Website van $boomnaam$
Antje Oenes Dolstra
Antje Oenes Dolstra, geb. te Gersloot [FR] op 10-08-1779, ged. (7 jaar oud) te Tjalleberd [FR] op 06-05-1787, ovl. (59 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 03-02-1839.

tr. (resp. 25 en minstens 24 jaar oud) (1) te Utingeradeel [FR] op 26-05-1805
met

Bauke Ottes Vleeshouwer, zn. van Otte Pieters Vleeshouwer en Marijke Annes, geb. te Oldeboorn [FR] voor 1780, ovl. (minstens 30 jaar oud) aldaar op 25-06-1811.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otte*1806 Oldeboorn [FR] 1871 Utingeradeel [FR] 64
Oene*1809 Oldebroek [GE] 1889 Utingeradeel [FR] 79

tr. (resp. 34 en ongeveer 49 jaar oud) (2) te Utingeradeel [FR] op 25-10-1813
met

Homme Doekes van der Linden, zn. van Doeke Tettes van der Linden en Tijietske Hommes, geb. te Oosterzee [FR] in 1764, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 03-04-1822.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas*1815 Utingeradeel [FR]    
Hylkje*1816 Utingeradeel [FR] 1896 Utingeradeel [FR] 79
Tjiets*1819 Utingeradeel [FR]    


Oene Hendriks Dolstra
Oene Hendriks Dolstra.

tr. te Kortezwaag [FR] op 16-05-1773
met

Hylkjen Jochems.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje*1779 Gersloot [FR] 1839 Utingeradeel [FR] 59
Tytje*1784 Gersloot [FR] 1856 Utingeradeel [FR] 72


Hylkjen Jochems
Hylkjen Jochems.

tr. te Kortezwaag [FR] op 16-05-1773
met

Oene Hendriks Dolstra.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje*1779 Gersloot [FR] 1839 Utingeradeel [FR] 59
Tytje*1784 Gersloot [FR] 1856 Utingeradeel [FR] 72


Oene Baukes Vleeshouwer
Oene Baukes Vleeshouwer, geb. te Oldebroek [GE] op 13-10-1809, ged. (28 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 25-02-1838, ovl. (79 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 12-10-1889.

tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 08-04-1833
met

Fimke Abes de Nes, dr. van Abe Jacobs de Nes en Janke Thomas Visser, geb. te Utingeradeel [FR] op 07-10-1813, ovl. (52 jaar oud) aldaar op 25-08-1866.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Abe*1834 Utingeradeel [FR] 1838 Utingeradeel [FR] 4
Antje*1836 Utingeradeel [FR] 1924 Velsen [NH] 87
Abe*1838 Utingeradeel [FR] 1922 Utingeradeel [FR] 83
Klaas*1843 Utingeradeel [FR] 1929 Utingeradeel [FR] 86
Bauke*1846 Utingeradeel [FR] 1908 Dantumadeel [FR] 62
Janke*1850 Utingeradeel [FR] 1909 Utingeradeel [FR] 59


Otte Baukes Vleeshouwer
Otte Baukes Vleeshouwer, geb. te Oldeboorn [FR] op 08-09-1806, ged. (31 jaar oud) doopsgezind aldaar op 25-02-1838, ovl. (64 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 25-08-1871.

tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 15-04-1832
met

Sjoukjen Annes Jansma, dr. van Anne Jans Jansma en Aukje Heines, geb. te Lippenhuizen [FR] op 25-03-1812, ovl. (89 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 24-01-1902.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bauke*1832 Utingeradeel [FR] 1929 Zaandam [NH] 96
Anne*1836 Oldeboorn [FR] 1921 Utingeradeel [FR] 85
Antje*1839 Utingeradeel [FR] 1868 Utingeradeel [FR] 29
Aukjen*1842 Opsterland [FR] 1913 Schoterland [FR] 71
Klaas*1845 Oldeboorn [FR]    


Fimke Abes de Nes
Fimke Abes de Nes, geb. te Utingeradeel [FR] op 07-10-1813, ovl. (52 jaar oud) aldaar op 25-08-1866.

tr. (resp. 19 en 23 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 08-04-1833
met

Oene Baukes Vleeshouwer, zn. van Bauke Ottes Vleeshouwer en Antje Oenes Dolstra, geb. te Oldebroek [GE] op 13-10-1809, ged. (28 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 25-02-1838, ovl. (79 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 12-10-1889.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Abe*1834 Utingeradeel [FR] 1838 Utingeradeel [FR] 4
Antje*1836 Utingeradeel [FR] 1924 Velsen [NH] 87
Abe*1838 Utingeradeel [FR] 1922 Utingeradeel [FR] 83
Klaas*1843 Utingeradeel [FR] 1929 Utingeradeel [FR] 86
Bauke*1846 Utingeradeel [FR] 1908 Dantumadeel [FR] 62
Janke*1850 Utingeradeel [FR] 1909 Utingeradeel [FR] 59


Abe Jacobs de Nes
Abe Jacobs de Nes, geb. te Heerenveen [FR] circa 1780, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 04-06-1858.

tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 26 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 31-05-1811
met

Janke Thomas Visser, dr. van Thomas Visser en Femkje Wypkes, geb. te Utingeradeel [FR] circa 1784, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) aldaar op 19-10-1858.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Fimke*1813 Utingeradeel [FR] 1866 Utingeradeel [FR] 52


Janke Thomas Visser
Janke Thomas Visser, geb. te Utingeradeel [FR] circa 1784, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) aldaar op 19-10-1858.

tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 30 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 31-05-1811
met

Abe Jacobs de Nes, zn. van Jacob Abes de Nes en Saakje Sybrens, geb. te Heerenveen [FR] circa 1780, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 04-06-1858.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Fimke*1813 Utingeradeel [FR] 1866 Utingeradeel [FR] 52


Abe Oenes Vleeshouwer
Abe Oenes Vleeshouwer, geb. te Utingeradeel [FR] op 16-05-1834, ovl. (4 jaar oud) aldaar op 01-09-1838.


Abe Oenes Vleeshouwer
Abe Oenes Vleeshouwer, geb. te Utingeradeel [FR] op 12-11-1838, ovl. (83 jaar oud) aldaar op 11-05-1922.

tr. (beiden 25 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 22-05-1864
met

Rinske Tjeerds van der Vegt, dr. van Tjeerd Wybes van der Vegt en Trijntje Murks de Zee, geb. te Utingeradeel [FR] op 02-10-1838, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 15-12-1916.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Oene*1865 Oldeboorn [FR]    
Trijntje*1867 Utingeradeel [FR] 1871 Utingeradeel [FR] 3
Tjeerd*1870 Utingeradeel [FR] 1870 Boornbergum [FR] 0
Tjeerd*1871 Utingeradeel [FR]    
Trijntje*1874 Utingeradeel [FR] 1955 Utingeradeel [FR] 80
Klaas*1877 Oldeboorn [FR] 1919 Utingeradeel [FR] 42
Fimke*1879 Utingeradeel [FR]    
Antje*1883 Smallingerland [FR] 1883 Opsterland [FR] 0
Antje*1884 Utingeradeel [FR]    


Klaas Oenes Vleeshouwer
Klaas Oenes Vleeshouwer, geb. te Utingeradeel [FR] op 30-01-1843, ovl. (86 jaar oud) aldaar op 10-04-1929.

tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 15-05-1868
met

Tietje Jentjes Bosma, dr. van Jentje Lolkes Bosma en Marijke Klazes Vleeshouwer, geb. te Oldeboorn [FR] op 15-01-1842, ovl. (92 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 30-05-1934.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jentje*1869 Utingeradeel [FR] 1933 Utingeradeel [FR] 64
Oene*1871 Idaarderadeel [FR] 1942 Alkmaar [NH] 70
Marijke*1873 Baarderadeel [FR] 1875 Utingeradeel [FR] 1
Abe*1874 Franeker [FR] 1919 Sneek [FR] 44
Lolke*1878 Sneek [FR] 1948 Utingeradeel [FR] 70
Marijke*1881 Opsterland [FR] 1883 Utingeradeel [FR] 1
Maria*1883 Sneek [FR] 1953 Oldeboorn [FR] 69


Bauke Oenes Vleeshouwer
Bauke Oenes Vleeshouwer, geb. te Utingeradeel [FR] op 12-02-1846, ovl. (62 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 13-02-1908.

tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 16-05-1873
met

Fokjen Anes Aninga, dr. van Ane Jans Aninga en Kleisje Harmens ten Hoeve, geb. te Opsterland [FR] op 12-05-1849, ovl. (60 jaar oud) te Leeuwarderadeel [FR] op 29-12-1909.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Oene*1874 Opsterland [FR] 1876 Franeker [FR] 1
Oene*1876 Franeker [FR] 1878 Franeker [FR] 2
Kleisina*1878 Bolsward [FR] 1958 Leeuwarden [FR] 80
Oene*1881 Bolsward [FR]    
Fimke*1885 Leeuwarden [FR] 1928 Leeuwarderadeel [FR] 42
Ane*1888 Leeuwarderadeel [FR] 1891 Leeuwarden [FR] 2
Anna*1892 Leeuwarden [FR] 1894 Leeuwarden [FR] 2


Janke Oenes Vleeshouwer
Janke Oenes Vleeshouwer, geb. te Utingeradeel [FR] op 19-01-1850, ovl. (59 jaar oud) aldaar op 08-05-1909.


Antje Oenes Vleeshouwer
Antje Oenes Vleeshouwer, geb. te Utingeradeel [FR] op 02-06-1836, ovl. (87 jaar oud) te Velsen [NH] op 28-03-1924.

tr. (beiden 27 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 17-04-1864
met

Hobbe Paulus Akkerman, zn. van Paulus Ruurds Akkerman en Hendrikje Sikkes de Graaf, geb. te Oldeboorn [FR] op 16-07-1836, ovl. (48 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 14-03-1885.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Fimke*1865 Utingeradeel [FR] 1870 Utingeradeel [FR] 5
Paulus*1866 Utingeradeel [FR] 1866 Utingeradeel [FR] 0
Hendrikje*1868 Utingeradeel [FR] 1899 Leeuwarden [FR] 31
Janke*1870 Utingeradeel [FR]    
Paulus*1872 Utingeradeel [FR] 1873 Utingeradeel [FR] 1
Fimke*1874 Utingeradeel [FR] 1907 Utingeradeel [FR] 32
Paulus*1876 Utingeradeel [FR] 1876 Utingeradeel [FR] 0
Paulus*1878 Utingeradeel [FR] 1954 Hilversum [NH] 76


Sjoukjen Annes Jansma
Sjoukjen Annes Jansma, geb. te Lippenhuizen [FR] op 25-03-1812, ovl. (89 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 24-01-1902.

tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 15-04-1832
met

Otte Baukes Vleeshouwer, zn. van Bauke Ottes Vleeshouwer en Antje Oenes Dolstra, geb. te Oldeboorn [FR] op 08-09-1806, ged. (31 jaar oud) doopsgezind aldaar op 25-02-1838, ovl. (64 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 25-08-1871.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bauke*1832 Utingeradeel [FR] 1929 Zaandam [NH] 96
Anne*1836 Oldeboorn [FR] 1921 Utingeradeel [FR] 85
Antje*1839 Utingeradeel [FR] 1868 Utingeradeel [FR] 29
Aukjen*1842 Opsterland [FR] 1913 Schoterland [FR] 71
Klaas*1845 Oldeboorn [FR]    


Anne Jans Jansma
Anne Jans Jansma.

tr. te Lippenhuizen [FR] op 17-05-1795
met

Aukje Heines.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sjoukjen*1812 Lippenhuizen [FR] 1902 Utingeradeel [FR] 89


Aukje Heines
Aukje Heines.

tr. te Lippenhuizen [FR] op 17-05-1795
met

Anne Jans Jansma.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sjoukjen*1812 Lippenhuizen [FR] 1902 Utingeradeel [FR] 89


Aukjen Vleeshouwer
Aukjen Vleeshouwer, geb. te Opsterland [FR] op 24-05-1842, ovl. (71 jaar oud) te Schoterland [FR] op 02-06-1913.

tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Ooststellingwerf [FR] op 30-11-1866
met

Pieter Wouters Wagter, zn. van Wouter Pieters Wagter en Trijntje Annes Fabriek, geb. te Wolvega [FR] op 14-06-1841, ovl. (67 jaar oud) te Schoterland [FR] op 24-06-1908.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wouter*1867 Oldeberkoop [FR]    
Otte*1870 Ooststellingwerf [FR] 1876 Schoterland [FR] 6
Trijntje*1872 Schoterland [FR] 1925 Schoterland [FR] 52
Sjouke*1875 Schoterland [FR]    
Doodgeb. kind*1877 Schoterland [FR]   0
Otto*1878 Schoterland [FR] 1878 Schoterland [FR] 0
Otto*1880 Schoterland [FR] 1893 Schoterland [FR] 12
Augusta*1886 Schoterland [FR]    


Anne Ottes Vleeshouwer
Anne Ottes Vleeshouwer, geb. te Oldeboorn [FR] op 19-02-1836, ovl. (85 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 21-05-1921.

tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 17-05-1863
met

Antje Adams Slottje, dr. van Adam Alberts Slottje en Teetske Gerbens Walthuis, geb. te Oldeboorn [FR] op 09-06-1836, ovl. (89 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 25-01-1926.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otte*1863 Utingeradeel [FR] 1944 Wageningen [GE] 80
Adam*1866 Utingeradeel [FR] 1866 Opsterland [FR] 0
Teetske*1867 Oldeboorn [FR] 1951 Akkrum [FR] 84
Sjoukje*1869 Oldeboorn [FR]    
Jetske*1872 Oldeboorn [FR] 1934 Leeuwarderadeel [FR] 62
Adam*1874 Utingeradeel [FR] 1900 Opsterland [FR] 25
Antje*1877 Utingeradeel [FR] 1960 Purmerend [NH] 83
Bauke*1880 Haskerland [FR]    


Klaas Ottes Vleeshouwer
Klaas Ottes Vleeshouwer, geb. te Oldeboorn [FR] op 04-06-1845.

tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 28-10-1870
met

Hendrikje Joukes Boosman, dr. van Jouke Roels Boosman en Jantje Siebes Meyer, geb. te Haskerdijken [FR] op 11-02-1848.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otte*1871 Utingeradeel [FR]    
Jantje*1872 Franeker [FR] 1961  88
Sjoukje*1874 Bolsward [FR]    
Aukje*1877 Leeuwarderadeel [FR] 1934 Rotterdam [ZH] 57
Arendje*1881 Haskerland [FR]