Website van $boomnaam$
Hendrika Witteveen
Hendrika Witteveen.

tr.
met

Paulus Adami.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrika*1894 Amsterdam [NH]    


Jeltje de Vos
Jeltje de Vos, geb. te Utingeradeel [FR] op 06-08-1892.


Anne Osinga
Anne Osinga, geb. te Utingeradeel [FR] op 30-06-1903, Scheepstimmerman.

tr. (resp. 28 en ongeveer 21 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 09-06-1932
met

Leuntje Anthonetta Nieuwenhuijse, dr. van Boudewijn Nieuwenhuijse (Sluisbeambte) en Elizabeth Schrijver, geb. te Vlissingen [ZE] in 1910


Antje Osinga
Antje Osinga, geb. te Utingeradeel [FR] op 16-07-1904.

tr. (resp. 22 en ongeveer 31 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 14-07-1927
met

Jan Bogaard, zn. van Andries Bogaard en Maritje Bakker, geb. te Ransdorp [NH] in 1896, Kraandrijver


Engeltje Boosman
Engeltje Boosman, geb. te Nijehaske [FR] op 26-08-1878.

tr. (resp. 27 en 35 jaar oud) te Groningen [GR] op 09-08-1906
met

Otte Klazes Vleeshouwer, zn. van Klaas Ottes Vleeshouwer en Hendrikje Joukes Boosman, geb. te Utingeradeel [FR] op 07-03-1871


Jouke Siebes Boosman
Jouke Siebes Boosman.

tr.
met

Elisabeth Sijtzes Sijtsma.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Engeltje*1878 Nijehaske [FR]    


Elisabeth Sijtzes Sijtsma
Elisabeth Sijtzes Sijtsma.

tr.
met

Jouke Siebes Boosman.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Engeltje*1878 Nijehaske [FR]    


Petronella Wilhelmina Heemskerk
Petronella Wilhelmina Heemskerk, geb. te Leerdam [ZH] in 1888.

tr. (resp. ongeveer 24 en 29 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 11-09-1912, (gesch. te Dordrecht [ZH] op 01-11-1915)
met

Pieter Witzier, zn. van Pieter Witzier en Janna Jacoba Maat, geb. te Groot-Ammers [ZH] op 23-08-1883, tr. (2) met Sjoukje Vleeshouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen


Pieter Witzier
Pieter Witzier.

tr.
met

Janna Jacoba Maat.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1883 Groot-Ammers [ZH]    


Janna Jacoba Maat
Janna Jacoba Maat.

tr.
met

Pieter Witzier.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1883 Groot-Ammers [ZH]    


Gijsbert van Muijen
Gijsbert van Muijen.

tr.
met

Elisabeth Zuidam.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1882 Alphen [ZH] 1914 Utrecht [UT] 31


Elisabeth Zuidam
Elisabeth Zuidam.

tr.
met

Gijsbert van Muijen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1882 Alphen [ZH] 1914 Utrecht [UT] 31


Gijsbertus van Muijen
Gijsbertus van Muijen.

tr. te 's-Gravenhage [ZH] op 13-06-1934
met

Arendje Lommers, dr. van Pieter Johannes Lommers en Wilhelmina Jacoba van der Munnik


Arendje Lommers
Arendje Lommers.

tr. te 's-Gravenhage [ZH] op 13-06-1934
met

Gijsbertus van Muijen, zn. van Pieter van Muijen en Sjoukje Vleeshouwer


Pieter Johannes Lommers
Pieter Johannes Lommers.

tr.
met

Wilhelmina Jacoba van der Munnik.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arendje     


Wilhelmina Jacoba van der Munnik
Wilhelmina Jacoba van der Munnik.

tr.
met

Pieter Johannes Lommers.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arendje     


Pieter Ruurds Vleeshouwer
Pieter Ruurds Vleeshouwer.

tr.
met

Antje Wijbes.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otte*1726 Oldeboorn [FR] 1817 Utingeradeel [FR] 91


Antje Wijbes
Antje Wijbes.

tr.
met

Pieter Ruurds Vleeshouwer.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otte*1726 Oldeboorn [FR] 1817 Utingeradeel [FR] 91


Antje Marcus
Antje Marcus.

tr.
met

Otte Pieters Vleeshouwer, zn. van Pieter Ruurds Vleeshouwer en Antje Wijbes, geb. te Oldeboorn [FR] in 1726, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 30-12-1817, tr. (1) met Marijke Annes. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hinke*1766 Boornbergum [FR] 1833 Grouw [FR] 67


Klaas van der Linden
Klaas van der Linden, geb. te Utingeradeel [FR] op 02-02-1815.

tr. (resp. 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 16-05-1841
met

Klaaske Fokkes de Jong, dr. van Fokke Jacobs de Jong en Tettje Annes, geb. te Oldeboorn [FR] in 1815