Website van $boomnaam$
Antje Ottes Vleeshouwer
Antje Ottes Vleeshouwer [7060], geb. te Utingeradeel [FR] op 10 januari 1839, ovl. (29 jaar oud) aldaar op 9 juni 1868.


Rinske Tjeerds van der Vegt
Rinske Tjeerds van der Vegt [7061], geb. te Utingeradeel [FR] op 2 oktober 1838, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 15 december 1916.

tr. (beiden 25 jaar oud) [2713] te Utingeradeel [FR] op 22 mei 1864
met

Abe Oenes Vleeshouwer [7049], zn. van Oene Baukes Vleeshouwer [7043] en Fimke Abes de Nes [7045], geb. te Utingeradeel [FR] op 12 november 1838, ovl. (83 jaar oud) aldaar op 11 mei 1922.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Oene*1865 Oldeboorn [FR]    
Trijntje*1867 Utingeradeel [FR] 1871 Utingeradeel [FR] 3
Tjeerd*1870 Utingeradeel [FR] 1870 Boornbergum [FR] 0
Tjeerd*1871 Utingeradeel [FR]    
Trijntje*1874 Utingeradeel [FR] 1955 Utingeradeel [FR] 80
Klaas*1877 Oldeboorn [FR] 1919 Utingeradeel [FR] 42
Fimke*1879 Utingeradeel [FR]    
Antje*1883 Smallingerland [FR] 1883 Opsterland [FR] 0
Antje*1884 Utingeradeel [FR]    


Tjeerd Wybes van der Vegt
Tjeerd Wybes van der Vegt [7062], geb. te Beetsterzwaag [FR] circa 1811.

tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 27 jaar oud) [2714] te Utingeradeel [FR] op 24 juni 1832
met

Trijntje Murks de Zee [7063], geb. te Oldeboorn [FR] circa 1805.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rinske*1838 Utingeradeel [FR] 1916 Utingeradeel [FR] 78


Trijntje Murks de Zee
Trijntje Murks de Zee [7063], geb. te Oldeboorn [FR] circa 1805.

tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 21 jaar oud) [2714] te Utingeradeel [FR] op 24 juni 1832
met

Tjeerd Wybes van der Vegt [7062], geb. te Beetsterzwaag [FR] circa 1811.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rinske*1838 Utingeradeel [FR] 1916 Utingeradeel [FR] 78


Oene Abes Vleeshouwer
Oene Abes Vleeshouwer [7064], geb. te Oldeboorn [FR] op 20 mei 1865.

tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) [2740] te Utingeradeel [FR] op 19 mei 1892
met

Trijntje Gabes Hofstra [7151], dr. van Gabe Jacobus Hofstra [7152] en Marijke Aukes Schouwstra [7153], geb. te Utingeradeel [FR] op 24 december 1864, ovl. (77 jaar oud) te Opsterland [FR] op 30 maart 1942.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Abe*1893 Utingeradeel [FR]    
Marijke*1895 Utingeradeel [FR]    
Rinske*1897 Utingeradeel [FR]    
Gabe*1901 Utingeradeel [FR]    
Trijntje*1904 Oldeboorn [FR]    


Trijntje Abes Vleeshouwer
Trijntje Abes Vleeshouwer [7065], geb. te Utingeradeel [FR] op 19 november 1867, ovl. (3 jaar oud) aldaar op 18 maart 1871.


Tjeerd Abes Vleeshouwer
Tjeerd Abes Vleeshouwer [7066], geb. te Utingeradeel [FR] op 6 juni 1870, ovl. (7 weken oud) te Boornbergum [FR] op 31 juli 1870.


Tjeerd Abes Vleeshouwer
Tjeerd Abes Vleeshouwer [7067], geb. te Utingeradeel [FR] op 15 juli 1871.

tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [2744] te Utingeradeel [FR] op 23 mei 1895
met

Wytske Annes de Haan [7161], dr. van Anne Feites de Haan [7162] en Tettje Annes Bergsma [7163], geb. te Idaarderadeel [FR] op 7 februari 1871, ovl. (65 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 31 december 1936.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Abe*1896 Utingeradeel [FR]    
Anne*1898 Utingeradeel [FR]    
Rinske*1900 Utingeradeel [FR]    
Tettje*1901 Utingeradeel [FR]    
Oene*1909 Utingeradeel [FR]    


Trijntje Abes Vleeshouwer
Trijntje Abes Vleeshouwer [7068], geb. te Utingeradeel [FR] op 2 juni 1874, ovl. (80 jaar oud) aldaar op 4 februari 1955.

tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) [2746] te Utingeradeel [FR] op 31 mei 1900
met

Douwe Johannes Talman [7168], zn. van Hotze Douwes Talman [7169] en Fettje Roelofs Dantuma [7170], geb. te Utingeradeel [FR] op 7 december 1872, ovl. (80 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 12 juli 1953.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hotze*1902 Utingeradeel [FR]    
Rinske*1905 Utingeradeel [FR]    
Afgeschermd Utingeradeel [FR]    
Afgeschermd Oldeboorn [FR]    


Klaas Abes Vleeshouwer
Klaas Abes Vleeshouwer [7069], geb. te Oldeboorn [FR] op 16 januari 1877, ovl. (42 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 13 juni 1919.

tr. (resp. 35 en 31 jaar oud) [2748] te Utingeradeel [FR] op 6 juni 1912
met

Sytske Bethlehem [7172], dr. van Hendrik Hayes Bethlehem [7174] en Joukje Foppes Helmus [7175], geb. te Terwispel [FR] op 16 februari 1881, tr. (2) [7433] met Freerk van der Veer [17995]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joukje*1913 Oldeboorn [FR] 1982 Bakkeveen [FR] 68
Abe*1915 Oldeboorn [FR] 1992 Meppel [DR] 76
Hendrik*1918  1919 Utingeradeel [FR] 1


Fimke Abes Vleeshouwer
Fimke Abes Vleeshouwer [7070], geb. te Utingeradeel [FR] op 3 juni 1879.

tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) [2715] te Utingeradeel [FR] op 12 mei 1904
met

Wopke Geerts Sinnema [7073], zn. van Geert Ydes Sinnema [17080] en Grietje Wopke Bergsma [17081], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 9 april 1878, ovl. (60 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 4 september 1938.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rinske*1906 Utingeradeel [FR]    
Grietje*1908 Utingeradeel [FR]    
Afgeschermd Utingeradeel [FR]    


Antje Abes Vleeshouwer
Antje Abes Vleeshouwer [7071], geb. te Smallingerland [FR] op 8 maart 1883, ovl. (3 maanden oud) te Opsterland [FR] op 24 juni 1883.


Antje Abes Vleeshouwer
Antje Abes Vleeshouwer [7072], geb. te Utingeradeel [FR] op 27 juli 1884.

tr. (resp. 27 en 34 jaar oud) [2750] te Utingeradeel [FR] op 16 mei 1912
met

Sytze Zwanenburg [7176], zn. van Jalke Zwanenburg [7177] en Hiltje Harmens Hofstra [7178], geb. te Utingeradeel [FR] op 3 februari 1878.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hiltje*1915  1936 Utingeradeel [FR] 21


Wopke Geerts Sinnema
Wopke Geerts Sinnema [7073], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 9 april 1878, ovl. (60 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 4 september 1938.

tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) [2715] te Utingeradeel [FR] op 12 mei 1904
met

Fimke Abes Vleeshouwer [7070], dr. van Abe Oenes Vleeshouwer [7049] en Rinske Tjeerds van der Vegt [7061], geb. te Utingeradeel [FR] op 3 juni 1879.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rinske*1906 Utingeradeel [FR]    
Grietje*1908 Utingeradeel [FR]    
Afgeschermd Utingeradeel [FR]    


Tietje Jentjes Bosma
Tietje Jentjes Bosma [7074], geb. te Oldeboorn [FR] op 15 januari 1842, ovl. (92 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 30 mei 1934.

tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) [2716] te Utingeradeel [FR] op 15 mei 1868
met

Klaas Oenes Vleeshouwer [7050], zn. van Oene Baukes Vleeshouwer [7043] en Fimke Abes de Nes [7045], geb. te Utingeradeel [FR] op 30 januari 1843, ovl. (86 jaar oud) aldaar op 10 april 1929.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jentje*1869 Utingeradeel [FR] 1933 Utingeradeel [FR] 64
Oene*1871 Idaarderadeel [FR] 1942 Alkmaar [NH] 70
Marijke*1873 Baarderadeel [FR] 1875 Utingeradeel [FR] 1
Abe*1874 Franeker [FR] 1919 Sneek [FR] 44
Lolke*1878 Sneek [FR] 1948 Utingeradeel [FR] 70
Marijke*1881 Opsterland [FR] 1883 Utingeradeel [FR] 1
Maria*1883 Sneek [FR] 1953 Oldeboorn [FR] 69


Lolke Bosma
Lolke Jentjes Bosma [7075].

tr. [7366] op 27 november 1836
met

Geertje Sjoerds [7076].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jentje*1803 Akkrum [FR] 1878 Utingeradeel [FR] 75


Geertje Sjoerds
Geertje Sjoerds [7076].

tr. [7366] op 27 november 1836
met

Lolke Jentjes Bosma [7075].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jentje*1803 Akkrum [FR] 1878 Utingeradeel [FR] 75


Jentje Klazes Vleeshouwer
Jentje Klazes Vleeshouwer [7077], geb. te Utingeradeel [FR] op 22 mei 1869, ovl. (64 jaar oud) aldaar op 1 juni 1933.

tr. [2752]
met

Baukjen Pool [7180], dr. van Jacobus Johannes Pool [7181] en Hendrikjen Folkerts Venema [7182], geb. te Opsterland [FR] op 14 april 1863.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas*1893 Utingeradeel [FR]    
Henderica*1895 Utingeradeel [FR]    
Tietje*1897 Utingeradeel [FR]    
Jacobus*1898 Utingeradeel [FR]    
Oene*1900 Utingeradeel [FR]    
Antje*1903 Utingeradeel [FR]    
Maria*1905 Utingeradeel [FR]    


Oene Klazes Vleeshouwer
Oene Klazes Vleeshouwer [7078], geb. te Idaarderadeel [FR] op 9 september 1871, ovl. (70 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 27 maart 1942.

tr. (resp. 24 en ongeveer 21 jaar oud) [7574] te Amsterdam [NH] op 12 augustus 1896
met

Maartje Visser [18300], dr. van Dirk Visser [18301] en Antje Nieuweboer [18302], geb. te Wognum [NH] in 1875, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 11 april 1936


Marijke Klazes Vleeshouwer
Marijke Klazes Vleeshouwer [7079], geb. te Baarderadeel [FR] op 8 april 1873, ovl. (1 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 21 maart 1875.