Website van $boomnaam$
Grietje Ekster
Grietje Ekster [19600].

tr. [8082]
met

Hendrik de Jonge [19599].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1804 Blokzijl [OV] †1839 Weltevreden [Indonesiλ] 35


Aafke Sijbrens Faber
Aafke Sijbrens Faber [19601], geb. te Driesum [FR] op 9 november 1776, ged. aldaar op 8 december 1776, ovl. (75 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 29 juli 1852.

tr. (resp. 26 en 44 jaar oud) [9824] te Akkerwoude [FR] op 15 mei 1803
met

Bastiaan Tjeerds van der Bij [23804], geb. te Akkerwoude [FR] op 21 april 1759, ged. aldaar op 6 mei 1759, ovl. (69 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 9 januari 1829, tr. (32 jaar oud) (1) [9963] te Murmerwoude [FR] op 11 maart 1792 met Gertje Luitjens [24126]. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjeerd*1804 Akkerwoude [FR] †1839 Dantumadeel [FR] 35
Doetje*1805 Akkerwoude [FR] †1875 Dantumadeel [FR] 69
Aafke*1807 Akkerwoude [FR] †1890 Dantumadeel [FR] 83
Sijberig*1808 Akkerwoude [FR] †1884 Dokkum [FR] 75
Jan*1810 Akkerwoude [FR] †1889 Dantumadeel [FR] 78
Grietje*1812 Dantumadeel [FR] †1890 Dantumadeel [FR] 78
Hiske*1815 Dantumadeel [FR] †1894 Dantumadeel [FR] 78
Reinder*1821 Dantumadeel [FR] †1887 Dantumadeel [FR] 66


Reiner Sijbrens Faber
Reiner Sijbrens Faber [19602], ged. te Oostrum [FR] op 24 mei 1759.


Hiske Sijbrens Faber
Hiske Sijbrens Faber [19603], geb. te Oostrum [FR] op 6 november 1780, ged. te Oostum [GR] op 26 november 1780.


Abraham Sijbrens Faber
Abraham Sijbrens Faber [19604], ged. te Driesum [FR] op 9 december 1764, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Ferwerderadeel [FR] op 29 april 1826.

tr. (resp. ongeveer 50 en 32 jaar oud) [8083] te Ferwerderadeel [FR] op 30 augustus 1815
met

Aaltje Scheltes Wiersma [19605], dr. van Schelte Hendriks Wiersma [19606] en Jenneke Damianus [19607], geb. te Foudgum [FR] op 21 februari 1783, ged. aldaar op 19 maart 1783, ovl. (43 jaar oud) te Ferwerderadeel [FR] op 28 mei 1826.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Doetje*1816 Ferwerderadeel [FR] †1857 Ferwerderadeel [FR] 4010 
Jenke*1818 Ferwerderadeel [FR] †1861 Ferwerderadeel [FR] 4310 
Siebren*1819 Ferwerderadeel [FR] †1848 Ferwerderadeel [FR] 28
Hiske*1820 Ferwerderadeel [FR] †1821 Ferwerderadeel [FR] 1
Jan*1822 Ferwerderadeel [FR] †1822 Ferwerderadeel [FR] 0
Jan*1824 Ferwerderadeel [FR] †1888 Dantumadeel [FR] 63


Aaltje Scheltes Wiersma
Aaltje Scheltes Wiersma [19605], geb. te Foudgum [FR] op 21 februari 1783, ged. aldaar op 19 maart 1783, ovl. (43 jaar oud) te Ferwerderadeel [FR] op 28 mei 1826.

tr. (resp. 32 en ongeveer 50 jaar oud) [8083] te Ferwerderadeel [FR] op 30 augustus 1815
met

Abraham Sijbrens Faber [19604], zn. van Sybren Abrahams Faber [19592] en Doetje Reinders Tadema [19593], ged. te Driesum [FR] op 9 december 1764, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Ferwerderadeel [FR] op 29 april 1826.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Doetje*1816 Ferwerderadeel [FR] †1857 Ferwerderadeel [FR] 4010 
Jenke*1818 Ferwerderadeel [FR] †1861 Ferwerderadeel [FR] 4310 
Siebren*1819 Ferwerderadeel [FR] †1848 Ferwerderadeel [FR] 28
Hiske*1820 Ferwerderadeel [FR] †1821 Ferwerderadeel [FR] 1
Jan*1822 Ferwerderadeel [FR] †1822 Ferwerderadeel [FR] 0
Jan*1824 Ferwerderadeel [FR] †1888 Dantumadeel [FR] 63


Schelte Hendriks Wiersma
Schelte Hendriks Wiersma [19606], ovl. te Dokkum [FR].

tr. (Jenneke ongeveer 21 jaar oud) [8084] te Hantumhuizen [FR] op 16 oktober 1774
met

Jenneke Damianus [19607], dr. van Dominianus Pieters [19608] en Aaltje Lieuwes [19609], geb. circa 1753, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Ferwerderadeel [FR] op 22 juni 1826.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje*1778 Foudgum [FR] †1783  4
Antje*1781 Foudgum [FR] †1787  6
Aaltje*1783 Foudgum [FR] †1826 Ferwerderadeel [FR] 43
Hendrik*1786 Foudgum [FR] †1832 Westdongeradeel [FR] 46
Antje*1787 Foudgum [FR]    
Pieter*1790 Foudgum [FR] †1812  21
Baukje*1795 Foudgum [FR] †1816 Westdongeradeel [FR] 20
Jan*1795 Foudgum [FR] †1815 Westdongeradeel [FR] 19


Jenneke Damianus
Jenneke Damianus [19607], geb. circa 1753, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Ferwerderadeel [FR] op 22 juni 1826.

tr. (ongeveer 21 jaar oud) [8084] te Hantumhuizen [FR] op 16 oktober 1774
met

Schelte Hendriks Wiersma [19606], ovl. te Dokkum [FR].

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje*1778 Foudgum [FR] †1783  4
Antje*1781 Foudgum [FR] †1787  6
Aaltje*1783 Foudgum [FR] †1826 Ferwerderadeel [FR] 43
Hendrik*1786 Foudgum [FR] †1832 Westdongeradeel [FR] 46
Antje*1787 Foudgum [FR]    
Pieter*1790 Foudgum [FR] †1812  21
Baukje*1795 Foudgum [FR] †1816 Westdongeradeel [FR] 20
Jan*1795 Foudgum [FR] †1815 Westdongeradeel [FR] 19


Dominianus Pieters
Dominianus Pieters [19608].

tr. [8085]
met

Aaltje Lieuwes [19609].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jenneke*1753  †1826 Ferwerderadeel [FR] 73


Aaltje Lieuwes
Aaltje Lieuwes [19609].

tr. [8085]
met

Dominianus Pieters [19608].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jenneke*1753  †1826 Ferwerderadeel [FR] 73


Antje Scheltes Wiersma
Antje Scheltes Wiersma [19610], geb. te Foudgum [FR] op 28 mei 1781, ged. aldaar op 17 juni 1781, ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor 18 augustus 1787.


Hendrik Scheltes Wiersma
Hendrik Scheltes Wiersma [19611], geb. te Foudgum [FR] op 22 januari 1786, ged. aldaar op 19 februari 1786, ovl. (46 jaar oud) te Westdongeradeel [FR] op 12 oktober 1832.

otr. (beiden 24 jaar oud) [9964] te Ternaard [FR] op 20 mei 1810, tr. te Foudgum [FR]
met

Antie Klaases Baarsma [24127], dr. van Klaas Symens Baarsma [24374] en Hinke Rienks [24375], geb. te Ferwerd [FR] op 10 november 1785, ged. aldaar op 20 november 1785, ovl. (55 jaar oud) te Westdongeradeel [FR] op 9 september 1841, tr. (resp. 48 en ongeveer 48 jaar oud) (2) [9965] te Westdongeradeel [FR] op 13 februari 1834 met Tjerk Jacobs Klok [24129], geb. te Blija [FR] circa 1786, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Westdongeradeel [FR] op 10 juni 1849. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 5 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas*1813 Westdongeradeel [FR] †1817 Westdongeradeel [FR] 3
Schelte*1816 Westdongeradeel [FR] †1858 Westdongeradeel [FR] 42
Klaas*1818 Westdongeradeel [FR] †1895 Westdongeradeel [FR] 76
Bauke*1823 Westdongeradeel [FR] †1905 Westdongeradeel [FR] 81
Hendrik*1829 Westdongeradeel [FR] †1829 Westdongeradeel [FR] 0


Antje Scheltes Wiersma
Antje Scheltes Wiersma [19612], geb. te Foudgum [FR] op 18 augustus 1787, ged. aldaar op 9 september 1787.


Pieter Scheltes Wiersma
Pieter Scheltes Wiersma [19613], geb. te Foudgum [FR] op 21 december 1790, ged. aldaar op 9 januari 1791, ovl. (minstens 21 jaar oud) na 26 maart 1812.


Baukje Scheltes Wiersma
Baukje Scheltes Wiersma [19614], geb. te Foudgum [FR] op 15 juni 1795, ged. aldaar op 19 juli 1795, ovl. (20 jaar oud) te Westdongeradeel [FR] op 21 maart 1816.


Jan Scheltes Wiersma
Jan Scheltes Wiersma [19615], geb. te Foudgum [FR] op 15 juni 1795, ged. aldaar op 19 juli 1795, ovl. (19 jaar oud) te Westdongeradeel [FR] op 17 januari 1815.


Doetje Abrahams Faber
Doetje Abrahams Faber [19616], geb. te Ferwerderadeel [FR] op 10 juli 1816, ovl. (40 jaar oud) aldaar op 3 maart 1857.

tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) [8086] te Ferwerderadeel [FR] op 27 mei 1841
met

Anne Jacobs Hollander [19617], zn. van Jacob Pieters Hollander [19618] en Jantje Bokkes [Baukes] Terpstra [19619], geb. te Birdaard [FR] op 6 december 1811, ged. aldaar op 29 december 1811, arbeider, ovl. (70 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 8 maart 1882.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1842 Dantumadeel [FR] †1915 Groningen [GR] 73
Aaltje*1843 Ferwerderadeel [FR] †1910 Rotterdam [ZH] 66
Abraham*1844 Ferwerderadeel [FR] †1852 Ferwerderadeel [FR] 7
Jantje*1847 Ferwerderadeel [FR]    
Jinke*1848 Ferwerderadeel [FR] †1848 Ferwerderadeel [FR] 0
Anne*1849 Ferwerderadeel [FR] †1849 Ferwerderadeel [FR] 0
Anna*1850 Ferwerderadeel [FR]    
Jenke*1852 Ferwerderadeel [FR]    
Hiske*1854 Ferwerderadeel [FR]    
10 Doetje*1855 Ferwerderadeel [FR] †1927 Tietjerksteradeel [FR] 72


Anne Jacobs Hollander
Anne Jacobs Hollander [19617], geb. te Birdaard [FR] op 6 december 1811, ged. aldaar op 29 december 1811, arbeider, ovl. (70 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 8 maart 1882.

tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) [8086] te Ferwerderadeel [FR] op 27 mei 1841
met

Doetje Abrahams Faber [19616], dr. van Abraham Sijbrens Faber [19604] en Aaltje Scheltes Wiersma [19605], geb. te Ferwerderadeel [FR] op 10 juli 1816, ovl. (40 jaar oud) aldaar op 3 maart 1857.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1842 Dantumadeel [FR] †1915 Groningen [GR] 73
Aaltje*1843 Ferwerderadeel [FR] †1910 Rotterdam [ZH] 66
Abraham*1844 Ferwerderadeel [FR] †1852 Ferwerderadeel [FR] 7
Jantje*1847 Ferwerderadeel [FR]    
Jinke*1848 Ferwerderadeel [FR] †1848 Ferwerderadeel [FR] 0
Anne*1849 Ferwerderadeel [FR] †1849 Ferwerderadeel [FR] 0
Anna*1850 Ferwerderadeel [FR]    
Jenke*1852 Ferwerderadeel [FR]    
Hiske*1854 Ferwerderadeel [FR]    
10 Doetje*1855 Ferwerderadeel [FR] †1927 Tietjerksteradeel [FR] 72


Jacob Pieters Hollander
Jacob Pieters Hollander [19618], geb. circa 1775, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Ferwerderadeel [FR] op 8 februari 1856.

tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 23 jaar oud) [8087] te Birdaard [FR] op 17 februari 1811
met

Jantje Bokkes [Baukes] Terpstra [19619], geb. te Britsum [FR] circa 1788, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 9 november 1831.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anne*1811 Birdaard [FR] †1882 Dantumadeel [FR] 7010 


Jantje Bokkes [Baukes] Terpstra
Jantje Bokkes [Baukes] Terpstra [19619], geb. te Britsum [FR] circa 1788, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 9 november 1831.

tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 36 jaar oud) [8087] te Birdaard [FR] op 17 februari 1811
met

Jacob Pieters Hollander [19618], geb. circa 1775, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Ferwerderadeel [FR] op 8 februari 1856.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anne*1811 Birdaard [FR] †1882 Dantumadeel [FR] 7010