Website van $boomnaam$
Anke Lolkes
Anke Lolkes [19120].

tr. [7889] te Dantumawoude [FR] op 1 februari 1756
met

Jouke Martens de Vries [19119].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wietse~1766 Driesum [FR] †1810  43


Antje Siegers Dantuma
Antje Siegers Dantuma [19121], geb. te Damwoude [FR] op 20 maart 1778, ged. te Dantumawoude [FR] op 8 april 1778, ovl. (78 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 24 maart 1856.

tr. (resp. 22 en ongeveer 30 jaar oud) [7890] te Dantumadeel [FR] op 13 april 1800
met

Jacob Falks Wester (Ook Westra) [19122], zn. van Falk Jacobs Wester (Ook Westra) [19125] en Wytske Jans [19126], geb. te Burum [FR], ged. te Kollumerland [FR] op 4 februari 1770, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 16 mei 1848.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Baukje*1807 Driesum [FR] †1870 Dantumadeel [FR] 62


Jacob Falks Wester (Ook Westra)
Jacob Falks Wester (Ook Westra) [19122], geb. te Burum [FR], ged. te Kollumerland [FR] op 4 februari 1770, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 16 mei 1848.

tr. (resp. ongeveer 30 en 22 jaar oud) [7890] te Dantumadeel [FR] op 13 april 1800
met

Antje Siegers Dantuma [19121], dr. van Sieger Sietzes [18796] en Baukjen Aukes [18797], geb. te Damwoude [FR] op 20 maart 1778, ged. te Dantumawoude [FR] op 8 april 1778, ovl. (78 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 24 maart 1856.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Baukje*1807 Driesum [FR] †1870 Dantumadeel [FR] 62


Sijtze Siegers Dantuma
Sijtze Siegers Dantuma [19123], geb. te Damwoude [FR] op 12 december 1780, ged. te Dantumawoude [FR] op 31 december 1780.


Foeline Eddine Groenewold
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentθle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Foeline Eddine Groenewold [19124].

tr. [11458]
met

Gretus Jakobs Bengen [18473].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gretje*1891 Emden [NI, Duitsland] †1940 Groningen [GR] 49


Falk Jacobs Wester (Ook Westra)
Falk Jacobs Wester (Ook Westra) [19125].

tr. [7891] te Westergeest [FR] op 28 juni 1767
met

Wytske Jans [19126].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob~1770 Burum [FR] †1848 Dantumadeel [FR] 78


Wytske Jans
Wytske Jans [19126].

tr. [7891] te Westergeest [FR] op 28 juni 1767
met

Falk Jacobs Wester (Ook Westra) [19125].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob~1770 Burum [FR] †1848 Dantumadeel [FR] 78


Meindert Sjoerds Wiersma
Meindert Sjoerds Wiersma [19127], geb. te Oudwoude [FR] op 28 juli 1773, ged. aldaar op 13 augustus 1773, ovl. (65 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 5 maart 1839.

tr. (resp. 33 en 27 jaar oud) (1) [7892] te Driesum [FR] op 5 april 1807
met

Maaike Minnes Minnema [19128], dr. van Minne Minnes Minnema [19679] en Antje Jans van de Woude [19680], geb. te Akkerwoude [FR] op 23 februari 1780, ged. aldaar op 27 maart 1780, ovl. (33 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 26 juni 1813.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sjoerd*1807 Damwoude [FR] †1872 Dantumadeel [FR] 65
Antje*1809 Wouterswoude [FR]    
Minne~1811 Dantumadeel [FR]    
Minne*1812 Dantumadeel [FR] †1874 Dantumadeel [FR] 62

tr. (resp. 42 en 37 jaar oud) (2) [8110] te Dantumadeel [FR] op 11 mei 1816
met

Grietje Hessels Hollander [19685], dr. van Hessel Hibbes Hollander [19686] en Trijntje Binnes [19687], geb. te Bergum [FR] op 19 december 1778, ged. te Veenwouden [FR] op 24 januari 1779, ovl. (76 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 19 februari 1855.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes*1822 Dantumadeel [FR] †1856 Leiden [ZH] 34


Maaike Minnes Minnema
Maaike Minnes Minnema [19128], geb. te Akkerwoude [FR] op 23 februari 1780, ged. aldaar op 27 maart 1780, ovl. (33 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 26 juni 1813.

tr. (resp. 27 en 33 jaar oud) [7892] te Driesum [FR] op 5 april 1807
met

Meindert Sjoerds Wiersma [19127], zn. van Sjoerd Wybes Wiersma [19681] en Trijntje Gerbens [19682], geb. te Oudwoude [FR] op 28 juli 1773, ged. aldaar op 13 augustus 1773, ovl. (65 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 5 maart 1839, tr. (2) [8110] met Grietje Hessels Hollander [19685]. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sjoerd*1807 Damwoude [FR] †1872 Dantumadeel [FR] 65
Antje*1809 Wouterswoude [FR]    
Minne~1811 Dantumadeel [FR]    
Minne*1812 Dantumadeel [FR] †1874 Dantumadeel [FR] 62


Baukje de Boer
Baukje de Boer [19129], geb. te Dantumadeel [FR] op 9 september 1855, ovl. (10 maanden oud) te Tietjerksteradeel [FR] op 16 juli 1856.


Wytske Tammes de Boer
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentθle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Wytske Tammes de Boer [19130], geb. te Dantumadeel [FR] op 13 maart 1830, ovl. (89 jaar oud) aldaar op 1 mei 1919.

tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) [436] te Dantumadeel [FR] op 19 mei 1859
met

Meindert Sjoerds Wiersma [1465], zn. van Sjoerd Meinderts Wiersma [1443] en Baukje Jacobs Wester [1444], geb. te Dantumadeel [FR] op 9 juli 1835, ovl. (85 jaar oud) aldaar op 19 april 1921.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sjoerd*1860 Akkerwoude [FR] †1954 Driesum [FR] 93


Maaike Sjoerds Wiersma
Maaike Sjoerds Wiersma [19131], geb. te Dantumadeel [FR] op 29 november 1831, ovl. (92 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 13 maart 1924.

tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) [7893] te Dantumadeel [FR] op 28 juni 1855
met

Keimpe Tammes de Boer [19132], zn. van Tamme Keimpes de Boer [19027] en Akke Tjipkes van der Veen [19028], geb. te Dantumadeel [FR] op 30 augustus 1832, ovl. (56 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 17 februari 1889.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Baukje*1855 Dantumadeel [FR] †1856 Tietjerksteradeel [FR] 0
Baukje*1857 Dantumadeel [FR]    
Aukje*1859 Dantumadeel [FR]    
Tamme*1862 Dantumadeel [FR] †1943 Venlo [LI] 80
Sjoerd*1865 Dantumadeel [FR] †1914 Leeuwarden [FR] 49
Meindert*1866 Dantumadeel [FR] †1903 Leeuwarden [FR] 36
Jacob*1868 Dantumadeel [FR]    
Sytse*1870 Dantumadeel [FR] †1897 Tietjerksteradeel [FR] 26
Wytske*1872 Dantumadeel [FR] †1949 Leeuwarden [FR] 77
10 Tjitse*1873 Dantumadeel [FR]    


Keimpe Tammes de Boer
Keimpe Tammes de Boer [19132], geb. te Dantumadeel [FR] op 30 augustus 1832, ovl. (56 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 17 februari 1889.

tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) [7893] te Dantumadeel [FR] op 28 juni 1855
met

Maaike Sjoerds Wiersma [19131], dr. van Sjoerd Meinderts Wiersma [1443] en Baukje Jacobs Wester [1444], geb. te Dantumadeel [FR] op 29 november 1831, ovl. (92 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 13 maart 1924.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Baukje*1855 Dantumadeel [FR] †1856 Tietjerksteradeel [FR] 0
Baukje*1857 Dantumadeel [FR]    
Aukje*1859 Dantumadeel [FR]    
Tamme*1862 Dantumadeel [FR] †1943 Venlo [LI] 80
Sjoerd*1865 Dantumadeel [FR] †1914 Leeuwarden [FR] 49
Meindert*1866 Dantumadeel [FR] †1903 Leeuwarden [FR] 36
Jacob*1868 Dantumadeel [FR]    
Sytse*1870 Dantumadeel [FR] †1897 Tietjerksteradeel [FR] 26
Wytske*1872 Dantumadeel [FR] †1949 Leeuwarden [FR] 77
10 Tjitse*1873 Dantumadeel [FR]    


Baukje de Boer
Baukje de Boer [19133], geb. te Dantumadeel [FR] op 26 juli 1857.

tr. (resp. 27 en 34 jaar oud) [7894] te Tietjerksteradeel [FR] op 25 april 1885
met

Geert Pieters Klopma [19134], zn. van Pieter Geerts Klopma [19135] en Maria Tjeerds van Dijk [19136], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 10 mei 1850.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1886 Tietjerksteradeel [FR]    
Keimpe*1888 Tietjerksteradeel [FR]    
Tjeerd*1894 Tietjerksteradeel [FR]    


Geert Pieters Klopma
Geert Pieters Klopma [19134], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 10 mei 1850.

tr. (resp. 34 en 27 jaar oud) [7894] te Tietjerksteradeel [FR] op 25 april 1885
met

Baukje de Boer [19133], dr. van Keimpe Tammes de Boer [19132] en Maaike Sjoerds Wiersma [19131], geb. te Dantumadeel [FR] op 26 juli 1857.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1886 Tietjerksteradeel [FR]    
Keimpe*1888 Tietjerksteradeel [FR]    
Tjeerd*1894 Tietjerksteradeel [FR]    


Pieter Geerts Klopma
Pieter Geerts Klopma [19135], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 1 april 1813, ovl. (62 jaar oud) aldaar op 3 december 1875.

tr. (resp. 36 en 30 jaar oud) [7895] te Tietjerksteradeel [FR] op 7 juli 1849
met

Maria Tjeerds van Dijk [19136], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 13 juli 1818, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 24 november 1893.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geert*1850 Tietjerksteradeel [FR]    
Baukje     


Maria Tjeerds van Dijk
Maria Tjeerds van Dijk [19136], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 13 juli 1818, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 24 november 1893.

tr. (resp. 30 en 36 jaar oud) [7895] te Tietjerksteradeel [FR] op 7 juli 1849
met

Pieter Geerts Klopma [19135], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 1 april 1813, ovl. (62 jaar oud) aldaar op 3 december 1875.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geert*1850 Tietjerksteradeel [FR]    
Baukje     


Pieter Klopma
Pieter Klopma [19137], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 9 september 1886, Koffiehuishouder.

tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) [7896] te Leeuwarden [FR] op 29 april 1911
met

Maria van der Meer [19138], dr. van Jitse Gosses van der Meer [19141] en Baukje Pieters Klopma [19142], geb. te Dantumadeel [FR] op 15 mei 1881.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Leeuwarden [FR]    
Geert*1914  †1948 Leeuwarden [FR] 34


Maria van der Meer
Maria van der Meer [19138], geb. te Dantumadeel [FR] op 15 mei 1881.

tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) [7896] te Leeuwarden [FR] op 29 april 1911
met

Pieter Klopma [19137], zn. van Geert Pieters Klopma [19134] en Baukje de Boer [19133], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 9 september 1886, Koffiehuishouder.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Leeuwarden [FR]    
Geert*1914  †1948 Leeuwarden [FR] 34


Afgeschermd
Afgeschermd [19139].