR] 61Bronnen:
1.Huwelijksregister Marcus Feddes Lageveen en Antje Bonnes Brandsma (BSH_0000901), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-28, inventarisnr.: 2011, Opsterland [FR], 05-04-1836 (05-04-1836 akte 16)
2.Huwelijksregister Nanne Jelles Kleefstra en Fokje Marcus Lageveen (BSH 0000900), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Inventarisnr.: 2012, Utingeradeel [FR], 19-05-1861 (19-05-1861 akte 11)

Antje Bonnes Brandsma
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Antje Bonnes Brandsma1,2 [2559], geb. te Knijpe [FR] circa 1812.

tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) [901] te Opsterland [FR] op 05-04-1836
met

Marcus Feddes Lageveen1,2 [2558], geb. te Terwispel [FR] circa 1812, arbeider.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Fokje*1836 Gorredijk [FR] 1898 Gersloot [FR] 61Bronnen:
1.Huwelijksregister Marcus Feddes Lageveen en Antje Bonnes Brandsma (BSH_0000901), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-28, inventarisnr.: 2011, Opsterland [FR], 05-04-1836 (05-04-1836 akte 16)
2.Huwelijksregister Nanne Jelles Kleefstra en Fokje Marcus Lageveen (BSH 0000900), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Inventarisnr.: 2012, Utingeradeel [FR], 19-05-1861 (19-05-1861 akte 11)