Website van $boomnaam$
Christoffel Kip
Christoffel Kip, ged. Nederlands Hervormd te Amsterdam [NH] op 28-04-1723.


Cornelis de Waal
Cornelis de Waal, geb. in 1886.


Otte Vleeshouwer
Otte Pieters Vleeshouwer, geb. te Oldeboorn [FR] in 1726, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 30-12-1817.

tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 17 jaar oud) (1) te Oldeboorn [FR] op 04-06-1758
met

Marijke Annes, geb. in 1740, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Oldeboorn [FR] in 1811.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1763 Oldeboorn [FR] 1829 Oldeboorn [FR] 66
Trijntje*1770 Oldeboorn [FR] 1831 Utingeradeel [FR] 61
Wybe*1773 Oldeboorn [FR] 1845 Oldeboorn [FR] 71
Klaas*1778 Oldeboorn [FR] 1862 Utingeradeel [FR] 83
Bauke*1780 Oldeboorn [FR] 1811 Oldeboorn [FR] 30

tr. (2)
met

Antje Marcus.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hinke*1766 Boornbergum [FR] 1833 Grouw [FR] 67


Marijke Annes
Marijke Annes, geb. in 1740, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Oldeboorn [FR] in 1811.

tr. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 31 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 04-06-1758
met

Otte Pieters Vleeshouwer, zn. van Pieter Ruurds Vleeshouwer en Antje Wijbes, geb. te Oldeboorn [FR] in 1726, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 30-12-1817, tr. (2) met Antje Marcus. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1763 Oldeboorn [FR] 1829 Oldeboorn [FR] 66
Trijntje*1770 Oldeboorn [FR] 1831 Utingeradeel [FR] 61
Wybe*1773 Oldeboorn [FR] 1845 Oldeboorn [FR] 71
Klaas*1778 Oldeboorn [FR] 1862 Utingeradeel [FR] 83
Bauke*1780 Oldeboorn [FR] 1811 Oldeboorn [FR] 30


Pieter Vleeshouwer
Pieter Ottes Vleeshouwer, geb. te Oldeboorn [FR] in 1763, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) aldaar op 10-12-1829.

tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 21 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 05-01-1800
met

Rigtje Kornelis, dr. van Kornelis Hotzes en Tietje Atzes, geb. te Oldeboorn [FR] in 1778, ged. aldaar op 01-03-1778, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Oldebroek [GE] op 28-07-1828.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijke*1800 Oldeboorn [FR] 1861 Utingeradeel [FR] 61
Tyttje*1802 Oldeboorn [FR] 1877 Utingeradeel [FR] 74
Kornelis*1807 Oldeboorn [FR]    
Otte*1810 Oldebroek [GE]    
Hotze*1817 Utingeradeel [FR] 1862 Utingeradeel [FR] 45


Hinke Vleeshouwer
Hinke Ottes Vleeshouwer, geb. te Boornbergum [FR] in 1766, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Grouw [FR] op 03-10-1833.

tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 37 jaar oud) te Grouw [FR] op 22-05-1791
met

Johannes Pieters Deelstra, zn. van Pieter Tjeerds Deelstra en Janke Johannes, geb. in 1753, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Grouw [FR] op 16-08-1822.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1792 Grouw [FR] 1826 Utingeradeel [FR] 34
Otte*1795 Grouw [FR] 1846 Idaarderadeel [FR] 50
Janke*1799 Grouw [FR] 1873 Baarderadeel [FR] 73
Marcus*1803 Grouw [FR] 1883 Idaarderadeel [FR] 80
Marijke*1811 Grouw [FR] 1867 Grouw [FR] 56


Trijntje Vleeshouwer
Trijntje Ottes Vleeshouwer, geb. te Oldeboorn [FR] in 1770, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 13-10-1831.


Wybe Vleeshouwer
Wybe Ottes Vleeshouwer, geb. te Oldeboorn [FR] op 30-10-1773, ged. (30 jaar oud) aldaar op 12-02-1804, ovl. (71 jaar oud) aldaar op 30-09-1845.

tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 12-05-1799
met

Piertje Eeltjes Wijma, dr. van Eeltje Aukes en Sjoerdtje Piers Wijnia, geb. te Oosthem [FR] op 25-09-1770, ged. aldaar op 30-09-1770, ovl. (97 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 01-12-1867.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otte*1799 Oldeboorn [FR] 1842 Utingeradeel [FR] 42
Sjutje*1802 Oldeboorn [FR] 1884 Utingeradeel [FR] 82
Eeltje*1806 Oldeboorn [FR] 1851 Utingeradeel [FR] 45
Markus*1809 Oldeboorn [FR] 1881 Utingeradeel [FR] 72
Sytze*1812 Grouw [FR]    


Klaas Ottes Vleeshouwer
Klaas Ottes Vleeshouwer, geb. te Oldeboorn [FR] op 22-12-1778, ged. (29 jaar oud) doopsgezind aldaar op 05-03-1808, ovl. (83 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 21-05-1862.

tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar oud) te Oldeboorn [FR] in 1805
met

Tytje Oenes Dolstra, dr. van Oene Hendriks Dolstra en Hylkjen Jochems, geb. te Gersloot [FR] in 1784, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 27-09-1856.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijke*1805 Oldeboorn [FR] 1890 Utingeradeel [FR] 85
Oene*1810 Oldeboorn [FR] 1854 Utingeradeel [FR] 44
Hylkjen*1813 Utingeradeel [FR] 1868 Lemsterland [FR] 55
Bauke*1817 Utingeradeel [FR] 1856 Utingeradeel [FR] 38
Trijntje*1820 Utingeradeel [FR] 1855 Utingeradeel [FR] 34


Rigtje Kornelis
Rigtje Kornelis, geb. te Oldeboorn [FR] in 1778, ged. aldaar op 01-03-1778, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Oldebroek [GE] op 28-07-1828.

tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 36 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 05-01-1800
met

Pieter Ottes Vleeshouwer, zn. van Otte Pieters Vleeshouwer en Marijke Annes, geb. te Oldeboorn [FR] in 1763, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) aldaar op 10-12-1829.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijke*1800 Oldeboorn [FR] 1861 Utingeradeel [FR] 61
Tyttje*1802 Oldeboorn [FR] 1877 Utingeradeel [FR] 74
Kornelis*1807 Oldeboorn [FR]    
Otte*1810 Oldebroek [GE]    
Hotze*1817 Utingeradeel [FR] 1862 Utingeradeel [FR] 45


Marijke Vleeshouwer
Marijke Pieters Vleeshouwer, geb. te Oldeboorn [FR] in 1800, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 18-08-1861.

tr. (resp. ongeveer 25 en 24 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 28-05-1826
met

Klaas Lieuwes Schouwstra, zn. van Lieuwe Jeens Schouwstra en Lijsbet Klazes Eenshuistra, geb. te Irnsum [FR] op 19-01-1802, ovl. (73 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 15-10-1875.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lieuwe*1829 Utingeradeel [FR] 1829 Utingeradeel [FR] 0


Klaas Schouwstra
Klaas Lieuwes Schouwstra, geb. te Irnsum [FR] op 19-01-1802, ovl. (73 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 15-10-1875.

tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 28-05-1826
met

Marijke Pieters Vleeshouwer, dr. van Pieter Ottes Vleeshouwer en Rigtje Kornelis, geb. te Oldeboorn [FR] in 1800, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 18-08-1861.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lieuwe*1829 Utingeradeel [FR] 1829 Utingeradeel [FR] 0


Lieuwe Schouwstra
Lieuwe Jeens Schouwstra.

tr.
met

Lijsbet Klazes Eenshuistra.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas*1802 Irnsum [FR] 1875 Utingeradeel [FR] 73


Lijsbet Eenshuistra
Lijsbet Klazes Eenshuistra.

tr.
met

Lieuwe Jeens Schouwstra.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas*1802 Irnsum [FR] 1875 Utingeradeel [FR] 73


Tyttje Pieters Vleeshouwer
Tyttje Pieters Vleeshouwer, geb. te Oldeboorn [FR] in 1802, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 26-05-1877.

tr. (resp. ongeveer 27 en 30 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 27-03-1830
met

Rimmert Gatzes van Kalsbeek, zn. van Gatze Martens van Kalsbeek en Yttje Klazes de Groot, geb. te Oldeboorn [FR] op 12-01-1800, ovl. (35 jaar oud) aldaar op 02-01-1836.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ytje*1830 Utingeradeel [FR]    
Pieter*1831 Utingeradeel [FR] 1893 Utingeradeel [FR] 61
Gatze*1833 Utingeradeel [FR]    
Kornelis*1835 Utingeradeel [FR] 1931 Utingeradeel [FR] 95


Rimmert Gatzes van Kalsbeek
Rimmert Gatzes van Kalsbeek, geb. te Oldeboorn [FR] op 12-01-1800, ovl. (35 jaar oud) aldaar op 02-01-1836.

tr. (resp. 30 en ongeveer 27 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 27-03-1830
met

Tyttje Pieters Vleeshouwer, dr. van Pieter Ottes Vleeshouwer en Rigtje Kornelis, geb. te Oldeboorn [FR] in 1802, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 26-05-1877.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ytje*1830 Utingeradeel [FR]    
Pieter*1831 Utingeradeel [FR] 1893 Utingeradeel [FR] 61
Gatze*1833 Utingeradeel [FR]    
Kornelis*1835 Utingeradeel [FR] 1931 Utingeradeel [FR] 95


Gatze Martens van Kalsbeek
Gatze Martens van Kalsbeek.

tr.
met

Yttje Klazes de Groot.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rimmert*1800 Oldeboorn [FR] 1836 Oldeboorn [FR] 35


Yttje de Groot
Yttje Klazes de Groot.

tr.
met

Gatze Martens van Kalsbeek.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rimmert*1800 Oldeboorn [FR] 1836 Oldeboorn [FR] 35


Kornelis Vleeshouwer
Kornelis Pieters Vleeshouwer, geb. te Oldeboorn [FR] op 03-08-1807.


Otte Vleeshouwer
Otte Pieters Vleeshouwer, geb. te Oldebroek [GE] in 1810.