Website van $boomnaam$
Elisabeth Metskes van der Veen
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Elisabeth Metskes van der Veen [4240], geb. te Hijum [FR] op 25 juni 1880, ovl. (57 jaar oud) te Utrecht [UT] op 5 februari 1938.

tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) [1604] te Dantumadeel [FR] op 15 maart 1906
met

Pieter Ykes de Jong [261], zn. van Yke Pieters de Jong [257] en Aukje Doekes Raap [58], geb. te Dantumadeel [FR] op 10 april 1881, ovl. (70 jaar oud) te Zeist [UT] op 9 juni 1951.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Foekje*1906 Dantumadeel [FR]    
Yke*1907 Dantumadeel [FR]    
Baukje*1909 Dantumadeel [FR]    
Afgeschermd Dantumadeel [FR]    
Elle*1920 Dantumadeel [FR] †1931 Dantumadeel [FR] 11


Johanna Raap
in
03a. Parenteel van Jan Michielsz Raap.
03b. Register report of Jan Michielsz Raap.
03c. Nachkommen-Stammbaum von Jan Michielsz Raap.
03d. Parentèle de Jan Michielsz Raap.

Johanna Raap [4241], geb. te Dirksland [ZH] op 19 februari 1815, ovl. (53 jaar oud) te Haarlemmermeer [NH] op 27 maart 1868.

tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) [1742] te Dirksland [ZH] op 17 augustus 1838
met

Adrianus van der Groef [4705], zn. van Jan van der Groef [4706] en Maria Peeman [4707], geb. te Dirksland [ZH] in 1816, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Haarlemmermeer [NH] op 29 februari 1880.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1840 Dirksland [ZH] †1905 Haarlemmermeer [NH] 65
Jacoba*1841 Dirksland [ZH]    
Maria*1846  †1846 Dirksland [ZH] 0
Maria*1850 Dirksland [ZH] †1897 Haarlemmermeer [NH] 47
Abraham*1852  †1872 Haarlemmermeer [NH] 20
Pouwlina*1856 Haarlemmermeer [NH] †1920 Haarlemmermeer [NH] 64
Antje*1862 Haarlemmermeer [NH] †1863 Haarlemmermeer [NH] 1


Arend Schaap
in
03a. Parenteel van Jan Michielsz Raap.
03b. Register report of Jan Michielsz Raap.
03c. Nachkommen-Stammbaum von Jan Michielsz Raap.
03d. Parentèle de Jan Michielsz Raap.

Arend Schaap [4242], geb. te Ooltgensplaat [ZH] in 1804.

tr. (resp. ongeveer 38 en 26 jaar oud) [591] te Ooltgensplaat [ZH] op 12 november 1842
met

Hendrina Dorsman [4484], dr. van Cornelis Dorsman [4481] en Hendrina Raap [4473], geb. te Ooltgensplaat [ZH] op 4 augustus 1816, ovl. (26 jaar oud) aldaar op 6 januari 1843


Dirkje Hoekstra
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Dirkje Hoekstra [4243], geb. te Dantumadeel [FR] op 28 januari 1877, ovl. (83 jaar oud) te Dokkum [FR] op 25 oktober 1960.

tr. (resp. 29 en 44 jaar oud) [1606] te Dantumadeel [FR] op 1 september 1906
met

Jacobus Stellingwerf [90], zn. van Johannes Jacobus Stellingwerf [88] (dagloner) en Gertje Adrianus Raap [14], geb. te Dantumadeel [FR] op 12 januari 1862, ovl. (82 jaar oud) aldaar op 1 januari 1945, tr. (1) [1582] met Teetske Martens de Vries [4207], dr. van Marten Joukes de Vries [4208] en Jeltje Johannes Faber [4209]. Uit dit huwelijk 3 dochters.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes*1907 Dantumadeel [FR]    
Afgeschermd Dantumadeel [FR]    


Jan Harkes Hoekstra
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Jan Harkes Hoekstra [4244], geb. te Westergeest [FR] op 4 april 1839, ovl. (80 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 24 juli 1919.

tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) [1607] te Dantumadeel [FR] op 16 mei 1867
met

Grietje Jelles Ringersma [4245], dr. van Jelle Heines Ringersma [10805] en Dirkje Jelles Wiersma [10806], geb. te Driesum [FR] op 26 mei 1842, ovl. (82 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 28 september 1924.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jelle*1870 Dantumadeel [FR]    
Dirkje*1877 Dantumadeel [FR] †1960 Dokkum [FR] 83


Grietje Jelles Ringersma
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Grietje Jelles Ringersma [4245], geb. te Driesum [FR] op 26 mei 1842, ovl. (82 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 28 september 1924.

tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) [1607] te Dantumadeel [FR] op 16 mei 1867
met

Jan Harkes Hoekstra [4244], zn. van Harke Gerbens Hoekstra [10803] en Detje Wybes Westra [10804], geb. te Westergeest [FR] op 4 april 1839, ovl. (80 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 24 juli 1919.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jelle*1870 Dantumadeel [FR]    
Dirkje*1877 Dantumadeel [FR] †1960 Dokkum [FR] 83


Geert Frankes Beiboer
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Geert Frankes Beiboer [4246], geb. te Westergeest [FR] op 21 augustus 1852, winkelier, ovl. (66 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 8 april 1919.

tr. (resp. 30 en 24 jaar oud) (1) [3384] te Kollumerland [FR] op 28 juli 1883
met

Baaye Geerts Postma [8842], dr. van Geert Gooitzens Postma [8843] en Tjettje Gabes Boorsma [8844], geb. te Kollumerzwaag [FR] op 12 juni 1859, ovl. (32 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 4 juni 1892.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Franke*1884 Dantumadeel [FR] †1960 Haren [GR] 75
Geert*1886 Driesum [FR] †1969 Oranjewoud [FR] 83
Saapke*1887 Dantumadeel [FR] †1888 Dantumadeel [FR] 0

tr. (resp. 55 en 30 jaar oud) (2) [1608] te Dantumadeel [FR] op 16 april 1908
met

Antje Meijer [1008], dr. van Meindert Jacobs Meijer [92] (Slager) en Rinske Adrianus Raap [15], geb. te Dantumadeel [FR] op 10 oktober 1877, tr. (1) [1596] met Jelle Bloemsma [4228], zn. van Yde Sjoerds Bloemsma [4229] en Trijntje Jelles Merkus [4230]. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Saapke*1908 Dantumadeel [FR]    Bronnen:
1.BS Huwelijksregister Franke Geerts Beiboer en Saapke Sytzes van der Wiel (BSH_0001559), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-21, inventarisnr.: 2012, Kollumerland [FR], 25 oktober 1851 (25 oktober 1851 akte 57)


Jitske Feikes Wiersma
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Jitske Feikes Wiersma [4247], geb. te Kollum [FR] op 29 september 1878, ovl. (77 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 22 juni 1956.

tr. (resp. 30 en 33 jaar oud) [1609] te Kollumerland [FR] op 15 mei 1909
met

Homme Halbesma [244], zn. van Sieds Halbes Halbesma [239] en Renske Doekes Raap [55], geb. te Dantumadeel [FR] op 4 september 1875, ged. aldaar, ovl. (91 jaar oud) te Murmerwoude [FR] op 27 mei 1967


Feike Wiersma
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Feike Wiersma [4248], geb. te Kollum [FR] circa 1848.

tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 21 jaar oud) [1610] te Kollumerland [FR] op 13 mei 1876
met

Baukje Kootstra [4249], geb. te Kollum [FR] circa 1855.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jitske*1878 Kollum [FR] †1956 Leeuwarden [FR] 77


Baukje Kootstra
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Baukje Kootstra [4249], geb. te Kollum [FR] circa 1855.

tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 28 jaar oud) [1610] te Kollumerland [FR] op 13 mei 1876
met

Feike Wiersma [4248], geb. te Kollum [FR] circa 1848.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jitske*1878 Kollum [FR] †1956 Leeuwarden [FR] 77


Janke Luitzens Klaver
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Janke Luitzens Klaver [4250], geb. te Westergeest [FR] op 15 april 1879, ovl. (61 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 11 januari 1941.

tr. (beiden 32 jaar oud) [1611] te Kollumerland [FR] op 25 november 1911
met

Jogchum Siegers Dantuma [255], zn. van Sieger Klases Dantuma [253] en Hiltje Doekes Raap [57], geb. te Dantumadeel [FR] op 6 november 1879, ovl. (71 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 16 november 1950.

Uit dit huwelijk een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Kollumerland [FR]    


Johannes Swart
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Johannes Swart [4251], geb. te Ferwerderadeel [FR] op 12 april 1877.

tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) [8644] te Ferwerderadeel [FR] op 12 oktober 1901
met

Minke Talma [4252], geb. te Dantumadeel [FR] op 23 oktober 1873.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1902 Ferwerd [FR] †1986 Whiteinsville [MA, Verenigde Staten] 84


Minke Talma
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Minke Talma [4252], geb. te Dantumadeel [FR] op 23 oktober 1873.

tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) [8644] te Ferwerderadeel [FR] op 12 oktober 1901
met

Johannes Swart [4251], geb. te Ferwerderadeel [FR] op 12 april 1877.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1902 Ferwerd [FR] †1986 Whiteinsville [MA, Verenigde Staten] 84


Jeltje Stellingwerf
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Jeltje Stellingwerf [4253], geb. te Driesum [FR] op 30 september 1886, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 4 december 1967.

tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) [1614] te Dantumadeel [FR] op 15 mei 1913
met

Meindert Boersma [191], zn. van Sierd Willems Boersma [187] en Aaltje Roelofs Raap [76], geb. te Dantumadeel [FR] op 31 oktober 1889, ovl. (62 jaar oud) te Driesum [FR] op 14 februari 1952.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje*1926  †1927 Dantumadeel [FR] 1


Izaäk Pieters Hoekstra
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Izaäk Pieters Hoekstra [4254], geb. te Kollumerzwaag [FR] op 5 november 1882.

tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) [1615] te Dantumadeel [FR] op 18 maart 1915
met

Ytje Ykes de Jong [263], dr. van Yke Pieters de Jong [257] en Aukje Doekes Raap [58], geb. te Dantumadeel [FR] op 11 mei 1886


Pieter Willems Hoekstra
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Pieter Willems Hoekstra [4255], geb. te Kollumerzwaag [FR] circa 1842.

tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) [1616] te Kollumerland [FR] op 6 juni 1867
met

Aafke Bottema [4256], geb. te Kollumerzwaag [FR] circa 1844.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Izaäk*1882 Kollumerzwaag [FR]    


Aafke Bottema
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Aafke Bottema [4256], geb. te Kollumerzwaag [FR] circa 1844.

tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) [1616] te Kollumerland [FR] op 6 juni 1867
met

Pieter Willems Hoekstra [4255], geb. te Kollumerzwaag [FR] circa 1842.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Izaäk*1882 Kollumerzwaag [FR]    


Tjibbe Wiegers Venema
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Tjibbe Wiegers Venema [4257], geb. te Akkerwoude [FR] circa 1865.

tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) [1617] te Dantumadeel [FR] op 13 september 1888
met

Janke Dijkstra [4258], geb. te Murmerwoude [FR] circa 1868.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrikje*1892 Akkerwoude [FR] †1967 Leeuwarden [FR] 74


Janke Dijkstra
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Janke Dijkstra [4258], geb. te Murmerwoude [FR] circa 1868.

tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) [1617] te Dantumadeel [FR] op 13 september 1888
met

Tjibbe Wiegers Venema [4257], geb. te Akkerwoude [FR] circa 1865.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrikje*1892 Akkerwoude [FR] †1967 Leeuwarden [FR] 74


Aaltje Haalstra
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Aaltje Haalstra [4259], geb. te Wouterswoude [FR] op 15 mei 1886, ovl. (85 jaar oud) op 22 mei 1971.

tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) [1618] te Dantumadeel [FR] op 20 mei 1915
met

Doeke de Jong [262], zn. van Yke Pieters de Jong [257] en Aukje Doekes Raap [58], geb. te Dantumadeel [FR] op 9 februari 1884