Website van $boomnaam$
Pieter Joukes Anema
Pieter Joukes Anema [19020], geb. te Barradeel [FR] op 5 januari 1868, ovl. (83 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 21 november 1951.

tr. (beiden 23 jaar oud) [7854] te Leeuwarden [FR] op 13 mei 1891
met

Aaltje Jacobs Eizenga [19021], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 20 februari 1868, ovl. (88 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 20 december 1956.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1899 Leeuwarden [FR]    


Aaltje Jacobs Eizenga
Aaltje Jacobs Eizenga [19021], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 20 februari 1868, ovl. (88 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 20 december 1956.

tr. (beiden 23 jaar oud) [7854] te Leeuwarden [FR] op 13 mei 1891
met

Pieter Joukes Anema [19020], geb. te Barradeel [FR] op 5 januari 1868, ovl. (83 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 21 november 1951.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1899 Leeuwarden [FR]    


Thies Borrius Bos
Thies Borrius Bos [19022], geb. te Dantumadeel [FR] op 28 maart 1874, ovl. (6 weken oud) aldaar op 10 mei 1874.


Thies Borrius Bos
Thies Borrius Bos [19023], geb. te Dantumadeel [FR] op 22 juli 1875, ovl. (10 maanden oud) aldaar op 13 juni 1876.


Fokke Boele Kooistra
Fokke Boele Kooistra [19024], geb. te Oostwold [GR] op 28 augustus 1858.


Lykele Harkes van der Veen
Lykele Harkes van der Veen [19025], geb. te Buitenpost [FR] op 25 april 1801, ged. aldaar op 17 mei 1801, ovl. (76 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 29 oktober 1877.

tr. (resp. 33 en 37 jaar oud) [7855] te Dantumadeel [FR] op 11 januari 1835
met

Sepkje Sybes Dantuma [19026], dr. van Sybe Minses Dantuma [18827] en Trijntje Roelofs Dantuma [18828], geb. te Wouterswoude [FR] op 15 mei 1797, ged. te Dantumawoude [FR] op 31 juli 1797, ovl. (55 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 3 oktober 1852.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anne*1835 Dantumadeel [FR] 1882 Dantumadeel [FR] 46


Sepkje Sybes Dantuma
Sepkje Sybes Dantuma [19026], geb. te Wouterswoude [FR] op 15 mei 1797, ged. te Dantumawoude [FR] op 31 juli 1797, ovl. (55 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 3 oktober 1852.

tr. (resp. 37 en 33 jaar oud) [7855] te Dantumadeel [FR] op 11 januari 1835
met

Lykele Harkes van der Veen [19025], zn. van Harke Lykeles van der Veen [19029] en Sytske Johannes [19030], geb. te Buitenpost [FR] op 25 april 1801, ged. aldaar op 17 mei 1801, ovl. (76 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 29 oktober 1877.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anne*1835 Dantumadeel [FR] 1882 Dantumadeel [FR] 46


Tamme Keimpes de Boer
Tamme Keimpes de Boer [19027], geb. te Akkerwoude [FR] op 6 oktober 1806, ged. aldaar op 26 oktober 1806, ovl. (37 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 4 april 1844.

tr. (resp. 22 en ongeveer 22 jaar oud) [7856] te Dantumadeel [FR] op 24 november 1828
met

Akke Tjipkes van der Veen [19028], geb. te Murmerwoude [FR] circa 1806, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 11 juli 1848.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wytske*1830 Dantumadeel [FR] 1919 Dantumadeel [FR] 89
Keimpe*1832 Dantumadeel [FR] 1889 Leeuwarden [FR] 5610 
Dirkje*1836 Dantumadeel [FR] 1900 Dantumadeel [FR] 64


Akke Tjipkes van der Veen
Akke Tjipkes van der Veen [19028], geb. te Murmerwoude [FR] circa 1806, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 11 juli 1848.

tr. (resp. ongeveer 22 en 22 jaar oud) [7856] te Dantumadeel [FR] op 24 november 1828
met

Tamme Keimpes de Boer [19027], geb. te Akkerwoude [FR] op 6 oktober 1806, ged. aldaar op 26 oktober 1806, ovl. (37 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 4 april 1844.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wytske*1830 Dantumadeel [FR] 1919 Dantumadeel [FR] 89
Keimpe*1832 Dantumadeel [FR] 1889 Leeuwarden [FR] 5610 
Dirkje*1836 Dantumadeel [FR] 1900 Dantumadeel [FR] 64


Harke Lykeles van der Veen
Harke Lykeles van der Veen [19029], ged. te Westergeest [FR] op 11 september 1763, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Achtkarspelen [FR] op 1 juni 1824.

tr. (resp. ongeveer 27 en 25 jaar oud) [7857] te Buitenpost [FR] op 13 maart 1791
met

Sytske Johannes [19030], geb. te Bakkeveen [FR] op 15 februari 1766, ged. te Wijnjeterp [FR] op 31 maart 1766, ovl. (44 jaar oud) te Buitenpost [FR], begr. te Achtkarspelen [FR] op 10 maart 1810.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lykele*1801 Buitenpost [FR] 1877 Dantumadeel [FR] 76


Sytske Johannes
Sytske Johannes [19030], geb. te Bakkeveen [FR] op 15 februari 1766, ged. te Wijnjeterp [FR] op 31 maart 1766, ovl. (44 jaar oud) te Buitenpost [FR], begr. te Achtkarspelen [FR] op 10 maart 1810.

tr. (resp. 25 en ongeveer 27 jaar oud) [7857] te Buitenpost [FR] op 13 maart 1791
met

Harke Lykeles van der Veen [19029], ged. te Westergeest [FR] op 11 september 1763, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Achtkarspelen [FR] op 1 juni 1824.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lykele*1801 Buitenpost [FR] 1877 Dantumadeel [FR] 76


Sibbeltje Folkerts de Boer
Sibbeltje Folkerts de Boer [19031], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 1 mei 1812, ovl. (62 jaar oud) aldaar op 29 oktober 1874.

tr. (resp. 35 en 45 jaar oud) [7858] te Oostdongeradeel [FR] op 2 maart 1848
met

Meindert Pieters Meindertsma [18367], zn. van Pieter Meinderts Meindertsma [18940] en Swaantje Jans Donga [18941], geb. op 10 april 1802, ged. te Ee [FR] op 25 april 1802, ovl. (59 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 21 december 1861, tr. (1) [7605] met Maaike Eelkes Idsardi [18378]. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Doodgeb. kind*1848 Oostdongeradeel [FR]   0
Sybe*1851 Oostdongeradeel [FR] 1894 Oostdongeradeel [FR] 42


Folkert Sybes de Boer
Folkert Sybes de Boer [19032].

tr. [7859] te Morra [FR] op 3 maart 1807
met

Neeltje Justus Crans [19033].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sibbeltje*1812 Oostdongeradeel [FR] 1874 Oostdongeradeel [FR] 62


Neeltje Justus Crans
Neeltje Justus Crans [19033].

tr. [7859] te Morra [FR] op 3 maart 1807
met

Folkert Sybes de Boer [19032].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sibbeltje*1812 Oostdongeradeel [FR] 1874 Oostdongeradeel [FR] 62


Meindertsma
Doodgeb. kind Meindertsma [19034], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 11 juni 1848.


Sybe Meinderts Meindertsma
Sybe Meinderts Meindertsma [19035], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 8 mei 1851, ovl. (42 jaar oud) aldaar op 3 februari 1894.

tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) [7860] te Oostdongeradeel [FR] op 27 november 1874
met

Baukje Eelkes Holwerda [19036], dr. van Eelke Jacobs Holwerda [19037] en Trijntje Pieters Bakker [24424], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 1 april 1853, ovl. (90 jaar oud) te Dokkum [FR] op 28 juni 1943.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sibbeltje*1875 Oostdongeradeel [FR] 1958 Kollumerland [FR] 82
Trijntje*1878 Oostdongeradeel [FR] 1959 Kollumerland [FR] 81
Yttje*1879 Oostdongeradeel [FR]    
Eelke*1883 Oostdongeradeel [FR]    
Grietje*1885 Oostdongeradeel [FR] 1889 Oostdongeradeel [FR] 3
Meindert*1887 Oostdongeradeel [FR]    
Grietje*1889 Oostdongeradeel [FR]    


Baukje Eelkes Holwerda
Baukje Eelkes Holwerda [19036], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 1 april 1853, ovl. (90 jaar oud) te Dokkum [FR] op 28 juni 1943.

tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) [7860] te Oostdongeradeel [FR] op 27 november 1874
met

Sybe Meinderts Meindertsma [19035], zn. van Meindert Pieters Meindertsma [18367] en Sibbeltje Folkerts de Boer [19031], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 8 mei 1851, ovl. (42 jaar oud) aldaar op 3 februari 1894.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sibbeltje*1875 Oostdongeradeel [FR] 1958 Kollumerland [FR] 82
Trijntje*1878 Oostdongeradeel [FR] 1959 Kollumerland [FR] 81
Yttje*1879 Oostdongeradeel [FR]    
Eelke*1883 Oostdongeradeel [FR]    
Grietje*1885 Oostdongeradeel [FR] 1889 Oostdongeradeel [FR] 3
Meindert*1887 Oostdongeradeel [FR]    
Grietje*1889 Oostdongeradeel [FR]    


Eelke Jacobs Holwerda
Eelke Jacobs Holwerda [19037], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 16 december 1818, ovl. (77 jaar oud) aldaar op 30 december 1895.

tr. (resp. 31 en 34 jaar oud) [7861] te Oostdongeradeel [FR] op 27 december 1849
met

Trijntje Pieters Bakker [24424], geb. te Westdongeradeel [FR] op 25 mei 1815, ovl. (79 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 10 april 1895, tr. (1) [10084] met Theunis Kornelis Rinsma [24423]. Uit dit huwelijk 2 dochters.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Baukje*1853 Oostdongeradeel [FR] 1943 Dokkum [FR] 90


Trijntje Harmens Koopmans
Trijntje Harmens Koopmans [19038], geb. te Westdongeradeel [FR] op 7 augustus 1832, ovl. (52 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 10 april 1885.

tr. (resp. 38 en 40 jaar oud) [10099] te Oostdongeradeel [FR] op 13 juli 1871
met

Jelle Sjoeks Nutma [24421], zn. van Sjoek Minzes Nutma [24418] en Doetje Jelles Faber [24417], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 25 juli 1830, ovl. (76 jaar oud) aldaar op 26 augustus 1906, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) (1) [10083] te Oostdongeradeel [FR] op 24 mei 1860 met Trijntje Theunis Rinsma [Rensma] [24422], dr. van Theunis Kornelis Rinsma [24423] en Trijntje Pieters Bakker [24424], geb. te Westdongeradeel [FR] op 28 december 1836, ovl. (27 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 4 maart 1864. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Harmen*1872 Oostdongeradeel [FR] 1959 Oostdongeradeel [FR] 86


Sibbeltje Sybes Meindertsma
Sibbeltje Sybes Meindertsma [19039], geb. te Oostdongeradeel [FR] op 31 december 1875, ovl. (82 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 1 juli 1958.

tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) [7862] te Oostdongeradeel [FR] op 9 mei 1896
met

Jan Elzinga [19040], zn. van Melle Jans Elzinga [19041] en Antje Kornelis Osinga [19042], geb. te Westdongeradeel [FR] op 30 december 1870, ovl. (85 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 13 oktober 1956.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Baukje*1897 Oostdongeradeel [FR]    
Antje*1898 Oostdongeradeel [FR]    
Grietje*1900 Oostdongeradeel [FR]    
Elizabeth*1902 Oostdongeradeel [FR]    
Melle*1904 Oostdongeradeel [FR]    
Yttje*1907 Oostdongeradeel [FR] 1938 Leeuwarden [FR] 30