Website van $boomnaam$
Douwe Jans Duursma
Douwe Jans Duursma [16160].

tr. [6670]
met

Hinke Jurjens de Jong [16161].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Atje*1855 Tietjerksteradeel [FR] 1902 Tietjerksteradeel [FR] 47


Hinke Jurjens de Jong
Hinke Jurjens de Jong [16161].

tr. [6670]
met

Douwe Jans Duursma [16160].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Atje*1855 Tietjerksteradeel [FR] 1902 Tietjerksteradeel [FR] 47


Mark Jans Krol
Mark Jans Krol [16162].

tr. [6671]
met

Hiltje Hendriks van der Jas [16163].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1845 Westdongeradeel [FR] 1936 Westdongeradeel [FR] 90


Hiltje Hendriks van der Jas
Hiltje Hendriks van der Jas [16163].

tr. [6671]
met

Mark Jans Krol [16162].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1845 Westdongeradeel [FR] 1936 Westdongeradeel [FR] 90


Jan Pieters Braaksma
Jan Pieters Braaksma [16164].

tr. [6672]
met

Baukje Gerrits Meinema [16165].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Janke*1838 Ferwerderadeel [FR] 1922 Westdongeradeel [FR] 83


Baukje Gerrits Meinema
Baukje Gerrits Meinema [16165].

tr. [6672]
met

Jan Pieters Braaksma [16164].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Janke*1838 Ferwerderadeel [FR] 1922 Westdongeradeel [FR] 83


Jan Hendriks van Huizen
Jan Hendriks van Huizen [16166].

tr. [6673]
met

Janke Alderts de Graaf [16167].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sybe*1828 Tietjerksteradeel [FR] 1891 Tietjerksteradeel [FR] 62


Janke Alderts de Graaf
Janke Alderts de Graaf [16167].

tr. [6673]
met

Jan Hendriks van Huizen [16166].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sybe*1828 Tietjerksteradeel [FR] 1891 Tietjerksteradeel [FR] 62


Alle Klases Allema
Alle Klases Allema [16168].

tr. [6674]
met

Teetske Jacobs Bosma [16169].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hiltje*1836 Tietjerksteradeel [FR] 1898 Tietjerksteradeel [FR] 62


Teetske Jacobs Bosma
Teetske Jacobs Bosma [16169].

tr. [6674]
met

Alle Klases Allema [16168].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hiltje*1836 Tietjerksteradeel [FR] 1898 Tietjerksteradeel [FR] 62


Fokke Jans van der Molen
Fokke Jans van der Molen [16170].

tr. [6675]
met

Anje Jans van der Veen [16171].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anne*1850 Grootegast [GR] 1937 Visvliet [GR] 86


Anje Jans van der Veen
Anje Jans van der Veen [16171].

tr. [6675]
met

Fokke Jans van der Molen [16170].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anne*1850 Grootegast [GR] 1937 Visvliet [GR] 86


Fokke Binnes de Groot
Fokke Binnes de Groot [16172], geb. te Kollumerland [FR] op 7 september 1833, ovl. (52 jaar oud) aldaar op 15 maart 1886.

tr. (resp. 30 en 38 jaar oud) (1) [8094] te Kollumerland [FR] op 12 mei 1864
met

Fokje Fokkes Faber [19641], dr. van Fokke Sybrens Faber [19582] en Leentje Popkes van der Veen [19583], geb. te Dantumadeel [FR] op 3 april 1826, ovl. (45 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 3 januari 1872.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Binne*1866 Kollumerland [FR] 1927 Kollumerland [FR] 61
Sybren*1871 Kollumerland [FR] 1873 Kollumerland [FR] 1

tr. (resp. 39 en 34 jaar oud) (2) [10313] te Kollumerland [FR] op 18 januari 1873
met

Tjeerdtje Jelles Lieklema [24975], geb. te Smallingerland [FR] op 16 juni 1838, ovl. (35 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 11 februari 1874.

tr. (resp. 43 en 42 jaar oud) (3) [6676] te Kollumerland [FR] op 9 mei 1877
met

Trientje (Trijntje) Pultrum [16173], geb. te Achtkarspelen [FR] op 1 februari 1835, ovl. (63 jaar oud) te Grijpskerk [GR] op 16 oktober 1898, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) (1) [10314] te Kollumerland [FR] op 18 juni 1864 met Fokke Folkerts de Graaf [24976], geb. te Kollumerland [FR] op 19 januari 1836, ovl. (36 jaar oud) aldaar op 8 december 1872. Uit dit huwelijk een kind.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1878 Kollumerland [FR] 1958 Visvliet [GR] 80


Trientje Pultrum
Trientje (Trijntje) Pultrum [16173], geb. te Achtkarspelen [FR] op 1 februari 1835, ovl. (63 jaar oud) te Grijpskerk [GR] op 16 oktober 1898.

tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) (1) [10314] te Kollumerland [FR] op 18 juni 1864
met

Fokke Folkerts de Graaf [24976], geb. te Kollumerland [FR] op 19 januari 1836, ovl. (36 jaar oud) aldaar op 8 december 1872.

Uit dit huwelijk een kind.

tr. (resp. 42 en 43 jaar oud) (2) [6676] te Kollumerland [FR] op 9 mei 1877
met

Fokke Binnes de Groot [16172], zn. van Binne Klazes de Groot [19643] en Grietje Fokkes Faber [19644], geb. te Kollumerland [FR] op 7 september 1833, ovl. (52 jaar oud) aldaar op 15 maart 1886, tr. (1) [8094] met Fokje Fokkes Faber [19641]. Uit dit huwelijk 2 zonen, tr. (2) [10313] met Tjeerdtje Jelles Lieklema [24975]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1878 Kollumerland [FR] 1958 Visvliet [GR] 80


Hendrik Boomsma
Hendrik Boomsma [16174], arbeider.

tr. [6677] op 16 september 1876
met

Baukje Veenstra [16175].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Koert*1875 Smallingerland [FR] 1923 Noordhorn [GR] 48


Baukje Veenstra
Baukje Veenstra [16175].

tr. [6677] op 16 september 1876
met

Hendrik Boomsma [16174], arbeider.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Koert*1875 Smallingerland [FR] 1923 Noordhorn [GR] 48


Sjoerd Veenstra
Sjoerd Veenstra [16176], arbeider.

tr. [6678]
met

Tjitske Goudberg [16177], arbeidster.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1879 Kollumerland [FR] 1960 Noordhorn [GR] 80


Tjitske Goudberg
Tjitske Goudberg [16177], arbeidster.

tr. [6678]
met

Sjoerd Veenstra [16176], arbeider.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1879 Kollumerland [FR] 1960 Noordhorn [GR] 80


Johannes Pieters Pikstra
Johannes Pieters Pikstra [16178], landbouwer.

tr. [6679]
met

Aatje Wijma [16179].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1852 Oldekerk [GR] 1927 Oldekerk [GR] 74


Aatje Wijma
Aatje Wijma [16179].

tr. [6679]
met

Johannes Pieters Pikstra [16178], landbouwer.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1852 Oldekerk [GR] 1927 Oldekerk [GR] 74