Website van $boomnaam$
Maaike Alberts Postma
Maaike Alberts Postma [18820], geb. te Kollumerzwaag [FR] op 9 juni 1795, ged. aldaar op 5 juli 1795, ovl. (52 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 29 september 1847.

tr. (resp. 22 en 34 jaar oud) [7779] te Kollumerland [FR] op 22 mei 1818
met

Wybe Eelkes Veenstra [18819], geb. te Damwoude [FR] op 1 juni 1783, ged. te Dantumawoude [FR] op 29 juni 1783, ovl. (64 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 4 februari 1848.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sytze*1835 Kollumerzwaag [FR] †1874 Dantumadeel [FR] 39


Foekje Meinderts Dantuma
Foekje Meinderts Dantuma [18821], geb. te Wouterswoude [FR] op 14 februari 1797, ged. te Driesum [FR] op 19 maart 1797, ovl. (73 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 28 maart 1870.

tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) [7780] te Dantumadeel [FR] op 23 april 1821
met

Fokke Boeles Kooistra [18822], zn. van Boele Thymens Kooistra [18823] en Maaike Rinses [18824], geb. te Ee [FR] op 21 januari 1795, ged. aldaar op 1 maart 1795, ovl. (62 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 14 oktober 1857.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Meindert*1822 Dantumadeel [FR]    
Boele*1823 Dantumadeel [FR]    
Grietje*1826 Dantumadeel [FR] †1882 Dokkum [FR] 56
Jan*1828 Dantumadeel [FR]    
Anne*1831 Dantumadeel [FR] †1894 Ferwerderadeel [FR] 6310 
Renze*1834 Oostdongeradeel [FR]    
Maaike*1837 Oostdongeradeel [FR]    


Fokke Boeles Kooistra
Fokke Boeles Kooistra [18822], geb. te Ee [FR] op 21 januari 1795, ged. aldaar op 1 maart 1795, ovl. (62 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 14 oktober 1857.

tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) [7780] te Dantumadeel [FR] op 23 april 1821
met

Foekje Meinderts Dantuma [18821], dr. van Meindert Roelofs Dantuma [9633] en Grietje Jans [9634], geb. te Wouterswoude [FR] op 14 februari 1797, ged. te Driesum [FR] op 19 maart 1797, ovl. (73 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 28 maart 1870.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Meindert*1822 Dantumadeel [FR]    
Boele*1823 Dantumadeel [FR]    
Grietje*1826 Dantumadeel [FR] †1882 Dokkum [FR] 56
Jan*1828 Dantumadeel [FR]    
Anne*1831 Dantumadeel [FR] †1894 Ferwerderadeel [FR] 6310 
Renze*1834 Oostdongeradeel [FR]    
Maaike*1837 Oostdongeradeel [FR]    


Boele Thymens Kooistra
Boele Thymens Kooistra [18823].

tr. [7781] te Rinsumageest [FR] op 24 juli 1774
met

Maaike Rinses [18824].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Fokke*1795 Ee [FR] †1857 Oostdongeradeel [FR] 62


Maaike Rinses
Maaike Rinses [18824].

tr. [7781] te Rinsumageest [FR] op 24 juli 1774
met

Boele Thymens Kooistra [18823].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Fokke*1795 Ee [FR] †1857 Oostdongeradeel [FR] 62


Doetje Meinderts Dantuma
Doetje Meinderts Dantuma [18825], geb. te Wouterswoude [FR] op 11 januari 1799, ged. te Drieschouwen [ZE] op 10 februari 1799, ovl. (78 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 3 juli 1877.

tr. (35 jaar oud) [7782] te Dantumadeel [FR] op 7 juni 1834
met

Roelof Sybes Dantuma [18826], zn. van Sybe Minses Dantuma [18827] en Trijntje Roelofs Dantuma [18828], geb. te Wouterswoude [FR]


Roelof Sybes Dantuma
Roelof Sybes Dantuma [18826], geb. te Wouterswoude [FR].

tr. (Doetje 35 jaar oud) [7782] te Dantumadeel [FR] op 7 juni 1834
met

Doetje Meinderts Dantuma [18825], dr. van Meindert Roelofs Dantuma [9633] en Grietje Jans [9634], geb. te Wouterswoude [FR] op 11 januari 1799, ged. te Drieschouwen [ZE] op 10 februari 1799, ovl. (78 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 3 juli 1877


Sybe Minses Dantuma
Sybe Minses Dantuma [18827], ged. te Driesum [FR] op 27 april 1755, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 21 september 1828.

tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 28 jaar oud) [7783] te Driesum [FR] op 16 mei 1784
met

Trijntje Roelofs Dantuma [18828], dr. van Roelof Pieters Dantuma [18794] en Antje Sjoerds [18795], geb. te Wouterswoude [FR] circa 1756, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 17 september 1826.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sepkje*1797 Wouterswoude [FR] †1852 Dantumadeel [FR] 55
Roelof Wouterswoude [FR]    


Trijntje Roelofs Dantuma
Trijntje Roelofs Dantuma [18828], geb. te Wouterswoude [FR] circa 1756, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 17 september 1826.

tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 29 jaar oud) [7783] te Driesum [FR] op 16 mei 1784
met

Sybe Minses Dantuma [18827], ged. te Driesum [FR] op 27 april 1755, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 21 september 1828.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sepkje*1797 Wouterswoude [FR] †1852 Dantumadeel [FR] 55
Roelof Wouterswoude [FR]    


Pieter Klazes Dantuma
Pieter Klazes Dantuma [18829], geb. te Dantumadeel [FR] op 24 augustus 1844, ovl. (3 jaar oud) aldaar op 31 oktober 1847.


Pieter Klazes Dantuma
Pieter Klazes Dantuma [18830], geb. te Dantumadeel [FR] op 20 maart 1849, ovl. (73 jaar oud) aldaar op 17 juli 1922.

tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) [7784] te Dantumadeel [FR] op 18 mei 1876
met

Antje Tjitses van Assen [18831], dr. van Tjitse Durks van Assen [18832] en Tjitske Edzes van der Veen [18833], geb. te Wouterswoude [FR] op 2 april 1853, ovl. (84 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 2 maart 1938.

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjitske*1879 Dantumadeel [FR]    
Ytje*1881 Dantumadeel [FR] †1911 Dantumadeel [FR] 29
Foekje*1885 Dantumadeel [FR] †1948 Dantumadeel [FR] 62


Antje Tjitses van Assen
Antje Tjitses van Assen [18831], geb. te Wouterswoude [FR] op 2 april 1853, ovl. (84 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 2 maart 1938.

tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) [7784] te Dantumadeel [FR] op 18 mei 1876
met

Pieter Klazes Dantuma [18830], zn. van Klaas Alberts Dantuma [18713] en Ytje Willems Postma [18714], geb. te Dantumadeel [FR] op 20 maart 1849, ovl. (73 jaar oud) aldaar op 17 juli 1922.

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjitske*1879 Dantumadeel [FR]    
Ytje*1881 Dantumadeel [FR] †1911 Dantumadeel [FR] 29
Foekje*1885 Dantumadeel [FR] †1948 Dantumadeel [FR] 62


Tjitse Durks van Assen
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentθle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Tjitse Durks van Assen [18832], geb. te Dantumadeel [FR] op 27 januari 1819, ovl. (85 jaar oud) aldaar op 31 juli 1904.

tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) [7785] te Dantumadeel [FR] op 30 mei 1847
met

Tjitske Edzes van der Veen [18833], dr. van Edze Gerbens van der Veen [26977] (guardenier) en Foekje Pieters Dantuma [26976], geb. te Dantumadeel [FR] op 7 januari 1818, ovl. (80 jaar oud) aldaar op 28 november 1898.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje*1853 Wouterswoude [FR] †1938 Dantumadeel [FR] 84
Trijntje*1857 Dantumadeel [FR] †1929 Dantumadeel [FR] 71


Tjitske Edzes van der Veen
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentθle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Tjitske Edzes van der Veen [18833], geb. te Dantumadeel [FR] op 7 januari 1818, ovl. (80 jaar oud) aldaar op 28 november 1898.

tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) [7785] te Dantumadeel [FR] op 30 mei 1847
met

Tjitse Durks van Assen [18832], zn. van Dirk Jans van Assen [27232] en Antje Hessels van Assen [27233], geb. te Dantumadeel [FR] op 27 januari 1819, ovl. (85 jaar oud) aldaar op 31 juli 1904.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje*1853 Wouterswoude [FR] †1938 Dantumadeel [FR] 84
Trijntje*1857 Dantumadeel [FR] †1929 Dantumadeel [FR] 71


Tjitske Pieters Dantuma
Tjitske Pieters Dantuma [18834], geb. te Dantumadeel [FR] op 4 januari 1879.

tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) [7786] te Dantumadeel [FR] op 20 mei 1899
met

Antoon Everts de Boer [18835], zn. van Evert Mients de Boer [18836] en Maria (Marijke) Jansen [18837], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 10 september 1873, ovl. (92 jaar oud) te Wouterswoude [FR] op 23 september 1965.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje*1907 Dantumadeel [FR]    


Antoon Everts de Boer
Antoon Everts de Boer [18835], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 10 september 1873, ovl. (92 jaar oud) te Wouterswoude [FR] op 23 september 1965.

tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) [7786] te Dantumadeel [FR] op 20 mei 1899
met

Tjitske Pieters Dantuma [18834], dr. van Pieter Klazes Dantuma [18830] en Antje Tjitses van Assen [18831], geb. te Dantumadeel [FR] op 4 januari 1879.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje*1907 Dantumadeel [FR]    


Evert Mients de Boer
Evert Mients de Boer [18836], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 24 juni 1839, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 17 december 1917.

tr. (resp. 27 en 33 jaar oud) [7787] te Tietjerksteradeel [FR] op 18 mei 1867
met

Maria (Marijke) Jansen [18837], geb. te Leeuwarden [FR] op 6 maart 1834, ovl. (75 jaar oud) te Tietjerksteradeel [FR] op 19 september 1909.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antoon*1873 Tietjerksteradeel [FR] †1965 Wouterswoude [FR] 92


Maria Jansen
Maria (Marijke) Jansen [18837], geb. te Leeuwarden [FR] op 6 maart 1834, ovl. (75 jaar oud) te Tietjerksteradeel [FR] op 19 september 1909.

tr. (resp. 33 en 27 jaar oud) [7787] te Tietjerksteradeel [FR] op 18 mei 1867
met

Evert Mients de Boer [18836], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 24 juni 1839, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 17 december 1917.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antoon*1873 Tietjerksteradeel [FR] †1965 Wouterswoude [FR] 92


Antje de Boer
Antje de Boer [18838], geb. te Dantumadeel [FR] op 23 oktober 1907.

tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) [7788] te Dantumadeel [FR] op 23 mei 1929
met

Lammert Boonstra [18839], zn. van Wieger Ruurds Boonstra [18840] en Trijntje Lammerts Kooistra [18841], geb. te Wouterswoude [FR] op 23 mei 1903


Lammert Boonstra
Lammert Boonstra [18839], geb. te Wouterswoude [FR] op 23 mei 1903.

tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) [7788] te Dantumadeel [FR] op 23 mei 1929
met

Antje de Boer [18838], dr. van Antoon Everts de Boer [18835] en Tjitske Pieters Dantuma [18834], geb. te Dantumadeel [FR] op 23 oktober 1907