Website van $boomnaam$
Afgeschermd
Afgeschermd .

relatie
met

Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd .

Uit dit huwelijk een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd     


Afgeschermd
Afgeschermd .

relatie
met

Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd .

Uit deze relatie een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd     


Afgeschermd
Afgeschermd .

relatie
met

Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd


Afgeschermd
Afgeschermd .

relatie
met

Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd .

Uit deze relatie 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd     
Afgeschermd     


Afgeschermd
Afgeschermd .

relatie
met

Afgeschermd , kind van Jakob Raap (arbeider/veehouder/kuikenmester) en Jeltje Westra, relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Uit deze relatie een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd     


Afgeschermd
Afgeschermd .


Afgeschermd
Afgeschermd .

relatie
met

Afgeschermd .

Uit dit huwelijk een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd     


Afgeschermd
Afgeschermd .

relatie
met

Afgeschermd .

Uit dit huwelijk een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd     


Halbe van der Veen
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Halbe van der Veen, geb. te Opeinde [FR] op 02-10-1894.

tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) te Smallingerland [FR] op 09-05-1919
met

Trijntje van der Vlugt, dr. van Pieter van der Vlugt en Ienske de Boer, geb. te Drachten [FR] op 05-05-1889.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ienske*1920 Suameer [FR] †2000 Leeuwarden [FR] 79


Trijntje van der Vlugt
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Trijntje van der Vlugt, geb. te Drachten [FR] op 05-05-1889.

tr. (resp. 30 en 24 jaar oud) te Smallingerland [FR] op 09-05-1919
met

Halbe van der Veen, zn. van Albert Gerrits van der Veen en Hinke Sytzes Reitsma, geb. te Opeinde [FR] op 02-10-1894.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ienske*1920 Suameer [FR] †2000 Leeuwarden [FR] 79


Klaaske Slagman
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Klaaske Slagman, geb. te Oostdongeradeel [FR] op 28-06-1895, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) in 1971.

tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 01-12-1923
met

Brant Holwerda, zn. van Jacob Tjeerds Holwerda en Baukje Brants Dijkstra, geb. te Metslawier [FR] op 04-02-1896, Landbouwer, ovl. (73 jaar oud) te Zoutkamp [GR] op 21-07-1969, begr. te Metslawier [FR], tr. (1) met Antje Alberts Raap. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Bronnen:
1.Geboorteregister Antje Alberts Raap (BSG 0000178), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 30-09-1897 (01-10-1897 akte 285)


Aaltje Boersma
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Aaltje Boersma, geb. in 1926, ovl. (ongeveer 15 maanden oud) te Dantumadeel [FR] op 23-03-1927.


Martje Luitzens Faber
Martje Luitzens Faber, geb. te Westergeest [FR] op 01-07-1891.

tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) (1) te Dantumadeel [FR] op 11-04-1912
met

Johannes Jans van der Veen, zn. van Jan Geerts van der Veen en Feikje Johannes Douma, geb. te Dantumadeel [FR] op 05-08-1886, ovl. (32 jaar oud) aldaar op 04-11-1918.

tr. (resp. 29 en 36 jaar oud) (2) te Dantumadeel [FR] op 30-09-1920
met

Jan Ruurds Kramer, zn. van Ruurd Rinderts Kramer en Sytske Oenes van Dijk, geb. te Driesum [FR] op 15-02-1884, tr. (1) met Tietje Boersma. Uit dit huwelijk geen kinderen


Piebe Piers Hovinga
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Piebe Piers Hovinga, geb. te Beetgum [FR] op 05-11-1871.

tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Menaldumadeel [FR] op 10-05-1900
met

Maatje Minnes Monsma, dr. van Minne Johannes Monsma en Taetske Hilbrands Tanja, geb. te Engelum [FR] op 29-09-1876.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pier*1909 Beetgumermolen [FR] †1980 Othis [77, Frankrijk] 70


Maatje Minnes Monsma
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Maatje Minnes Monsma, geb. te Engelum [FR] op 29-09-1876.

tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) te Menaldumadeel [FR] op 10-05-1900
met

Piebe Piers Hovinga, zn. van Pier Roelofs Hovinga en Pietje Piebes de Vries, geb. te Beetgum [FR] op 05-11-1871.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pier*1909 Beetgumermolen [FR] †1980 Othis [77, Frankrijk] 70


Afgeschermd
Afgeschermd .


Afgeschermd
Afgeschermd .


Afgeschermd
Afgeschermd .

relatie
met

Afgeschermd .

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Donna*1964 Belleville [Canada] †1964 Belleville [Canada] 0
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Afgeschermd     


Afgeschermd
Afgeschermd .


Afgeschermd
Afgeschermd .

relatie
met

Afgeschermd , kind van Pier Piebes Hovinga en Geertje Romkes Talsma.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Donna*1964 Belleville [Canada] †1964 Belleville [Canada] 0
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Afgeschermd