Website van $boomnaam$
Tilke Hofman
Tilke Hofman, geb. te Smallingerland [FR] op 12-07-1849, ovl. (90 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 28-09-1939.

tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 07-06-1878
met

Lolke Jentjes Bosma, zn. van Jentje Lolkes Bosma en Marijke Klazes Vleeshouwer, geb. te Utingeradeel [FR] op 03-12-1848, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 17-09-1930


Albert Hofman
Albert Baukes Hofman.

tr.
met

Froukjen Hielkes Hielkema.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tilke*1849 Smallingerland [FR] 1939 Utingeradeel [FR] 90


Froukjen Hielkema
Froukjen Hielkes Hielkema.

tr.
met

Albert Baukes Hofman.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tilke*1849 Smallingerland [FR] 1939 Utingeradeel [FR] 90


Teatske Braak
Teatske Jans Braak, geb. te Utingeradeel [FR] op 26-09-1874, ovl. (44 jaar oud) aldaar op 14-11-1918.

tr. (resp. 21 en ongeveer 20 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 14-05-1896
met

Ids Johannes Hoornstra, zn. van Sjoerd Jacobs Hoornstra en Ida Kisjes, geb. te Sloten [FR] in 1875


Ids Johannes Hoornstra
Ids Johannes Hoornstra, geb. te Sloten [FR] in 1875.

tr. (resp. ongeveer 20 en 21 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 14-05-1896
met

Teatske Jans Braak, dr. van Jan Baukes Braak en Geertje Jentjes Bosma, geb. te Utingeradeel [FR] op 26-09-1874, ovl. (44 jaar oud) aldaar op 14-11-1918


Sjoerd Jacobs Hoornstra
Sjoerd Jacobs Hoornstra.

tr.
met

Ida Kisjes.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ids*1875 Sloten [FR]    


Ida Kisjes
Ida Kisjes.

tr.
met

Sjoerd Jacobs Hoornstra.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ids*1875 Sloten [FR]    


Janneke Fortuin
Janneke Fortuin, geb. te Lemmer [FR] op 01-10-1837, ovl. (57 jaar oud) te Lemsterland [FR] op 13-12-1894.

tr. (resp. 34 en ongeveer 52 jaar oud) te Lemsterland [FR] op 28-01-1872
met

Jan Jelkes Driest, zn. van Jelke Jans Driest en Tjaltje Alberts Oosterhout (Ook Oosterhaud), geb. te Lemmer [FR] in 1819, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Zutphen [GE] op 24-05-1910, tr. (1) met Hylkjen Vleeshouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen


Carst Fortuin
Carst Dirks Fortuin.

tr.
met

Baukjen Hanzes Wouda.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Janneke*1837 Lemmer [FR] 1894 Lemsterland [FR] 57


Baukjen Wouda
Baukjen Hanzes Wouda.

tr.
met

Carst Dirks Fortuin.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Janneke*1837 Lemmer [FR] 1894 Lemsterland [FR] 57


Tjalling Vleeshouwer
Tjalling Baukes Vleeshouwer, geb. te Utingeradeel [FR] op 09-02-1843, ovl. (21 jaar oud) aldaar op 25-08-1864.


Jan Wybrens Wieling
Jan Wybrens Wieling, geb. te Akkrum [FR] op 25-12-1805, ovl. (71 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 09-01-1877.

tr. (resp. 27 en 18 jaar oud) (1) te Utingeradeel [FR] op 28-04-1833
met

Zytske Annes Zonneveld, dr. van Anne Minnes Zonneveld en Sjoukjen Abes, geb. te Akkrum [FR] op 05-07-1814, ovl. (21 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 05-11-1835.

tr. (resp. 63 en 50 jaar oud) (2) te Utingeradeel [FR] op 22-07-1869
met

Maria Tjallings Dijkstra, dr. van Tjalling Jacobs Dijkstra en Janke Wigles Terpstra, geb. te Utingeradeel [FR] op 28-09-1818, ovl. (64 jaar oud) aldaar op 10-08-1883, tr. (1) met Bauke Klazes Vleeshouwer. Uit dit huwelijk een zoon


Wybren Jans Wieling
Wybren Jans Wieling.

tr.
met

Saakje Sjoerds.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1805 Akkrum [FR] 1877 Utingeradeel [FR] 71


Saakje Sjoerds
Saakje Sjoerds.

tr.
met

Wybren Jans Wieling.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1805 Akkrum [FR] 1877 Utingeradeel [FR] 71


Zytske Annes Zonneveld
Zytske Annes Zonneveld, geb. te Akkrum [FR] op 05-07-1814, ovl. (21 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 05-11-1835.

tr. (resp. 18 en 27 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 28-04-1833
met

Jan Wybrens Wieling, zn. van Wybren Jans Wieling en Saakje Sjoerds, geb. te Akkrum [FR] op 25-12-1805, ovl. (71 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 09-01-1877, tr. (2) met Maria Tjallings Dijkstra. Uit dit huwelijk geen kinderen


Anne Minnes Zonneveld
Anne Minnes Zonneveld.

tr.
met

Sjoukjen Abes.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Zytske*1814 Akkrum [FR] 1835 Utingeradeel [FR] 21


Sjoukjen Abes
Sjoukjen Abes.

tr.
met

Anne Minnes Zonneveld.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Zytske*1814 Akkrum [FR] 1835 Utingeradeel [FR] 21


Homme Doekes van der Linden
Homme Doekes van der Linden, geb. te Oosterzee [FR] in 1764, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 03-04-1822.

tr. (resp. ongeveer 49 en 34 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 25-10-1813
met

Antje Oenes Dolstra, dr. van Oene Hendriks Dolstra en Hylkjen Jochems, geb. te Gersloot [FR] op 10-08-1779, ged. (7 jaar oud) te Tjalleberd [FR] op 06-05-1787, ovl. (59 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 03-02-1839, tr. (1) met Bauke Ottes Vleeshouwer. Uit dit huwelijk 2 zonen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas*1815 Utingeradeel [FR]    
Hylkje*1816 Utingeradeel [FR] 1896 Utingeradeel [FR] 79
Tjiets*1819 Utingeradeel [FR]    


Doeke Tettes van der Linden
Doeke Tettes van der Linden.

tr.
met

Tijietske Hommes.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Homme*1764 Oosterzee [FR] 1822 Utingeradeel [FR] 57


Tijietske Hommes
Tijietske Hommes.

tr.
met

Doeke Tettes van der Linden.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Homme*1764 Oosterzee [FR] 1822 Utingeradeel [FR] 57